«Апостол правди і науки»
(до 160-річчя від дня народження  Софії Федорівни Русової –
українського педагога, прозаїка, літературознавця і громадського діяча)

rysovaВелике слово – школа!

Се скарб найкращий кожного народу,

се ключ золотий, що розмикає пута несвідомості,
се шлях до волі, до науки, до добробуту.

У вселюдськім житті тільки той народ

і бере перемогу, який має найкращу школу.
Софія Русова

  У сузір’ї постатей, які визначають історію розвитку української суспільно-громадської думки, просвітницького руху кінця ХІХ і до 40-х років ХХ ст., вагоме місце посідає Софія Русова, котра присвятила своє життя створенню національної системи виховання й освіти.
  Проте для кількох поколінь творча спадщина видатного педагога і громадської діячки була недоступною. Ця знана жінка згадувалась у літературі лише як українська буржуазна націоналістка та емігрантка.

   В історії є багато ще імен незаслужено забутих, замовчуваних, недооцінених або присвоєних чужою культурою…
   Ім'я Софії Ліндфорс-Русової (1856–1940) належить до найкращого цвіту українського жіноцтва поруч з такими іменами як Олександра Єфименко, Олена Пчілка, Людмила Старицька-Черняхівська, Марійка Підгірянка, Мілена Рудницька, Марія Омельченко та інші.
   Софія Федорівна Русова (уроджена Ліндфорс) народилася 18 лютого 1856 року, в селі Олешня на Чернігівщині у французько-шведській родині. Її батько Федір Ліндфорс був ад'ютантом у губернатора Омська. Одружившись, придбав на Чернігівщині садибу. Софія була п'ятою дитиною. Її дитячі роки пройшли серед чудової природи, в оточенні людей, які дотримувались українських народних звичаїв. Сім'я Ліндфорс підтримувала добрі стосунки з селянами. Все це, безумовно, впливало на Софію, на формування її світогляду та ставлення до українського народу. Вона вважала Україну Вітчизною, не мислила своєї долі поза нею.
   В 10-річному віці Софія з родиною переїхала до Києва. Навчалася у Фундуклеєвській гімназії, яка вважалася на той час чи не найкращою.
    Від 1871 року, разом із сестрою Марією, в Києві відкрили перший дитячий садок в Європі.
   У 1874–1876 роках у Санкт-Петербурзі працювала в українському земляцтві, допомагала чоловікові в підготовці повного «Кобзаря» Тараса Шевченка для видання у Празі 1876 року.
   Згодом на хуторі поблизу Борзни працювала як повитуха й вела культурно-освітянську роботу. Від 1879 року вчителювала в Олешні.
  Ув'язнена 1881 року за зв'язки з російськими революційними колами і відтоді постійно перебувала під поліційним наглядом. Часто переслідувана, змінювала місце перебування, проте всюди включалася у громадську роботу. Працювала в «Київській Громаді», «Одеській Українській Громаді», «Харківському Обществі Грамотности», була головою «Національного Комітету Учителів». Влаштовувала прилюдні народні читання, організувала таємні школи.
   Від 1909 року Софія Русова – викладач і професор на Вищих жіночих курсах А. В. Жекуліної та у Фребелівському педагогічному інституті в Києві.
   Співзасновниця і співробітниця педагогічного журналу «Світло» (1910–1914).
1917 року – член Української Центральної Ради. У Міністерстві освіти (за гетьманату) очолювала департамент дошкільної та позашкільної освіти, брала активну участь у дерусифікації шкіл, а також влаштовуванні курсів українознавства, підготовці українських шкільних підручників і в укладанні плану й програми єдиної діяльної (трудової) школи, яка мала мати національний характер і базуватися на теорії Кершенштайнера (Трудова школа).
  1920 року Софія Русова – лектор педагогіки Кам'янець-Подільського державного українського університету і голова Української національної жіночої ради (до 1938 року).З 1923 у Празі – професор педагогіки Українського Педагогічного Інституту імені Михайла Драгоманова.
   У радянській Україні ім'я Софії Русової було забуте. Її праці не використовувались у науковому обігу та практиці дошкільного виховання. Ярлик педагога буржуазно-націоналістичного напряму наклав «табу» на багатогранну і цілком сучасну спадщину Софії Русової, яка стояла біля витоків суспільного українського дошкільного виховання, теоретично обґрунтувала принципи його розвитку. Прикро, що кілька поколінь дошкільних працівників і вчителів в Україні не чули її імені, не читали її творів.
   Лише в роки проголошення в Україні власної державності виринуло із забуття ім'я палкої прихильниці національного виховання і до нас повертається творча спадщина Софії Русової. Її педагогічні праці вивчають науковці. Практичні працівники знаходять в них цілком сучасні думки і положення, творчо використовують їх у своїй роботі. Її твори перевидаються. На міжнародних конференціях обговорюються актуальні ідеї Софії Русової щодо національних дитячих садків та досвід практичного впровадження цих ідей в умовах сучасних дошкільних закладів.
   До 135-річчя з дня народження Софії Русової в Україні випущений пам'ятний знак з написом: «Громадська діячка, просвітитель».
  Вшановуючи внесок Софії Русової у розвиток педагогічної науки та її роль у створенні національної системи освіти, 2005 року Міністерство освіти і науки України запровадило нагрудний знак «Софія Русова».
   Померла Софія Федорівна Русова 5 лютого 1940р. в Празі, де й похована на Ольшанському цвинтарі.

 

Бібліографічний огляд літератури

 

1

Софія Федорівна Русова // 22 видатних українських педагоги : персоналії в історії національної педагогіки : підручник для студ. вузів / А. М. Бойко,

В. Д. Бардінова, Л. Л. Безобразова, Ж. В. Борщ ; під заг. ред. А. М. Бойко. – Київ : Професіонал, 2004. – С. 321–338.

 

   У підручнику вперше зроблена спроба розкриття змісту курсу педагогіки в закладах вищої педагогічної освіти на підґрунті вітчизняного історико-педагогічного досвіду, представленого в творчій спадщині 22 видатних українських педагогів. Серед них – Софія Федорівна Русова.
   Підручник рекомендований студентам, викладачам, учителям і учням, які високо цінують національні здобутки і присвячують своє навчання та діяльність сучасному і майбутньому України.

2

Джус, О. В.  Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції : [монографія] / О. В. Джус ; наук. ред. Б. М. Ступарик. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 260 с.

 

   У монографії розкрито основні напрями багатогранної діяльності та зміст науково-теоретичної спадщини періоду еміграції Софії Федорівни Русової (1856–1940)  –  педагога європейського рівня, визначного культурно-просвітницького і громадського діяча, літературного критика, мемуариста.
   На основі глибокого вивчення архівних матеріалів та праць ученої та її сучасників всебічно проаналізовано особливості розгортання педагогічно-просвітницької роботи С. Русової за межами України, окреслено її внесок у розвиток українського шкільництва і науки в Чехо-Словацькій Республіці та внесок у теорію і практику національної освіти й виховання.
   Монографія адресована студентам вищих педагогічних навчальних закладів, працівникам освітньої галузі та всім, хто цікавиться історією української школи й педагогіки.

3

Педагогічна спадщина С. Ф. Русової / С. В. Білецька, В. М. Білик,

Н. О. Борисенко [та ін.] // Історія педагогіки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Білецька, В. М. Білик, Н. О. Борисенко, А. Г. Відченко ; за заг. ред. Г. В. Троцко. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2008. – С. 381–386.

 

   У навчальному посібнику для студентів, магістрів, аспірантів висвітлено питання, пов'язані з розвитком світової педагогічної думки від первісного суспільства до сьогодення; педагогічні погляди й діяльність провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів і діячів освіти, зокрема користувач знайде корисну інформацію про педагогічну спадщину С. Русової; основні напрями реформаторської педагогіки початку XX століття; зміст діяльності вітчизняних інноваційних шкіл другої половини XX століття.

4

Любар, О. О.  С. Ф. Русова про національну систему освіти та виховання /

О. О. Любар, М. І. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки : навчальний посібник / О. О. Любар, М. І. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; за ред. О. О. Любара. – Київ : Знання, 2003. – С. 317–323. – (Вища освіта ХХI століття).

 

   У посібнику на системній основі подано аналіз становлення і розвитку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності. Окремою темою автори виділяють матеріал про педагогічну діяльність Софії Русової, її погляд на національну систему освіти та виховання.
  Посібник розрахований насамперед для студентів і викладачів педагогічних навчальних закладів. Книга буде корисною також вчителям історії та українознавства.

5

Проніков, О. К.  Просвітницька діяльність і педагогічні погляди діячів української революції (М. Грушевський, І. Стешенко, С. Русова) /

О. К. Проніков // Історія педагогіки : курс лекцій / О. К. Проніков ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Слово, 2015. – С. 265–276.

 

   У підручнику викладено курс лекцій відповідно до вимог навчальної програми "Історія педагогіки" для студентів бакалаврату педагогічних вищих навчальних закладів України. Враховано особливості та специфіку їх підготовки до педагогічної роботи з дітьми.
   Зокрема 15 тема підручника висвітлює питання розвитку педагогічної науки у XX ст., де подано матеріал про просвітницьку діяльність і педагогічні погляди М. Грушевського, С. Русової, І. Стешенка, Г. Ващенка та ін.
Підручник розрахований на студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, викладачів та аспірантів які забезпечують підготовку майбутніх учителів.

6

Софія Русова – педагог, державний діяч, просвітитель : до 155-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / упоряд.: А. М. Доркену, Т. В. Лога ; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену ; вступ. ст. Є. І. Коваленко. – Київ : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 175 с. – (Видатні педагоги світу ; вип. 6).

 

   Шостий випуск біобібліографічного покажчика із серії «Видатні педагоги світу» присвячений життю і діяльності Софії Федорівни Русової (1856–1940) – видатного українського педагога в галузі дошкільного виховання, громадсько-освітнього діяча, письменниці, історика, етнографа, мистецтвознавця, літературного критика, визначного представника української культури, однієї з організаторів жіночого руху.
   У покажчику представлено бібліографію праць С Ф. Русової, що видані з початку 80-х років XlX ст. до 2010 року в Україні та світі, а також дослідження вчених, присвячені життю і творчій діяльності педагога, її поглядам на зміст виховання й навчання, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж зазначеного вище періоду.
   Біобібліографічний покажчик рекомендовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить життя, освітня діяльність й педагогічні погляди Софії Русової.

7

Сисоєва, С. О.  Софія Русова (1856–1940) : [видатний педагог] /

С. О. Сисоєва, І. В. Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – Київ : ЦУЛ, 2003. – С. 197–204.

 

   У навчальному посібнику висвітлено культурно-історичні та національні витоки розвитку педагогічної думки. Матеріал систематизовано в інформаційні блоки: «Розвиток світової педагогічної думки: на теренах історії», «На шляху до створення національної системи освіти: витоки й основні тенденції», «XX століття в історії світової і вітчизняної педагогіки».
   Подано бібліографію імен та педагогічних праць видатних філософів, вчених-педагогів та письменників, які сприяли становленню та розвитку особистісно-орієнтованої педагогіки.
   Навчальний посібник адресовано студентам вищих педагогічних навчальних закладів, педучилищ і коледжів, а також тим, хто вивчає курс «Основи педагогіки і психології».

8

Замашкіна, О.  С. Русова про навчання і розвиток дітей молодшого шкільного віку / О. Замашкіна // Школа першого ступеня: теорія і практика. – Переяслав-Хмельницький : П-ХДПІ ім. Г. С. Сковороди : Астон, 2001. – Вип. 1. – С. 190–198.

 

   Збірник наукових праць містить ретроспективний аналіз історії педагогіки й початкової школи, ґрунтовні дослідження провідних учених, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені теорії, методиці й практиці навчання та виховання молодших школярів і педагогічної освіти майбутніх спеціалістів до здійснення професійно-педагогічної діяльності.
   Зокрема користувач знайде інформацію про погляди Софії Русової на навчання і розвиток дітей молодшого шкільного віку.

9

Якименко, С. І.  Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С. І. Якименко, Г. С. Міленіна. – Київ : Слово, 2015. – 296 с. – (Педагогічна серія "Історичними стежинами").

 

   У монографії розкрито суспільно-історичні та науково-педагогічні чинники становлення й розвитку педагогічних ідей C Русової та М. Монтессорі, здійснено їх систематизацію та порівняння з погляду європейської реформаторської педагогіки, а також удосконалено та розроблено на основі сформульованих положень педагогічної концепції C Русової та системи М. Монтессорі напрямки їх використання у навчально-виховному процесі сучасних навчальних закладів.
   Рекомендовано викладачам, студентам вищих педагогічних навчальних закладів, слухачам курсів підвищення кваліфікації, учителям і всім тим, хто хоче розширити і поглибити свої знання та цікавиться цією історико-теоретичною проблемою.

 

Рекомендаційний список літератури


1.    Антонець, Н.  Дві гілки родоводу Софії Русової / Наталія Антонець // Педагогічна газета. – 2012. – № 9. – С. 7.

 

2.    Антонець, Н.  Сторінки з книги життя Софії Русової / Наталія Антонець // Освіта України. – 2012. – 24 верес. (№ 39). – С. 16.

 

3.    Антонець, Н.  Сторінки з книги життя Софії Русової / Наталія Антонець // Перша вчителька. – 2012. – № 2. – С. 58–61.

 

4.    Архитко, Ю.  Софія Русова: хрест великої Українки / Юлія Архитко // Свобода. – 2011. – 18 лют. (№ 13). – С. 6.

 

5.    Груць, Г.  Проблеми духовно-релігійного виховання у педагогічній спадщині С. Русової / Галина Груць // Українська національна школа: стан та перспективи розвитку : наук.-практ. конф., присвяч. 15 річниці прийняття Концепції української національної школи, 15 груд. 2006 р. / редкол.: Б. Б. Буяк, І. П. Равлів, Л. С. Білик [та ін.] ; відп. за вип. О. Т. Винничук. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – С. 8–12. – Бібліогр. в кінці ст.

 

6.    Груць, Г.  Проблеми краезнавства і географіі у творчому доробку Софії Русової / Г. Груць // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2002. – № 2. – С. 70–73.

 

7.    Груць, Г. М.  С. Русова і просвітительський рух в Україні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - теорія та історія педагогіки / Груць Галина Михайлівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка : наук. кер. В. П. Кравець. – Тернопіль, 1998. – 193 с. + [Т. 2 – Додатки, 165 с.]. – Бібліогр.:с. 174–193.

 

8.    Груць, Г. М.  Теоретичні засади розвитку суспільного дошкільного виховання у педагогічній спадщині С. Ф. Русової / Г. М. Груць // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – № 2. – С. 55–59. – Бібліогр. в кінці ст.

 

9.    Гулей, І.  Софія Русова і Тернопільщина / Іван Гулей // Вільне життя. – 2014. – 4 лип. (№ 53). – С. 2–3.

 

10.    Джус, О.  Софія Русова як історик педагогіки / О. Джус // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – 2002. – № 7. – С. 97–102.

 

11.    Джус, О.  Український високий педагогічний інститут імені М. Драгоманова у житті Софії Русової / Оксана Джус // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка / редкол.: М. Г. Стельмахович, Б. В. Грицуляк, Л. Е. Орбан [та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – Вип. 2. – С. 76–84. – Бібліогр. в кінці ст.

 

12.    Джус, О. В.  Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції (1922–1940 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Джус Оксана Володимирівна ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – 20 с.

 

13.    Джус, О. В.  Ціннісні імперативи творчої спадщини Софії Русової у контексті сучасних націотворчих процесів в Україні / О. В. Джус // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст.

 

14.    Євдокименко, І.  Публіцистична і педагогічна діяльність Софії Русової / Ірина Євдокименко // Вісник книжкової палати. – 2014. – № 8. – С. 24–27. – Бібліогр. в кінці ст.

 

15.    Єресько, О.  Софія Русова та журнал "ДВ" : до 155-річчя від дня народження Софії Русової / О. Єресько // Дошкільне виховання. – 2011. – № 2. – С. 2–3.

 

16.    Єржабкова, Б.  Мої "особисті зустрічі" із Софією Русовою : до 150-річчя від дня народження Софії Русової / Б. Єржабкова // Діалог культур. Україна–Чехія–Німеччина : [в 2 кн.] / Б. Єржабкова. – Кременчук : Про-Графіка, 2011. – Кн. 2. – С. 58–62. – Бібліогр. в кінці ст.

 

17.    Життєвий подвиг і творча спадщина Софії Русової в оцінці громадськості Західної України та зарубіжжя // Софія Русова: з маловідомого і невідомого : [трилогія] / упоряд.: З. Нагачевська, О. Джус. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – Т. 2 : "Сеньйорка українського жіноцтва...". – С. 113–348.

 

18.    Зайцева, Л.  Під владою мистецтва: музична діяльність Софії Русової в контексті розвитку музичної культури України другої половини ХIX – початку ХХ століття / Л. Зайцева, О. Бадалов // Гуманітарні науки. – 2006. – № 1. – С. 153–157.

 

19.    Козирський, В.  Видатна просвітителька : до 150-річчя від дня народження С. Русової / В. Козирський, В. Шендеровський // Дивосвіт. – 2006. – № 2. – С. 13–15.

 

20.    Козуля, О.  Жінки в історії України / О. Козуля. – К. : Український центр духовної культури, 1993. – 255 с.

 

21.    Корж, Н. М.  Втілення педагогічних ідей Софії Русової / Н. М. Корж // Управління школою. – 2006. – № 2. – С. 20–23.

 

22.    Корж, Н. М.  Центр педагогічної спадщини Софії Русової / Н. М. Корж // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 7. – С. 2–4.

 

23.    Кривопуск, О. М.  Естетичне виховання дошкільників засобами пізнання природи на основі педагогічних поглядів С. Ф. Русової / Кривопуск Олена Миколаївна // Світ виховання. – 2014. – № 4. – С. 56–58.

 

24.    Мельник, О.  Погляди С. Русової на особу: історіографія питання / Ольга Мельник // Освіта і управління. – 2012. – Т. 15, № 2/3. – С. 150–155.

 

25.    Міхно, О. П.  Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях С. Русової в журналі "Світло" (1910–1914 рр.) / О. П. Міхно // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 41–44. – Бібліогр. в кінці ст.

 

26.    Мосіяшенко, В. А.  Українська етнопедагогіка : навчальний посібник для студ. вузів / В. А. Мосіяшенко. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2015. – 176 с.

 

27.    Опанасенко, Н.  Софія Русова про роль національної школи у формуванні особистості молодшого школяра / Н. Опанасенко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, Я. Кодлюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 6. – С. 25–29.

 

28.    Петренко, О.  Софія Русова: від жіночого руху до коедукації в навчанні і вихованні / О. Петренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – № 1. – С. 17–22.

 

29.    Пшеврацька, О.  Гуманізм педагогіки В. О. Сухомлинського та С. Ф. Русової / О. Пшеврацька // Вісник Луганського ДПУ ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Луганськ : ЛДПУ, 2000. – № 7 (27). – С. 120–123.

 

30.    Рогова, П.  Перше видання в українській бібліографії про Софію Русову / Павла Рогова // Вісник книжкової палати. – 2012. – № 4. – С. 10–14. – Бібліогр. в кінці ст.

 

31.    Самофал, Я.  Проблема сімейного та громадського виховання в педагогічній спадщині Софії Русової / Я. Самофал // Сучасне українське виховання : матеріали науково-практичної конференції. – Львів : Основа, 1997. – С. 98–102.

 

32.    Сокільський, Д.  Краєзнавство – складова національного виховання в педагогіці С. Ф. Русової / Д. Сокільський // Вісник Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти : матеріали наук.-практ. конф. "Національна школа України: закономірності становлення і розвитку", м. Тернопіль, 6 груд. 1996 р. / редкол.: В. Бондар, А. Вихрущ, І. Гаврищак [та ін.] – Тернопіль : [б. в.], 1996. – № 3. – С. 25–26.

 

33.    Федяєва, В. Л.  Сімейне виховання в науковій концепції освіти і виховання підростаючого покоління Софії Русової / В. Л. Федяєва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2008. – Вип. 48. – С. 14–21.

 

34.    Химич, Л.  Поняття національного виховання у філософсько-освітньому вченні С. Русової / Лілія Химич // Українська національна школа: стан та перспективи розвитку : наук.-практ. конф., присвяч. 15 річниці прийняття Концепції української національної школи, 15 груд. 2006 р. / редкол.: Б. Б. Буяк, І. П. Равлів, Л. С. Білик [та ін.] ; відп. за вип. О. Т. Винничук. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – С. 49–51. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Додаткову інформацію можна переглянути → Берегиня української національної школи (до 155-річчя від д/н С. Ф. Русової)

 

 

Підготувала Загородна С. Ю.
(лютий 2016)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks