Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:


«ТВОРЧИЙ ДОРОБОК
ТКАЧУКА МИКОЛИ ПЛАТОНОВИЧА –
українського літературознавця, критика, педагога, члена Національної спілки письменників України, професора
(до 65-річного ювілею)»

 

Праці


1. Ткачук, М. П. Байки Маркіяна Шашкевича та вивчення їх у школі / М. П. Ткачук, В. Я. Ступінський. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – 40 с.
2. Ткачук, М. П. Богдан Бойчук. Степан Сапеляк : (компендій творчості поетів) : навчальний посібник / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПУ, 1994. – 59 с.
3. Ткачук, М. П. Вивчення повісті "Інститутка" Марка Вовчка в дев'ятому класі : методичний посібник / М. П. Ткачук. – Тернопіль, 1991. – 32 с.
4. Ткачук, М. П. Естетична концепція дійсності в Бориславському циклі творів І. Я. Франка : монографічне дослідження / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Тернопіль, 1992. – 126 с.
5. Ткачук, М. П. Естетична концепція дійсності в творах І. С. Нечуя-Левицького / М. П. Ткачук. – Збараж : ПеГаС, 1992. – 40 с.
6. Ткачук, М. П. Естетична концепція людини в "Енеїді" Івана Котляревського : посібник / М. П. Ткачук. – К. : Вища школа, 1995. – 55 с.
7. Ткачук, М. П. Жанрова структура прози Івана Франка (Бориславський цикл та романи з життя інтелігенції) : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / М. П. Ткачук. – Тернопіль, 1998. – 29 с.
8. Ткачук, М. П. Жанрова структура прози Івана Франка : бориславський цикл та романи з життя інтелігенції : монографічне дослідження / М. П. Ткачук ; наук. ред. Р. Т. Гром'як. – Тернопіль : [б. в.], 2003. – 384 с.
9. Ткачук, М. П. Жанрова структура романів Івана Франка : монографічне дослідження / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПІ, 1996. – 124 с.
10. Ткачук, М. П. Західноєвропейська романна традиція і жанрова матриця роману "Основи суспільності" І. Франка : навчальний посібник / М. П. Ткачук. – Донецьк : ДонДУ, 1995. – 30 с.
11. Ткачук, М. П. Інтерпретації : літературно-критичні статті, творчі портрети укр. поетів ХХ ст. / М. П. Ткачук. – Тернопіль : [б. в.], 1999. – 168 с.
12. Ткачук, М. П. Історія української літератури першої половини ХІХ ст.] : плани практичних занять / М. П. Ткачук, З. Б. Лановик. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – 36 с.
13. Ткачук, М. П. Концепт натуралізму і художні шукання в "Бориславських оповіданнях" Івана Франка : навчальний посібник / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПІ, 1997. – 65 с.
14. Ткачук, М. П. Лірика Івана Франка : до 150-річчя від дня народження І. Франка : монографія / М. П. Ткачук ; передм. А. Толстоухова. – Тернопіль ; К. : Світ Знань, 2006. – 296 с.
15. Ткачук, М. П. Лірика Маркіяна Шашкевича : дослідження / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Збруч, 1999. – 123 с.
16. Ткачук, М. П. Маркіян Шашкевич = Markian Shashkevitch : [дослідження] / М. П. Ткачук, О. М. Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2009. – 248 с. –
17. Ткачук, М. П. Модерністський дискурс лірики та новел Богдана Лепкого / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 128 с.
18. Ткачук, М. П. Наративні моделі українського письменства = Narrative models of Ukrainian writers / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2007. – 464 с.
19. Ткачук, М. П. Парадигма світу збірки "Semper tiro" Івана Франка : навчальний посібник / М. П. Ткачук. – Тернопіль, 1997. – 36 с.
20. Ткачук, М. П. Поезія як утвердження : проблеми розвитку поезії русинів Югославії 70–90-х рр. ХХст. / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПІ, 1993. – 65 с.
21. Ткачук, М. П. Поетика балад Левка Боровиковського / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 146 с.
22. Ткачук, М. П. Розвиток нової української літератури в контексті культурно-національного відродження народу перших десятиліть ХІХ століття : навчальний посібник для старшокласн., абітурієнтів, студ. та вчит. / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 160 с.
23. Ткачук, М. П. Романтичний світ творів Пантелеймона Куліша : навчальний посібник для студ. та уч. / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 52 с.
24. Ткачук, М. П. Стиль балад Левка Боровиковського : навчальний посібник / М. П. Ткачук. – Збараж : ПеГаС, 1991. – 24 с.
25. Ткачук, М. П. Суб'єктно-об'єктна структура української лірики ХІХ–ХХ століть : [монографія] / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2014. – 184 с.
26. Ткачук, М. П. Творчість Івана Котляревського: антропологічний та естетичний дискурси : [монографія] / М. П. Ткачук. – Суми : СумДУ, 2009. – 216 с.
27. Ткачук, М. П. Українська література ХХ – початку ХХІ століття : плани практичних занять, самостійна робота, кредитно-модульні блоки, індивідуально-дослідні завдання, тести / М. П. Ткачук, В. Л. Гижий. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 214 с.
28. Ткачук, М. П. Українська література ХХ століття : [монографія] / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2014. – 608 с.
29. Ткачук, М. П. Українська література ХХ-початку ХХІ століття : плани практ. занять, самостійна робота, кредитно-модульні блоки, індивідуально-дослідні завдання, тести / М. П. Ткачук, В. Л. Гижий, Г. Ф. Семенюк. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 218 с.
30. Ткачук, М. П. Українська поезія останньої третини ХІХ століття: основні тенденції розвитку й естетична стратегія : навчальний посібник / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – 80 с.
31. Ткачук, М. П. Художній дискурс лірики Андрія Малишка = Artistic discourse of Andriy Malishko Iyrics : [монографія] / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2013. – 310 с.
32. Ткачук, М. П. Художній світ "Енеїди" Івана Котляревського : до 225-річчя від дня народження письменника / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПІ, 1994. – 56 с.
33. Ткачук, М. П. Художній світ збірки "З вершин і низин" Івана Франка : навчальний посібник / М. П. Ткачук. – Донецьк : ДонДу, 1996. – 26 с.
34. Українська література. 9 клас : підручник для загальноосвіт. закл. / М. П. Ткачук, М. М. Сулима, В. Л. Смілянська, В. І. Сулима. – К. : Освіта, 2009. – 416 с.


Статті

1. Ткачук, М. "Енеїда" Івана Котляревського: до проблеми метанаративу твору / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ Медобори, 2007. – С. 20–31.
2. Ткачук, М. "Роман про Трістана та Ізольду" Ж. Бедьє та поема "Ізольда Білорука" Лесі Українки: компаративний дискурс / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2007. – С. 310–326.
3. Ткачук, М. "Сонячний кларнетизм" як вияв оригінального європейського дискурсу модернізму Павла Тичини / М. Ткачук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 93–130.
4. Ткачук, М. "Українська Троя" оживе / М. Ткачук // Дивосвіт. – 2010. – № 1. – С. 42–43.
5. Ткачук, М. Автодієгетичний наратив повісті Михайла Стельмаха "Щедрий вечір" / М. Ткачук // Сучасний погляд на літературу : науковий збірник / редкол.: П. П. Хропко, С. С. Кіраль, В. Ф. Погребенник [та ін.]. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – Вип. 9 : Пам'яті академіка Петра Хропка. – С. 92–101. – Бібліогр. в кінці ст.
6. Ткачук, М. Автодієгетичний наратор у ліриці Тараса Шевченка періоду заслання / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : присвяч. 200-річному ювілею від дня народж. Т. Шевченка / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, Т. П. Вільчинська [та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 40. – С. 55–77. – Бібліогр. в кінці ст.
7. Ткачук, М. Автопсихологічний ліричний суб'єкт циклів "Поет", "Україна" із збірки "З вершин і низин" Івана Франка / М. Ткачук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 1(19). – С. 90–105.
8. Ткачук, М. Антропологічний дискурс "Енеїди" Івана Котляревського / М. Ткачук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 1 (26). – С. 13–35.
9. Ткачук, М. Байки Маркіяна Шашкевича : інтегровані уроки української та зарубіжної літератури. 6-й клас / М. Ткачук, В. Ступінський // Українська мова та література. – 2005. – № 38/39. – С. 38–40.
10. Ткачук, М. Валер'ян Підмогильний / М. Ткачук // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: Р. Гром'як, О. Глотов, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. 1 (11). – С. 120–138.
11. Ткачук, М. Від дискурсу відповідальності та свободи до дискурсу влади: український роман 1920–1930-х років у світлі авторської свідомості / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 483-487. – Рец. на кн. : Філатова О. Український роман 20–30-х років ХХ століття: типологія авторської свідомості : монографія. – Миколаїв : Іліон, 2010. – 485 с.
12. Ткачук, М. Від історії до нарації: структурна організація прози М. Яцківа / М. Ткачук // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – Вип. 2(15). – С. 185–200.
13. Ткачук, М. Віктор Забіла : (1808–1869) / М. Ткачук // Українська мова та література. – 2008. – № 37. – С. 22–24.
14. Ткачук, М. Гетеродієгетичний наратор як творець фікційного світу романів Михайла Стельмаха / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ : Медобори, 2007. – С. 402–424.
15. Ткачук, М. Дискурсивна практика української прози 1960–1990 років / М. Ткачук, О. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 167–187. – Бібліогр. в кінці ст.
16. Ткачук, М. Дихотомічна структура "Вольних" та "Тюремних" сонетів Івана Франка : [до 150-річчя Івана Франка] / М. Ткачук // Слово і час. – 2006. – № 8. – С. 40–45.
17. Ткачук, М. Екокритичні виміри українського письменства / М. Ткачук // Літературний Тернопіль. – 2011. – № 2. – С. 94–103.
18. Ткачук, М. Елегантна красуня у модній сукні : до проблем "молодої" поезії / М. Ткачук // Вітчизна. – 1990. – № 4. – С. 160–163.
19. Ткачук, М. Естетична стратегія суб'єктивної структури української лірики останньої третини XIX століття / М. Ткачук // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: Р. Гром'як, О. Глотов, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. 2 (12). – С. 82–96.
20. Ткачук, М. Євген Маланюк / М. Ткачук // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: Р. Гром'як, О. Глотов, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – Вип. 2(7). – С. 151–165.
21. Ткачук, М. Жанр елегії у ліриці Юліуша Словацького : до 120-річчя від дня народження поета / М. Ткачук // Київська старовина. – 2009. – № 4. – С. 102–114.
22. Ткачук, М. Жанрова матриця фольклорної балади та її модернізація поетом-романтиком Левком Боровиковським / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство : до 130-річчя народження В. Гнатюка / редкол.: Р. Гром"як, О. Глотов, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – Вип. 2 (10). – С. 27–38.
23. Ткачук, М. Жанрова своєрідність літературної веснянки Маркіяна Шашкевича / М. Ткачук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 2. – С. 2–6.
24. Ткачук, М. Журавель з перебитим крилом. Степан Будний / М. Ткачук // Тернопілля 98–99. – Тернопіль : Збруч, 2002. – Кн. 4. – С. 233–237.
25. Ткачук, М. Західноукраїнська мемуаристика : історія і поетика / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : присвяч. 80-річчю з дня народж. письменника Бориса Харчука / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 436–440. – Рец. на кн.: Федунь М. Р. Вітчизняна мемуаристика в Західній Україні першої половини XX століття: історичні тенденції, жанрова специфіка, поетика : монографія / М. Р. Федунь. – Івано-Франківськ, 2010. – 452 с.
26. Ткачук, М. Збірка "Карби" Марка Черемшини як вияв модерністського дискурсу української прози початку XX століття / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ : Медобори, 2007. – С. 293–301.
27. Ткачук, М. Ідеали правди і краси Володимира Кузьменка / М. Ткачук // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 4. – С. 119–121.
28. Ткачук, М. Інтертекстуальне поле Франкового діалогу в поетичній збірці "Мій Ізмарагд" / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2004. – Вип. 1 (14). – С. 140–159.
29. Ткачук, М. Концептуальне дослідження сучасної драматургії / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – Вип. 22. – С. 362–369. – Рец. на кн.: Бондарева О. Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв'язку через жанрове моделювання : мнографія. – К. : Четверта хвиля, 2006. – 512 с.
30. Ткачук, М. Концептуальний погляд на українську масову літературу / М. Ткачук, В. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : присвяч. 80-річчю з дня народж. письменника Бориса Харчука / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 432–436. – Рец. на кн.: Філоненко С. О. Масова література а Україні: дискурс / гендер / жанр : монографія / С. О. Філоненко. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2011. – 432 с.
31. Ткачук, М. Крізь призму новітніх теорій / М. Ткачук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / pедкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 2 (20). – С. 383–389. – Рец. на кн.: Астаф'єв О. Поетичні системи українського зарубіжжя. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2006.
32. Ткачук, М. Лексична ремотивація ботанічної лексики в чорнобильських говірках / М. Ткачук // Studia Methodologica : альманах / уклад. : С. Є. Панцьо, Н. О. Свистун. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 27 : Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. – С. 140–144. – Лемківський діалект у зіставному аспекті.
33. Ткачук, М. Ліричний герой у структурі збірки "Із днів журби" І. Франка / М. Ткачук // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за ред. Б. Д. Лановика ; редкол.: Б. Д. Лановик, К. М. Векірчик, М. В. Лазарович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 71–78. – Бібліогр. в кінці ст.
34. Ткачук, М. Літературний портрет Миколи Костомарова / М. Ткачук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 2(24). – С. 149–165.
35. Ткачук, М. Людина і природа в українській літературі крізь призму екокритики / М. Ткачук // Дивослово. – 2011. – № 6. – С. 52–56. – Бібліогр. в кінці ст.
36. Ткачук, М. Майстерність викладових форм новел Аркадія Любченка / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ ; Медобори, 2007. – С. 341–345.
37. Ткачук, М. Марко Вовчок: творчий портрет / М. Ткачук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 22/23. – С. 6–10.
38. Ткачук, М. Мистецтво портретування в українській художній прозі / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 487–489. – Рец. на кн. : Сізова К. Людина у дзеркалі літератури: трансформація принципів портретування в українській прозі ХІХ – початку ХХ ст. : монографія. – К. : Наша культура і наука, 2010. – 356 с.
39. Ткачук, М. Міжсуб'єктна структура лірики Богдана Лепкого / М. Ткачук // Semper Tiro : наук. зб. на пошану доктора філол. наук, професора, акад. АН ВШ, засл. діяча науки і техніки України Володимира Качкана / за заг. ред. М. М. Романюка. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. мед. ун-т, 2010. – С. 127–137.
40. Ткачук, М. Міжсуб'єктні модуси лірики Богдана Лепкого / М. Ткачук // Studia Methodologica : [науковий збірник] / голов. ред. Р. Гром'як ; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: О. Куца, М. Ткачук, Н. Поплавська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 35 : Поетика лірики : зб. наук. праць пам'яті доктора філол. наук., професора Т. Волкової. – С. 26–32. – Бібліогр. в кінці ст.
41. Ткачук, М. Міфопоетика Богдана Лепкого в контексті модерністського міфомислення його доби / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ : Медобори, 2007. – С. 212-237.
42. Ткачук, М. Модерністичний дискурс Богдана Лепкого / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ : Медобори, 2007. – С. 186–211.
43. Ткачук, М. Наратив повісті "Уляна" Ю. І. Крашевського / М. Ткачук // Studia Methodologica : альманах / редкол.: О. Куца, Н. Поплавська, М. Ткачук [та ін.] ; голов. ред. Р. Гром'як ; відп. ред. І. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34 : Теорія літератури і гуманітарні студії : зб. наук. праць з нагоди сімдесятип'ятиріччя Р. Гром'яка. – С. 100–108. – Біблігр. в кінці ст.
44. Ткачук, М. Наратив повісті-аполога "Месть верховинця" Миколи Устияновича / М. Ткачук // Слово і час. – 2012. – № 2. – С. 53–62. – Бібліогр. в кінці ст.
45. Ткачук, М. Наратив прозових творів Валер'яна Підмогильного / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ : Медобори, 2007. – С. 346–364.
46. Ткачук, М. Наративна оптика поеми "Катерина" Тараса Шевченка / М. Ткачук // Studia Methodologica : альманах / упоряд. І. В. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 24 : Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології. – С. 249–255.
47. Ткачук, М. Наративна оптика поеми Тараса Шевченка "Катерина" / М. Ткачук // Слово і час. – 2009. – № 3. – С. 26–33.
48. Ткачук, М. Наративна оцінка поеми "Катерина" Тараса Шевченка / М. Ткачук // Шевченкознавчі студії : зб. наук. праць / відп. ред. Я. В. Вільна ; упоряд. В. І. Гнатенко. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – Вип. 11. – С. 88–97. – (Бібліотека інституту філології).
49. Ткачук, М. Наративна стратегія поеми "Катерина" Тараса Шевченка / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : присвяч. 200-річному ювілею від дня народж. Т. Шевченка / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, Т. П. Вільчинська [та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 40. – С. 238–252. – Бібліогр. в кінці ст.
50. Ткачук, М. Наративна структура оповідання Леся Мартовича "Мужицька смерть" / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ: Медобори, 2007. – С. 302–309.
51. Ткачук, М. Наративне поле "магічного реалізму" Валерія Шевчука / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ : Медобори, 2007. – С. 436–456.
52. Ткачук, М. Наративний світ новели "Злодій" Василя Стефаника крізь призму / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ : Медобори, 2007. – С. 272–292.
53. Ткачук, М. Наратор з народу в українських повістях Миколи Гоголя / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ : Медобори, 2007. – С. 32–53.
54. Ткачук, М. Наратор-медіум у прозових творах Юрія Федьковича / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ : Медобори, 2007. – С. 92-106.
55. Ткачук, М. Неокласичний дискурс Максима Рильського / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 129–150. – Бібліогр. в кінці ст.
56. Ткачук, М. Новаторство "вольних" сонетів Івана Франка / М. Ткачук // Дивослово. – 2006. – № 5. – С. 41–45.
57. Ткачук, М. Новаторство дискурсивної практики Івана Франка в жанрі сонета ("вольні" та "тюремні" сонети) / М. Ткачук // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – Вип. 2(15). – С. 14–35.
58. Ткачук, М. Новий крок у розвитку літературної компаративістики / М. Ткачук, В. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : 80-річчю з дня народж. письменника Бориса Харчука присвяч. / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 441–447. – Рец. на кн.: Циховська Е. Д. Творчість Леопольда Стаффа як простір інтертексту : монографія / Е. Д. Циховська. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2011. – 344 с.
59. Ткачук, М. Оновлення жанру веснянки в однойменному циклі Івана Франка / М. Ткачук // Дивослово. – 2005. – № 11. – С. 41–46.
60. Ткачук, М. Оновлення жанру веснянок в однойменному циклі Івана Франка / М. Ткачук // Фольклористичні зошити : збірник. наук. праць / гол. ред. В. Давидюк ; Ін-т культурної антропології. – Луцьк : Волинські обереги, 2006. – Вип. 9. – С. 137–146.
61. Ткачук, М. Парадигма актантної моделі в поетичних циклах збірки "З вершин і низин" Івана Франка / М. Ткачук // Рецептивні моделі творчості Івана Франка : збірник наук. праць на пошану професора Романа Гром'яка / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – С. 17–40. – Бібліогр. в кінці ст.
62. Ткачук, М. Перший український водевіль – "Москаль-чарівник" Івана Котляревського / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – Вип. 22. – С. 62–71.
63. Ткачук, М. Перший український водевіль / М. Ткачук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – № 22/23. – С. 2–5.
64. Ткачук, М. Петро Гулак-Артемовський / М. Ткачук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 2 (20). – С. 79–105.
65. Ткачук, М. Повне видання творів Маркіяна Шашкевича / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 536–537. – Рец. на кн.: Шашкевич М. Повне зібрання творів. / упоряд. і ред. Михайло Шалата. – Дрогобич : Коло, 2012. – 559 с.
66. Ткачук, М. Поезія дев'ятдесятників: естетична стратегія й особливості розвитку / М. Ткачук // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. – Тернопіль : Збруч, 1999. – С. 289–296.
67. Ткачук, М. Поетичний універсум Степана Сапеляка / М. Ткачук // Літературний Тернопіль. – 2013. – № 2. – С. 3–5.
68. Ткачук, М. Постмодерний наратив роману "Рекреації" Юрія Андруховича / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ : Медобори, 2007. – С. 457–461.
69. Ткачук, М. Просвітницькі концепти художнього світу поеми "Енеїда" Івана Котляревського / М. Ткачук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 3(25). – С. 124–139.
70. Ткачук, М. Семантика екзистенційного світу повісті Миколи Гоголя "Шинель" (до 200-річчя від дня народження М. В. Гоголя) / М. Ткачук // Слово і час. – 2009. – № 8. – С. 108–113.
71. Ткачук, М. Сонет, обернений до світу : новаторство дискурсивної практики Івана Франка в жанрі сонета ["Тюремні сонети"] / М. Ткачук // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 6. – С. 97–104.
72. Ткачук, М. Сучасні виміри архетипних образів та сюжету / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 479–483. – Рец. на кн. : Забужко О. Казка про калинову сопілку : повість. – К. : Факт, 2010.
73. Ткачук, М. Сюжет і фабула в наративній логіці новел Богдана Лепкого / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ : Медобори, 2007. – С. 238–271.
74. Ткачук, М. Творчий портрет Ольги Кобилянської / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 29. – С. 19–50.
75. Ткачук, М. Творчий ужинок літературознавця : (Володимиру Кузьменкові 50 років) / М. Ткачук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 2(24). – С. 198–202.
76. Ткачук, М. Типологія гомодієгетичного оповідача в наративі "Народних оповідань" Марка Вовчка / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ : Медобори, 2007. – С. 74–91.
77. Ткачук, М. Трансформація фольклорних образів у ліриці Богдана-Ігоря Антонича / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.] ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнар. наук. конф. : до 140-річчя від дня народж. В. Гнатюка. – С. 107–114. – Бібліогр. в кінці ст.
78. Ткачук, М. Українські митці XX століття у силовому полі Тараса Шевченка / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : присвяч. 200-річному ювілею від дня народж. Т. Шевченка / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, Т. П. Вільчинська [та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 40. – С. 252–289. – Бібліогр. в кінці ст.
79. Ткачук, М. Фокалізаційний код у романі "Марія" Уласа Самчука / М. Ткачук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 2(17) : Зб. наук. праць за мат. Всеукр. наук. конф. "Творчість Уласа Самчука в контексті сучасної культури", 21–22 лютого 2005 р. – С. 195–202.
80. Ткачук, М. Франкові драми крізь у вимірі хронотопіки / М. Ткачук, О. Астаф'єв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 35. – С. 436–438.
81. Ткачук, М. Характер художніх шукань Марка Вовчка : (1833–1907) / М. Ткачук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 1(23). – С. 55–77.
82. Ткачук, М. Художні виміри творчості Уласа Самчука / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ : Медобори, 2007. – С. 383–393.
83. Ткачук, М. Художні обрії української прози 20–30-х років XX століття / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ : Медобори, 2007. – С. 327–340.
84. Ткачук, М. Художній дискурс циклу "Сонети обухівської дороги" Андрія Малишка / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Л. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 37. – С. 3–30. – Бібліогр. в кінці ст.
85. Ткачук, М. Художній наратив малої прози Бориса Харчука / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : 80-річчю з дня народж. письменника Бориса Харчука присвяч. / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 23–38. – Бібліогр. в кінці ст.
86. Ткачук, М. Художній наратив новел Ольги Кобилянської / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, О. Веретюк, О. Глотов [ та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 209–217. – Бібліогр. в кінці ст.
87. Ткачук, М. Художній наратив повісті "З-під Полтави до Бендер" Богдана Лепкого / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : матеріали Міжнар. наук.-конф. "Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи та Америки", присвяч. 140-річчю від дня народж. Б. Лепкого / [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 36. – С. 14–21.
88. Ткачук, М. Художній наратив прозових текстів Івана Багряного / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ : Медобори, 2007. – С. 365–382.
89. Ткачук, М. Художній світ лірики Василя Герасим'юка / М. Ткачук ; Микола Ткачук // Тернопіль. – 2008. – № 1. – С. 106–113.
90. Ткачук, М. Художній світ повістей "Конотопська відьма", "Маруся" Г. Квітки-Основ'яненка / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – Вип. 1 (21). – С. 131–150.
91. Ткачук, М. Художня дискурсивна практика Юрія Клена / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 35. – С. 84–120. – Бібліогр. в кінці ст.
92. Ткачук, М. Художня своєрідність роману "Земля" Ольги Кобилянської / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Л. Глотов [та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 38. – С. 65–81.
93. Ткачук, М. Цикл праць про Шевченка крізь оптику цілісного аналізу Василя Сімовича / М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : присвяч. 200-річному ювілею від дня народж. Т. Шевченка / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, Т. П. Вільчинська [та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 40. – С. 94–108. – Бібліогр. в кінці ст.
94. Ткачук, М. Шлях освітлений правдою / М. Ткачук, М. Зимомря // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : матеріали Міжнар. наук.-конф. "Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи та Америки", присвяч. 140-річчю від дня народж. Б. Лепкого / [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 36. – С. 324–326. – Рец. на кн.: Дорошенко Ю. О. Без догмату. Релігійні магістралі / Ю. О. Дорошенко. – К. : Ярославів Вал, 2012. – 733 с.
95. Ткачук, М. П. Авторська позиція і способи їх вираження в оповіданні І. Я. Франка "Отець-гуморист" / М. П. Ткачук // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – Ч. 1. – С. 139–145.
96. Ткачук, М. П. Бентежно-романтичний світ лірики Михайла Петренка / М. П. Ткачук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 9. – С. 2–5.
97. Ткачук, М. П. Євген Гребінка в контексті українського романтизму / М. П. Ткачук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 1. – С. 7–11.
98. Ткачук, М. П. Історична пам'ять як естетичний пафос роману "Собор" О. Гончара / М. П. Ткачук // Розвиток освіти і культури в західних областях УРСР (1939–1989 рр.) : тези доповідей наук.-практ. конф. / [редкол.: А. В. Вихрущ, А. В. Гром'як, Р. Т. Іващенко та ін.]. – Тернопіль, 1989. – Ч. 2. – С. 75–77.
99. Ткачук, М. П. Концептуальність лекцій і практичних занять з літератури як основа активізації самостійного мислення студентів / М. П. Ткачук // Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів : тези обласної науково-практичної конференції викладачів / [відп. ред.: Іващенко Ю. В., Ломакович А. М.]. – Тернопіль : ТДПІ, 1990. – С. 96–97.
100. Ткачук, М. П. Пізнавальні завдання на практичних заняттях з історії української літератури : з досвіду роботи / М. П. Ткачук // Дидактические проблемы подготовки учительских кадров : тезисы науч.-практ. конф., 27–28 сентября 1988 г. / под ред. Ю. В. Иващенко, А. Н. Ломакович. – Тернопіль : ТДПИ, 1988. – С. 170–173.
101. Ткачук, М. П. Поетичний образ в ліриці Степана Будного / М. П. Ткачук // Розвиток освіти і культури в західних областях УРСР (1939–1989 рр.) : тези доповідей наук.-практ. конф. / [редкол.: А. В. Вихрущ, А. В. Гром'як, Р. Т. Іващенко та ін.]. – Тернопіль, 1989. – Ч. 2. – С. 81–83.
102. Ткачук, М. П. Романтична картина світу в українських повістях Миколи Гоголя / М. П. Ткачук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 13. – С. 36–39.Список підготували:
Кульчицька О. Я., Тененьська С. Б. (136 дж.)
(серпень 2014р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks