paluxata tutyl

Естетка культури українського мовлення (до 70-річчя від дня народження Палихати Елеонори Ярославівни – доктора педагогічних наук, професора кафедри української мови та методики її навчання) : біобібліографічний покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад. І. В. Беновська. – Тернопіль : Вектор, 2019. –  35 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка).

читати

 

 knugu latun

Книжкові пам’ятки латинським шрифтом книгозбірні Тернопільського національного педагогічного університеу імені Володимира Гнатюка (книги та періодичні видання, надруковані латиницею будь-якою мовою протягом 1551–1800 років) : бібліогр. покажчик / упоряд. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль : Вектор, 2018. – 82 с.; іл. – (Серія «Книжкові пам'ятки у фондовому зібранні бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка»).

читати

 tutul pokaz 2018

Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2016 [Електронний ресурс] : бібліографічний покажчик / укладач І. А. Чайка. – Тернопіль : [б. в.], 2018. – 319 с.

читати

pokaz zastavecka1

Життя, віддане педагогічній науці (на пошану пам’яті професора Заставецької Ольги Володимирівни) : бібліографічний покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад. Н. В. Галіцька ; бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль : Вектор, 2018. – 85 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім.В. Гнатюка).

читати

pokaz prupodnuci1

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Природничі та географічні науки (1762–1940 рр.) : бібліографічний покажчик / упоряд.: Т. Р. Матвієшин, Л. Я. Білецька ; бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 169 с. – (Сер. Рідкісні видання ; вип. 10).

читати

 barna tut

Микола Миколайович Барна – ботанік, цитоембріолог рослин і педагог (до 80-річчя від дня народження доктора біологічних наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора кафедри ботаніки та зоології : біобібліогр. покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад.: О. І. Скиба, С. Б. Тененьська ; бібліогр. ред. О. Я Кульчицька. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 98 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка).

читати

bibl pok kikin

Невичерпний педагогічний пошук : до 60-річного ювілею Кікінежді Оксани Михайлівни – доктора психол. н., проф., завідувача кафедри психології, директора Науково-дослідного центру з проблем ґендерної освіти і виховання учнівської та студентської молоді НАПН України – ТНПУ ім. В. Гнатюка) : біобібліографічний покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад.: О. Я. Кульчицька, С. Б. Тененьська. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 96 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка).

читати

tutyl alex

Людина енергетики добра, любові, мудрості (доктор історичних наук, професор Микола Миронович Алексієвець)» : біобібліогр. покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад.: С. Ю. Загородна ; бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль : Вектор, 2017. – 74 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка).

читати

pokaz jankov

Шлях до успіху Олександри Янкович (до 55-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад. Н. І. Пельо ; бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль : Вектор, 2017. – 82 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка).

читати

 tutyl gruwyk

Богдан Дмитрович Грищук – вчений-органік і педагог (до 70-річчя від дня народження доктора хімічних наук, професора, члена Нью-Йоркської академії наук, завідувача кафедри хімії) : біобібліографічний покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад. І. В. Беновська : бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль : Вектор, 2017. – 70 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка).

читати

tutyl 83 17

 

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 83 Літературознавство (1712–1949 рр.) : бібліогр. покажчик / упоряд.: Т. Р. Матвієшин, Л. Я. Білецька, А. Г. Яржемська ; наук. ред. І. А. Чайка. – Тернопіль : Вектoр, 2016. – 164 с. – (Сер. Рідкісні видання ; вип. 9).

читати

tut krav

Володимир Петрович Кравець – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник освіти України (до 70-річчя від дня народження) : бібліографічний покажчик / уклад. О. Я. Кульчицька ; відп. за вип. І. А. Чайка – Тернопіль : Вектор, 2017. – 98 с.

читати

2015

Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2015 : бібліогр. покажчик / укладач І. А. Чайка. – Тернопіль : [б. в.], 2016. – 389 с.

читати

Narus 2016

Кульчицька О. Я. Бібліотека – оселя людського розуму : історичний нарис : до 75-річчя наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / О. Я. Кульчицька ; передмова і літ. ред. О. П. Штонь ; відп. за вип. І. А. Чайка.  – Тернопіль : Вектор, 2016. – 178 с.

читати

golovun2016

Просвітянин за покликанням : до 90-річчя від дня народження педагога, краєзнавця, публіциста, громадського діяча Богдана Петровича Головина : біобібліографічний покажчик / уклад. Кульчицька О. Я. ; Наукова бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 242 с.

читати

bibl pok sv2

Йосип Свинко – відомий вчений геолог, географ і педагог : біобібліогр. покажчик / укладач і бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька ; авт. передм.: М. О. Алексієвець, А. Б. Богуцький, Д. І. Ковалишин, Л. П. Царик. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 128 c. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка).

читати

kat 2015

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Світова художня література (латиничний шрифт, (1658–1945) : бібліогр. покажчик / уклад. О. Я. Кульчицька ; відп. за вип. І. А. Чайка. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 253 с. – (Сер. Рідкісні видання ; вип. 8).

читати

shorishnuk 2015

Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2014 : бібліогр. покажчик / уклад.: І. А. Чайка. – Тернопіль : РВВ ТНПУ імені В. Гнатюка, 2014. – 437 с.

читати

11

Григорій Васильович Терещук: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (до 60-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад.: О. Я. Кульчицька, С. Б. Тененська ; авт. вступ. ст. М. Зимомря. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 75 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка)

читати
Praci_13

Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2013 : бібліогр. покажчик / уклад.: І. А. Чайка ; редкол.: В. П. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : РВВ ТНПУ імені В. Гнатюка, 2014. – 340 с.

читати
golovin

Богдан Головин : бібліографічний покажчик. Ч. 2 / уклад. Кульчицька О. Я. ; Наукова бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 64 с.; іл.

читати

Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2012 : бібліогр. покажчик / уклад.: І. А. Чайка ; редкол.: В. П. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 515 с.

читати
tutul svit lit kurul

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Світова художня література (кириличний шрифт, 1762–1944) : бібліографічний покажчик / уклад.: О. Я. Кульчицька, Г. В. Кінаш ; відп. за вип. І. А. Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2012. - 115 с. - (Рідкісні видання ; вип. 7).

читати

psiholog

Психологія як наука та навчальна дисципліна : науково-допоміжний бібліогр. покажчик / уклад. О. Я. Кульчицька, підбір документів С. Ю. Загородна ; відп. за вип. І. А. Чайка. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2011. – 107 с.

читати
hudog-2T

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 84 Художня література Польщі. Ч. 2 : N-Z (1830–1959) рр. : бібліогр. покажчик / уклад. : О. Я. Кульчицька, І. М. Потокій ; ред. Н. В. Ткачова ; відп. за вип. І. А. Чайка. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 241 с. – (Сер. Рідкісні видання ; вип. 6).

читати
9m

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 84 Художня література Польщі. Ч.1 : А-М (1800 - 1939 рр.) [Текст] : бібліогр. покажчик / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, І.М. Потокій ; ред. Н.В. Ткачова ; відп. за вип. І.А.Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 223 с. - (Сер. Рідкісні видання; Вип.5).

читати
8m

Перший вищий навчальний заклад Надзбруччя [Текст] : до 70-річчя заснування ТНПУ ім. В. Гнатюка : бібліогр. покажч. / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин ; відп. за вип. І. А. Чайка. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 68 с.

читати
7m

Кременець пам'ятає свого поета [Текст] : біобібліографічний покажчик літератури : до 200-річчя від дня народж. пол. поета Ю. Словацького / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош ; відп. за вип. О. Б. Конончук. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 45 с.

читати
6m

Гнатюк Володимир Михайлович - відомий фольклорист, етнограф, літературознавець: Біобібліографічний покажчик [Текст] / упоряд.: О.Б.Конончук, О.Я.Кульчицька, Т.Р.Матвієшин; Відп. за вип. О.Б.Конончук. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 67 с.

читати
5m

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 81 Мовознавство (1755 - 1939 рр.)[Текст] : бібліогр. покажчик / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин ; відп. за вип. О. Б. Конончук. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 66 с.

читати
4m

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 28 Біологічні науки (1821 - 1939 рр.) [Текст] : бібліогр. покажчик / уклад.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош ; відп. за вип. О. Б. Конончук. - Тернопіль : ТНПУ, 2008. - 108 с

читати
3m

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 63 Історія. Історичні науки (1792 - 1939 рр.)[Текст] : бібліогр. покажчик / уклад.: О.Б. Конончук, О.Я. Кульчицька, Т.Р. Матвієшин, Л.В. Талпош ; відп. за вип. О.Б. Конончук. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 320 с.

2m

Каталог фонду рідкісних видань бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 74 Освіта. Педагогічна наука (1792-1939рр.)[Текст] : Бібліогр. покажч. / уклад.:О.Б. Конончук, О.Я.Кульчицька, Т.Р. Матвієшин, Л.В.Талпош. - Тернопіль : ТНПУ, 2004. - 128 с.

читати
1m

Українська етнопсихологія: минуле, сучасне, майбутнє [Текст] : бібліогафічний покажчик / уклад.: М.О.Балик, І.Г.Лецкалюк, Н.І.Пельо. - Тернопіль : ТДПУ, 2003. - 20 с. - Б-ка ТДПУ. Довідково-бібліогр. відділ.

читати

Add comment


Security code
Refresh

Ресурси ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

canlı bahis siteleri

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort bahis siteleri

istanbul escort