Web of Science ResearcherID: ACZ-2643-2022

mohun

 

Викладач кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Євгеньєва М. Володимира Чайка – провідна українська оперна та камерна співачка / М. Євгеньєва // Мистецька гордість Тернопільщини у минулому й сьогоденні : колективна монографія. – Тернопіль, 2023. – С. 117-130
  2. Євгеньєва М. Кость Місевич – відомий український бандурист, педагог / М. Євгеньєва // Мистецька гордість Тернопільщини у минулому й сьогоденні : колективна монографія. – Тернопіль, 2023. – С. 130-144

2022 рік
  1. Євгеньєва М. Володимир Гнатюк і лірництво Західного Поділля / М. Євгеньєва // Проблеми кобзарознавства та етноінструментології : матеріяли науково-практичної конференції І-го Міжнародного з’їзду кобзарознавців та етноорганологів ім. М. Будника (Ірпінь, 13-14 жовтня 2021 р.). – Київ ; Ірпінь, 2022. У 2-х кн. Кн. 1. – С. 125-135
  2. Михайлюк О. Роль ансамблю «Риндзівочка» у популяризації бандурного виконавства / О. Михайлюк ; наук. кер. М. Євгеньєва // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 47. – С. 70-75
  3. Artistic and figurative thinking in the structure of educational activity of future masters in music art / B. Vodianyi, V. Vodiana, L. Bobyk [et al.] // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – 2022. – Vol. 14, Issue 2. – P. 318–329. – URL.: https://www.webofscience.com
  4. The topics of shchedrivka-songs in western podillya and their main motifs / O.Smoliak, L. Protsiv, O.Dovhan,  M.Yevhenieva // Trames-journal of the humanities and social sciences. – 2022. – Vol. 26, Issue 3. – P. 313–340. – URL. : https://www.webofscience.com ; https://www.scopus.com

2021 рік

  1. Євгеньєва М. В. Феномен Зіновія Штокалка у вимірах української культури ХХ століття / М. В. Євгеньєва, І. Я. Зінків // Zinovii Shtokalko: from kobzar traditions to bandura modern style : collective monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. – P. 5-29. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-171-8-1

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах