15tvoruxydpedhevchveluch

Зі скрижалей народної долі
Постулатом злітає до нас:
– Натерпілися! Досить! Доволі!
– Піднімайтесь, – говорить Тарас.

– Піднімайтесь, кайдани порвіте,
Розбивайте цинізму вузли.
– Ви мої, Батька Нації, діти
Й України Великі сини.

Скоро день Перемоги настане.
Буде визнана гідність людська.
– Піднімайтесь! Скидайте кайдани…
Коли вільною стане Земля.

Й брат на брата руки не піднесе.
Сльози горя зітруть матері.
Справедливі почнуться процеси, –
Стане легше в могилі мені.

sh

kobzarПророче слово Кобзаря

  Літературна спадщина Тараса Григоровича Шевченка вже давно переросла національні межі й увійшла до скарбниці надбань світової літератури. Правда «Кобзаря», як правда Святого Письма, для людства ніколи не постаріє, не погасне. Шевченко відкрив світові Україну, розкрив її душу, героїчні і трагічні сторінки її історії, провістив неминучу свободу і «добру славу, Славу України» в історичній перспективі.
  Палке слово Шевченка, перейняте безмежною любов’ю до свого народу, залишається і в наші часи життєдайним джерелом, нестримним стимулом національного і духовного відродження сучасної України.

 

Бібліографічний огляд літератури

Шевченко, Т. Г.  Зібрання творів : у 6 т. / Т. Г. Шевченко;. – К. : Наук. думка, 2003.

Т. 1 : Поезія 1837 – 1847 / передм.  І. Дзюби, М. Жулинського. – 784 с. : портр.
Т. 2 : Поезія 1847 – 1861. – 784 с. : портр.
Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. – 592 с. : портр.
Т. 4 : Повісті. – 600 с. : портр.
Т. 5 : Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь южнорусский». Записи народної творчості. – 496 с. : портр.
Т. 6 : Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені
Т. Шевченком або за його участю. – 632 с. : портр.

  Це видання становить повне зібрання творів Тараса Шевченка і містить усю відому сьогодні його літературну та образотворчу спадщину: поетичні, драматичні та прозові твори; щоденник, автобіографію, археологічні нотатки, листи; малярські та графічні твори Шевченка-художника.

Шевченко, Т. Г.  Поезії : у 2 т. Т. 1 : [1837–1847] / Т. Г. Шевченко ; редкол.: О. Т. Гончар, Я. П. Гоян, Б. І. Олійник [та ін.] ; упоряд. та приміт. В. Є. Шубравського ; передм. Б. І. Олійника. – 2-е вид. – К. : Веселка, 1991. – 264 с.

  До першого тому ввійшли вірші, поеми, балади, написані в 1837–1847 рр.

Шевченко, Т. Г.  Поезії : у 2 т. Т. 2 : [1847–1861] / Т. Г. Шевченко ; упоряд. та приміт. В. Є. Шубравського ; худож. О. Іваненко. – 2-е вид. – К. : Веселка, 1991. – 248 с.

  До другого тому ввійшли вірші, поеми, балади, написані в  1847–1861 рр.

Шевченко, Т.  Г.  Кобзар / Т. Г. Шевченко ; упоряд. Ю. В. Сиволоб. – К. : Знання, 1992. – 384 с.

  Збірка поетичних творів великого українського поета Т. Г. Шевченка містить вірші, поеми, балади 1837 – 1861 рр., пройняті гострими соціальними мотивами, глибокими ліричними почуттями. «Кобзар» освячує усе життя українця – від народження й до останнього подиху. Читаймо ж цю велику книгу і осягаймо її глибини й чистоту течій…

Шевченко, Т. Г.  Повести / Т. Г. Шевченко. – Дніпропетровськ : Січ, 2003. – 690 с.

  Значну частину художньої спадщини Тараса Шевченка складають його прозові твори – повісті, написані російською мовою. «Наймичка», «Варнак», «Художник» та інші повісті стали справді всенародним надбанням.

Шевченко, Т. Г.  Вибрана поезія. Живопис. Графіка / Т. Г. Шевченко ; упоряд., авт. прим. С. Гальченко ; вступ. ст. І. Дзюби. – К. : Мистецтво, 2007. – 608 с. – Текст укр. та англ. мовами.

  Видання містить вибрані вірші та поеми і їх переклади російською мовою. Книга щедро ілюстрована малюнками, офортами та малярськими творами Шевченка, які віддзеркалюють ще одну яскраву грань його могутнього таланту.

Шевченко, Т. Г.  Вибрана поезія. Живопис. Графіка / Т. Г. Шевченко ; упоряд., авт. прим. С. Гальченко ; вступ. ст. І. Дзюби. – К. : Мистецтво, 2007. – 608 с. – Текст укр. та англ. мовами.

  Дане видання вибраних поезій мовою оригіналу та в перекладах англійською мовою доповнюється репродукціями найкращих зразків живописних та графічних творів, що вдало розкривають різнобічність таланту Тараса Шевченка – поета і художника.

Шевченко, Т. Г.  Мар'яна-черниця / Т. Г. Шевченко ; підгот. тексту С. Гальченка ; післям. В. Дудка. - Факс. вид. рукопису – К. : Наук. думка, 1997. – 47 с.

  Автограф поеми «Мар’яна-черниця» з малюнками молодого Тараса Шевченка – це оригінальна літературно-мистецька пам’ятка, подарована українському народові її найвидатнішим творчим генієм.

 

Шевченко, Т. Г.  Буквар південноруський 1861 року / Т. Г. Шевченко. – К. : Веселка, 1991. – 63 с.

До книжки увійшли фототипічне видання «Букваря южнорусского 1861 року», укладеного й виданого Т. Г. Шевченком; тексти для читання з нього в сучасній транскрипції; розповідь про історію і драматичну долю першовидання.

Шевченко, Т. Г.  Дитячий Кобзар : [для середнього шкільного віку] / Т. Г. Шевченко ; упоряд. З. Мензатюк ; худож. М. Михайлошина. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2012. – 64 с.

  Дитячий Кобзар – це художнє видання найвідоміших віршів Тараса Шевченка з яскравими ілюстраціями. Картини Марини Михайлошиної привернуть увагу як маленьких, так і дорослих читачів.

Огляд підготували:
Редьква М. В., Тимбак Н. С.


 

«Тарас Шевченко…Художник з душею поета»

Sh3«Він був сином мужика, – і став володарем у царстві духа.
Він був кріпаком, і став велетнем у царстві людської культури.
Він був самоуком, і вказав нові,
світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим».

  В історії художньої культури кожного народу є митці, імена яких овіяні особливою любов'ю і славою як найдорожча національна святиня і гордість. Таким митцем в Україні є Тарас Григорович Шевченко – великий народний поет і художник, що з найбільшою повнотою відбив у своєму генії багатогранне духовне багатство рідного народу, його волелюбність і силу, красу і мудрість, його поривання й думи. Кріпацький син, який могутністю свого таланту і нелюдським напруженням сил піднявся до вершин духовної культури, Тарас Шевченко викликав подив і захоплення у своїх сучасників та шанувальників сьогодення багатим запасом знань у найрізноманітніших сферах, особливо в галузі естетичної культури, історії і теорії мистецтв.
  Талант художника проявився в Шевченка значно раніше, ніж талант поета. Якщо перші літературні спроби припадають на 1836–1837 роки, то найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас і відомий під назвою “Погруддя жінки” або “Жіноча голівка”, датований самим автором ще 1830 роком. З цієї юнацької роботи і розпочалась творчість видатного художника.
  Життєвість, реалізм, енергетика, талант і велич видно в живописних творах художника. Його історична спадщина налічує десятки полотен, які зберігаються у Національному музеї Тараса Шевченка. У його  фондах є цінні експонати, що належать руці майстра, а це близько двохсот робіт: портрети, пейзажі, жанрові роботи в техніці акварелі, сепії, офорту, масляного живопису.

Бібліографічний огляд літератури

Шевченко, Т. Г. Мистецька спадщина : у 4 т. / Т. Г. Шевченко ; Ін-т мовознавства, фольклору та етнографії ; Держ. музей Т. Г. Шевченка ; редкол. : О. І . Білецький, Д. Д. Копиця, О. Є. Корнійчук [та ін.]. – К. : АН УРСР, 19611964.

Т. 1 : 1830–1847, кн. 1. – 1961. – XXXVI, 63 с., [153] арк. іл.
Т. 2 : 1847–1850. – 1963. – [193] арк. іл., 95 с.
Т. 3 : 1851–1857. – 1964. – [177] арк. іл., 110 с.
Т. 4 : 1857–1861. – 1963. – [129] арк. іл., 174 с.

  Перший том «Мистецької спадщини» Тараса Шевченка включає акварелі, сепії та малюнки, створені художником (1830–1847 рр.) – доакадемічного і академічного періодів та часу перебування Шевченка на Україні до першого арешту.
  Другий том – акварелі, сепії та малюнки, створені художником у перший період заслання
(1847–1850 рр.) під час перебування в Орській фортеці, в Аральській експедиції та в Оренбурзі.
  Третій том – акварелі, сепії та малюнки, виконані у другий період заслання (1851–1587 рр.) під час експедиції в гори Кара-Тау та в Новопетровському укріпленні (1851–1857 рр.).
  Четвертий том – олійні портрети, сепії, малюнки та офорти, створені художником в останній період життя (1857–1861 рр.) під час плавання від Астрахані до Нижнього Новгорода по Волзі, в Нижньому Новгороді, в Москві, Петербурзі та на Україні.

Шевченко, Т. Г.  Живопис, графіка : альбом / Т. Г. Шевченко ; [авт.-упоряд. Д. В. Степовик]. – К. : Мистецтво, 1986. – 18 с., [74] арк. іл.– Текст укр., рос., англ., фр. мовами.

  У великому подарунковому альбомі репродуковані кращі твори Т. Г. Шевченка-художника : живописні полотна ("Циганка-ворожка", "Полтава", "Катерина"), графічні твори (широко відома серія "Живописна Україна"), цикл акварельних краєвидів і серій з життя та побуту казахів тощо.

Тарас Шевченко – художник. Т. 1 : Дослідження, розвідки, публікації / [ред. Г. І. Вишневський ; авт. передм. В. Касіян]. – К. : Мистецтво, 1963. – 150 с., [39] арк. іл.

  Цей збірник містить праці, написані вченими з різних наукових установ України, які досліджують малярську та графічну творчість Т. Г.  Шевченка.

Шевченко в образотворчому мистецтві : альбом / автори тексту і упоряд. : В. Х. Косян, Г. П. Паламарчук, Є. О. Середа, К. В. Чумак. – К. : Мистецтво, 1963. –  [28] с., [68] арк. іл.

  У альбомі, що складається з двох частин
(І ч. – «Образ Т. Г. Шевченка в мистецтві»,
ІІ ч. – «Художні твори за мотивами поезії Т. Г. Шевченка») не тільки показано роботи дореволюційних і радянських митців, присвячені життю і діяльності Т. Г. Шевченка, а й на конкретних зразках продемонстровано той величезний вплив, який мали його твори на розвиток вітчизняного мистецтва.

Ювілейна художня виставка, присвячена 150-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка / [авт. тексту та упоряд. Є. А. Афанасьєв]. – К. : Мистецтво, 1965. – 22 с., [34] арк. іл.

  До альбому увійшли вибрані твори Ювілейної художньої виставки в Москві, присвячені 150-річчю з дня народження Тараса Шевченка і, зокрема, все краще з Шевченкіани, що було виконане за роки Радянської влади, в тім числі картини на теми сучасності, в яких художники показували оновлену землю, про яку так мріяв Кобзар, де люди щасливі і вільні живуть.

Анісов, В.  Від підмайстра до академіка : нарис про Шевченка-художника / В. Анісов, Є. Середа ; [ред. Ф. К. Бунак]. – К. : Мистецтво, 1967. – 78 с. : іл.

  Автори цього популярного нарису дохідливо й цікаво розповідають про роль великого художника в розвитку українського образотворчого мистецтва, аналізують основні малярські та графічні твори Т. Г. Шевченка. Хвилюючі сторінки книги присвячені дружбі Кобзаря з І. М. Сошенком та К. П. Брюлловим, його навчанню у видатного російського митця.

Антонович, Д. В.  Шевченко – маляр / Д. В. Антонович ; вступ. сл. С. А. Гальченка. – К. : Україна, 2004. – 272 с., [16] арк. іл.

  В книзі детально аналізується малярська творчість Тараса Шевченка, стрижнем якої була велика, безмежна, сильніша за все любов до України.

Гаско, М.  Про що розповідають малюнки Тараса Шевченка : шевченкознавчі етюди / М. Гаско ; заг. ред. і передм. Є. П. Кирилюка. – К. : Рад. письменник, 1970. – 228 с. : іл.

  Книжка є цікавим дослідженням, в якому по-новому висвітлюються деякі моменти біографії Т. Г. Шевченка часів Оренбурзького заслання.
  Автор показує свої сумніви щодо датування ряду малюнків і листів великого поета, висловлює свої здогади про справжні імена осіб, зображених на ряді малюнків Шевченка.

Говдя, П.  Т. Г. Шевченко художник : нарис / П. Говдя. – К. : Мистецтво, 1955. – 42 с., [39] арк. іл.

  В книзі відображена творча біографія геніального поета і великого художника Т. Г. Шевченка, який в своїй творчості, а особливо в естетичних поглядах, пішов значно далі за свого вчителя Брюллова.
  Зміст творів Шевченка-художника завжди перекликається із змістом його поетичних творів. Головною рисою його діяльності була свідомість того, що він син свого народу.

Лобановський, Б. Б.  Українське мистецтво другої половини ХІХ – початку ХХ століття / Б. Б. Лобановський, П. І. Говдя. – К. : Мистецтво, 1989. – 206 с. – (Нариси з історії українського мистецтва).

  У книжці характеризується один із найважливіших періодів розвитку українського мистецтва – починаючи з часів становлення методу критичного реалізму в роботах Т. Г. Шевченка 1850-х років до різноманітних художніх течій початку ХХ ст.

Тарахан-Береза, З. П.  Шевченко – поет і художник : до проблеми єдності образного мислення : [монографія] / З. П. Тарахан-Береза. – К. : Наукова думка, 1985. – 183 с. : іл.

  Монографія присвячена питанням взаємозв’язку поетичної і мистецької творчості великого українського поета, художника, мислителя Т. Г. Шевченка. Висвітлюється доля його поетичної та мистецької спадщини, простежується історія їх дослідження.

Яцюк, В. М.  Малярство і графіка Тараса Шевченка : спостереження, інтерпретації / В. М. Яцюк ; зредагував В. Козирський. – К. : Рада, 2003. – 368 с.

  У новій книзі знаного шевченкознавця Володимира Яцюка викладено результати його понаддесятилітньої праці.
  Головним об’єктом досліджень був і залишається графічно-малярський доробок Тараса Шевченка. У виданні йдеться про особливості творчого процесу поета-художника, висвітлюється історія творення його картин і малюнків, уточнюється час і місце їх виконання, по-новому прочитано загадкові сторінки творчого життєпису митця.

Огляд підготували:
Ірик З. Й., Казимирович Л. А.


«Освіта повинна збагачувати, а не обкрадати серце людське»
                                                                                       Тарас Шевченко

 

sh4  Великий український поет, художник, мислитель, відомий усьому світові як визначний гуманіст, Тарас Григорович Шевченко – не був професійним педагогом. Проте у своїх творах він висловив дуже цінні думки з питань освіти і виховання дітей, чимало з яких не втратили актуальності й нині, коли відроджуються народознавство і народна педагогіка.
  Цінним доробком Т. Г. Шевченка в розвитку педагогічної думки є створення ним передового на той час підручника для недільних шкіл – «Букварь Южнорусский».
  Виховна сила Шевченкових творів, його загальний культурний феномен є невичерпним джерелом у становленні національно свідомих нових поколінь української молоді.

 

 

 

Бібліографічний огляд літератури

Чавдаров, С. Х. Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка / С. Х. Чавдаров. – К. : Рад. школа, 1953. – 208 с.

  У книзі вміщено статті, які висвітлюють погляди Тараса Шевченка на жіночу освіту, сімейне, моральне та суспільне виховання. Також автор багато уваги приділяє Тарасу Шевченку, як автору букваря для недільних шкіл.

Луців, В. Педагогічна праця Тараса Шевченка / В. Луців. – Торонто : Об'єднання українських педагогів у Канаді, 1959. – 47 с. – (Визначні педагоги ; ч. 2).

  Висвітлено педагогічну діяльність Тараса Шевченка – генія українського народу, зібрано думки відомих громадських діячів про його вплив на розвиток народної школи та педагогічної думки України.

Барвінський, О. Г. Тарас Шевченко – апостол правди і науки, учитель людства : спроба педагогічно-наукової розвідки  Олександр Барвінський ; наук. ред. Б. М. Ступарик ; [вступ. та упоряд. Б. П. Гречин]. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 80 с.

  Це перше видання праці О. Барвінського, яка була задумана в честь столітнього ювілею Кобзаря, друкується з рукописів автора, де повністю збережено авторський стиль та посилання на твори Т. Шевченка. О. Барвінський відводить Шевченкові почесне місце в історії народного виховання, в історії педагогіки, бо його твори мають визначне педагогічне значення і заслуговують великої уваги.

Дічек, Н. П. Шевченко Тарас Григорович / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : навчальний посібник для студ. вузів : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 258–266.

  У першій книзі навчального посібника подано творчу біографію українського поета, художника, просвітителя Тараса Шевченка. Автор звертає увагу читача на внесок генія України в розвиток української школи та педагогіки.

Мосіяшенко, В. А. Історія педагогіки України в особах : навчальний посібник для вищ. пед. навч. закладів/ В. А. Мосіяшенко, О.І.Курок, Л.В.Задорожна.– Суми : Університетська книга, 2005.– 266 с.

  У посібнику розглянуто творчу спадщину визначного представника педагогічної думки України – Тараса Шевченка. Мислитель приділяв багато уваги питанням виховання та освіти дітей, мріяв про істинно народну школу, відстоював ідею всебічного розвитку особистості.

Тарас Григорович Шевченко // 22 видатних українських педагоги : персоналії в історії національної педагогіки : підручник для студ. вузів / А. М. Бойко, В. Д. Бардінова, Л. Л. Безобразова, Ж. В. Борщ ; під заг. ред. А. М. Бойко. – К. : Професіонал, 2004. – С. 128–148.

  У цьому виданні представлено відомості про основні життєві віхи, наукову і творчу діяльність видатного українського поета, художника, мислителя Т. Г. Шевченка.
  Підручник рекомендований студентам, викладачам, учителям і учням, які високо цінують національні здобутки і присвячують своє навчання та діяльність сучасному і майбутньому України.

Скільський, Д. М. Історія української педагогіки : ілюстрований навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Д. М. Скільський. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2012. – 336 с.

  Посібник висвітлює найбільш суттєві аспекти історії практичної і теоретичної педагогіки. Зокрема висвітлено педагогічні ідеї Т. Г. Шевченка, його внесок у розвиток недільних шкіл для яких він написав «Буквар Южноруський», в якому знайшли відображення прогресивні педагогічні ідеї того часу, поєднання вимог народної і наукової педагогіки. Текст книжки широко ілюстровано фотографіями, малюнками.

Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки : навчальний посібник / О. О. Любар, М. І. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К. : Знання, 2006. – 448 с.

  У посібнику висвітлено становлення і розвиток автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності. В даній книзі вміщено матеріал про Тараса Шевченка як педагога, розкрито основні напрямки його педагогічної діяльності.

Огляд підготували:
Білецька Л. Я., Дейнега О. Я.


Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття

 

sh1

«…Ім’я його калиновим уставом
В папірус літ вписали журавлі…
Глаголить він народними устами.
Його устами, вдосвіта уставши,
Народ себе глаголить на землі!»
                                        Борис Олійник

  Уже для багатьох поколінь українців – і не тільки українців – Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище велике й вічне – невичерпний і нескінченний. Ми на вічнім шляху до розуміння Шевченка…

 

Бібліографічний огляд

Борітеся – поборете! = Battle on – and Win Your Battle! : пропам'ятна книжка з нагоди відкриття пам'ятника Т. Шевченкові в Сиракузах / ред. і упоряд. М. Дупляк ; редкол.: І. Купровська-Андерсон, Т. Боцонь, Н. Гайдук [та ін.]. – Сиракузи ; Нью-Йорк : [б. в.], 2010. – 225 с.

  Подані двомовні матеріали з минулого емігрантської громади. Українські поселенці привезли з собою до Сполучених Штатів велику пошану до свого національного пророка та всюди дбали про те, щоб здійснити його заповіти, зберігати Шевченкове слово, а вшановуючи Поета під час щорічних ювілеїв, все згадували його щирим, добрим словом. Саме цю активність досліджено у цій книжці. Чимало місця присвячено друкованому Шевченковому слову в англомовному світі та його публікаціям англійською мовою; бібліографії шевченкознавства тощо.

Горбач Н. Я. Життя та творчість Тараса Шевченка / Назар Горбач ; ред. Б. Залізняк. – Львів : Каменяр, 2005. – 304 с.

  Життя та творчість Тараса Шевченка розглядається на тлі злочинної завойовницької політики російського імперіалізму на чолі з царем Миколою І як на Кавказі, так і в Європі. В книзі застосований новий немарксистський аналіз філософського світогляду поета, що дає підставу переосмислити під цим кутом зору всю історію не тільки української, а й усієї світової філософської думки.

Доля : книга про Тараса Шевченка в образах та фактах / авт.-упоряд. В. Шевчук. – К. : Дніпро, 1993. – 779 с.

  У книзі розповідається про життя Тараса Шевченка, про людей, з якими він приятелював та зустрічався, і про світ, який його оточував, про міста, села та будинки, де він бував і жив, про буття його народу, який він оспівував, про книги, які він видавав, бачив і читав, про документи з його іменем, про картини, про його прижиттєві зображення в малюнках, гравюрах та портретах, а також про художників, котрі ілюстрували його твори.

Дорош Є.  Тарас Шевченко на Поділлі і Волині = Taras Shevchenco in Podillia and Volyn / Євген Дорош. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 102 с.

  У науковому виданні розповідається про подорож Тараса Григоровича Шевченка землями Поділля і Волині восени 1846 року за завданням Київської Археографічної комісії під час його другого приїзду в Україну.
  Книга Є. Дороша «Тарас Шевченко на Поділлі і Волині» зосередила у собі розділи, які безпосередньо присвячені перебуванню Кобзаря у нашому краї. Серед них: «Під золотими куполами лаври» (C. 46–59), «Над Горинню – рікою» (C. 60–69); «У древньому Кременці»  (C. 70–79).

Дуда І. М. Тарас Шевченко на Тернопільщині / І. М. Дуда, Б. І. Мельничук. – 2-е вид., доповн. – Тернопіль : [б. в.], 1998. – 82 с.

  Книжка веде дорогами, якими мандрував по Тернопільщині Тарас Шевченко, ознайомлює з пам’ятними місцями, пов’язаними із перебуванням у нашому краї Великого Кобзаря, розповідає про увічнення його пам’яті.

Забужко О. С.  Шевченків міф України : спроба філософського аналізу / О. С. Забужко. – К. : Абрис, 1997. – 144 с.

  У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютності постаті Тараса Шевченка в українській духовній культурі? На який образ-себе запропонував він Україну своїм міфом, у культурі Нового Часу типологічно найближчим до дантівського? На ці та інші питання шукає відповіді Оксана Забужко в своїй книжці, котра ще до виходу в світ здобула високу оцінку провідних фахівців славістики.

Зайцев П. І. Життя Тараса Шевченка / П. І. Зайцев ; упоряд. Ю. Іванченко ; передм. В. Шевчука. – К. : Мистецтво, 1994. – 352 с.

  Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації. Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автора.

Нахлік Є. К.  Доля-Los-Судьба : Шевченко і польські та російські романтики / Є. К. Нахлік ; НАН України: Львівське відділення Ін-ту літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2003. – 568 с. – («Літературознавчі студії» ; вип.8).

  Монографія являє собою першу порівняльно-літературознавчу студію творчості чільних поетів трьох слов’янських літератур – української (Шевченко), польської (Міцкевич) і російської (Пушкін), а також інших видатних романтиків (Словацький, Красінський, Лермонтов). На цьому тлі розглядаються письменницька й особиста доля Тараса Шевченка, його світоглядні та художні шукання, індивідуальна психологія. Простежуються питання перцепції та рецепції, інтертекстуальні зв’язки, типологічні подібності й відмінності, мистецька самобутність.

Огієнко І. (Митрополит Іларіон) Тарас Шевченко / І. Огієнко ; упоряд. М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2002. – 440 с.

  «Тарас Шевченко» – одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер – більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства.

Рожко В. Є. Тарас Шевченко і Волинь : до 200-річчя народж. Національного Пророка України, 1814–2014 рр. / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2012. – 184 с.

  Нове дослідження Володимира Рожка присвячене темі, яка довгий час вважалася доволі дискусійною. Адже московський, промосковські комуністичні «шевченкознавці» уперто відкидали окремі пам’ятні місця Волині, в яких, на їх думку, поет не побував: Берестечко, Вербка, Секунь тощо – й іменували тих, хто насмілювався стверджувати протилежне, мало не невігласами. Про кожне, велике і мале місто, містечко, село на історичній Волині, яке відвідав Великий Кобзар в час своєї наукової подорожі, Володимир Рожко розповідає, посилаючись не лише на поетичні чи прозові твори поета, його художні полотна, а на неспростовні архівні документи, спогади свідків тощо.

Скоць А. І.  Шевченкознавчі студії: Декалог : монографія /Андрій Скоць. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 204 с.

  Монографія Андрія Скоця присвячена актуальним проблемам шевченкознавства. Складовими частинами дослідження є монографічні теми, в яких подано мікроаналіз Шевченкових поем «Катерина», «Наймичка», «Сон» («У всякого своя доля...»), і теми оглядові, де розглянуто Тараса Шевченка в ранній «добі романтичного націоналізму», досліджено Шевченків тайнопис, його поетику умовчань, незримі субстанції художності («рядки незримі») – емоційно-психологічні паузи, так звані апосіопези в «Кобзарі» і знамениті Шевченкові образи-символи – співця Кобзаря, Слова, Волі, Дніпра, його астральні дивосвіти – поетичні образи Сонця, Місяця, Зір. Книжка новаторська, відзначається високими науковими якостями, написана оригінальне, талановито, майстерно, свіжо, любовно.

Яцюк В. М. «Не забудьте пом'янути»...: Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури. 1890–1940 / В. М. Яцюк. – К. : Криниця, 2004. – 488 с. – Укр. та англ. мовами.

  У щедро ілюстрованому виданні вперше на рівні монографічного дослідження висвітлюється історія появи старих шевченківських поштових карток і тлумачиться їхній зміст. Розмаїття листівок розглядається в літературно-художньому контексті як оригінальний і досі маловивчений шар української історії та культури. У дослідженні багато місця відведено питанням класифікації, встановлення авторства, часу й місця друку цих промовистих мініатюрних пам'яток, значна частина з яких публікується вперше. За кількістю зібраного філокартичного матеріалу, присвяченого одній історичній постаті, ґрунтовністю його опрацювання монографія не має аналогів.

Огляд підготували:
Дейнега Ю. Я., Кирлан О. В., Шанайда О. І.


0

«Шевченкова свіча cтоліттями горить»

 «Мій Боже…
 Даруй словам святую силу –
Людськеє серце пробивать»

  Кожен народ має свого генія, який уславив його на віки. Тарас Григорович Шевченко –  справжній син свого народу, вірність якому він проніс через усе своє життя. Силою свого полум'яного й мистецького слова, своєї загальнолюдської правди  митець давно переступив кордони рідної і дорогої України.
  Велич українського поета і митця визначається його місцем у літературному процесі, впливом на читача та хід історичних подій, внеском нових ідей, що є унікальним явищем у світовій культурі. Його твори перекладені багатьма мовами народів світу, а у зарубіжних країнах поезію Тараса Григоровича вивчають у навчальних закладах. Велика кількість творів Шевченка покладена на музику і давно вже стали народними. І  це є найбільшим свідченням визнання його таланту.
  Від виходу з друку першого видання «Кобзаря» і до сьогодні про Т. Г. Шевченка, його життя і творчість надруковано стільки монографій, статей і розвідок не тільки в Україні, а й у інших країнах світу, що їх навіть не перелічити.
  Так, Т. Г. Шевченко – дійсно геній світового рівня. Ми повин¬ні про це пам’ятати і робити все для того, щоб якнайповніше висвітлювати творчу спадщиною великого митця.

Zaitsev, P.  Taras Shevchenko. A life / Pavlo Zaitsev ; edted, abridged, and translated with an introduction by Georges S. N. Luckyj. – Toronto : University of Toronto Press, 1988. – 284 s.

  Англомовний переклад книги видатного шевченкознавця Павла Зайцева став першою біографією Тараса Шевченка, що познайомила з життям і творчістю видатного українця англомовного читача. Видання містить багато  ілюстрацій.
  В 30-их роках  автор провів велику роботу над «Повним виданням творів Тараса Шевченка» Українського Наукового Інституту в Варшаві як редактор цієї надзвичайно цінної збірки і як автор ряду статей, коментарів до текстів і численних біографічних та бібліографічних приміток, розшукавши та опублікувавши велику кількість його автографів.

 

Grabowicz, G. G. The Poet as Mythmaker : a Study of Symbolic Meaning in Taras Sevcenko / G. G. Grabowicz. – Cambridge : Harvard University, 1982. – 173 p.

  Монографія  відомого українського та американського літературознавця Г. Грабовіча є цікавим і захоплюючим роздумом автора з його оригінальними  поглядами і переоцінками творчості Т. Г. Шевченка. Ця книга матиме важливе значення не тільки для славістів, але й для всіх, хто зацікавлений у глибокому вивченні поетичної спадщини поета у більш широкому культурному контексті.

Von Taras Sevcenko bis Joseph Roth : Ukrainisch-Osterreichische Literaturbeziehungen / herausgegeben von W. Kraus, D. Zatons' kyj. – Bern ; Berlin : Peter Lang, 1995.  257 s. – (New Yorker Beitrage zur Osterreichischen Literaturgeschichte ; Band 4).

  У збірнику вміщено літературно-критичні статті українських та австрійських авторів щодо впливу творчості великого українського поета Т. Шевченка на розвиток літературного процесу у Австрії, що є важливим свідченням плідного розвитку українсько-австрійських літературних зв'язків.

Шевченко, Т.  Мала книжка : автографи поезій 1847–1890 рр. / Т. Шевченко ; [передм. Є. С. Шабліовського]. – Факс. вид.  К. : АН УССР, 1963. – 58 с. – На тит. арк. кн. знак: Міністерство освіти України. ТДПУ ім. Володимира Гнатюка. Музей історії освіти і педагогіки.

  Перше факсимільне видання «Малої книжки», або «захалявних зошитів» поета, написаної у перші роки заслання (1847–1850) – цінний подарунок шанувальникам творчості митця з нагоди 150-ї річниці від дня народження великого Кобзаря.

Шевченко, Т. Г. Більша книжка : автографи поезій Шевченка 18471860 рр. / Т. Г. Шевченко ; підгот. Є. Шабліовського ; передм. Л. Новиченка. – Факс. вид. – К. : Наук. думка, 1989. – 328, 22 с. + Передмову подано окремою брошурою.

  Більша книжка» – нове факсимільне видання рукописної збірки поезій Т. Г. Шевченка, перший запис в якій було зроблено 21 лютого 1858 року у Нижньому Новгороді, а останній – за кілька місяців  перед смертю – 5 грудня 1860 року в Петербурзі. Творчу історію багатьох віршів і поем  Т. Г. Шевченка, відмінності їх редакцій та варіантів шевченкознавці вивчають передусім за збірками обох книжок («Малої книжки» та «Більшої книжки»), що становлять не лише дорогоцінну реліквію, а й незамінне джерело за яким встановлюється, зокрема канонічний текст значної частини творів поета.

Шевченко, Т. Г.  Кобзар = Kodzar : вибрані поезії / Т. Г. Шевченко ; упоряд. та пер. ісп. Л. Голоцван.  К. : Всесвіт, 2003.  240 с. – Укр., ісп. мовами.

  Літературно-художнє видання вибраних поезій Т. Г. Шевченка українською та іспанською мовами. Цей «Кобзар» вийшов у світ з метою поширення української культури для українців Аргентини. Видання ілюстроване репродукціями живописних та графічних творів Тараса Шевченка. До 190-річчя від дня народження.

Tarasz Sevcsenko. Kobzos : valogatott koltemenyek / T. Sevcsenko ; Петефі, Ш. Поезії : вибр. твори / Ш. Петефі ; пер. з угор. Л. Первомайського ; передм. І. Дзюби.  К. : Міжнародна Громадська Академія «Модус Колоріс», 2006.  400 с. : ілюстр., портр. – Книга-перевертень.

  Ця книжка  унікальний дарунок світові від українського й угорського народів. На сторінках цього видання поріднились два геніальних поети  Тарас Шевченко і Шандор Петефі. Два поети та патріоти, хоча ніколи і не зустрічались, але про великі життєві справи мислили однаково, і таким чином, це видання можна вважати знаковим на початку ХХІ століття. Видання місить статтю  Івана Дзюби «Тарас Шевченко та Шандор Петефі».

 

Шевченко, Т. Г.  "Заповіт" мовами світу / Т. Г. Шевченко ; упоряд., авт. вступ. ст. та прим. Б. В. Хоменко.  К. : Наук. думка, 1989.  248 с.

  До антології увійшов славетний вірш Т. Г. Шевченка «Заповіт» та переклади цього твору на сто сорок сім мов народів світу. Частина перекладів зроблених відомими радянськими та зарубіжними поетами друкується вперше. У збірці подано по одному перекладу «Заповіту» кожною з представлених мов. Про інші переклади подано інформацію у примітках.
  У цьому виданні розміщено автопортрет Т. Г. Шевченка 1845 року, фото пам’ятника
Т. Г. Шевченку на його могилі в Каневі, ноти музики Гордія Гладкого на слова «Заповіту».

  Це оригінальне видання засвідчує шану народів світу до творчості й особистості світоча українського народу – Тараса Григоровича Шевченка.

Шевченко, Т. Г.  Повне видання творів. Т. 14 / Тарас Григорович Шевченко ; переклади поезій на польську мову за ред. Б. Лепкого. – Варшава ; Львів : Укр. науковий ін-т, 1936. – 386 с. – Мстить бібліографію поезій Т. Шевченка польською мовою. – На тит. арк. кн. знаки: Бібліотека Кременецьк. Української гімназії ; Bibliothek des Gymnasiums in Kremianetz.

  Поезії Т. Г. Шевченка з «Кобзаря» 1840 року видання.
  «Кобзар»  це Біблія українського народу, заклик до єдності, розповідь про історію нашого народу, який понад усе любить волю і віками боровся за неї. Свого часу історик Михайло Грушевський зауважив, що Тарас Шевченко «показав перед здивованим поглядом цілого світу перлини чистої поезії і незламну животворчу енергію українського народу».

Шевченко, Т. Г. Вибрані поезії = Selected poetry : вірші супроводжуються ропрод. з малюнків, начекрів, екскізів композ., офортів, творів малярства Т. Шевченка / Т. Г. Шевченко ; переклад англ. мовою Д. Віра, І. Желєзньової [та ін.] ; Б. Олійника. – К. : Дніпро, 1989. – 559 с.

  Це видання вибраних поезій мовою оригіналу та в перекладах англійською мовою доповнюється репродукціями найкращих зразків живописних та графічних творів, що вдало розкривають різнобічність таланту Тараса Шевченка – поета і художника.

Shevchenko, T. Song out of Darkness : Selected poems / Taras Shevchenko ; edited by V. Swoboda ; translated from the Ukranian by V. Rich ; preface by W. K. Matthews.  London : The Mitre Press, 1961.  128 s.

  До книги увійшли поетичні твори Т. Г. Шевченка – класика світової літератури у перекладах англійською мовою Віри Річ. Вступна стаття редактора В. Свободи   про життєвий і творчий шлях великого сина українського народу.

Огляд підготувала
Н. І. Пельо.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks