Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

Мас-медіа Тернопільського краю: історія розвитку та сучасний стан
(до Дня журналіста)

1. Андріїшина, С.  Тернопільські інтернет-публікації як різновид маніпуляції суспільною свідомістю / С. Андріїшина // Магістр : [магістерський науковий вісник] / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 16. – С. 52–54. – Бібліогр. в кінці ст.

2. Баранюк, В.  Полісемантичні відношення в системі числових символів : на матеріалі сучасних тернопільських мас-медіа / В. Баранюк // Магістр : [магістерський науковий вісник] / Тернопільський нац. пед. ун-т
ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 16. – С. 18–21. – Бібліогр. в кінці ст.

3. Бойові помічники : з досвіду роботи редколегій стінних газет Тернопільської обл. – Тернопіль : Облвидав, 1955. – 72 с.

4. Брик, Т.  14–17 квітня у Тернополі – перший всеукраїнський книжковий фестиваль "Джура-фест" / Т. Брик // Свобода. – 2010. – 14 квіт. (№ 30). – С. 3.

5. Буда, А.  Гумористична пластова преса Галичини 20-х років ХХ століття / А. Буда // Мандрівець. – 2007. – № 2. – С. 37–38.

6. Будар, Т.  Бережанському районному радіомовленню – 50 / Т. Будар // Свобода. – 2013. – 8 лют. (№ 11). – С. 2.

7. Будівська, К.  Редакційна політика газети "Вільне життя" у 1990–1991 роках / К. Будівська // Медіапростір : зб. наук. ст. [з соціальних комунікацій] / редкол. Н. Поплавська [та ін.]. – Тернопіль : [Терно-граф], 2012. – С. 96–99. – Бібліогр. в кінці ст.

8. Будівська, К.  Типові помилки у тернопільській газетній періодиці / К. Будівська // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 30. – С. 117–119. – Бібліогр. в кінці ст.

9. Буяк, Я.  Перша демократична : [історія газети "Тернопіль вечірній"] / Я. Буяк // Тернопіль вечірній. – 2009. – № 9. – С. 19.

10. Вільчинська, Т.  Міфопоетичні смисли чисел у сучасних текстах тернопільських мас-медіа / Т. Вільчинська // Медіапростір : зб. наук. ст. [з соціальних комунікацій] / редкол. Н. Поплавська [та ін.]. – Тернопіль : [Терно-граф], 2012. – С. 62–67. – Бібліогр. в кінці ст.

11. Вільчинський, О.  Становлення незалежної преси на Тернопіллі : Дмитро Павличко на сторінках "Тернополя вечірнього" у 1990–1991 рр. / О. Вільчинський // Studia Methodologica : альманах / гол. ред. Р. Гром'як ; відп. ред. Ю. Завадський. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 12–14. – Бібліогр. в кінці ст.

12. Вільчинський, О.  Функціональна специфіка газетних заголовків у процесі трансформації друкованих ЗМІ Тернопільщини кінця 1980-х – 1990-х рр. / О. Вільчинський // Медіапростір : зб. наук. ст. [з соціальних комунікацій] / редкол. Н. Поплавська [та ін.]. – Тернопіль : [Терно-граф], 2012. – С. 85–91. – Бібліогр. в кінці ст.

13. Вовк, Н.  Пресові видання Української Галицької Армії: основні тематичні аспекти та жанрові особливості / Н. Вовк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець,
М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2013. – Вип. 1 : у 2 ч., ч. 2. – С. 167–171. – Бібліогр. в кінці ст.

14. Галушко, М.  Українські часописи Тернополя і Тернопільщини (1886-1944 рр.) : історико-бібліографічне дослідження / М. Галушко ; відп. ред.
Л. В. Сніцарчук. – Львів : [ЛННБУ ім. В. Стефаника], 2008. – 352 с. – (Періодичні видання міст України).

15. Даньо, М.  Політична метафора на шпальтах української періодики Тернопілля / М. Даньо // Магістр : [магістерський науковий вісник] / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 14. – С. 14–17. – Бібліогр. в кінці ст.

16. Дащенко, Н.  Журнал "Тернопіль" у контексті журнальної періодики краю / Н. Дащенко, С. Джуровська // Літературний Тернопіль. – 2013. – № 3. –
С. 118–128. – Бібліогр. в кінці ст.

17. Дащенко, Н.  Редакторсько-видавничі трансформації газети "Тернове поле" / Н. Дащенко // Медіапростір : зб. наук. ст. [з соціальних комунікацій] / редкол. Н. Поплавська [та ін.]. – Тернопіль : [Терно-граф], 2012. – С. 74–84. – Бібліогр. в кінці ст.

18. Дащенко, Н.  Функціонально-типологічні та концептуальні риси журналу "Літературний Тернопіль" / Н. Дащенко // Медіапростір : збірник наукових статей : [матеріали Міжнар. наук. конф. "Публіцистична комунікація: теорія, історія, сьогодення", м. Тернопіль, 24–26 жовт. 2013 р.] / ред. рада: Н. Поплавська, І. Крупський, Ю. Фінклер [та ін.]. – Тернопіль : [Терно-граф], 2013. – С. 71–74. – Бібліогр. в кінці ст.

19. Зозуляк, Р.  Українська дитяча преса Галичини (1890–1939-ті рр.) / Р. Зозуляк // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. – 2003. – Вип. 17. – C. 240–246.

20. Золотнюк, А.  "Джура-фест": початок : [книжковий фестиваль у Тернополі] / А. Золотнюк // Вільне життя. – 2010. – 21 квіт. (№ 29). – С. 6.

21. Іващук, М.  Пам'яті товариша, журналіста і поета Ярослава Бензи : світлий спомин / М. Іващук, З. Михлик // Свобода. – 2010. – 10 лют (№ 11). – С. 7.

22. Кіріндась, В.  На шляху до істини : [Данило Теличин - тернопільський журналіст] / В. Кіріндась // Вільне життя. – 2011. – 12 жовт. (№ 80). – С. 6.

23. Когут, С.  Було таке видавництво: "Подільська театральна бібліотека" / С. Когут // Літературний Тернопіль. – 2010. – № 3. – С. 103–104.

24. Костюк, Р.  Тернопільську журналістику без Володимира Сушкевича уявити неможливо / Р. Костюк // Тернопіль вечірній. – 2009. – № 23. – С. 22.

25. Кость, С. А.  Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті: засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування : монографія / С. А. Кость. – Львів :
ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 514 с.

26. Лаба, С.  Журнал "Наша школа" як представник західноукраїнської педагогічної преси початку XX століття / С. Лаба // Сучасне українське виховання : матеріали науково-практичної конференції. – Львів : Основа, 1997. – С. 20–22.

27. Маньовська, В.  Становлення і розвиток Тернопільського державного телебачення (ТТБ) / В. Маньовська // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 22. – С. 8–10. – Бібліогр. в кінці ст.

28. Мельничук, Б.  Книжкова столиця – Тернопіль : штрихи історії / Б. Мельничук, В. Уніят // Тернопіль вечірній. – 2011. – 10 серп. (№ 32). – С. 8.

29. Мусієнко, Н.  "Співіснування" мікротексту і макротексту в матеріалах мережевих версій тернопільських газет / Н. Мусієнко // Магістр : [магістерський науковий вісник] / Тернопільський нац. пед. ун-т ім.
В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 18. – С. 47–50. – Бібліогр. в кінці ст.

30. Нагирная, А. В.  Особенности развития глобального информационного общества / А. В. Нагирная // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2010. – № 29/31. – С. 3–6.

31. Перун, В.  Проблема кадрового потенціалу в практиці студентських ЗМІ / В. Перун // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. –
Вип. 22. – С. 13–15. – Бібліогр. в кінці ст.

32. Про себе, про друзів, про час : [книга присвячена 60-річчю обласної газети Тернопілля "Вільне життя" (1939–1999 рр.)] / авт.-упоряд. Л. Левицька. – Тернопіль : [Б. в.], 1999. – 218 с.

33. "Тернополю вечірньому" – 20 років! "Вечірка" стала явищем у тернопільській журналістиці : [інтерв'ю з першим гол. ред. газети С. Слюзаром] / розмовляла Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. – 2010. – 24 бер. (№ 13). – С. 15–16.

34. Ткаченко, І.  Періодичні та літературні видання західноукраїнських земель в міжвоєнний період / І. Ткаченко // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 33. – С. 17–22. – Бібліогр. в кінці ст.

35. Тринько, А. Ф.  Далеке і близьке : спогади журналіста / А. Ф. Тринько ; [ред. видавець Ничик Б. С.]. – Тернопіль : Рада, 2008. – 74 с.

36. Федорків, О. П.  Галицька преса першої третини ХХ століття як один з рефлекторів процесу професіоналізації музичної освіти / О. П. Федорків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич,
О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 1. – С. 3–11. – Бібліогр. в кінці ст.

37. Федчишин, С.  Кримінальна тематика на сторінках преси м. Тернополя : за матеріалами "Нової Тернопільської Газети" (2010 р.) / С. Федчишин // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 30. – С. 120–123. – Бібліогр. в кінці ст.

38. Холоденко, О.  Видавництва Тернополя: через терни-до книжок / О. Холоденко // Книжковий огляд. – 2004. – № 1/2. – С. 6–17.

39. Цьох, Й. Т.  Комуністична преса в Західній Україні : 1919–1932 / Й. Т. Цьох. – Львів : Вид-во ЛУ, 1958. – 85 с.

40. Цьох, Й. Т.  Комуністична преса Західної Україні : роль друкованої пропаганди в ідеологічній діяльності КПЗУ 1919–1939 рр. / Й. Т. Цьох. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1966. – 267 с.

41. Цьох, Й. Т.  Слово буремних років : [нарис про розвиток комуністичної преси в Західній Україні] / Й. Т. Цьох. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1961. – 235 с.

42. Чайківська, Я.  Видавці відфестивалили на "Джура-фесті–2013" / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. – 2013. – 30 квіт. (№ 18). – С. 4.

43. Чорна, Н.  З днем народження, "ТV-4"! : регіональному, комерційному телеканалу "TV-4" – 19 років / Н. Чорна // Вільне життя. – 2010. – 15 верес.
(№ 71). – С. 11.

44. Юхно-Лучка, М.  "Джура-фест": у фаворі – дитяча книжка : [IV Всеукраїнський фестиваль української книги у Тернополі] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. – 2013. – 1-15 трав. (№ 17). – С. 9.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners