Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Туристичний потенціал сакральних пам’яток Західних областей України»
(до дня туризму)

1.  Антонюк, Д.  Обитель над Чортовим каменем : [Підкамінь] / Д. Антонюк // Карпати. Туризм. Відпочинок. – 2008. – № 7/8. – С. 60–67.

2. Аршинник, Т.  Галиция: вне времени, но в стиле : маршрут: Киев-Корец-Почаев-Жовква- Олеськ-Пидгирци-Золочев / Т. Аршинник // Мир туризма. – 2004. – № 7. – С.46–56.

3. Бабій, Н.  Оцінювання сакральних об'єктів м. Кам'янець-Подільського для потреб туризму / Н. Бабій // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 15. – С. 37–40. – Бібліогр. в кінці ст.

4. Божук, Т.  Методичні аспекти оцінювання релігійних об'єктів для туристичного використання / Т. Божук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Я. Брич, Б. І. Данилишин, О. В. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2009. – Вип. 2 (26). – С. 90–95. – Бібліогр. в кінці ст.

5. Божук, Т.  Розвиток релігійного туризму: різновиди, функції, пріоритети / Т. Божук // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2011. – № 16. – С. 3–6.

6. Бойко, О.  Велика синагога в Бережанах / О. Бойко // Пам'ятки України. – 2013. – № 5. – С. 50–55. – Бібліогр. в кінці ст.

7. Бубній, П. М.  Зарваниця / П. М. Бубній, В. О. Балюх ; ред. Л. Дубас. – Тернопіль : Збруч, 2006. – 48 с. – Текст укр., англ., нім. мовами.

8. Гнатюк, Л. Р.  Архітектурно-просторова організація сакральних комплексів історичної Волині : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. архіт. : 18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури / Л. Р. Гнатюк ; Нац. академія образотворчого мистецтва і архітектури. – К., 2010. – 20 с.

9. Гринчишин, П.  Від Зарваниці до Гарабандалу [Текст] = From Zarvanycja to Garabandal / П. Гринчишин ; пер. з англ., словац. та пол. Н. Лучків ; передм., упоряд. П. Гринчишин. – Торонто ; Тернопіль : Горлиця, 2001. – 352 с.

10.  Гугул, І.  Євангеліє села Мартинівка Бучацького району як історичне джерело / І. Гугул // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 28. – С. 57–61. – Бібліогр. в кінці ст.

11. Дрогомирецька, Л.  Духовні святині Прикарпаття середньовічної доби / Л. Дрогомирецька // Історія України. Шкільний світ. – 2012. – № 5/6. – С. 10–14. – Бібліогр. в кінці ст.

12. Дударчук, К. Д.  Сакральні об'єкти Придністер'я як перспектива розвитку туризму / К. Д. Дударчук, Л. Б. Заставецька // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції-семінару, 9–10 груд. 2011 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Денисюк, С. П. Кузик, Г. Б. Головко. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 74–77. – Бібліогр. в кінці ст.

13. Заблотовська, А. Г.  Ретроспективна характеристика формування історико-культурної спадщини у Чернівецькій області / А. Г. Заблотовська // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції-семінару, 9-10 груд. 2011 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Денисюк, С. П. Кузик, Г. Б. Головко. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 89–95. – Бібліогр. в кінці ст.

14. Заник, В.  Дві церкви, дві історії / В. Заник // Карпати. Туризм. Відпочинок. – 2008. – № 1. – С. 69–75.

15. Зарваниця - духовне джерело України // Губернатор. – 2010. – № 33. – С. 30–31.

16. Заставецька, Н. І.  Збереження пам'яток історії та культури в Західній Україні (1920–1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Н. І. Заставецька ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 20 с.

17. Клапчук, В.  Церковні споруди на Гуцульщині ХVІІІ – першої третини ХХ ст. / В. Клапчук // Мандрівець. – 2008. – № 2. – С. 24–35.

18. Любіцева, О. О.  Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. – К. : Альтерпрес, 2011. – 416 с., [12] арк. іл. – (Бібліотека професійного менеджера).

19. Маковецька, Х.  Збірка давньої сакральної скульптури Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького / Х. Маковецька // Пам'ятки України: історія та культура. – 2006. – № 1–2. – С. 53–63.

20. Маньковська, Р.  Сакральна дерев'яна архітектура України в світовій спадщині / Р. Маньковська // Краєзнавство. – 2010. – № 4. – С. 77–86. – Бібліогр. в кінці ст.

21.  Марчук, Л.  Белз повертає давню славу / Л. Марчук // Віче. – 2009. – № 21. – С. 56–57.

22.  Муравка, О. Р.  Сакрально-туристична привабливість Дністровського каньйону та прилеглих територій / О. Р. Муравка // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції-семінару, 9–10 груд. 2011 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Денисюк, С. П. Кузик, Г. Б. Головко. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 100–106. – Бібліогр. в кінці ст. – Додатки.

23. Мыць, Л.  Паломничество к святыням как перспективный турпродукт / Л. Мыць // Украинский туризм. – 2008. – № 5. – С. 86–89.

24. Павло – за – мурами : [Теребовлянський костел] // Міжнародний туризм. – 2010. – № 1. – С. 114.

25. Підставка, Р. В.  Замковий та релігійний туризм Придністер'я: Язловець / Р. В. Підставка // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції-семінару, 9-10 груд. 2011 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Денисюк, С. П. Кузик, Г. Б. Головко. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 51–57. – Бібліогр. в кінці ст.

26. Погорецький, В.  Цілюща сила святої води лікує й онкологіні захворювання: [церква Св. Покрови у Чорткові] / В. Погорецький // Місто. – 2009. – № 18. – С. 8.

27. Поліщук, С.  Куточок раю на землі : [приходський храм с. Борщівка] / С. Поліщук // Вільне життя. – 2010. – 14 квіт. (№ 27). – С. 7.

28. Равска, К.  Львів – місто храмів / К. Равска // Спадщина. – 2008. – липень 2008. – С. 44–51.

29. Релігійний туризм та мандрівки релігієзнавчі / Е. Вільчковський, А. Вільчковська, В. Пасічник, А. Чвенар // Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для всіх": досвід, досягнення, тенденції : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 трав. 2007р. / редкол.: В. Кравець, Г. Терещук, Е. Вільчковський [та ін.] – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – Т. 2. – С. 233–237.

30. Сакральні пам'ятки Тернопільщини = Sakralne zabytki Tarnopolszczyzny : фотоальбом / [редрада: Я. Є. Буяк, О. М. Гаврилюк, Гульовський та ін.]. – Тернопіль : Новий колір, 2009. – 128 с.

31.  Сапєлкіна, З. П.  Релігійний туризм : навч. посіб. / З. П. Сапєлкіна ; [гол. ред. Л. В. Фурта]. – К. : Альтерпрес, 2009. – 241 с. – (Бібліотека професійного менеджера).

32.  Свято-Успенська Почаївська Лавра // Губернатор. – 2010. – № 33. – С. 28–29.

33.  Сирохман, М.  Дерев'яна церковна архітектура Закарпаття кінця XIX – першої половини XX століття / М. Сирохман // Вісник Львівської національної академії мистецтв / редкол.: А. Бокотей та ін. – Ужгород : Гражда, 2006. – Спецвипуск № 2 : Ерделівські читання : матеріали Міжнар. науково-практичної конф., присвяч. 60-річчю створення першого худ. навч. закл. на Закарпатті. – С. 97–104.

34.  Січкарик, Т.  Сучасний стан та перспективи розвитку сакрального туризму на Тернопіллі / Т. Січкарик // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 24. – С. 175–177. – Бібліогр. в кінці ст.

35. Стецько, Н. В.  Історико-культурні об'єкти Бучацького району та перспективи їх використання як туристичних ресурсів / Н. В. Стецько // Замковий туризм Тернопільської області: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 4 травня 2012 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Смирнов, О. Ю. Бордун [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 66–74. – Бібліогр. в кінці ст.

36. Тихий, Б.  Монастир Бернардинів : [Бережани] / Б. Тихий // Пам'ятки України. – 2013. – № 5. – С. 24–27. – Бібліогр. в кінці ст.

37. Тихий, Б.  Церква св. Миколая на Адамівці : [Бережани] / Б. Тихий // Пам'ятки України. – 2013. – № 5. – С. 40–43. – Бібліогр. в кінці ст.

38.  Урсу, Н. О.  Православні храми Хмельниччини / Н. О. Урсу, І. В. Березіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 2. – С. 197–202. – Бібліогр. в кінці ст.

39. Хіміч, Я.  Духовні культурно-мистецькі скарбниці пам'яті (сучасні церковні музеї в Україні) / Я. Хіміч // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 9. – С. 45–49.

40.  Чернихівський, Г. І.  Почаївська Свято-Успенська Лавра / Г. І. Чернихівський, В. О. Балюх ; ред. Л. Дубас; літ. ред. Б. Мельничук. – Тернопіль : Збруч, 2006. – 48 с. – укр., англ., пол. мовами.

41. Шомська, І.  Становлення та розвиток туризму на місцевому та регіональному рівні: Проекти-переможці конкурсів / І. Шомська // Новости турбизнеса. – 2007. – № 18. – С. 37–39.

Список підготувала Беновська І. В. (41 дж.)
вересень 2013

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners