Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Ювілярка нашого вузу»
(до 60-річчя професора О. В. Заставецької)

1.    Варакута, О.  Загальна географія : тест-контроль : 6 клас : рівень стандарту / О. Варакута, І. Дітчук, О. Заставецька ; ред. В. Хіхловський. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. – 80 с.

2.    Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Тернопільська область / В. П. Андрущенко, Ю. В. Буган, Б. Б. Буяк та ін. ; [за заг. ред. В. П. Кравця] ; редкол.: В. Г. Кремень, В. П. Андрущенко, Г. О. Нестеренко та [ін.]. – К. : Знання України, 2011. – 279 с.

3.     Географія Закарпатської області : навч. посіб. для учнів 8–9 класів / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, І. Л. Дітчук, Д. В. Ткач. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1996. – 96 с.

4.     Дітчук, І.  Насправді вагома книга / І. Дітчук, О. Заставецька, Д. Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – Вип. 2. – С. 216–219.

5.     Дітчук, І.  Чи існує в Україні зона широколистих лісів? : (нериторичне питання шкільної географії) / І. Дітчук, О. Заставецька // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 4. – С. 3–7.

6.    Дітчук, І. Л.  Географія України. 8 клас : навч. посіб. / І. Л. Дітчук, О. В. Заставецька. – 2-е вид., допов. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 160 с.

7.     Дітчук, І. Л.  Географія України. 9 клас : навчальний посібник / І. Л. Дітчук, О. В. Заставецька, Д. В. Ткач. – 2-е вид., допов. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 168 с.

8.    Дітчук, І. Л.  Фізична географія України. 8 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / І. Л. Дітчук, О. В. Заставецька, І. В. Брущенко. – Запоріжжя : Прем'єр, 2008. – 256 с.

9.    Дітчук, І. Л.  Фізична географія України. 8 клас : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Л. Дітчук, О. В. Заставецька, І. В. Брущенко // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2008. – № 32. – С. 3–16.

10.    Заставецька, О.  Внесок Володимира Кубійовича у вивчення господарства України / О. Заставецька // Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи : Матеріали Другої всеукраїнської наук. конференції, 4–5 грудня 2000 р. / Редкол.: О. В. Заставецька, Я. О. Мариняк, А. В. Кузишин. – Тернопіль : ТНПУ, 2000. – С. 1–2.

11.    Заставецька, О.  Географічні засади формування територіальних громад у світлі нового адміністративно-територіального устрою України / О. Заставецька, Т. Заставецький // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 2, cпецвипуск. – С. 10–13.

12.    Заставецька, О.  Географія культури – новий напрям української суспільної географії : (відгук до виходу у світ наукової монографії І. І. Ровенчака "Географія культури: проблема теорії, методології та методики дослідження") / О. Заставецька, Т. Заставецький // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 20. – С. 131–132.

13.    Заставецька, О.  До питання поліпшення структури" Економічної і соціальної географії України " у педагогічному університеті / О. Заставецька // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з питань змісту та методичного забезпечення викладання географічних українознавчих дисциплін у вищій школі : 2–3 груд. 1997 р. / редкол.: Я. Жупанський, О. Шаблій, П. Шищенко, Б. Заставецький, О. Заставецька, Б. Федуник, Л. Царик. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – С. 16–17.

14.    Заставецька, О.  Заслуговують найвищої оцінки (до виходу у світ підручників з географії України Ф. Д. Заставного) / О. Заставецька, Л. Царик // Історія української географії. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – Вип. 9. – С. 91–92.

15.    Заставецька, О.  Історичні віхи кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету / О. Заставецька, Я. Мариняк, А. Кузишин // Історія української географії та картографії : зб. матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., присвяч. 110-літньому ювілею професора В. Кубійовича, 18–19 лист. 2010 р., м. Тернопіль / редкол.: О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук, Т. Б. Заставецький та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – С. 34–38.

16.    Заставецька, О.  Кафедра географії України в Тернопільському державному педагогічному університеті / О. Заставецька, Я. Мариняк, А. Кузишин // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика. – 2002. – Ч. 1. – С. 17–28.

17.    Заставецька, О.  Погляди академіка С. Рудницького на розвиток географічної освіти в Україні / О. Заставецька, Т. Заставецький // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, Я. І. Жупанський та ін. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2007. – Вип. 16. – С. 136–141.

18.    Заставецька, О.  Проблеми комплексного економічного і соціального розвитку агропромислових регіонів України / О. Заставецька // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2002. – Вип. 1(7). – С. 52–55.

19.    Заставецька, О.  Проблеми управління природокористуванням в обласному регіоні / О. Заставецька // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – С. 48–49.

20.    Заставецька, О.  Рідний край: Тернопільщина. 5 клас : підручник / О. Заставецька, Б. Заставецький, І. Вітенко. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2001. – 127 c.

21.    Заставецька, О.  Розвиток туризму в депресивному регіоні : [Тернопільська область] / О. Заставецька, Н. Сватко // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2009. – № 32. – С. 11–12.

22.    Заставецька, О.  Українізація української суспільної географії : (до 70-річчя від дня народження професора Олега Шаблія) / О. Заставецька, І. Дітчук, А. Кузишин // Історія української географії. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – Вип. 12. – С. 8–11.

23.    Заставецька, О.  Українська шкільна географія в умовах незалежності: здобутки, проблеми, перспективи / О. Заставецька, І. Дітчук // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика. – 2002. – Ч. 1. – С. 97–105.

24.    Заставецька, О.  Ювілей прфесора Олега Шаблія : [75-річчя від дня народження] / О. Заставецька, І. Дітчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Я. Брич, О. В. Заставецька, С. І. Іщук [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2010. – Вип. 2 (28). – С. 273–275.

25.    Заставецька, О. В.  Вивчення спецкурсу "Проблеми економічної та соціальної географії" у педінституті / О. В. Заставецька // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль, 1990. – Ч. 2. – С. 250–252.

26.    Заставецька, О. В.  Відображення розвитку освіти і культури Тернопільської області в краєзнавчому атласі для середньої школи / О. В. Заставецька // Розвиток освіти і культури в західних областях УРСР, 1939–1989 рр. : тези доповідей наук.-практ. конф. / [редкол.: А. В. Вихрущ, А. В. Гром'як, Р. Т. Іващенко та ін.]. – Тернопіль, 1989. – Ч. 1. – С. 87–88.

27.    Заставецька, О. В.  Географія : зразки відповідей на екзаменаційні білети 9 клас / О. В. Заставецька, Б. Я. Федуник, І. М. Вітенко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1998. – 64 с.

28.    Заставецька, О. В.  Географія : посіб. для слухачів фак. довузівської підготовки / О. В. Заставецька, А. В. Кузишин. – 2-е вид., випр. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 500 с.

29.    Заставецька, О. В.  Географія населення України : навч. посіб. для студ. геогр. спец. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – 147 с.

30.    Заставецька, О. В.  Географія населення України : навч. посіб. для студ. географ. спец. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. – 2-е вид., допов. – Тернопіль : ТНПУ, 2003. – 149 с.

31.    Заставецька, О. В.  Географія населення України : навч. посіб. для студ. геогр. спец. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. – [Вид. 3-є, допов. і переробл.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2007. – 136 с.

32.    Заставецька, О. В.  Географія Тернопільської області. 8–9 класи : навчальний посібник для учнів / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. – Тернопіль : ТОД, 1994. – 88 с.

33.    Заставецька, О. В.  Географія Тернопільської області. 8–9 класи : навч. посіб. для уч. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 1998. – 92 с.

34.    Заставецька, О. В.  Географія Тернопільської області. 8–9 клас : навчальний посібник / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. – 3-є вид., допов. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2001. – 104 с.

35.    Заставецька, О. В.  Географія Тернопільської області. 8–9 класи : навчальний посібник / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. – 4-е вид., допов. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2003. – 144 с.

36.    Заставецька, О. В.  Географія України. 9 клас : матеріали до відповідей на екзаменаційні білети / О. В. Заставецька, Б. Я. Федуник. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 1999. – 64 с.

37.    Заставецька, О. В.  Географія Хмельницької області : навч. посіб. для уч. 8–9 кл. / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, І. Л. Дітчук. – Тернопіль, 1995. – 96 с.

38.    Заставецька, О. В.  Економічна та соціальна географія України. 8– 9 класи : збірник задач і вправ / О. В. Заставецька, Б. Я. Федуник. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 1999. – 64 с.

39.     Заставецька, О. В.  Збірник задач з фізичної географії : навч. посіб. для уч. 6–8 кл. / О. В. Заставецька ; О.В.Заставецька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1996. – 40 с.

40.    Заставецька, О. В.  Комплексний економічний і соціальний розвиток території: теоретичні і методичні основи дослідження / О. В. Заставецька. – Тернопіль : ТДПУ, 1997. – 233 с.

41.     Заставецька, О. В.  Математичні методи в географії : метод. вказівки до викон. практ. робіт / О. В. Заставецька. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – 52 с.

42.    Заставецька, О. В.  Рідний край. Тернопільщина. 5 клас / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, І. Вітенко. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2002. – 128 с.

43.     Заставецька, О. В.  Тернопільська область: географічні основи комплексного економічного і соціального розвитку / О. В. Заставецька. – 2-е вид., перероб. – Львів : [б. в.], 1997. – 211 с.

44.    Заставецька, О. В.  Тернопільська область: географічні основи комплексного економічного і соціального розвитку / О. В. Заставецька. – Тернопіль : ТДПУ, 1993. – 211 с.

45.    Заставецька, О. В.  Фізична географія. 6–8 класи : збірник задач і вправ / О. В. Заставецька. – Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 1999. – 48 с.

46.     Заставецький, Б.  Планування туристсько-краєзнавчої роботи в школі / Б. Заставецький, О. Заставецька // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з питань змісту та методичного забезпечення викладання географічних українознавчих дисциплін у вищій школі : 2–3 груд. 1997 р. / редкол.: Я. Жупанський, О. Шаблій, П. Шищенко, Б. Заставецький, О. Заставецька, Б. Федуник, Л. Царик. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – С. 56–58.

47.    Заставецький, Б. І.  Введення персоналій в шкільний підручник з географії України як важливий засіб патріотичного виховання учнів / Б. І. Заставецький, О. В. Заставецька // Учитель національної школи : тези наук.-практ. конф. / [відп. ред. А. В. Вихрущ]. – Тернопіль : ТДПІ, 1991. – Ч. 2. – С. 228–229.

48.    Заставецький, Б. І.  Заходи для поліпшення краєзнавчого вивчення рідного краю в школі / Б. І. Заставецький, О. В. Заставецька, Д. В. Ткач // Учитель національної школи : тези наук.-практ. конф. / [відп. ред. А. В. Вихрущ]. – Тернопіль : ТДПІ, 1991. – Ч. 2. – С. 223–225.

49.    Нові почесні члени українського географічного товариства, обрані на Х з'їзді УГТ // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, Я. І. Жупанський та ін. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. – Вип. 17. – С. 123–126.

50.    Основи екологічних знань : навчальні матеріали / Б. Я. Федуник, Я. О. Мариняк, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль : Тернопіль, 1994. – 176 с.

51.    Основні напрями підготовки географів в Тернопільському Державному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка / О. Заставецька, І. Пушкар, Й. Свинко, Л. Царик // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2002. – Вип. 2(7). – С. 268–271.

52.    Ювілей професора Ольги Заставецької // Історія української географії. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – Вип. 8. – С. 126–128.

Рекомендаційний список літератури (52 дж.)
підготувала Любка І. М. (квітень 2013 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners