Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Досліджує природу і властивості душі»
(до Всесвітнього дня психолога – 23 квітня)

  Очевидно, що людина, яка все життя досліджує природу і властивості душі, сама стає не зовсім звичайною. Психологів спеціально навчають вмінню володіти собою, майстерно слухати і розуміти, швидко вникати в суть проблеми і допомагати знаходити рішення. Психолог постійно вдосконалюється, вміє і любить вчитися – читає спеціальну літературу, зустрічається з колегами, займається власними дослідженнями.
Професійний психолог – не порадник і не великий вчитель, але помічник, який вміє приймати клієнта таким, яким він є і допомагає знайти вирішення проблеми.
  Бути психологом – це означає любити свою професію, постійно відкривати нове в собі і оточуючих, допомагати людям просто ставати щасливішими.

1. Алексеєва, В.  Психолог – це стан душі / В. Алексеєва // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 14. – С. 3–4.

2. Бадалова, М. В.  Моральные суждения будущих психологов: поиск специфического / М. В. Бадалова, О. А. Кондрашихина // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 3. – С. 22–28.

3. Бардина, Л. К.  Метаморфозы моей профессии, или Профессия-психолог / Л. К. Бардина // Психология и школа. – 2004. – № 2. – С. 42–46.

4. Барна, М.  Емпатія як провідна професійно значуща якість майбутнього практичного психолога / М. Барна // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 2. – С. 92–95.

5. Бернацька, О.  Професійне вигорання психологів / О. Бернацька // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 38. – С. 22–25.

6. Бражникова, А. Н.  Еще раз о профессии "психолог" / А. Н. Бражникова // Психология и школа. – 2004. – № 4. – С. 31–36.

7. Вірна, Ж.  Інтернальність та індивідуальний стиль саморегуляції у професійному становленні психолога / Ж. Вірна // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 1. – С. 192–203.

8. Власова, Ю. В.  К вопросу о профессиональном становлении личности психолога / Ю. В. Власова, О. А. Белобрыкина // Психология в вузе. – 2004. – № 2. – С. 86–99.

9. Володарская, И. А.  Проблемы формирования профилей подготовки психологов / И. А. Володарская, Н. К. Корсакова // Психология в вузе. – 2009. – № 2. – С. 21–28.

10. Гусакова, М.  Мисленнєві професійні компетенції майбутніх психологів / М. Гусакова // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 191–199.

11. Дуткевич, Т. В.  Професія практичного психолога та її особливості в різних сферах суспільної практики / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька // Практична психологія: вступ у спеціальність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – К. : ЦУЛ, 2007. – С. 58–96.

12. Егорова, М. А.  Модель профессиональной подготовки специалиста-психолога для системы образования / М. А. Егорова // Психологическая наука и образование. – 2003. – № 4. – С. 89–96.

13. Етичний кодекс психолога // Психолог. Шкільний світ. – 2004. – № 43. – С. 1–8. – Вкладка.

14. Журов, В.  Релаксація як інструмент психолога / В. Журов // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 17. – С. 28–30.

15. Кальницкая, П.  Сколько стоит стать психологом / П. Кальницкая // Мой психолог. – 2004. – № 5/6. – С. 54–59.

16. Карандашев, В. Н.  Психология: введение в профессию / В. Н. Карандашев. – М. : Смысл, 2000. – 288 с. – (Психология для студента).

17. Кльоц, Л. А.  Розвиток професійної самосвідомості психолога : навчальний модуль підвищення кваліфікації практичних психологів : програма тренінгу / Л. А. Кльоц // Психологічна газета. – 2008. – № 13. – С. 3–30.

18. Концепция подготовки психологов / Т. С. Шевцова, Е. Л. Доценко, В. М. Просекова, О. С. Андреева // Журнал практического психолога. – 2009. – № 1. – С. 3–59.

19. Корусь, С.  Динаміка мотивів вибору юнаками і дівчатами професії психолога / С. Корусь // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – Вип. 10. – С. 114–118.

20. Кудрявцев, В. Т.  Профессиональная и личностная позиция психолога : сапожник в сапогах / В. Т. Кудрявцев // Журнал практического психолога. – 2011. – № 1. – С. 16–27.

21. Литвак, М. Е.  Профессия – психолог / М. Е. Литвак. – Ростов н/Д : Феникс, 1999. – 352 с. – (Образование и карьера).

22. Ліщинська, О.  Професійна деформація особистості психолога / О. Ліщинська // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 13. – С. 8–9.

23. М`ясоїд, П.  Наука і практика у роботі психолога / П. М`ясоїд // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С. 5–75.

24. Михеев, В. А.  От проблемы феноменологического подхода в психологии к задаче введения в профессию "психолог" / В. А. Михеев // Вестник Московского университета Серия 14. Психология. – 2005. – № 2. – С. 17–32.

25. Млодик, И.  Чем психолог зарабатывает деньги?  / И. Млодик // Мой психолог. – 2004. – № 5/6. – С. 50–53.

26. Модель профессионального становления психолога / Е. Л. Доценко, О. С. Андреева, В. М. Просекова, Т. С. Шевцова // Психология в вузе. – 2007. – № 3. – С. 49–76.

27. Пакуляк, Г.  Емпатійність як професійно важлива якість психолога / Г. Пакуляк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 25. – С. 55–60. – Бібліогр. в кінці ст.

28. Пов'якель, Н. І.  Творчий потенціал професійного мислення психолога-практика / Н. І. Пов'якель // Обдарована дитина. – 2007. – № 9. – С. 11–16.

29. Романовська, Д.  Технології вивчення ефективного діяльності психолога / Д. Романовська // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 11. – С. 5–10.

30. Савчин, М. В.  Загальна характеристика професійної діяльності психолога / М. В. Савчин, З. С. Гавриш // Вступ до спеціальності: психолог, практичний психолог : навчальний посібник / М. В. Савчин, З. С. Гавриш. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – С. 76–93.

31. Савчин, М. В.  Особистість практичного психолога / М. В. Савчин, З. С. Гавриш // Вступ до спеціальності: психолог, практичний психолог : навчальний посібник / М. В. Савчин, З. С. Гавриш. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – С. 207–219.

32. Смирнова, П. В.  Рефлексивная методика исследования психологических особенностей профессиональной идентичности личности на примере професии "психолог" / П. В. Смирнова // Прикладная психология и психоанализ. – 2006. – № 4. – С. 114–122.

33. Собкова, С.  Допоможу іншим людям : cтановлення психолога-фахівця / С. Собкова, Д. Романовська // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 34. – С. 3–7.

34. Таратинова, Т.  10 порад практичному психологу : методичні рекомендації для практичних психологів-початківців / Т. Таратинова // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 33. – С. 26–31.

35. Товстонюк, Т.  Психолог – професія чоловіка чи жінки? / Т. Товстонюк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 30. – С. 33–36. – Бібліогр. в кінці ст.

36. Туркова, Д.  Професійне становлення психолога / Д. Туркова // Освіта України. – 2011. – 14 січ. (№ 3/4). – С. 7.

37. Туркова, Д.  Розвиток культури наукової комунікації майбутніх психологів / Д. Туркова // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 12. – С. 9–12.

38. Усатенко, О.  Супервізія як метод підвищення професіоналізму психолога-практика / О. Усатенко // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 168–172.

39. Фурман, А.  Наука і практика у роботі психолога, соціолога: між правдою і лукавством / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2004. – № 4. – С. 7–13.

40. Фурман, А.  Ціннісно-орієнтаційний портрет фахівця-психолога: від моделі до індивідуальних інваріантів / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 118–126. – Бібліогр. в кінці ст.

41. Чепурна, Т.  Роздум-сповідь про свою професію : [професія психолог] / Т. Чепурна // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 33. – С. 8–9.

42. Червонна, Т.  Інструмент психолога – діалог / Т. Червонна // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 13. – С. 3.

43. Чибишева, О.  Психологічний супровід молодих психологів у період адаптації : техніка створення п'яти образів / О. Чибишева // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 8. – С. 3–7.

44. Шевчук, Л.  Імідж психолога / Л. Шевчук // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 11/12. – С. 7–8.

45. Щербина, Л. Ф.  Рівні мислення психолога-практика / Л. Ф. Щербина // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 5. – С. 61–66.

Рекомендаційний список (45 дж.)
підготувала Загородна С. Ю.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners