Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Її величність – книга»
(до Всесвітнього дня книг і авторського права)

1. Афонін, О.  Рекомендації з удосконалення українського книговидання / О. Афонін, Н. Петрова // Вісник книжкової палати. – 2011. – № 1. – С. 3–5.

2. Биковський, Л. Ю.  У службах українській книжці / Л. Ю. Биковський. – Львів; Нью-Йорк : Б.в., 1997. – 326 с. .

3. Бондар, Ю.  Книга: пропагандист і агітатор / Ю. Бондар // Вісник книжкової палати. – 2012. – № 4. – С. 36–40. – Бібліогр. в кінці ст.

4. Глухов, А. Г.  Книги, пронизывающие века / А. Г. Глухов. – 3-е изд. – К. : Рад. школа, 1979. – 152 с.

5. Грипич, С.  Книга як основа розвитку духовної та інтелектуальної культури людини / С. Грипич // Вісник книжкової палати. – 2011. – № 9. – С. 47–50. – Бібліогр. в кінці ст.

6. Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Порядок формування та реалізації Програми " Українська книга" : затверджено наказом Голови Держкомтелерадіо України від 27.02.2006 р. № 43 // Вісник книжкової палати. – 2006. – № 3. – С. 7–10.

7. З історії книги на Україні / [відп. ред. С. К. Гутянський]. – К. : Наук. думка, 1978. – 113 с.

8. Запаско, Я. П.  Мистецтво книги на Україні в ХVI–XVIII ст. / Я. П. Запаско. – Львів : Вид-во ЛУ, 1971. – 310 с.

9.  Запаско, Я. П.  Мистецькі рукописні пам'ятки України / Я. П. Запаско. – Львів, 1997. – 80 с.

10. Кодлюк, Я.  Звідки книжка до нас прийшла / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Перша вчителька. – 2012. – № 3/4. – С. 62–65.

11. Корогодський, Р.  Культура книжки / Р. Корогодський // Кур’єр Кривбасу ( м. Кривий Ріг). – 2005. – № 12. – С. 180–187.

12. Кудлач, В.  Виживання української книги – справа державна: книжкова виставка-форум в Одесі / В. Кудлач // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 4. – С. 34–38. – Бібліотечні форуми, конференції.

13. Ласунский, О.  Власть книги : Рассказы о книгах и книжниках / О. Ласунский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Книга, 1980. – 207 с.

14. Леонов, В. П.  Связь печатной и электронной книги: раздумья, предложения / В. П. Леонов // Мир библиографии. – 2009. – № 2. – С. 2–5.

15. Линкова, И.  Ты и твоя книга : книга для чтения / И. Линкова. – М. : Просвещение, 1975. – 144 с. 

16. Линкова, И. Я.  Час книги / И. Я. Линкова. – М. : Книга, 1988. – 127 с. 

17. Ляхоцький, В. П.  Тільки книжка принесе волю українському народові... : книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. П. Ляхоцький. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2000. – 664 с.

18. Мельник, І.  Книга як фактор державотворення і суб'єкт ринкових відносин у суспільстві / І. Мельник // Пам"ять століть. – 2004. – №3/4. – С. 297–302.

19. Огієнко, І. І.  Історія українського друкарства / І. І. Огієнко ; упоряд. М. С. Тимошик. – К. : Либідь, 1994. – 448 с. – (Пам'ятки історичної думки України). 

20. Осипов, В.  Книга в вашем доме / В. Осипов. – М. : Книга, 1967. – 144 с. 

21. Оссовський, К.  Шкільна друкарня і книгарня в Кременці (1811–1832) : роль гімназії і ліцею в розвитку освіти і науки / К. Оссовський // Волинські Афіни, 1805–1833 : збірник наукових праць / під ред. С. Маковського, В. Собчука. – Тернопіль : Богдан, 2006. – С. 232–242.

22. Сенченко, М.  Шлях української книги в контексті світового книговидання / М. Сенченко // Вісник книжкової палати. – 2007. – № 3. – С. 3–8.

23. Сорокин, Ю. А.  Почему живут и умирают книги? / Ю. А. Сорокин. – М. : Педагогика, 1991. – 160 с. – (Познай себя: Психология – школьнику). 

24. Тімаєв, Р. О.  Живи, книго! : практичні поради, як продовжити життя кн. / Р. О. Тімаєв. – К. : Молодь, 1980. – 96 с. 

25. Участь у Всеукраїнській акції "Живи, книго!" // Управління школою. – 2007. – № 31. – С. 16-1–16-4.

26. Шкаруба, Л. М.  Книга : престол человечества / Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 3. – С. 57–61.

27. Шпаков, А. П.  Книга і час / А. П. Шпаков. – К. : Дніпро, 1977. – 256 с.

Підготувала Тененьська С. Б. (27 дж.)
квітень 2013 р.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks