Великий дар педагога повинен використовуватись за призначенням, передаючи силу знань з покоління в покоління, з метою досягнення кращих результатів викладання та навчання. Яскравим прикладом Вчителя є Лев Семенович Виготський. 17 листопада минуло 115 років від дня народження видатного психолога і педагога початку ХХ століття.

«Моцарт в психології»

(115 років від дня народження Л. С. Виготського
видатного психолога і педагога )

Лев Семенович Виготський портрет

 Талант педагога – то великий дар, покликання, яке повинно використовуватись за призначенням, передаючи силу знань з покоління в покоління, з метою досягнення кращих результатів викладання та навчання.
 Яскравим прикладом Вчителя є видатний психолог і педагог початку ХХ століття Лев Семенович Виготський.
 Завдяки його досягненням в області дитячої психології, педагогічному таланту сучасна педагогіка збагатилась тайнами людського пізнання.
 Всі його досягнення в області педагогіки ґрунтувались, в першу чергу, на дослідженнях дитячої психології. Своєю працею вчений вніс значні прогресивні корективи в, здавалось, непохитні психологічні та педагогічні істини.
 Здобутки Льва Семеновича та його послідовників мають величезне значення та залишаються основою наукового світогляду більшості професіоналів у цій сфері.
 Нажаль, долею Виготському було відведено всього 37 років, тяжка хвороба обірвала його життя у час найвищого розквіту, але період життя, присвячений науці, залишив величезний скарб - наукову спадщину в області психології та педагогіки.
 Геніальність ідей Виготського не зникла з його смертю, а діяльність ученого завжди слугуватиме прикладом для послідовників. Хоча так сталось не відразу. У 1936 році праці Виготського, присвячені дитячій душі, потрапили в список заборонених. Пройшли десятиліття, поки психолога визнали новатором, а його ідеї здобули світове визнання та вплив на психолого-педагогічну думку в багатьох країнах. Завдяки наполегливій праці його учнів та однодумців більшість гіпотез набули остаточної довершеності та досконалості, а написані праці були опубліковані та відкрили людству новий поворот в наукових досягненнях.
Інакше й не могло бути…

 

Бібліографічний огляд літератури

vugotsk1  

  Сто великих психологов / авт.-сост. В. Яровицкий. – М. : Вече, 2004. – 432 с. – (100 великих).

  До книги увійшли короткі біографічні дані психологів всіх часів і народів. У виданні можна почерпнути інформацію про відомі роботи таких учених-психологів як В. М. Бехтерев, А. М. Лур’є, С. А. Рубінштейн, Зигмунд Фрейд, Юнг та ін. Зокрема на 36-39 сторінках читач знайде інформацію про видатного психолога Л. Виготського.
  Книга адресована всім, хто цікавиться психологією, наукою, котра останнім часом стала однією із найпопулярніших сфер людських знань.

vugotsk2

  Степанов, С.  Психология в лицах / Сергей Степанов. – М. : ЭКСМО- Пресс, 2001. – 384 с.

  «Психология в лицах» - зібрання науково-біографічних нарисів, присвячених життєвому шляху і науковим відкриттям видатних психологів.
Використовуючи широку палітру фактів и гіпотез, автор намагається показати джерела, з яких черпали натхнення великі учені, як перипетії їх особистої долі вплинули на становлення їх наукових поглядів.
Читачі дізнаються багато цікавого про життя таких відомих діячів психології як Е. Фромм, В. Райх, Е. Берн, В. П. Кащенко, А. Р. Лурія, Л. С. Виготський та ін.

vugotsk3

  Выготский, Л. С.  Педагогическая психология / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика-Пресс, 1999. – 536 с. – (Психология: Классические труды).

  У книзі досліджено психолого-педагогічні проблеми трудового та естетичного виховання школярів, з урахуванням їх обдарованості та індивідуальних особливостей в процесі навчання і виховання. Особливу увагу приділено вивченню особистості школяра і ролі психологічних знань в учительській практиці.

vugotsk4

  Выготский, Л. С.  Психология искусства / Л. С. Выготский ; под ред. В. В. Иванова. – 3-е изд. – М. : Искусство, 1986. – 573 с.

  Книга видатного вченого Л. С. Виготського «Психология искусства» вийшла першим виданням в 1965 році, другим – в 1968 році та набула всезагального визнання.
Автор резюмує свої роботи 1915-1922 років і разом з тим подає нові психологічні ідеї, котрі склали головний внесок Виготського в наук. «Психология искусства» є однією з фундаментальних робіт, які характеризують розвиток психології мистецтва.
Книга рекомендована психологам, мистецтвознавцям, а також широкому загалу читачів.

vugotsk5

  Выготский, Л. С.  Психология искусства / Л. С. Выготский ; сост., авт. послесл. М. Г. Ярошевский ; коммент. В. В. Умрихина. – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 480 с.

  Запропонована читачу книга написана в 1925 році і являється першою спробою дослідити одну з найскладніших і найзагадковіших областей людської діяльності – мистецтво. Нажаль рукопис «Психологии искусства» багато років пролежав неопублікованим, проте після друку привернув увагу спеціалістів, які досліджують питання мистецтва.

  Книга була переведена багатьма мовами світу.

vugotsk7

  Выготский, Л. С.  Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. – СПб. : Союз, 1997. – 224 с. – (Психология ребенка).

  Книга видатного психолога «Вопросы детской психологии» присвячена основним проблемам дитячої психології: загальним питанням періодизації дитинства; переходу від одного вікового періоду до іншого; характерним особливостям розвитку в окремі періоди дитинства та ін.

vugotsk6

  Выготский, Л. С.  Психология / Л. С. Выготский. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с. – (Мир психологии).

  У цій книзі зібрані всі основні роботи видатного вченого, одного з найавторитетніших і відомих психологів Льва Семеновича Виготського.
Структурна побудова книги відповідає програмним вимогам до курсів «Загальна психологія» та «Вікова психологія» психологічних факультетів вузів.
Основними є розділи:  I. Методологія. II. Загальна психологія. III. Психологія розвитку.
Видання буде корисним для студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями психології.

vugotsk8

  Выготский, Л. С.  Психология развития как феномен культуры / Л. С. Выготский ; под ред. М. Г. Ярошевского. – М. ; Воронеж : МПСИ : МОДЭК, 1996. – 512 с. – (Психологи Отечества: Избранные психологические труды : В 70 т.).

  До книги увійшли вибрані праці видатного психолога, який створив новаторську наукову школу, також роботи з проблем розвитку психічного світогляду особистості.
Видання буде корисним психологам, педагогам, а також студентам, які готуються до психолого-педагогічної діяльності.

vugotsk9

  Выготский, Л. С.  Мышление и речь / Л. С. Выготский. – М. : Лабиринт, 2005. – 352 с.

  Класична робота Л. Виготського займає особливу нішу в серії по психолінгвістиці. Це праця, котрою фактично була заснована психолінгвістична наука, хоча навіть назва її в той час не була ще відомою.

  Представлене видання пропонує найбільш аутентичний варіант тексту, котрий не був пізніше редагований. Книга буде корисною для філологів, психологів, психолінгвістів і педагогів.

Підготувала Загородна С. Ю.

(2011)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks