Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

Адиктивний вид девіантної поведінки
(поведінки, що зумовлюється залежністю від різних хибних пристрастей)

1. Анохина, Л. П.  Особенности подготовки социальной рекламы для уязвимых групп населения / Л. П. Анохина // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 2. – С. 15–19. – Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки.

2. Барамзіна, М.  Аддиктивна поведінка як соціально-психологічний феномен : семінар-практикум для старшокласників / М. Барамзіна // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. – 2010. – № 30. – С. 18–20.

3. Виходцева, О.  Психолого-педагогічна допомога підліткам із адиктивною поведінкою / О. Виходцева, Т. Виходцева // Психолог. Шкільний світ. – 2007. – № 37. – С. 24–27.

4. Гоголева, А. В.  Аддиктивное поведение и его профилактика : учебно-методическое пособие / А. В. Гоголева ; гл. ред. Д. И. Фельдштейн. – 2-е изд., стер. – М. : МПСИ ; Воронеж : Модэк, 2003. – 240 с.

5. Горенко, С.  Зміст процесу ресоціалізації неповнолітніх засуджених / С. Горенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 1. – С. 41–47. – Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки.

6. Друзин, В. Н.  Педагогическая профилактика игровой компьютерной аддикции детей и подростков / В. Н. Друзин // Педагогика. – 2012. – № 8. – С. 14–23. – Библиогр.: с. 21–23.

7. Емяшева, Ж. В.  Риск возникновения суицидальных тенденций у людей с аддиктивным поведением (возрастной аспект) / Ж. В. Емяшева // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 6. – С. 20–28.

8. Заверико, Н. В.  Сучасні підходи до профілактики адиктивної поведінки підлітків у загальноосвітньому закладі / Н. В. Заверико // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 61–66. – Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки.

9. Золотова, Г. Д.  Напрямки роботи соціального педагога з батьками щодо профілактики адиктивної поведінки учнів / Г. Д. Золотова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 57–61.

10. Золотова, Г. Д.  Нові підходи до профілактики адиктивної поведінки / Г. Д. Золотова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. – № 1. – С. 74–79.

11. Золотова, Г. Д.  Сучасні філософські погляди на проблему профілактики адиктивної поведінки дітей / Г. Д. Золотова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 4. – С. 62–69.

12. Керестень, О.  Врахування вікових особливостей у процесі дослідження відхилень у формуванні особистості / О. Керестень // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота / редкол.: І. В. Козубовська, О. П. Бартош, В. В. Туряниця та ін. – Ужгород : УНУ, 2008. – Вип. 15. – С. 87–89.

13. Кочкина, М. В.  Взаимодействие педагогов, родителей и подростков как условие профилактики и предупреждения аддиктивного поведения / М. В. Кочкина // Искусство и образование. – 2007. – № 4. – С. 114–126.

14. Курманова, Н. С.  Психологическая коррекция детско-родительских отношений социально и педагогически запущенных подростков как фактор предупреждения аддиктивного поведения / Н. С. Курманова // Журнал практического психолога. – 2008. – № 2. – С. 69–74.

15. Кушнарьов, С. В.  Злочинність неповнолітніх : думка населення й експертів / С. В. Кушнарьов // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 53–60. – Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки.

16. Лазаренко, О.  Соціально-педагогічний аспект у профілактиці девіантної поведінки підлітків / О. Лазаренко // Рідна школа. – 2009. – № 5/6. – С. 43–45.

17. Ліщинська, О. А.  Модель формування адиктивного потенціалу особистості / О. А. Ліщинська // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 3. – С. 1–9. – Бібліогр. в кінці ст.

18. Особливості соціально-педагогічної роботи з адиктивними підлітками відповідно до моделей реагування батьків на узалежнену поведінку дитини // Робота соціального педагога з різними типами сімей : матеріали творчої групи соціальних педагогів / авт.-упоряд.: Ю. Р. Бойко, Н. М. Черноморець, Г. М. Герило [та ін.]. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – С. 32–36. – (Бібліотека "Шкільного світу").

19. Пигалев, А. И.  Гедонистическая магия против психологии аддиктивного поведения / А. И. Пигалев // Мир психологии. – 2008. – № 4. – С. 13–22.

20. Підпомога, А.  Ієрархія життєвих цінностей та мотивації до рухової активності у школярів з аддиктивною поведінкою / А. Підпомога // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 2. – С. 95–98.

21. Підпомога, А.  Основні принципи, напрями та концепції сучасних технологій профілактики адиктивної поведінки серед підлітків / А. Підпомога // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 3. – С. 78–82.

22. Підпомога, А.  Соціально-культурні та психобіологічні детермінанти виникнення адиктивної поведінки у підлітків / А. Підпомога // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 1. – С. 104–108.

23. Робота з сім'єю адиктивного підлітка. Методи та способи корекції його поведінки // Робота соціального педагога з різними типами сімей : матеріали творчої групи соціальних педагогів / авт.-упоряд.: Ю. Р. Бойко, Н. М. Черноморець, Г. М. Герило [та ін.]. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – С. 27–32. – (Бібліотека "Шкільного світу").

24. Терещук, Н. В.  Ігрова залежність у підлітковому віці як форма аддиктивної поведінки / Н. В. Терещук // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 1. – С. 31–41.

25. Шик, С. В.  Особенности профессионального самопонимания студентов-педагогов с аддиктивным поведением (на примере табакокурения) / С. В. Шик // Психология в вузе. – 2008. – № 1. – С. 37–46.

Рекомендаційний список (25 дж.)
підготувала Загородна С. Ю.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners