«Ідеї великого педагога в сучасному освітньому просторі»
(135 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка
(1888–1939), українського педагога-новатора, письменника)

 

00Не може бути виховання, якщо не зроблено
центральну установку на цінність людини
/Макаренко А. С./


   Педагогічна система Антона Семеновича Макаренка – явище складне і багатопланове.
   Видатний педагог збагатив світову педагогіку, вніс великий вклад у теорію виховання, він – людина широко освічена, одержима, безкомпромісна у відстоюванні своїх принципів, видатною є його глибока гуманна педагогічна система, і його непересічний талант письменника.

 

Вбачається, що сьогодні прийшов час ренесансу ідей Антона Семеновича.
Віриться, що вони ще довго приноситимуть користь людям. А тому зараз не потрібно займатися переучуванням нинішнього учительства, проте ще на студентській лаві треба переконати майбутнього педагога, що безцінний досвід Макаренка стане для нього надійною і вірною зброєю.
/Зязюн І./

 

   Педагогічна спадщина А. С. Макаренка викликає безперервну наукову полеміку, зіставляючи його погляди, дії, прийняті рішення з сучасністю. Багато зараз ми чуємо критики у бік А. С. Макаренка, про те, що і використовував дитячу працю, і застосовував фізичні покарання, і про те, що вкрав дитинство у дітей тощо. Однак, щоб зрозуміти людину, потрібно проаналізувати за яких умов були прийняті ті чи інші рішення і можливо саме вони були правильними і ефективними.
   Слід зауважити, що і категорія дітей, з якими жив і працював А. С. Макаренко досить специфічна – це діти, які покинуті своїми батьками, суспільством, які зневірилися у можливість нормальних людських взаємостосунків, вони звикли бути голодними, потерпати від холоду. А. С. Макаренко постійно підтримував обездолених дітей, своїми виступами привертав увагу суспільства щодо їх проблем. Так, у 1926 році А. С. Макаренко виступив з доповіддю «Організація виховання важкого дитинства» на Всеукраїнській конференції дитячих городків.
   Він зміг забезпечити дітям відчуття затишку, тепла, психологічного захисту від усіх негараздів, а також привчити до праці і нормальних шляхів заробляння ресурсів для життя. З першого погляду це, особливо зараз, виглядає як використання дитячої праці, але ще раз підкреслюємо щодо специфічності даної категорії дітей – це «діти вулиці». Вони вже звикли здобувати собі ресурси на життя, в основному крадіжками, обманом, жебракуванням. Антону Макаренку залишалось лише повернути у правильне русло життя дітей, показати, що праведна праця відкриває можливості і забезпечує свободу, повагу особистості, оскільки не треба переховуватися, брехати, терпіти утиски.
   Особливу увагу А. С. Макаренко приділяв розвитку творчих здібностей дітей, відшукуючи таланти у приймальниках-розподільниках, організовуючи для них конкурси, олімпіади, він знав репертуар своїх вихованців напам’ять.
   У творах А. С. Макаренко міститься програма вивчення розвитку сутнісних сил людської особистості, де значна увага приділяється вихованню у колективі. Колектив у досвіді А. С. Макаренко був необхідною умовою найбільш повного розвитку здібностей і свободи особи. Він розробив теорію дитячого колективу, розкрив основні його ознаки (наявність спільної соціально цінної мети; спільної діяльності, спрямованої на досягнення цієї мети; відносини відповідальної залежності; наявність органів самоврядування); визначив стадії його розвитку, шляхи формування і методику використання виховних можливостей колективу.
   Значне місце в педагогічній царині займають педагогічні ідеї виховання А. С. Макаренка. «Ваша власна поведінка, – писав А. С. Макаренко, звертаючись до батьків, – вирішальна річ. Не думайте, що ви виховуєте дитину тільки тоді, коли з нею розмовляєте, або повчаєте її, або наказуєте їй. Ви виховуєте її в кожен момент вашого життя, навіть тоді, коли вас немає вдома. Як ви одягаєтеся, як ви розмовляєте з іншими людьми і про інших людей, як ви радієте або сумуєте – все це має для дитини велике значення». Сім'я є моделлю суспільства на конкретному історичному етапі розвитку, відображає його моральні та духовні особливості.
   У 1991 році дослідники творчості видатного педагога з України, Білорусі, Німеччини, Угорщини, Польщі, Італії, В’єтнаму, Китаю, США об’єдналися в Міжнародну макаренківську асоціацію. Учасники асоціації обрали за мету вивчення досвіду педагога, захист його від поспішної критики, налагодження конструктивного діалогу між Сходом та Заходом, а також упровадження системи Макаренка там, де є потреба в моральному та здоровому поколінні
   Отже педагогічна спадщина А. С. Макаренка не втратила актуальності і зараз. Особливо цінним є його досвід у роботі з такими категоріями дітей, як «діти-вулиці», педагогічно занедбані, важковиховувані. Завданням сучасної педагогіки є адаптувати та вдало використати досвід А. С. Макаренка, а не забути його.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Бібліографічний огляд літератури

 

8

   Макаренко А. С. Твори : в 7 т. / А. С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1953–1955.

   У цьому виданні творів вміщені всі художні і педагогічні твори, оповідання, нариси, статті та інші матеріали, опубліковані в пресі.

 

Т. 1. Педагогічна поема. – 1953. – 710 с.
Т. 2. Марш 30 року : повість ; ФД-1 : повість ; Мажор : п'єса. – 1953. – 450 с.
Т. 3. Прапори на баштах : повість. – 1954. – 466 с.
Т. 4. Книга для батьків ; Лекції про виховання дітей ; Виступи з питань сімейного виховання. – 1954. – 523 с.
Т. 5. Загальні питання теорії педагогіки ; Виховання в радянській школі. – 1954. – 484 с.
Т. 6. Честь : повість ; Справжній характер ; Командировка : літературні сценарії. – 1955. – 422 с.
Т. 7. Оповідання і нариси ; Статті про літературу і рецензії ; Листування з О. М. Горьким. – 1955. – 499 с.

1

   Макаренко А. С.  Методика виховної роботи / А. С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1990. – 366 с.

 

   До книги ввійшли педагогічні праці А. С. Макаренка з питань теорії і методики організації виховного процесу в школі та з проблем виховання дітей в сім’ї

   Для керівників, вчителів і вихователів загальноосвітніх шкіл, студентів педвузів.

1

   Макаренко А. С.  Книга для батьків / А. С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1980. – 327 с.

 

   Видання включає дві праці: «Книгу для батьків» та «Лекції про виховання дітей».

   Автор розглядає питання сімейного виховання, наводить конкретні приклади, ситуації, які виникають у родині, у взаємовідносинах батьків і дітей.         Проаналізовано батьківський авторитет.

2

  Макаренко А. С.  Педагогічна поема / Антон Макаренко ; пер. Л. О. Єзерницького ; за ред. В. Л. Петровського. – Київ : Радянська школа, 1977. – 508 с.

 

   Твір містить оповідь від першої особи (Антон Макаренко) про перевиховання неповнолітніх правопорушників в дитячій трудовій колонії під Полтавою, творцем і керівником якої в 1920-ті роки був автор. Описано досвід створення повної педагогічної системи на прикладі колонії для неповнолітніх, перетвореної в дитячу трудову колонію з частковим самоуправлінням.

3

   Антон Макаренко: Харківська трудова колонія ім. Максима Горького в документах і матеріалах, 1926–1928 рр : до 125-ої річниці від дня народження А. С. Макаренка : монографія / авт.-уклад.: І. Ф. Кривонос [та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. – Київ : Пед. думка, 2008. – 352 с.

 

   На основі нових документальних джерел, архівних матеріалів відтворюється об'єктивна картина діяльності Харківської трудової колонії ім. М. Горького як спадкоємиці Полтавської колонії. Подано контекст матеріалів, що характеризують діяльність А. С. Макаренка як керівника ТДК Харківського округу, яку він поєднував із завідуванням колонією в Куряжі. Представлені документальні джерела й автентичні архівні матеріали розкривають розвиток педагогічних ідей А. С. Макаренка в становленні гуманістично орієнтованої системи виховання. Для науковців, викладачів і студентів.

 

3

   Антон Семенович Макаренко : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / упоряд.: П. Г. Лисенко, І. С. Убийвовк. – Вид. 2-ге переробл. і допов. – Київ : Радянська школа, 1978. – 160 с.

 

   Посібник у світлинах та малюнках розкриває життя видатного педагога, самовідданого борця за нову людину у суспільстві. Вчителі, вихователі, батьки у творчості Макаренка вбачають відповідь на найважливіші питання педагогіки, психології, етики.

   Книга призначена для використання в школі, в позашкільних закладах, педагогічних вузах і училищах.

4  

Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 304 с. Режим доступу: Макаренко А. С.

 

   У монографії, підготовленій вітчизняними та зарубіжними науковцями, осмислюється філософія життя і педагогічна діяльність видатного педагога-теоретика і педагога-новатора А. С. Макаренка у світлі сучасних реалій.

   Для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів, різних категорій педагогічних працівників

3  

   Ніжинський М. П.  Життя і педагогічна діяльність А. С. Макаренка : творчий шлях / М. П. Ніжинський. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Радянська школа, 1967. – 304 с. – (Педагогічна б-ка вчителя).

 

   Дитячі і юнацькі роки А. С. Макаренка. Перші роки його педагогічної діяльності. Педагогічна діяльність А. С. Макаренка в колонії імені О. М. Горького. Педагогічна діяльність А. С. Макаренка в комуні імені Ф. Е. Дзержинського. Життя і діяльність А. С. Макаренка в Києві і Москві (1935–1939 рр.) Боротьба А. С. Макаренка за всебічне виховання особистості. В боротьбі за знання вихованців. Виховання особистості в праці. Фізичне і естетичне виховання – складові частини боротьби за всебічний розвиток особистості в системі А. С. Макаренка. Організація дитячого колективу і розв'язання життєвих суперечностей у процесі виховання.

4

   Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали обласних педагогічних читань, 15 березня 2013 р. / редкол.: В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскова. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2013. – 155 с.

 

   Видання містить матеріали обласних педагогічних читань. У статях розглянуто використання ідей і досвіду видатних педагогів ХХ століття в діяльності сучасних педагогів, навчальних закладів.

5

   Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991–2008 рр. : до 120-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / упоряд.: І. О. Іванова, Т. В. Лога ; вступ. ст. А. В. Ткаченко ; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену. – Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2008. – 182 с. – (Видатні педагоги світу ; вип. 4).

 

   Даний біобібліографічний покажчик із серії «Видатні педагоги світу», присвячено життю і педагогічній діяльності Антона Семеновича Макаренка (1888–1939) – видатного педагога-гуманіста, класика світової педагогіки ХХ століття, письменника, організатора і керівника колонії для неповнолітніх правопорушників й безпритульних, творця нової методики виховної роботи з дитячим колективом. У покажчику представлено бібліографію праць А. С. Макаренка, що видані з 80-х років ХХ століття до 2008 року та дослідження вітчизняних і зарубіжних учених про життя й діяльність великого педагога-новатора, його педагогічну спадщину, що вийшли на традиційних та електронних носіях впродовж 1991–2008 рр. в Україні та світі. Покажчик рекомендовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить життя та педагогічні погляди А. С. Макаренка.

7

   Ярмаченко Н. Д. Сучасність педагогічної спадщини А. С. Макаренка : до 100-річчя з дня народження / Н. Д. Ярмаченко. – Київ : Знання, 1988. – 48 с. – (Сер. 7 «Педагогічна»; № 3).

 

   Висвітлюються основні положення педагогічної спадщини А. С. Макаренка, розкривається кращий досвід їх творчого використання у практиці сучасної школи.

   Розрахована на лекторів, учителів та широке коло читачів.

 

Ідеї А. С. Макаренка на сторінках серіальних та періодичних видань


1. Антонець М. Я. Особистість і колектив: осмислення В. О. Сухомлинським спадщини А. С. Макаренка / М. Я. Антонець // Педагогічні науки. – 2005. – Вип. 40. – С. 164–167.


2. Бабіч Л. В. Проблеми гендерного виховання в педагогіці А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського / Л. В. Бабіч, Г. М. Кондратенко // Таврійський вісник освіти. – 2005. – № 3. – С. 27–34.


3. Бойко А. Освітні і наукові позиції полтавських педагогів Григорія Ващенка та Антона Макаренка / Алла Бойко // Рідна школа. – 2018. – № 1/2. – С. 21–28. – Бібліогр. в кінці ст.


4. Болсун С. А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський: протиріччя і єдність поглядів на педагогічну техніку / С. Болсун // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки. – 2003. – Вип. 52, ч. 2. – С. 56–62.


5. Буряк-Габрись І. Допомога учням, які опинилися у складних життєвих обставинах : семінар з елементами тренінгу (за А. С. Макаренком) / Ірина Буряк-Габрись // Психолог. – 2016. – № 9/10. – С. 53–57. – Бібліогр. в кінці ст.


6. Бучківська В. Еволюція педагогічних поглядів А. Макаренка на домінанти колективного та особистого у вихованні / В. Бучківська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2006. – № 1. – С. 43–48.


7. Бучківська В. Принципи особистісно-орієнтованого виховання в педагогічній системі А. Макаренка / В. Бучківська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 2. – С. 25–29.


8. Вітвіцька С. Ідеї педагогічної майстерності А. Макаренка та І. Зязюна у професійній підготовці сучасного вчителя / Світлана Вітвіцька // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна. – 2013. – С. 237–242. – Бібліогр. в кінці ст.


9. Галів М. Д. "Актуальність-неактуальність" вивчення творчості А. С. Макаренка / М. Д. Галів // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2010. – № 4. – С. 40–50.


10. Галузяк В. А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський: дві парадигми виховання / В. Галузяк, М. Сметанський // Вісник Луганського ДПУ ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. – 2000. – № 7 (27). – С. 35–40.


11. Гарбера Н. П. Методичні рекомендації з організації у школі-інтернаті дитячого самоврядування за системою А. С. Макаренка / Н. П. Гарбера // Виховна робота в школі. – 2016. – № 11. – С. 51–54.


12. Гончар О. Гордість вітчизняної педагогіки. Антон Макаренко (1(13).03.1888–1.04.1939) / О. Гончар // Історія України. Шкільний світ. – 2009. – № 11. – С. 5–8.


13. Гончар О. Світоч вітчизняної педагогіки : до 130-річчя від дні народження Антона Семеновича Макаренка / Олександр Гончар // Історія в школі. – 2018. – № 2/3. – С. 1–6. – Бібліогр. наприкінці ст.


14. Гончарова Н. В. Діяльність сучасних молодіжних об'єднань з позиції управлінсько-виховної практики А. С. Макаренка / Н. В. Гончарова // Витоки педагогічної майстерності. – 2009. – Вип. 6. – С. 276–280.


15. Гриньова М. В. Система студентського самоврядування в контексті макаренківської спадщини / М. В. Гриньова, Ю. П. Кращенко // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2014. – № 4. – С. 57–63.


16. Гриценко І. Наукова спадщина А. С. Макаренка для професійної педагогіки / І. Гриценко // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 1. – С. 27–28.


17. Грицька Т. С. Вплив професійної компетентності педагога на формування ключових компетентностей учнів у контексті ідей А. С. Макаренка / Т. С. Грицька // Витоки педагогічної майстерності. – 2009. – Вип. 6. – С. 215–219.


18. Дічек Н. А. С. Макаренко і проблема "морально дефективного дитинства" в ранньорадянський період / Наталія Дічек // Рідна школа. – 2013. – № 1/2. – С. 15–22. – Бібліогр. в кінці ст.


19. Дічек Н. Геній досвіду : до 120-річчя з дня народження Антона Макаренка / Наталія Дічек // Педагогічна газета. – 2008. – № 3. – С. 4–5.


20. Дічек Н. Зарубіжні дослідники про ідеї сімейного виховання за В. Сухомлинським і А. Макаренком / Н. Дічек // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 5, Спецвипуск : Василь Сухомлинський і сучасність: Батьківська педагогіка. – С. 100–104.


21. Дічек Н. Спадщина А. Макаренка в контексті сучасних проблем соціального виховання в Бразилії / Н. Дічек // Шлях освіти. – 2004. – № 3. – С. 34–38.


22. Дічек Н. Спільна спадщина : [педагогічна спадщина А. С. Макаренка] / Н. Дічек // Рідна школа. – 2008. – № 3/4. – С. 61–64.


23. Дічек Н. П. Англомовна макаренкіана у ХХІ столітті: стан і методи інтерпретації / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2018. – № 2. – С. 72–82. – Бібліогр. наприкінці ст.


24. Дічек Н. П. Зіставно-порівняльний підхід у сучасній англомовній макаренкіані: Дж. Дьюї та А. Макаренко / Дічек Наталія Петрівна // Український педагогічний журнал. – 2018. – № 2. – С. 5–15. – Бібліогр. в кінці ст.


25. Добридень А. В. Проблема самостійного пошуку інформації у педагогічній спадщині В. Сухомлинського та А. Макаренка / А. В. Добридень // Витоки педагогічної майстерності. – 2009. – Вип. 6. – С. 47–50.


26. Єрмаков В. М. Педагогічна техніка як найважливіша складова професійної майстерності в творчій спадщині А. С. Макаренка / В. М. Єрмаков // Витоки педагогічної майстерності. – 2009. – Вип. 6. – С. 194–197.


27. Жданова-Неділько О. Г. Феномен успішної педагогічної взаємодії у творчому спадку А. С. Макаренка / О. Г. Жданова-Неділько // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2014. – № 4. – С. 63–70. – Бібліогр. в кінці ст.


28. Заславська О. В. "Оптимістична педагогіка" Макаренка / О. В. Заславська // Педагогічна майстерня. – 2011. – № 1. – С. 25–26.


29. Зеленська Г. Антону Семеновичу Макаренку – 125 : слово навчає, слово й виховує : [тексти для диктантів дібрані з творів педагога] / Г. Зеленська, Л. Лимар // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 6. – С. 50–52.


30. Катагарова О. А. Професійна культура педагога в спадщині А. С. Макаренка / О. А. Катагарова // Педагогічна майстерня. – 2011. – № 1. – С. 27–29.


31. Коваленко О. Макаренко: свій серед чужих, чужий серед своїх : видатний педагог створив... демократичну республіку в тоталітарній країні / Ольга Коваленко // Освіта України. – 2012. – 18 черв. (№ 25). – С. 16.


32. Ковальчук-Дехтяренко Л. Використання педагогічної спадщини Антона Макаренка з питань сімейних взаємовідносин як соціально-педагогічна / Л. Ковальчук-Дехтяренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2004. – № 6. – С. 129–133.


33. Ковальчук-Дехтяренко Л. Умови забезпечення педагогічно-доцільних впливів на дитину в різних типах неповних сімей у педагогічній спадщині А. С. Макаренка / Л. Ковальчук-Дехтяренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2005. – № 1. – С. 48–52.


34. Коляда І. Кохання у житті Антона Макаренка / Ігор Коляда // Історія в школі. – 2018. – № 6/7. – С. 11–27. – Бібліогр. наприкінці ст.


35. Лактіонова Г. "Книга для батьків" А. С. Макаренка: актуальні смисли для сьогодення / Галина Лактіонова // Соціальний педагог. Шкільний світ. – 2013. – № 9. – С. 6–10.


36. Макаренко А. С. Виступи з питань сімейного виховання / А. С. Макаренко // Педагогічна майстерність. – 2006. – С. 570–571.


37. Макаренко А. С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду : [витоки педагогічної майстерності] / А. С. Макаренко // Педагогічна майстерність. – 2006. – С. 27–29.


38. Макарчук А. С. А. С. Макаренко і феномен соціального сирітства / А. С. Макарчук // Витоки педагогічної майстерності. – 2009. – Вип. 6. – С. 153–157.


39. Мельничук С. Перспектива в системі навчально-виховної роботи молодших школярів: на основі методики А. С. Макаренка / С. Мельничук // Початкова школа. – 2008. – № 11. – С. 55–57.


40. Микитюк І. А. Актуальність педагогічних ідей А. С. Макаренка щодо педагогічної культури вчителя в сучасній культурно-освітній ситуації / І. А. Микитюк // Витоки педагогічної майстерності. – 2009. – Вип. 6. – С. 180–183.


41. Міхно О. П. Психолого-педагогічні аспекти виховної системи Антона Макаренка / О. П. Міхно // Професійно-технічна освіта. – 2013. – № 2. – С. 8–12. – Бібліогр. в кінці ст.


42. Моїсеєв С. О. Концепт щастя у педагогічних поглядах А. Макаренка та В. Сухомлинського / С. О. Моїсеєв // Педагогічний альманах. – 2015. – Вип. 25. – С. 315–322. – Бібліогр. в кінці ст.


43. Моргун В. Педагогіка добра: від А. Макаренка та В. Сухомлинського до О. Захаренка й І. Зязюна / Володимир Моргун // Рідна школа. – 2014. – № 8/9. – С. 61–66.


44. Назаренко Л. М. Використання управлінських підходів А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського в організації роботи з молодими спеціалістами / Л. М. Назаренко // Педагогічний альманах. – 2013. – Вип. 18. – С. 229–233. – Бібліогр. в кінці ст.


45. Окса М. М. Інтегроване навчання в досвіді А. С. Макаренка / М. М. Окса // Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу : матеріали міжнародної наукової конференції, 17–18 травня 2018 р., Тернопіль / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Ін-т пед. НАПН України, Тернопільський обл. комун. ін-т післядипломної пед. освіти, Волинський ін-т післядиплом. пед. освіти, Ун-т Кардинала Стефана Вишинського, Люблінський катол. ун-т Іоанна Павла ІІ ; ред. А. В. Степан. – Тернопіль : [Вектор], 2018. – С. 27–31. – Бібліогр. в кінці ст.


46. Олексенко Р. Інноваційний досвід у дидактиці А. С. Макаренка / Роман Олексенко, Микола Окса // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 57–62. – Бібліогр. в кінці ст.


47. Пашко Л. Використання ідей А. С. Макаренка у контексті профільної компетентнісно зорієнтованої освіти : [трудове навчання] / Людмила Пашко // Трудове навчання. – 2014. – № 6. – С. 45–46.


48. Ронжина Ю. Місце і роль учнівського самоврядування у педагогічній системі А. С. Макаренка / Ю. Ронжина // Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства. – 2014. – С. 47–50. – Бібліогр. в кінці ст.


49. Сагач Г. М. Гуманна педагогіка крізь призму ідей А. С. Макаренка та Ш. О. Амонашвілі / Г. М. Сагач // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність. – 2013. – С. 117–125.


50. Скільський Д. Родинне виховання в педагогіці А.Макаренка / Д. Скільський // Освітянин. – 2004. – №6. – С. 18–20.


51. Степаненко М. Педагогічна концепція А. С. Макаренка і сучасність / М. Степаненко, А. Бойко // Рідна школа. – 2013. – № 1/2. – С. 23–29. – Бібліогр. в кінці ст.


52. Тарасевич Н. М. Тріумф педагогічної поеми / Н. М. Тарасевич // Витоки педагогічної майстерності. – 2009. – Вип. 6. – С. 150–152.


53. Титаренко В. Спадщина А.С.Макаренка в контексті сучасності / В. Титаренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2008. – № 4. – С. 6–7.


54. Ткаченко А. Деякі несприятливі чинники формування інноваційного досвіду : [педагогічна діяльність Антона Макаренка] / Андрій Ткаченко // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. – 2016. – № 11/12. – С. 79–86. – Бібліогр. в кінці ст.


55. Ткаченко А. Незакінчена історія трудового дитячого корпусу : [педагогічна діяльність Антона Макаренка] / Андрій Ткаченко // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. – 2016. – № 11/12. – С. 58–65.


56. Ткаченко А. Педагогічні та непедагогічні поневіряння подвижника соціального виховання : [Антон Макаренко] / Андрій Ткаченко // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. – 2016. – № 11/12. – С. 42–58.


57. Ткаченко А. Реалізм педагогічної ідеї : [педагогічна діяльність Антона Макаренка] / Андрій Ткаченко // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. – 2016. – № 11/12. – С. 66–79.


58. Ткаченко А. В. Деякі аспекти формування управлінського професіоналізму А. С. Макаренка в "горьківський" період його педагогічної творчості / А. В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності. – 2009. – Вип. 6. – С. 220–227.


59. Флегонтова Н. Ідеї великого педагога в сучасному освітньому просторі : [до 125-річчя А. С. Макаренка] / Наталія Флегонтова // Педагогічна газета. – 2013. – № 5. – С. 6.


60. Хархан Г. Д. Виховання сім'янина в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / Г. Д. Хархан // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 1. – С. 66–71.


61. Чуприна О. Є. Вплив шкільного мікросоціуму на формування особистості учня у педагогічній системі А. С. Макаренка / О. Є. Чуприна // Педагогічні науки. – 2006. – Вип. 41. – С. 85–90.


62. Шевченко С. М. Маловідома сторінка в макаренкознавстві / С. М. Шевченко // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2003. – № 3/4. – С. 174–178.


63. Щербак О. Ідеї Антона Макаренка живуть і сьогодні / О. Щербак // Професійно-технічна освіта. – 2008. – № 1. – С. 14–17. – 120.

 

 Підготувала І. В. Беновська

Огляд книг 17 джерел,

бібліографічний список 63 джерела,

Березень 2023 р.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Ministry of Education and Science of Ukraine

Online resource TNPU

Разумков центр

Scientometry

Partners

We are on social networks