Лесь Курбас – фундатор українського театру
(130 років від дня народження українського режисера, актора, теоретика театру, драматурга, публіциста, перекладача)


11    Він мав яскраві фізичні дані, артистичну зовнішність – екстравагантно вдягнений, стрункий, вродливий, з великими одухотвореними очима, гучним баритоном, імпульсивними рухами. На сцені створював яскраві, екзотичні образи, неповторні індивідуальності. Усі, хто знав і бачив Курбаса-актора, відзначали його інтелігентність, інтелектуальність, надзвичайні темперамент і емоційність, що були результатом майстерності.

    Народився 25 лютого 1887 року в місті Самбір (тепер Львівської області) у родині акторів галицького театру Степана та Ванди Курбасів (за сценою Яновичі).
   Навчався у Тернопільській гімназії, у Віденському та Львівському університетах. Тому цілком природно, що Лесь увібрав у себе все те, що могла дати йому європейська культура. В 1916 році він вступає до демократичного театру Садовського в Києві. Акторська творчість Курбаса в театрі обіцяла розвинутися, але сталося так, що він приніс свій акторський талант у жертву режисерському. Головна увага й енергія молодого митця були скеровані на організацію студії молодих акторів, з якої виріс згодом Молодий театр – театр пошуків нових форм втілення сучасної та класичної драматургії.
   В 1919 працював режисером Київського оперного театру «Музична драма».
  Влітку 1920-го Лесь Курбас зібрав своїх найкращих акторів, хто добровільно приєднався з Київського театру ім Т. Шевченка, і під назвою «Кийдрамте» (Київський драматичний театр) трупа почала своє турне по містах Київщини. Спочатку осіли у Білій Церкві, потім в Умані.
   Лесь Курбас був засновником спочатку політичного (1922–1926), а потім і філософського (1926–1933) театру в Україні. У виставах свого філософського театру «Березіль» Курбас малює всесвіт, де головним стає особлива довіра до життя людини у всіх його суперечностях.
   У 1924–1925 роках Лесь Курбас здійснює спроби опанувати специфіку кінотворчості. Його запросили до Одеської кінофабрики для постановки фільмів «Шведський сірник», «Вендета», «Пригоди Мак-Дональда», «Арсенальці».
   Багато чого з творчих пошуків Курбаса не розумілося широкими масами глядачів. Це стосується і його вистави «Маклена Граса», яка досягає справжньої філософської глибини. Але незважаючи на несприятливу для творчості атмосферу нерозуміння, недоброзичливості, Лесь Курбас не занепадав духом, він до останньої можливості вів боротьбу з поширеними у той час тенденціями спрощенства, вульгаризації мистецтва.
   Можливо, саме тому, що режисер не поступився своїми переконаннями, його було наклепницьки обмовлено і заарештовано.
   Заарештований 26 грудня 1933. Відправлений етапом до Харкова. 9 квітня 1934 р. засуджений до 5 років ВТТ. Його було вислано на будівництво Біломорсько-Балтійського каналу, на Медвежу Гору, потім його відправили на Соловки. 9 жовтня 1937 засуджений до страти. 3 листопада 1937 його було розстріляно в урочищі Сандармох, а 1957 року посмертно реабілітовано.
   Ім’я Леся Курбаса назавжди залишиться серед плеяди славетних імен світового театрального мистецтва – К. Станіславського, В. Мейєрхольда, К. Марджанішвілі, С. Міхоелса, Є. Вахтангова, С. Ахметелі.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

1

   Бобошко, Ю. М.  Режисер Лесь Курбас / Ю. М. Бобошко. – Київ : Мистецтво, 1987. – 197 с.

 

   Висвітлено творчий шлях видатного українського режисера, актора, теоретика театру, педагога, діяча літератури і мистецтва О. С. Курбаса – одного з основоположників і організаторів українського театру. Він увійшов в історію вітчизняної культури як художній керівник, організатор і натхненник Молодого та Київського драматичного театрів, а також політичного театру «Березіль». Його теоретичні погляди не втратили своєї актуальності та значення до нашого часу.

2

   Волицька, І.  Театральна юність Леся Курбаса : проблема формування творчої особистості / Ірина Волицька. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 1995. – 152 с.

 

   У монографії досліджено маловивчену проблему формування творчої особистості видатного режисера-реформатора українського театру Леся Курбаса. Розглянуто період навчання у Віденському та Львівському університетах на тлі європейських театральних пошуків початку ХХ ст., участь в аматорських театрах, а також професійна акторська діяльність в театрі товариства «Руська бесіда».

3

   Гірняк, Й.  Великий режисер і реформатор українського театру – Лесь Курбас / Йосиф Гірняк // Шляхами золотого Поділля : регіональний історично-мемуарний збірник Тернопільщини. Т. 3 : Тернопільщина і Скалатщина / ред. Р. Миколаєвич. – Філядельфія : Вид. Комітету Тернопільщина, 1983. – С. 232–243.

 

   У третьому томі збірника подано численні описи з життя українських сіл, спомини та біографії визначних громадян Тернопільщини й Скалатщини. Одним з них є Лесь Курбас – реформатор українського театру.

4

   Лесь Курбас: "Поворот до Європи і до самих себе" : бібліографічний покажчик / уклад. Л. Оленич ; вступ. ст. Г. Веселовська ; ред. О. Раскіна ; відп. за вип. В. Вітенко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 288 с. – (Родом з України ; вип. 7).


   Видання присвячено Лесеві Курбасу – акторові та режисеру, публіцисту й організаторові театру, театральному педагогу й драматургу, перекладачеві й театральному філософу, людині, що у повній мірі розділила трагічну долю свого покоління. Посібник містить бібліографію праць, літератури та електронних ресурсів про життя й творчість славетного нашого земляка.
   Бібліографічний покажчик адресовано в першу чергу фахівцям театрального мистецтва, котрі час від часу намагаються «покликати» Леся Курбаса на допомогу, звернутися до методів, прийомів, смислів його самобутнього театру. Він стане в пригоді науковцям, краєзнавцям, працівникам бібліотек, студентам, учням, усім тим, кого зацікавить доробок режисера, творчість якого вчить любити Україну.

5

   Лесь Курбас : спогади сучасників / за ред. В. С. Василька. – Київ : Мистецтво, 1969. – 359 с. – (Спогади. Листи. Щоденники).

 

   У книзі представлено добірку спогадів, що висвітлюють життєвий і творчий шлях українського актора і режисера Леся Курбаса. Друзі й соратники митця відтворили атмосферу культурного життя України у 20–30-х роках ХХ століття. Більшість матеріалів друкується вперше, в одному із додатків наведено хронологію життя і творчості Леся Курбаса.

6

   Лесь Курбас : статьи и воспоминания о Л. Курбасе : литературное наследие / сост.: М. Г. Лабинский, Л. С. Танюк ; вступ. ст. Н. Б. Кузякиной. – Москва : Искусство, 1988. – 463 с.

 

   Книга складається з двох частин. В першій частині зібрано статті і спогади сучасників Леся Курбаса про його новаторські вистави, складні естетичні погляди, педагогічну діяльність, організаційні здібності. Друга частина представляє читачам літературну спадщину Л. Курбаса. Книга наповнена фотографіями з життя і творчої діяльності акторів.

7

   Курбас, Л.  Березіль : із творчої спадщини / Лесь Курбас ; упоряд. М. Лабінський. – Київ : Дніпро, 1988. – 518 с.

 

   У книгу вміщено значну частину творчої спадщини видатного режисера, актора, мислителя і теоретика театрального мистецтва, фундатора українського радянського театру, одного з найвидатнішого діячів української культури першої третини ХХ століття.
   Дана книга є першою ґрунтовною спробою відкрити українському читачеві духовну спадщину видатного митця-новатора, чия вулканічна енергія, широка ерудиція, допитлива думка, пристрасна творчість особливо близькі духові сучасності.

8

   Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників, –документи / заг. ред., передм. і прим. В. Ревуцького ; упоряд. О. Зінкевич. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1989. – 1026 с.

 

   У збірнику зібрано всі основні статті й листи Курбаса, що були опубліковані в Україні в 1917–1932 роках та всі найважливіші статті про його театральну діяльність, про «Молодий театр», «Кийдрамте» і «Березіль».

9

   Лоза, М.  Лесь Курбас / Михайло Лоза // Альманах "Гомону України" на рік 1977 = Almanac of "Homin Ukrainy", 1977. – Торонто ; Онтаріо : Гомін України, [1977]. – С. 113–150. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 48).

 

   У статті проаналізовано окремі видання та спогади про життя і творчість відомого режисера. Зібраний матеріал допомагає краще зрозуміти творчу особистість Леся Курбаса.

10

   Молодий театр : ґенеза, завдання, шляхи / упоряд. М. Г. Лабінський. – Київ : Мистецтво, 1991. – 320 с.

 

   Книга присвячена 75-річчю від дня заснування «Молодого театру». У ній вміщено статті Леся Курбаса, в яких розроблено теоретичні засади творчого колективу та його програму, висвітлено творчість молодотеатрівців, подано спогади учасників «Молодого театру» про те, як вони працювали над виставами. Кожен з фактів творчої біографії «Молодого театру» підтверджений архівним документом, повідомленнями преси, рецензіями на вистави, тощо.

11

   Смолич, Ю.  Курбас / Юрій Смолич // Мої сучасники : літературно-портретні нариси / Юрій Смолич. – Київ : Рад. письменник, 1978. – С. 171–191.

 

   У збірнику літературно-портретних нарисів подано маловідомі факти з життя українських письменників, журналістів, діячів театру, образотворчого мистецтва, з якими Ю. Смоличу так чи інакше доводилось перетинатися в житті. Серед них відомий діяч театру Лесь Курбас.

 

 Додаткову інформацію можна переглянути → "Лебедина пісня Леся Курбаса" (до 125 річниці від дня народження Леся Курбаса).

Підготувала
Днесь О. Я.
лютий 2017 р.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks