«Організатор освітньої справи в Україні»
(до 175-річчя від д/н українського педагога народної освіти, Христини Алчевської)

 

alcevska

 

«Талановита молода жінка, яка могла б бути видатною письменницею, видатною артисткою, видатною співачкою, – вона вирішила бути тільки вчителькою і все життя, залишалася нею. І ніколи вона не розкаювалася у зробленому виборі.»
Є. Вахтерова

  Христина Данилівна Алчевська, у дівоцтві Журавльова, народилася 16 квітня 1841 р. в м. Борзна Чернігівської губернії у дворянській родині. Батько – Д. Журавльов – викладач міського училища, мати – дочка героя війни 1812 р. генерала Вуїча. Освіту здобула самотужки. Юність вона провела в Курську, куди переїхала її родина. Тут, навчаючи письма селянських дітей, уперше випробувала свої сили на ниві народної освіти. Вона з дитинства мріяла стати вчителькою, але отримати професійну освіту їй не вдалося.
  У 1862 році Христина Данилівна одружилася з відомим підприємцем і меценатом Олексієм Алчевським і переїхала до Харкова. Тут молода жінка стала активним членом товариства “Громада”.
  Христина Данилівна склала іспит на право викладати і у 1862 році заснувала приватну безплатну недільну школу для жінок. З 1862 до 1870 р. школа існувала нелегально, заняття відбувалися вдома у Алчевської. Потім школа знаходилася у приміщенні початкового училища, а в 1896 році за проектом А. Н. Бекетова для школи збудували власну споруду – єдине власне (тобто таке, що належало школі) приміщення серед усіх недільних шкіл Російської імперії. Школа проіснувала до 1919 року.
  У цьому навчальному закладі в різний час здобули освіту майже 17 тис. жінок. Керована Алчевською школа була навчальним закладом, який давав освіту значно ширшу, ніж звичайна недільна школа, крім того вона була методичним центром початкової освіти дорослого населення в Російській імперії. Викладачі-“недільники” на чолі з Х. Алчевською у своїй практиці використовували передові освітні методики.
  У 1879 році Христина Данилівна влаштувала на власні кошти подібну до Харківської недільну школу в селі Олексіївці на Катеринославщині. Вона домагалася відкриття на Харківщині жіночих безплатних шкіл, збереження українських книг у бібліотеках та присвоєння парафіяльним школам імені Т. Г. Шевченка. За це її було притягнуто до суду.
  Алчевська була однією із засновників Харківського товариства поширення в народі грамотності, а також Першої безплатної народної бібліотеки-читальні.
 Поряд з просвітницькою, Христина Данилівна займається літературною і науково-педагогічною, бібліографічною діяльністю. З ініціативи Алчевської та під її керівництвом було видано тритомний рекомендаційний покажчик книг “Что читать народу?” (1884–1906). Авторський колектив на чолі з нею підготував також тритомний посібник “Книга взрослых” (1899–1900), що протягом 1899–1917 рр. витримав 40 видань. Вона – авторка мемуарів “Передуманное и пережитое” (1912), методичних статей з навчання дорослих, укладач “Каталога книг” та “Програм викладання у недільних школах”. Друкувала оповідання в журналі “Детское чтение”.
   Педагогічна діяльність Алчевської здобула всесвітнє визнання на Міжнародному конгресі приватної ініціативи у справі народної освіти (Франція, 1889). Її було обрано віце-президентом Міжнародної ліги освіти. Багато освітніх товариств обрали видатного педагога своїм почесним членом, вона удостоєна найвищих нагород – золотих та срібних медалей Московського й Петербурзького товариств поширення в народі писемності, почесних дипломів.
  Вся діяльність Христини Данилівни була прикладом служіння своєму народові, його мові.
  Померла Христина Данилівна 15 серпня 1920 р. у Харкові.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

4

Алчевская, Х. Д.  Передуманное и пережитое : отрывки / Христина Даниловна Алчевская // Антология педагогической мысли Украинской ССР / сост. Н. П. Калениченко. – Москва : Педагогика, 1988. – С. 258–266.

Алчевская,  Х. Д.  План уроков по звуковому методу, прочитанный

Х. Д. Алчевской в собрании учительниц 27 сентября 1893г. / Христина Даниловна Алчевская // Антология педагогической мысли Украинской ССР / сост. Н. П. Калениченко. – Москва : Педагогика, 1988. – С. 258–266

  В книзі подано тексти педагогів-просвітителів, діячів науки і культури України з питань виховання і навчання, серед яких користувач знайде короткий огляд життєвого шляху та трудової діяльності Х. Д. Алчевської, а також уривки її педагогічних праць.

8

Бондар, Л. С.  Алчевська Христина Данилівна (1841–1920) / Л. С. Бондар // Українська педагогіка в персоналіях : навчальний посібник для студ. вузів : у 2 кн. / О. В. Сухомлинська, Н. Б. Антонець, Л. Д. Березівська, Л. С. Бондар ; за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 531–538.

  У першій книзі навчального посібника подано творчі біографії українських мислителів, філософів, письменників, педагогів, які жили і працювали впродовж Княжої доби й Козаччини (Х–XVIII ст.) та в період Просвітництва (ХІХ ст.) Серед них є педагог-просвітитель – Х. Д. Алчевська.
   Видання буде корисним студентам вищих педагогічних навчальних закладів, педагогам, науковцям.

5

Козуля, О.  Віце-президент : [Д. Х. Алчевська] / О. Козуля // Жінки в історії України / О. Козуля. – Київ : Український центр духовної культури, 1993. – С. 95–99.

  У книзі вміщено нариси про видатних жінок політиків, вчених, митців. Один з розділів присвячено Х. Д. Алчевській.

9

Коляда, Н.  Христина Алчевська. На освітянській ниві / Наталія Коляда // Українки в історії / С. Андрусів, Ю. Багаліка, М. Богачевська-Хом'як [та ін.] ; за ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2004. – С. 98–100.

  У книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подано портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Вміщено розповіді про славетних українок – жінок-патріоток із знатних родів, меценаток, вчених, літераторок, мисткинь, громадських та політичних діячок.

  Серед них відома вчителька Х. Д. Алчевська.

3

Мазуркевич, О. Р.  Визначні українські педагоги – народні просвітителі :

Х. Д. Алчевська та її сподвижники / О. Р. Мазуркевич. – Київ : Знання, 1963. – 80 с.

  Висвітлено діяльність педагогів, які все своє життя присвятили справі народної освіти. Особливу увагу звернено на роль у боротьбі за народну освіту вчителів Харківської недільної школи, засновником і незмінним керівником, якої протягом понад півстоліття була Х. Д. Алчевська.

6 1

Мосіяшенко, В. А.  Христина Данилівна Алчевська (1841–1920) : [педагог, прогресивна діячка народної освіти, організатор і керівник недільних шкіл] / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна // Історія педагогіки України в особах : навчальний посібник для вищ. пед. навч. закладів /

В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми : Університетська книга, 2005. – C. 109–114.

  У навчальному посібнику розглянуто діяльність та творчу спадщину визначних представників педагогічної думки від часів Київської Русі-України до кінця ХХ століття. Зокрема вміщено корисну інформацію про педагогічну діяльність Х. Д. Алчевської.
  Посібник розраховано на студентів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів, усі, хто цікавиться історією педагогічної думки України.

2

Мухін, М. І.  Педагогічні погляди і освітня діяльність Х. Д. Алчевської /

М. І. Мухін. – Київ : Вища школа, 1979. – 182 с.

  У монографії всебічно розглянуто й проаналізовано суспільно-освітню діяльність і педагогічні погляди прогресивного діяча народної освіти Х. Д. Алчевської. Показано, як, постійно збагачуючи і творчо вдосконалюючи досвід своєї роботи, Харківська жіноча недільна школа, очолювана Х. Д. Алчевською, стала широко популярною, зразковою школою для народу, яка понад півстоліття була своєрідним методичним і об’єднуючим центром початкової освіти дорослих.

7

Просвітницько-педагогічна діяльність Х. Д. Алчевської (1803–1865) /

С. В. Білецька, В. М. Білик, Н. О. Борисенко [та ін.] // Історія педагогіки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Білецька, В. М. Білик, Н. О. Борисенко, А. Г. Відченко ; за заг. ред. Г. В. Троцко. – Харків :

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2008. – С. 342–347.

  У навчальному посібнику для студентів, магістрів, аспірантів висвітлено питання, пов'язані з розвитком світової педагогічної думки від первісного суспільства до сьогодення; педагогічні погляди й діяльність провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів і діячів освіти, зокрема подано інформацію про просвітницьку діяльність Х. Д. Алчевської, основні напрями реформаторської педагогіки початку XX століття; зміст діяльності вітчизняних інноваційних шкіл другої половини XX століття.

1

Христина Данилівна Алчевська // 22 видатних українських педагоги : персоналії в історії національної педагогіки : підручник для студ. вузів /

А. М. Бойко, В. Д. Бардінова, Л. Л. Безобразова, Ж. В. Борщ ; під заг. ред.

А. М. Бойко. – Київ : Професіонал, 2004. – С. 208–239.

  У підручнику вперше зроблена спроба розкриття змісту курсу педагогіки в закладах вищої педагогічної освіти на підґрунті вітчизняного історико-педагогічного досвіду, представленого в творчій спадщині 22 видатних українських педагогів. Серед них – Христина Данилівна Алчевська.
  Підручник рекомендований студентам, викладачам, учителям і учням, які високо цінують національні здобутки і присвячують своє навчання та діяльність сучасному і майбутньому України.

 

Підготувала Днесь О. Я.
(квітень 2016)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks