"Дозволь мені, мій вечоровий світе,
упасти зерням в рідній борозні..."
(до 80-річчя від дня народження
Василя Семеновича Стуса)
(1938–1985)


   Василь Семенович Стус – великий український поет-класик, творчість і доля якого викликають щире захоплення та глибоку повагу. Трагічна, велична й вічна постать поета, що сам на сам змагався з несвободою і невіглаством, є певним уособленням усієї духовної історії нашого народу.

stus

 

 

 «Митець потрібен своєму народові

та й усьому світові тільки тоді,

коли його творчість зливається

з криком його нації»
Василь Стус

 

 

   Василь Стус – поет глибоко національний за своєю духовною сутністю, за способом мислення, за характером мови. Мова його поезій і національний дух тісно взаємопов’язані, вони гармонійно доповнюють один одного. Творча спадщина поета – це своєрідна українська Біблія, за якою треба виховувати молодь у дусі справжнього українства.
   Коли б доля була прихильною до Стуса, а час – сприятливішим, йому б зараз виповнилося 80 років – оборонцю справедливості, борцю за свободу України.
   Світлій пам’яті Василя Стуса – талановитого поета, блискучого перекладача, безкомпромісної людини, великого патріота і правдолюба ми присвячений бібліографічний огляд літератури.
   Представлені книги знайомлять читача з цікавими фактами про життя і творчий шлях поета, з мотивами його творчості та поетичними творами Василя Стуса, що характеризують його життєве кредо.
   У мантії лауреата Нобелівської премії, на жаль, не довелося постати поетові перед людством. Але його вірші в перекладах читають в усьому світі, їх давно знають і люблять.


Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1

   Стус В.  Зібрання творів : у 12 т. Т. 3. Часи творчості / В. Стус. – Київ : Факт, 2008. – 752 с.  


   Третій том «Зібрання творів» містить збірку віршів Часи творчості, написану під час першого слідства 1972 р. у камері попереднього ув’язнення Київського республіканського КДБ.
   Тут вперше представлено варіанти перекладів Й.-В. Гете, які не потрапили до попереднього видання. «Часи творчості» – це зафіксований у віршах екзистенційний щоденник людини, яка робить вибір, це симбіоз особистісного буття освітлена життєствердним сяйвом великого Гете.

2

   Стус В.  Вибрані твори / Василь Стус ; упор. Д. Стус. – Київ : Смолоскип, 2014. – 872 с. – (Шістдесятники).


   Книга із серії «Шістдесятники», а саме «Вибрані твори» Василя Стуса дозволяє скласти повне уявлення не лише про головні етапи творчої еволюції поета, а й демонструє перцепцію та інтерпретацію його творчості. Тут уперше в повному обсязі представлено магаданську версію збірки «Палімпсести», створену поетом у сел. Матросова Магаданської області в 1977–1979 рр.
   Окрім того, поетичний доробок В. Стуса репрезентовано вибраними віршами зі збірок «Круговерть», «Зимові дерева», «Веселий цвинтар», «Час творчості» та програними текстами різних періодів, що не ввійшли до збірок.
   У виданні широко відображено епістолярну спадщину поета, головні критичні праці та публіцистичні виступи. Критичні роботи, присвячені творчості В. Стуса, охоплюють півстоліття: від замітки «Доброї путі» А. Малишка, який благословив поета на літературний шлях, до останніх критичних праць сучасних поетів – В. Герасим'юка та О. Зараховича, написаних у 2011 р.

3

   Стус В. С.  Листи у вічність… / В. С. Стус. – Донецьк : БАО, 2012. – 272 с.

 

   До збірки ввійшли твори Василя Стуса, що є золотим спадком вітчизняної літератури. Читач також має можливість ознайомитися з життєвим і творчим шляхом поета.
   Видання адресоване широкому загалу шанувальників поетичного слова.

4

   Стус В. Деколонізація СРСР – єдиний гарант миру в усьому світі. З таборового зошита / Василь Стус ; упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 80 с. – (Бронебійна публіцистика).

 

   Книгу писала людина, яка свідомо йшла на муки й смерть задля волі України. Тому Стус мав (мало не виключне) право так писати. Автор цих рядків, у свою чергу, прагнув мінімально додавати щось від себе – нехай говорить сам поет, і цього достатньо. Єдине, що хотілось би зауважити.
   У серії «Бронебійна публіцистика» зібрані 15 досі актуальних, на нашу думку, українських публіцистів ХІХ–ХХ століть. Серед них – Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Оксана Пахльовська… Багато хто з наших співвітчизників навіть не підозрюють, як гостро вони потребують цих текстів. Передусім молодь, яка має отримати доступ до знань, що продукували наші великі уми. І від яких попередня генерація була штучно відірвана. Важливо відновити інтелектуальний зв'язок поколінь. Ці книги, звісно, не забезпечать автоматичного подолання наших «еверестів», але вони є необхідною передумовою для цього подолання.

5

   Стус В.  Небо. Кручі. Провалля. Вода / Василь Стус. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 410 с.

 

   Це книга віршів, перекладів, статей і листів, які є найважливішими для художньо-естетичного світогляду Василя Стуса, одного з найтрагічніших і найглибших українських поетів ХХ століття.
   Небо. Кручі. Провалля. Вода. Це чотири символічні стихії, в яких і з якими поет жив, боровся, розчинявся, змагався, творив, проронюючи власною долею, віршами, світоглядом глибоченну межу між обивательським і пристосуванським існуванням і гранично чесним життям із собою, в собі і над собою.
   Кожен вірш у цій книзі – це код. І, мабуть, Василь Стус залишив у спадок свою літературу, як шанс кожному з нас читати інтелектуальну поезію, відкривати для себе нові значення, символи, почуття, розшифровувати свій власний код».

6


   Стус В.  Палімпсести = Палимпсесты / Василь Стус. – Харків : Фоліо, 2010. – 284 с.

 

   У виданні представлено вірші Василя Стуса, написані у 1971–1977 роках і подано з паралельними перекладами російською мовою відомої поетеси Марлени Рахліної, котрій якнайкраще вдалося передати інтонації і неповторні нюанси поезії видатного майстра слова.

7

   Стус В. С.  Під тягарем хреста : поезії / В. С. Стус. – Львів : Каменяр, 1991. – 159 с.


   До збірки увійшли твори Василя Стуса, чиє життя обірвалося по багатьох роках тюремних поневірянь за колючими дротами ГУЛАГу. Лицарськи вірний непроминущим ідеалам, він не спасував перед реченцем, бо ж дорогу боротьби і страждань обрав свідомо.
   Написане вилучали й нищили, а він з вірою, що переможе у двобої, не переставав творити, допоки пронизливі сибірські вітри не видули із кволого тіла роз'ятреної душі. Уціліле ж слово промовляє до кожного з нас, утверджуючи на думці: всі ми залишаємося в'язнями сумління доти, доки не зійне над стужілою Вітчизною заблукане сонце волі.

8

   Стус В.  Таборовий зошит : вибрані твори / В. Стус. – Київ : Факт, 2008. – 452 с.


    У виданні, напевно, вперше в такому повному – надто як для книги вибраного – обсязі зібрані всі програмні для Василя Стуса – мислителя вірші з його основних збірок, найдовершеніша літературознавча праця «Зникоме розцвітання» (про творчість і філософію життя Володимира Свідзінського і Василя Стуса), нотатки «З таборового зошита» і своєрідні духовні заповіти з листів до дружини і сина. У них – Стусова етика, мотивація його дій і прагнень, надія, що його «подобу збагнуть – бодай в передкінці життя»...

9

   Стус В.  Час творчості = Dichtensezeit / В. Стус ; післям. Д. Стуса. – Київ : Дніпро, 2005. – 704 с.


   Сьогодні вже важко уявити українську поезію другої половини минулого століття без постаті Василя Стуса – поета, критика, літературознавця, мислителя, правозахисника... Нова книга вибраного – амбітна спроба представити не лише різні етапи творчих шукань, а й вершинні здобутки письменника в різних жанрах.

10

   Василь Стус: поет і громадянин. Книга спогадів та роздумів. – Київ : Кліо, 2013. – 684 с.

 

   Духовний подвиг Василя Стуса не пропав марно. Доказ тому – зростання інтересу до його творчості й особи. До цієї книжки увійшли спогади та роздуми друзів, знайомих і родичів, які вважали своїм обов'язком зберегти правдивий його образ для майбутніх поколінь. Хтось написав чи розповів по свіжому сліду, і ці свідчення найцінніші, інші – з відстані часу, і це виважені оцінки.
   Поет і Громадянин – це не дві різні його іпостасі. Це цілісна Особистість не лише національного, а вселюдського масштабу. У цьому переконуєшся, читаючи свідчення й оцінки людей різних національностей і різного світогляду.
   Книжка адресована насамперед молодому поколінню українців, яке потребує, щоб попереду йшов хтось бездоганний і відважний.

11

   Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус – поет і людина : спогади, статті, листи, поезії / упоряд. О. Ю. Орач (Комар). – Київ : Український письменник, 1993. – 400 с.


   До книги увійшли спогади друзів поета, товаришів по ув'язненню, уривки з листів, вірші, фотодокументи.

Огляд літератури (11 дж.)
підготувала
С. Б. Тененьська
(січень 2018 р.)

Add comment


Security code
Refresh

Ресурси ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa Canlı Bahis Siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno izle beylikdüzü escort
escort bayan istanbul escort istanbul escort halkalı escort