«Той, що озброїв астрономію»
(455 років від дня народження Галілео Галілея (1564–1642),
італійського фізика, математика, астронома, механіка)

 galilej

    Галілео ді Вінченцо Бонаюті де Галілей – італійський мислитель епохи Відродження, засновник класичної механіки, фізик, астроном, математик, поет і літературний критик, один із засновників сучасного експериментально-теоретичного природознавства. Галілео Галілей є автором фундаментальних відкриттів у галузі фізики та астрономії. Він сформулював принцип відносності руху, встановив закон інерції, закони вільного падіння тіла і тіла, що кинуте під кутом до горизонту, відкрив закон сталості періоду коливання маятника і висунув ідею застосування маятника в годиннику.

   В історії науки є імена, які, безперечні, коли йде мова про людей науки першої величини. З плином часу вони не тільки не гаснуть, але все яскравіше сяють у міру дослідження їх ролі в історії розвитку наукової думки. До цієї плеяди належить Галілео Галілей.
   Галілео Галілей прожив складне життя. Захоплюючись з дитинства музикою та малюванням, мріючи стати священиком, він розпочав свою вищу освіту за настановою батька на медичному факультеті. Студентом, вперше познайомившись з геометрією, став самостійно вивчати математику, викладати яку був запрошений до Пізанського, а згодом і до Падуанського університету. Знайомство з теорією Коперника, недавня календарна реформа, поява наднової зорі привернули його увагу до астрономії, яку він надалі не тільки вивчав та викладав, а й популяризував, уже тоді читаючи лекції для населення та демонструючи небо в телескоп.
   Для астрономії Галілео Галілей зробив найбільше. Саме він зі своїм інженерним талантом здійснив справжній науковий прорив для астрономів, що все ще спостерігали небо "неозброєним оком". Відкривши нові горизонти досліджень, він, тим самим, ввів революційні зміни до методів астрономічних досліджень та дав поштовх до створення нових і більш досконалих телескопів. Сучасний діючий найбільший телескоп у світі – Великий телескоп Канарських островів (elGran Telescopiode Canarias), що входить до складу обсерваторії дель Рок де лос Мучачос (о. Пальма, м. Лас Пальмас) в Іспанії – має дзеркало діаметром 10,4 м (працює з 2009 р.) А перший телескоп 1609 року мав лише 3-кратне збільшення. Не зупиняючись та експериментуючи, Галілео Галілей довів свою конструкцію до збільшення у 32 рази. Те, що побачив Галілей на небі в цей новітній на той час пристрій, вразило і його, і весь світ, перевернувши багато уявлень про світобудову. Навіть короновані особи почали замовляти собі телескопи і дивитись на небо.
   Вчений проводив дослідження в галузях гідростатики та опору матеріалів, винайшов гідростатичні ваги, телескоп, прообраз термометра – термоскоп. Усім відома боротьба Галілея за утвердження геліоцентричної системи світу Коперника. Астрономічні відкриття Галілея, його книги "Зоряний вісник" (1610 р.), "Діалог про дві найголовніші системи світу – Птоломеєву і Коперникову" (1632 р.) мали вирішальне значення для перемоги нового світогляду.
   Обдарованість Галілея не обмежувалась наукою: він був також музикантом, художником, теоретиком мистецтва і блискавичним літератором. Галілео Галілей був справжнім майстром, у тому числі і слова. Його твори, написані на високому художньому рівні, сприяли утвердженню італійської літературної мови. Його наукові трактати, бвільша частина яких написана на народній італійській мові, можуть бути віднесені також до художніх творів по простоті і доступності викладу і блискавичності літературного стилю. Галілей перекладав з грецької мови на латинь, вивчав античних класиків і поетів Відрождення.
   Схильність до пошуку істини та надзвичайно велика, як на той час, популярність ученого спричинили переслідування інквізиції – суд, в'язниця. 10 останніх років життя Галілей провів під суворим домашнім арештом. Ніколи за все життя не покидаючи межі Італії, Галілей зазнав світової слави.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Бібліографічний огляд літератури

 

8

   Галилей Г. Избранные труды = Opere Scelte : в 2 т. Т. 1. Звездный вестник. Послание к Инголи. Диалог о двух системах мира /

Г. Галилей ; сост. У. И. Франкфурт. – Москва : Наука, 1964. – 640 с.


   У виданні використані переклади головних творів Галілея «Звездный вестник», «Послание к Инголи», «Диалог о двух системах мира», виконані за участю і під редакцією А. Ю. Ішлінського. Їх літературна гідність безсумнівна.
   Це зібрання праць Галілея російською мовою дасть можливість читачам познайомитися з творчістю великого італійця, яке багатьма нитками пов'язане із сучасною наукою і відображене у зразково написаних творах.


   Галилей Г. Избранные труды = Opere Scelte : в 2 т. Т. 2. Механика. О телах, пребывающих в воде. Беседы и математические доказательства / Г. Галилей ; сост. У. И. Франкфурт. – Москва : Наука, 1964. – 571 с.


   У другий том ввійшли переклади основних творів Галілея: «Механика», «О телах, пребывающих в воде», «Беседы и математические доказательства».
   Червонною ниткою наукових праць вченого проходить твердження про те, що необхідно у всіх точних науках дотримуватися того, що у всіх запропонованих визначеннях відповідних термінів потрібно робити початкові припущення, з яких як з плодоносності насіння, візьмуть свій початок і послідовно розгорнуться причини і точні докази властивостей всіх тверджень і винаходів.

1

   Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира птоломеевой и коперниковой / Г. Галилей ; пер. А. И. Долгова. – Москва ; Ленинград : Гостехтеоретиздат, 1948. – 379 с.

 

   Ця книга найбільш відома і визначна із астрономічних праць Галілея, вона є підсумком  30-річної наукової творчості і роздумів великого вченого, однією із ключових віх в коперниківскій революції. Саме цей твір став формалдьним приводом для переслідувань автора зі сторони інквізиції.
   Зміст в основному є представленням різних аргументів як на користь геоцентричної, так і геліоцентричної систем, а також критики положень Арістотелевої фізики – саме цьому автор вибрав форму дискусії між прихильниками обох теорій.

2

   Галилей Г. Пробирных дел мастер / Г. Галилей ; пер. Ю. А. Данилова ; отв. ред. Я. А Смородинский. – Москва : Наука, 1987. – 271 с.

 

   Книга Галілея «Пробирных дел мастер» датується 1623 роком, в той час, коли суд над Галілеєм відбувся 10 років потому. Більше того, висловлювання на користь атомізму зустрічаються ще у книєі Галілея «Рассуждение о телах, погружённых в воду» (1612). Ніякого інтересу в інквізиції вони не викликали і жодна з цих книг не була заборонена. Вже після суду, під наглядом інквізиції, Галілей у своїй останній книзі знову розмірковує про атоми – і інквизиція, яка обіцяла вернути його в тюрму за найменше порушення режиму, не звертає на це уваги.

3

   Азархін В. А. Коперник. Бруно. Галілей /

В. А. Азархін, В. С. Горський. – Київ : Наук. думка, 1974. – 199 с. – (Науково-популярна література).

 

   Історія вчення про гелоцентричну систему світу і його великих творців – Миколая Коперника, Джордано Бруно та Галілео Галілея містить чудовий матеріал для роздумів про суспільне значення науки, про відповідальність вченого за соціальні наслідки своєї наукової діяльності. Ця тема є особливо актуальною, коли значний злет науки владно висунув проблему громадськості вченого, його готовність відстоювати істину, що служить суспільному поступу.
   Цю книгу про життя і діяльність трьох мислителів епохи Відродження з цікавістю прочитають люди різних фахів і уподобань. Автори використали недостатньо відомі широкому читачеві документи інквізиційних процесів, історичні матеріали і художню літературу.

4

   Анцелиович Е. С. Галилео Галилей : элементы физики / Е. С. Анцелиович. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 100 с. – (Классики физики).

 

   У багатьох людей згадка імені Галілео Галілея викликає уявлення про розвиток астрономії. Галілей для них – це борець за нові, прогресивні ідеї в астрономії.
   У книзі широкому колу читачів представлено відомості про те, що разом з працями вченого по астрономії можна поставити його праці в галузі фізики, особливо механіки, якими він сприяв розвіюванню середньовічних, псевдонаукових тверджень схоластиків і розчистив шлях для творців сучасної науки.

5

   Колчинський І. Г. Від телескопа Галілея до орбітальних обсерваторій / І. Г. Колчинський. – Київ : Наук. думка, 1966. – 100 с.

 

   У книзі розповідається про перші телескопічні спостереження Галілея і їх значення для людства. Представлено короткий нарис дальшого розвитку телескопа, розкахано про будіввництво великих рефракторів і рефлекторів, про застосування фотографії і спектрального аналізу для вивчення небесних світил. Значне місце відведено методам спостережень – застосуванню фотоелементів і електронно-оптичних перетворювачів, а також радіоастрономічним методам.
   Заключна частина присвячена сучаснішим засобам заатмосферних астрономічних спостережень – телескопам в космосі, орбітальним обсерваторіям та ін.
   Видання розраховане на масового читача.

6

   Кузнецов Б. Г. Галилей / Б. Г. Кузнецов. – Москва : Наука, [1964]. – 326 с. – (Научно-биографическая серия).

 

   У книзі выдтворена наукова біографія вченого, великого природодослідника, розглядаються деякі сторорни світогляду, способу життя Галілея, оцінюються змість і стиль фізичних ідей, вклад у світову науку. Своїми екеспериментами він переконливо спростував умоглядну метафізику Арістотеля і заклав фундамент класичної механіки.
   Ілюстрації відтворено на мелованих вклейках.

7

   Фантоли А. Галилей: в защиту учения Коперника и достоинства святой церкви / Аннибале Фантоли ; пер. с ит. А. Брагина. – Москва : МИК, 1999. – 424 с.

 

   У своїй праці, заснованій на глибокому вивченні всіх опублікованих до цього часу джеренл, автор подав глибоку і достовірну картину того, що трапилось з Галілеєм. Із допомогою критичного аналізу як історичних джерел так і новітніх праць про вченого, автор прагне реконструювати історію ідей, які вирішальним способом обумовили справу Галілея.
   Ця книга – підсумок більш як 25-річної роботи по вивченню життя і творчості Галілея. Галілей вів дивну битву на двох фронтах: він боровся за істинність системи Коперника і в захист Святого Письма. Після тимчасової поразки історія нагородила вченого перемогами на обох фронтах, хоча між цими перемогами і пройшло кілька століть.

 

Підготувала С. Б. Тененьська
лютий 2019 р., 9 джерел.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks