«Польський геній кременецької землі»
(до 205 - річчя від дня народження
Юліуша Словацького)

  Юліуш Словацький – один з найвидатніших польських поетів-романтиків, філософ і борець за правду, займає достойне місце серед геніїв світової літератури. Він увійшов в історію літератури як мислитель виняткової сили, як геніальний поет.

«Титан польського і світового письменства»

1_big

 

Якщо ти будеш у моїй країні,
Де котить Іква води свої сині,
Де гори пнуться у блакить високу,
Де дзвонить місто над сріблом потоку,
Де квітчані конваліями луки
Біжать по схилах по міському бруку, –
Якщо там будеш, душе моя мила,
Хоч з променя повернена до тіла, –
Мою журбу ти спом’янеш в тім краї.
Вона, мов ангел, золотий, ширяє.
А часом лине, як орел крилатий,
І знов сіда на скелях спочивати.
Легке повітря мов цілющу воду,
Там лив з грудей я рідному народу.
                                                                                               Юліуш Словацький


  Юліуш Словацький увійшов в історію польської і світової літератур як великий драматург, однак і так звані «малі поетичні жанри» в його геніальній спадщині стоять в ряду найбільших досягнень світової лірики.
  Вірші його – це схвильований поетичний коментар доби, пристрасне, часом болюче шукання дороги до вільної вітчизни і визволеного народу. Тут  злились в єдине горе, невблаганна ностальгія і глибокий патріотизм.
  Юліуш Словацький – виходець з України. Народився 4 вересня 1809 року у волинському містечку  Кременці, в родині професора ліцею, свого часу відомого поета Евзебіуша Словацького. Впродовж перших двадцяти років життя, то живучи у Вільно і навчаючись там спочатку в гімназії, а потім і в університеті, то в Кременці, навідуючись сюди під час канікул, майбутній поет не втрачав зв’язків з людьми, побутом, звичаями волинського краю. Власне, про Волинь і Поділля, а надто про Кременець, він і пізніше, в еміграції, найчастіше згадує.
  Перший друкований твір «Українська дума» (1826). Рання творчість Словацького відбиває романтичні впливи Байрона й Міцкевича. Польське повстання 1830 р. змінило тематику і стиль його творчості – він стає глашатаєм повстанських і разом з тим демократичних ідей.
  З 1831 р. живе у Франції, подорожує по Європі та Близькому Сході. Національно-визвольний рух і його поразка залишається головною темою творчості поета, але паралельно з нею в ній живе інтимна сповідь та надзвичайно проникливі спостереження за почуттями людини в безвихідній, трагічній ситуації. Так поруч з драмами «Кордіан», «Лілля Венеда», «Срібний сон Саломеї», «Мазепа», «Фантазій» з’являються поеми «У Швейцарії», «Батько зачумлених» та ін.
  Одним з найвидатніших творінь Словацького є поема «Ангеллі», де показано міжусобиці в патріотично настроєному польському еміграційному елітарному угрупованні, яке нездатне об’єднатися в боротьбі за незалежну Польщу.
  Вся творчість Словацького перейнята ідеєю верховенства духу над матеріальними чинниками в житті людини і в історії народу. Найвищим осягненням політичної лірики Словацького є його «Відповіді на «Псалми майбутності», де він полемізує із Зигмундом Красинським. У цьому творі відчуваємо шевченківську непримиренність з усіма формами несправедливості, особливо тієї, яка існувала в стосунках шляхти з плебсом. Реалістичним твором Словацького є віршований роман «Беньовський», у якому відтворено немало подій з української історії. Українськими мотивами, власне, перенизана вся творчість Словацького. У поемі «Вацлав» геніальний польський поет пророкував «воскресіння» України як самостійної держави.
  Творчість Словацького шанована в Україні, його перекладали М. Рильський, М. Бажан, Г. Кочур, про нього є немало досліджень, але його творчість потребує нового аналізу, звільненого від ідеологічних радянських стереотипів.
  Словацький – поет з незвичайною вогненною уявою, чародій слова, який з однаковим успіхом виступав у багатьох жанрах лірики. Образи його завжди вибагливі, конструкція фрази складна, ритміко-мелодійне багатство його творів надзвичайне. В нестримному потоці образів, барв і звуків поезії Ю. Словацького, в цьому бурхливому каскаді слів ми часом не зразу вловлюємо думку, хоч вона завжди пронизує твір від початку і до кінця, залізною логікою з’єднує його частини в одне нерозривне ціле, увесь час натрапляємо на затемнені місця.
  Помер поет у Парижі в 1849 році від туберкульозу. Був похований на цвинтарі Монмартра. Його тіло перевезене 1927 року до Кракова і поховано на Вавелі (хоча на місці попереднього поховання збережено надгробок поета).

Бібліографічний огляд літератури

Вервес, Г. Д. Юліуш Словацький і Україна : літературно-критичний нарис / Г. Д. Вервес. – К. : Рад. письменник, 1959. – 168 с.

  Нарис присвячений відзначенню 150-річчя з дня народження великого польського письменника.
  Проаналізовано твори Ю. Словацького і переклади його віршів, поем і драм на українську мову, зроблені перекладачами і українськими радянськими письменниками, зокрема, М. Рильським, М. Бажаном, В. Сосюрою та ін.

Кравчук, Л. В. Ю. Словацький і Кременець / Л. В. Кравчук, Л. О. Кравчук. – Кременець : Папірус, 1999. – 39 с.

  Коротке біографічне висвітлення творчої та громадської діяльності Ю. Словацького, що охоплює найважливіші періоди життя, як у Кременці, так і в еміграції.

Радишевський, Р. П. Юліуш Словацький : життя і творчість / Р. П. Радишевський. – К. : Дніпро, 1985. – 207 с. – (Класики зарубіжної літератури).

  Автор розповідає про життєвий і творчий шлях великого польського поета. На тлі соціального й літературного життя епохи характеризується революційно-патріотична та інтимна лірика поета, аналізуються його поеми, драматичні твори, які є вершиною творчості поета.
  Окремі сторінки присвячені зв’язку творчості Ю. Словацького з Україною.

Словацький, Ю. Вибрані твори : в 2 т. / Юліуш Словацький ; передм. Г. Вервеса ; пер. з пол. ; за ред. М. Рильського. – К. : Держлітвидав України, 1959.

Т. 1 : Вірші ; Поеми. – 445 с. – Зміст : Українська дума ; Сонети ; Ода вольності ; Гімн ; Кулик ; Розлука ; Пісня над Нілом ; Рим ; Мій заповіт ; Якщо ти будеш у моїй країні... ; Віват, познанці! ; Ян Білецький ; Змій ; В Швейцарії ; Батько зачумлених ; Беньовський та ін.

Т. 2 : Драми. – 596 с. – Зміст : Марія Стюарт ; Мазепа ; Балладина ; Фантазій.

Словацький, Ю. Беньовський (кримські пригоди) : фрагменти поеми / Юліуш Словацький ; пер. з пол., передм., комент. І. Глинського ; під ред. О. Пахльовської. – Сімферополь : Таврія, 1984. – 158 с.

  Поема великого польського поета Юліуша Словацького «Беньовський» – одна із найбільш відомих шедеврів польської літератури. У поемі багато ліричних відступів, роздумів про самотність і стіну непорозуміння, яка оточує поета, про романтичні штампи, трапляються також і гострі полемічні виступи проти літературних опонентів.

Словацький, Ю. Гімн ; Сумління ; Пожертва ; Ангеллі / Ю. Словацький // Дзвони зимою : антологія польської поезії / пер. Д. Павличка. – К. : Основи, 2000. – С. 57–106.

  До антології увійшли не лише прозові твори письменника, але й поема «Ангеллі», де показано міжусобиці в патріотично настроєному польському еміграційному елітарному угрупованні, яке нездатне об’єднатися в боротьбі за незалежну Польщу.

Словацький, Ю. Поезії  / Юліуш Словацький ; пер. з пол.. ; передм. Г. Вервеса. – К. : Дніпро, 1969. – 211 с. – (Перлини світової лірики).

  До поетичної збірки польського письменника увійшли твори, які перейняті революційними і демократичними ідеалами, прославленням трудової людини, до якої б нації і раси вона не належала, твори, позначені справжньою народністю і національним колоритом.

Словацкий, Ю. Путешествие из Неаполя к святым местам / Ю. Словацкий // Польская романтическая поэма XIX века / пер. с пол.; под ред. Д. Самойлова, Б. Стахеева. – М. : Худ. лит., 1982. – С. 197–272.

  Незакінчена поема «Подорож до святої землі з Неаполя» отримала ще назву «Подорож на Схід». Збереглося вісім пісень, окремі з яких писались відразу під впливом вражень від побаченого. Поетичний щоденниковий запис, збагачений глибокими філософськими роздумами про долі народів і людини.

Словацький, Ю. Українська дума = Dumka Ukrainska / Юліуш Словацький ; пер. з пол. ; упоряд. та вступ. ст. В. Звенигородського. – Львів : Каменяр, 1993. – 127 с. – Текст пол. та укр. мовами.

  Видання містить ранні твори геніального польського поета, тематично повязані з Україною, де пройшли його дитячі та юнацькі роки.

Кременець пам'ятає свого поета : біобібліографічний покажчик літератури : до 200-річчя від дня народж. пол. поета Ю. Словацького / уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош ; відп. за вип. О. Б. Конончук. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 45 с. – Текст пол., укр., рос. мовами.

  Біобібліогрфічний покажчик висвітлює життя та творчість польського письменника Юліуша Словацького, який народився в мальовничому місті Кременці. Покажчик рекомендований науковцям, педагогічним працівникам, студентам та всім хто цікавиться життям і творчістю великого поета.

Юліуш Словацький (4.09.1809–3.04.1849) : бібліографічний покажчик : до 200-річчя з дня народж. Ю. Словацького / уклад.: М. Друневич, В. Миськів, О. Проців [та ін.] ; відп. за вип. В. І. Вітенко. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. – 160 с. – (Родом з України ; вип. 5). – Текст укр. та пол. мовами.

  Покажчик містить нариси про Юліуша Словацького та бібліографію його творів і літератури про нього українською та польською мовами. Адресований літературознавцям, науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, працівникам архівів, музеїв, а також усім шанувальникам творчості Ю. Словацького.

Огляд підготувала Любка І. М.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks