“Посланий Богом” –
205 років від д/н М.С.Шашкевича (1811-1843), українського письменника, культурно-громадського діяча, засновника «Руської трійці», західноукраїнського (галицького) пророка («Будителя»).

 

 24564

 

 Як поет, оповідач, кореспондент і проповідник – 

Шашкевич людина наскрізь симпатична,
щира і проста, огріта неложною любов’ю
до рідного народа і непохитно певна
своєї дороги як у штуці, так і в життю.
Іван Франко

 

   Їх було троє. Один з них – енергійний, наполегливий, сміливий, готовий на самопожертву, на подвиг… Це – Маркіян Шашкевич.
   Другий – людина палкої вдачі, з широким польотом фантазії. Прагнув рішучих дій. Це – Іван Вагилевич.
   Третій – ініціативний, діловий, працелюбний. Водночас поміркований і обачний… Це – Яків Головацький.
    Маркіян Шашкевич очолив прогресивний літературний гурток західноукраїнських письменників «Руська трійця». До нього увійшли І. Вагилевич та Я. Головацький. Навколо них гуртувалася молодь…
   Настав час, і вони вирушили «в народ», дбаючи про культурне відродження західноукраїнських земель, а на шляху своєї мандрівки запалили першу ватру демократичної культури – безсмертний альманах «Русалка Дністровая».

 

Бібліографічний огляд літератури

 

1

   Бурлака, Г. М. Літературна спадщина Маркіяна Шашкевича : проблеми текстології / Г. М. Бурлака. – Київ : Наукова думка, 1988. – 116 с.

 

     Монографія присвячена текстологічним проблемам поетичної спадщини М. Шашкевича. На основі аналізу рукописів і друкованих джерел текстів представлена історія їх створення. Встановлено джерела основного тексту і канонічний текст художніх творів поета, розглянуто спірні питання авторства в його літературній спадщині, зроблено висновки про найбільш доцільні композиції виданих творів.

2

   Вінок Маркіянові Шашкевичу : поезії, статті, виступи, хроніка / упоряд. Р. М. Лубківський, М. Й. Шалата. – Київ : Рад. письменник, 1987. – 222 с.

 

     У книзі зібрані найкращі вірші українських дореволюційних і радянських поетів, присвячені талановитому майстру слова і громадському діячу ХІХ століття Маркіяну Шашкевичу, який був організатором прогресивної літературної групи західноукраїнських письменників – «Руська трійця». У збірнику вміщені матеріали святкування 175-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича.

3

   Малець, С. С. Музей-садиба Маркіяна Шашкевича : путівник / С. С. Малець, М. Б. Видашенко, О. Б Максименко. – Львів : Каменяр, 1990. – 48 с.

 

     Путівник по музею-садибі українського письменника-демократа, зачинателя нової української літератури на західноукраїнських землях – Маркіяна Семеновича Шашкевича в його рідному селі Підлисся Золочівського району Львівської області. Музейні експонати розповідають про життя, творчий шлях, літературну спадщину письменника, що закликав до єднання слов’янських народів, до революційної просвіти трудящих.

4

   Маркіян Шашкевич на Заході / упоряд., ред. і вступ Я. Розумний. – Вінніпег : Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича, 2007. – 383 с.

 

      Збірник включає короткий нарис історії Інституту-Заповідника Маркіяна Шашкевича в Вінніпезі; статті й есеї досліджень літературної, фольклорної та мовознавчої спадщини Шашкевича; матеріали до його біографії й культу його особи в українській діаспорі на Заході; теоретичні дослідження джерел цього культу та культурно-політичних процесів, які відбувалися в Австро-Угорській Україні в ХІХ сторіччі й виступи на різних роковинах Маркіяна Шашкевича. Це праці літературознавців, мовознавців, психологів та культурних діячів старшого й молодшого покоління – світського й духовного, які досліджували цей період і його творців поза сферою чужих політичних та ідеологічних втручань і цензур.

5

   Маркіян : збірник історико-краєзнавчих статей на пошану М. Шашкевича / [авт., упоряд. М. Проців ]. – Тернопіль : Джура, 2011. – 172 с.

 

     У збірнику подано матеріали про маловідомі факти пошанування Маркіяна Шашкевича, статті про його творчість і вплив на відродження української літератури в Галичині.

6

   Петраш, О. О. Подвижники української ідеї : Маркіян Шашкевич та його побратими : літературознавче дослідження : посіб. для вищ. і серед. навч. закл. / Осип Петраш. – Тернопіль, 1996. – 158 с.

 

     Це книжка про Маркіяна Шашкевича і його побратимів, які ще в першій половині ХІХ ст. запалили ватру національно-культурного відродження в Галичині. Це розповідь про тих, які зберегли для нас «дзвінкі Карпати і мову голубу»… І ми, сини  і дочки ХХ століття, беремо в них не попіл минулого, а живий вогонь їхніх ідей.

7

   Петраш, О. О. "Руська трійця" : М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький та їхні літературні послідовники / О. О. Петраш. – 2-е вид., доп. – Київ : Дніпро, 1986. – 230 с.

 

      У книзі розповідається про суспільну і літературну діяльність у 30-40-х роках ХІХ ст. членів гуртка передової української молоді «Руська трійця» на чолі з Маркіяном Шашкевичем. Зосереджується увага на літературно-публіцистичній, фольклористичній діяльності членів гуртка. Окремі сторінки присвячені відомому альманаху «Русалка Дністрова». Особливу увагу автор приділяє і послідовникам справи «Руської трійці» – М. Устияновичу, А. Могильницькому і Р. Моху.

8

   Петраш, О. О. "Руська трійця" : Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький / О. О. Петраш ; ред. О. І. Корженевич. – Київ : Дніпро, 1972. – 152 с.

 

      У книжці йдеться про громадську й літературну діяльність у 30-40-х роках ХІХ ст. гуртка передової української молоді – «Руської трійці» – на чолі з Маркіяном Шашкевичем.
      В умовах нестерпного феодально-поміщицького гніту цісарської Австрії цей гурток активно виступив на захист соціальних і культурних прав українського народу, видав альманах «Русалка Дністровая», який І. Франко назвав на той час явищем наскрізь революційним.
     У праці виділено три літературних портрети – Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича, Якова Головацького, прогресивна діяльність яких стала важливим суспільним фактором, що визначив дальшу демократичну тенденцію культурного розвитку на західноукраїнських землях.

9

   Письменники Західної України 30-50-х років ХІХ ст. : М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький, М. Устиянович, А. Могильницький, І. Гушалевич, О. Духнович. – Київ : Дніпро, 1965. – 652 с.

 

     Зібрання творів письменників Західної України 30-50-х років ХІХ ст.: М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я. Головацького, М. Устияновича, А. Могильницького, І. Гушалевича, О. Духновича.

10

   Син Русі (1833) : перша рукописна збірка віршів Маркіяна Шашкевича та його побратимів / упоряд., передм. і прим. Є. Нахліка. – Львів : Львівські новини, 1995. – 44 с.

 

    Рукописна збірка віршів М. Шашкевича та його гуртківців «Син Русі» (1833) є першою спробою зачину нової української літератури в Галичині. Збережена в рукописі і єдиній публікації 1909 р., вона маловідома й малодоступна. Пропоноване видання цієї первістки нашого національного пробудження (а також окремих віршових текстів Й. Левицького і М. Мінчакевича), з сучасною передмовою, у якій систематизовано відомості про її авторів та охарактеризовано її жанрово-тематичні особливості.

11

   Ткачук, М. П. Маркіян Шашкевич. Дослідження / М. П. Ткачук, О. М. Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2009. – 248 с.

 

    У книзі висвітлюється роль Маркіяна Шашкевича в національно-культурному відродженні Західної України, по-новому прочитується лірика, історіософські візії поета, просторово-часовий континуум поезій, розглядається структура ліричного героя, своєрідність жанру елегій та елегійні мотиви в творчому доробку митця. На цій основі формується уявлення про Шашкевича – талановитого поета-романтика, характер його естетичних шукань і внутрішню структуру його ліричних поезій. Аналіз творів класика української лірики здійснюється в широкому європейському історико-літературному контексті, розкривається їх ідейно-естетична вагомість і неперехідна цінність.

12

   Ткачук, М. П. Байки Маркіяна Шашкевича та вивчення їх у школі / М. П. Ткачук, В. Я. Ступінський. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – 40 с.

 

     У посібнику вперше здійснено ґрунтовний літературознавчий аналіз байок Маркіяна Шашкевича, що увійшли до його «Читанки» (1836) – першого підручника для школи рідною мовою в Україні, запропоновано самі тексти байок письменника, а також розробку уроку з позакласного читання чи літератури рідного краю, на якому розглядатимуться байки будителя національно-культурного відродження на західноукраїнських землях першої половини ХІХ століття. Особлива увага звертається на розвиток творчих здібностей учнів, пропонуються прийоми й етапи навчання дітей складати самостійно байки.

13

   Ткачук, М. П. Лірика Маркіяна Шашкевича : дослідження / Микола Ткачук. – Тернопіль : Збруч, 1999. – 123 с.

 

     У книзі висвітлюється роль Маркіяна Шашкевича в національно-культурному відродженні Західної України, по-новому прочитується лірика, історіософські візії поета, просторово-часовий континуум поезій, розглядається структура ліричного героя, своєрідність жанру елегій та елегійні мотиви в творчому доробку митця. На цій основі формується уявлення про Шашкевича – талановитого поета-романтика, характер його естетичних шукань і внутрішню структуру його ліричних поезій. Аналіз творів класика української лірики здійснюється в широкому європейському історико-літературному контексті, розкривається їх ідейно-естетична вагомість і неперехідна цінність.

14

   Шалата, М. Й. Маркіян Шашкевич : життя, творчість і громадсько-культурна діяльність / М. Й. Шалата. – Київ : Наукова думка, 1969. – 254 с.

 

     У книжці подано докладний життєпис і глибокий аналіз творчості визначного поета передшевченківської доби на тлі політично-культурного прогресу слов’янських народів початку ХІХ ст.. Дослідник залучив багато нових документальних джерел, які дозволили йому зробити цікаві зіставлення і висновки, висловити чимало свіжих, оригінальних думок.

15

   Шашкевич, М. Азбука і абецадло / М. Шашкевич. – Передрук з унікального оригіналу з 1836 р. – Вінніпег, 1969. – 17с.

 

     Висвітлено думки М.Шашкевича з приводу статті «Про впровадження польського абецадла до українського письменства», написаної ксьондзом Й. Лозинським, вміщеної у «Розмаїтостях» львівських за 1834 рік, № 29.

16

   Шашкевич, М. С. Твори / М. С. Шашкевич, І. М. Вагилевич, Я. Ф. Головацький ; [упоряд., вступ. ст. М. Й. Шалати]. – Київ : Дніпро, 1982. – 367 с.

 

     До книги ввійшли найкращі твори відомих письменників Західної України першої половини ХІХ ст. – активних борців проти соціального і національного гніту слов’янських народів, за об’єднання українських земель.

17

   Шашкевич, М. С. Веснівка : Лірика / М. С. Шашкевич. – Львів : Каменяр, 1987. – 126 с.

 

     До книги входять найкращі поетичні твори українського письменника-демократа, зачинателя нової української літератури на західноукраїнських землях, які оспівують любов до рідного краю, до народу, протест проти соціального і національного гніту. У ряді творів відображені картини героїчної боротьби українського народу за воз’єднання і братство слов’янських народів. Видання присвячується 150-річчю появі альманаху «Русалка Дністрова».

18

   Шашкевичіана Богдана Лепкого : до 200-ліття від народження Будителя Галичини о. Маркіяна Шашкевича / упоряд.: У. Скальська, Є. Баран. – Івано-Франківськ : Грань, 2011. – 288 с.

 

     У книжці, присвяченій 200-річчю від народження засновника і натхненника славнозвісної «Руської трійці» – отця Маркіяна Шашкевича, наведено життєпис Будителя Галичини, виданий Богданом Лепким 1912 р. до 100-ліття від його народження, та історичну статтю Зенона Кузелі «До генези пієтизму Б.Лепкого до Шашкевича». Додані всебічні оглядові матеріали відомих сучасних дослідників творчості Б.Лепкого про Шашкевича.
     Оскільки «Руська трійця» стала фундаментом розвитку «Красного письменства» в Галичині, подано матеріали про розвиток і поширення шашкевичіани, представлені відомими шашкевичезнавцями з усієї України.
   Вдалося віднайти й привести до стандартів родовід Шашкевича й супутні матеріали, зокрема – про зв'язок Лепких із о. Маркіяном Шашкевичем.

19

   Шашкевичіана. Вип. 1/2. Маркіян Шашкевич і українське національне відродження ; "Руська трійця", її оточення, послідовники і дослідники / редкол.: Я. Ісаєвич, М. Ільницький, В. Горинь [та ін.]. – Львів ; Броди ; Вінніпег : Просвіта, 1996. – 465 с.

 

      У збірнику друкуються підсумкові матеріали досліджень, проведених за останні роки в ділянці шашкевичезнавства на основі впровадження в науковий обіг нових джерел, недоступного раніше доробку української діаспори, досягнень світової науки. Книга розкриває невідомі, маловідомі або ж замовчувані в умовах тоталітарного режиму сторінки подвижницької діяльності «Руської трійці», її провідника Маркіяна Шашкевича та його послідовників на ниві національного відродження, а також творчі здобутки призабутих шашкевичезнавців минулого. До неї увійшли наукові доповіді, виголошені на Шашкевичевських читаннях у Львові (1991), матеріали яких уже публікувались (1993 р.), але сьогодні стали бібілографічною рідкістю, а також на читаннях у Бродах (1994 р.). Друкуються ново виявлені твори Шашкевича і нові поезії про нього, рецензії на останні видання про «Руську трійцю», хроніка Шашкевичіани.

листопад 2016 р.
Огляд підготувала Прокопчук О. І.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks