Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему :

«Професійне здоров’я вчителя сучасної школи
як фактор якості життя і професійної діяльності»

1. Альохіна, І.  Психологічне здоров'я педагогів / І. Альохіна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 2. – С. 26–27.

2. Буйневич, О.  Підтримка та зміцнення здоров'я педагогів : система роботи адміністрації школи / Олена Буйневич // Сучасна школа України. – 2014. – № 3 : Cпецвипуск. – С. 39–42.

3. Гмитрук, Н.  Психічне здоров'я педагога: як його зберегти / Н. Гмитрук // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 22/23. – С. 13–17.

4. Дєдов, О. А.  Використання дихальних методик для збереження власного та учнівського здоров'я : психолого-педагогічний семінар / О. А. Дєдов // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. – № 1. – С. 30–31. – Психолог радить.

5. Дронова, Т. А.  Нравственно-психологическое здоровье педагога / Т. А. Дронова // Мир образования. – 2009. – № 2. – С. 49–63.

6. Здоров'я вчителя : можливості самовдосконалення / за інтернет-виданням: www: zavuch.info // Завуч. Шкільний світ. – 2013. – № 8. – С. 17–21.

7. Здоров'я вчителя : прості корисні поради колегам // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 6. – С. 90–91.

8. Ишмухаметов, И. Б.  Регулярные занятия физическими упражнениями как средство улучшения здоровья учителей / И. Б. Ишмухаметов, А. А. Абдеев // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 4. – С. 38–40. – Библиогр. в конце ст.

9. Калашнікова, В.  Здоров'я вчителя: як його зберегти / В. Калашнікова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 3. – С. 81–82.

10. Каленская, В. П.  Влияние технологии обучения на эмоциональное здоровье учителя / В. П. Каленская // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 12. – С. 17–22.

11. Козігон, В.  Формування культури здоров'я вчителя / Валентина Козігон // Директор школи. Шкільний світ. – 2012. – № 21. – С. 37–50. – Бібліогр. в кінці ст.

12. Кравченко, А. І.  Психологічні засоби відновлення здоров'я як головного чинника розвитку творчого потенціалу вчителя / А. І. Кравченко, М. О. Лянной, Ю. О. Лянной // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / відп. ред. Н. В. Гузій. – К. : НПУ, 1999. – Вип. 2. – С. 216–219. – Бібліогр. в кінці ст.

13. Кригер, Е. Э.  Профессиональное здоровье педагога как предмет проектирования воспитательной системы школы / Е. Э. Кригер // Социальная педагогика. – 2012. – № 2. – С. 40–42.

14. Кузьміна, Т. І.  Психологічне здоров'я вчителів / Т. І. Кузьміна // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – № 3. – С. 24–29.

15. Лірук, Н.  Проблема збереження і зміцнення здоров'я педагога / Наталія Лірук // Психолог. Шкільний світ. – 2013. – № 2. – С. 30–32.

16. Мальцева, О.  Здоров'я вчителя – один із важливих чинників професійної та творчої самореалізації педагога / Олена Мальцева // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. – 2011. – № 3. – С. 1–5.

17. Мельниченко, О.  Збереження психологічного здоров'я педагога : практикум для молодих учителів / О. Мельниченко // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 7. – С. 3–5.

18. Мешко, Г.  Проблема збереження і зміцнення професійного здоров'я педагога: історичний аспект / Г. Мешко // Шлях освіти. – 2010. – № 4. – С. 43–47.

19. Мешко, Г. М.  Професійне здоров'я очима вчителів сучасної школи / Г. М. Мешко // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 3. – С. 6–11.

20. Митина, Л. М.  Психология профессионального развития учителя / Л. М. Митина. – М. : Флинта, 1998. – 200 с. – (Библиотека школьного психолога).

21. Назарук, Н.  Психічне здоров'я педагога / Н. Назарук // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 31-32. – С. 3–6.

22. Рыкова, Т. М.  Здоровье как необходимое условие успешной профессиональной деятельности педагога / Т. М. Рыкова // Наука и школа. – 2009. – № 4. – С. 20–21.

23. Сагуйченко, В. В.  Здоров'я сучасного вчителя як соціально-філософська категорія / В. В. Сагуйченко // Педагогіка здоров'я : зб. наук. праць ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, 7 квіт. 2012 р. / редкол.: І. В. Волкова, М. С. Гончаренко, О. М. Іонова [та ін.]. – Х. : [ХНПУ ім. Г. Сковороди], 2012. – С. 288–290. – Бібліогр. в кінці ст.

24. Святославська, Ж. Ю.  Здоровий спосіб життя вчителя / Ж. Ю. Святославська // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. – № 3. – С. 48–49.

25. Семиздралова, О.  Психологическое здоровье педагога и пути его сохранения / О. Семиздралова // Народное образование. – 2010. – № 1. – С. 130–135.

26. Учителю, подбай про себе! : [психічне та фізичне здоров'я педагога] // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 1. – С. 83–84.

27. Холоднова, И. В.  Профессиональное здоровье педагога как фактор качества жизни и профессиональной деятельности / И. В. Холоднова // Журнал практического психолога. – 2012. – № 3 : Восточно-Европейский Гештальт Институт. – С. 180–185. – Библиогр. в конце ст.

28. Хромихіна, Л. В.  Учитель і стрес: хто чим або ким керує? : семінар-практикум для молодих педагогів / Л. В. Хромихіна, Є. С. Бояринова // Основи здоров'я. – 2013. – № 11. – С. 40–45. – Бібліогр. в кінці ст.

29. Чимаров, В. М.  Культура здоровья педагога как основа формирования здоровой личности в культурно-информационном образовательном пространстве / В. М. Чимаров, Н. Н. Малярчук // Валеология. – 2011. – № 2. – С. 80–85.

Рекомендаційний список (29 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (листопад 2014 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners