Web of Science ResearcherID:  D-1020-2018

Ednak

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Єднак В. Маркетинг в Олімпійському спорті / В. Єднак, М. Васірук, Д. Єднак // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 69-72
 2. Єднак В. Д. Основні функції засобів масової інформації в Олімпійському русі / В. Д. Єднак, М. С. Васірук, Д. В. Єднак // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 86-90
 3. Yednak V. PECULIARITIES OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / V. Yednak, D. Yednak, G. Yednak // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 25-28
 4. Yednak V. D. TRAINING MODES AND ENERGY SUPPLY OF MUSCULAR ACTIVITY IN SPRINTING / V. D. Yednak, M. S. Vasiruk, D. V. Yednak // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 19-24

2022 рік

 1.  Васірук М. С. Відбір та тренування з бігу на короткі дистанції : навчально-методичний посібник / М. С. Васірук, В. Д. Єднак. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 105 с.
 2. Єднак В. Д. Гендерні зміни на зимових Олімпійських іграх у Пекіні 2022 / В. Д. Єднак // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково - методичного семінару (24-25 лютого 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 26-28
 3. Єднак В. Д. «Дитяча легка атлетика» - варіативний модуль навчального предмета «фізична культура»  / В. Д. Єднак, Г. М. Єднак // Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення: матеріали VІІІ наук. практ. конф. (24-25 листопада 2022 року). – Кременець ; Луцьк, 2022. – C. 37-40
 4. Єднак В. Д. Легкоатлетична гордість ТНПУ ім. В. Гнатюка / В. Д. Єднак, М. С. Васірук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 94–101.
 5. Єднак В. Оздоровча ходьба і біг (зошит для практичних занять) : методична розробка для студентів факультету фізичного виховання / Валерій Єднак. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Тернопіль : Тайп, 2022. – 38 с.
 6. Єднак В. Д. Особливості застосування вправ на гнучкість у розминці спринтера / В. Д. Єднак, М. С. Васірук, І. Я. Хробатин // Легка атлетика в Україні: сьогодення і майбутнє : матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Луцьк, 15 листопада 2022 року). – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2022. – С. 29-31
 7. Єднак В. Д. Плавання як ефективний оздоровчий засіб фізичного виховання / В. Д. Єднак, Ю. Б. Ячнюк, О. В. Зендик, Н. М. Букорос // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2022. – С. 71-74. DOI : https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2022/44/3.15

2021 рік

 1. Єднак В. Д. Гендерна рівність в Олімпійському спорті / В. Д. Єднак // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали 3-ої Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 квітня 2021 р., м. Чернівці). – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 60–63.
 2. Історичні аспекти становлення легкої атлетики на Буковині / М. Ю. Ячнюк, І. О. Ячнюк, Ю. Б. Ячнюк [та ін.] // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): збірник наукових праць. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. – Вип. 4 K (132) 21. – С. 188–191.
 3. Єднак В. Д. Основні результати реалізації програми МОК «Olympic Agenda 2020» / В. Д. Єднак, І. Я. Хробатин // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). Тернопіль : Тайп, 2021. С. 78-82.
 4. Єднак Г. М. Робочий зошит вчителя фізичної культури / Г. М. Єднак, В. Д. Єднак. – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – 108 с.

2020 рік

 1. Assessment of Student’s Competence in Physical Education: Approaches and Methodology / I. Pavlova, P. Petrytsa, A. Andres [et al.] // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. –2020. – Vol. 12, Issue 4. – P. 338356.
 2.  Єднак В. Д. Гра «Петанк» як засіб зміцнення здоров'я студентської молоді / В. Д. Єднак // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 73–77.
 3. Єднак В. Д. Фізична підготовленість школярів Тернопільської області / В. Д. Єднак // Фізична культура в школі: стан та перспективи розвитку : збірник матеріалів І регіональної науково-практичної конференції.(22 травня 2020 р.). – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2020. – С. 16-19.
 4. Єднак В. Легка атлетика : навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету фізичного виховання / В. Єднак. – Тернопіль : Тайп, 2020. – 125 с.
 5. Єднак В. Оздоровча ходьба і біг (зошит для практичних занять). Методична розробка для студентів факультету фізичного виховання / В. Єднак.  – Тернопіль : Тайп, 2020. – 34 с.

2019 рік

 1. Єднак В. Д. Корфбол, як засіб оздоровлення та підвищення інтересу до уроків фізичної культури / В. Д. Єднак, Г. М. Єднак // Залучення учнів до здорового способу життя та популяризація варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури через всеукраїнський проект «JuniorZ» : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (15–16 квітня 2019 р., м. Луцьк). – Луцьк : Волинський ІППО, 2019. – С. 155–157.
 2. Єднак В. Д. Навчальна практика з легкої атлетики : методичні рекомендації для студентів факультету фізичного виховання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2019. – 42 с.
 3. Єднак В. Д. Проблеми гендерної рівності в МОК В. Д. Єднак // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль, 2019. – С. 32–34.
 4. Єднак В. Д. Кафедра легкої атлетики у постатях / В. Д. Єднак // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 44 –54.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах