Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Людина і природа: пошук гармонії»
(18–22 квітня дні заповідників і національних парків)

1. Алієва, І.  Національний природний парк "Подільські Товтри" в системі природно-заповідного фонду Хмельниччини / І. Алієва // Збірник наукових праць студентів / Гуманіт.-пед. фак. Технологічного ун-ту Поділля. – Хмельницький : ХДУ, 2003. – С. 174–176.

2. Бабич, А. Д.  Степной оазис Аскания-Нова : характеристика природных условий района / А. Д. Бабич ; отв. ред. Г. П. Дубинський. – Х. : Изд-во ХГУ им. А. М. Горького, 1960. – 203 с.

3. Байрак, О. М.  Сирецький дендропарк : сторінками минулого та сучасності / О. М. Байрак // Екологічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 29–32.

4. Бондар, В.  Антропогенні заповідні об'єкти Жмеринського району Вінницької області / В. Бондар // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 2(24). – С. 233–239. – Раціональне природокористування і охорона природи.

5. Бумар, Г.  Скарби Поліського природного заповідника / Г. Бумар // Країна знань. – 2011. – № 8. – С. 24–27.

6. Гавриленко, В. С.  "Асканія-Нова" – перший центр збереження степового і планетарного біорізноманіття / В. С. Гавриленко, Н. О. Гавриленко, Н. І. Ясинецька // Агроекологічний журнал. – 2007. – № 1. – С. 25–29.

7. Гамор, Ф. Д.  Міжнародна конференція з проблем розвитку Карпатського біосферного заповідника / Ф. Д. Гамор // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів : Б. в., 2004. – Т. 20. – С. 5–10.

8. Гетьман, В. І.  Національний парк – осереддя заповідної природи і духовної культури народу / В. І. Гетьман // Екологічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 30–32.

9. Гетьман, В.  "Сколівські Бескиди" : бойки, бескеття, звори, ліси... / В. Гетьман // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2007. – № 11. – С.12–14.

10. Гетьман, В.  Гідрологічний заказник Молочний лиман / В. Гетьман // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 9. – С. 39–41.

11. Гетьман, В.  Грегочуть Греготи в Карпатах : природний заповідник "Горгани" / В. Гетьман // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2009. – № 12. – С. 18–20.

12. Гетьман, В.  Деснянсько-Старогутський національний природний парк / В. Гетьман // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2010. – № 9. – С. 26–27.

13. Гетьман, В.  Заказник "Молочний лиман" : проблемна ситуація / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2012. – № 8. – С. 3–6.

14. Гетьман, В.  Заповідне "Розточчя" – природна перлина України / В. Гетьман // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 5. – С. 46–47.

15. Гетьман, В.  Заповідні перлини Тернопільщини : (чи буде наіцональний парк на Тернопіллі?) / В. Гетьман // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2009. – № 6. – С. 18–23.

16. Гетьман, В.  Канівські гори. Де колись вирувало море... : [Канівський природний заповідник] / В. Гетьман // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2009. – № 9. – С. 26–30.

17. Гетьман, В.  На заповідних теренах Побужжя / В. Гетьман // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 7. – С. 52–53. – Охорона довкілля.

18. Гетьман, В.  На заповідних теренах Ужанського Національного парку в Закарпатті / В. Гетьман // Наука і суспільство. – 2004. – № 9/10. – С. 5–8.

19. Гетьман, В.  Національний природний парк "Сколівські Бескиди" / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2008. – № 3. – С. 21–24.

20. Гетьман, В.  Національні природні парки як еталони українського ландшафту / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2009. – № 43. – С. 3–5.

21. Гетьман, В.  Нові національні природні парки України / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2010. – № 12. – С. 8–9.

22. Гетьман, В.  Природний заповідник "Медобори" / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2009. – № 16. – С. 12–15.

23. Гетьман, В.  Серед степу широкого на Вкраїні милій – Український степовий природний заповідник / В. Гетьман // Біологія. Шкільний світ. – 2010. – № 9. – С. 1–8. – Вкладка.

24. Гетьман, В.  Український степовий природний заповідник / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2013. – № 5. – С. 15–18.

25. Гетьман, В.  Франковими стежками в Яворівському національному парку на Львівщині / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2007. – № 20. – С. 7–8.

26. Гетьман, В. І.  Екологічними стежками Мезинського національного природного парку / В. І. Гетьман // Географія та економіка в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 33–38.

27. Гетьман, В. І.  Заповідне "Розточчя" – природна перлина України / В. І. Гетьман // Екологічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 29–31.

28. Гетьман, В. І.  Заповідний "Єланецький степ" / В. І. Гетьман // Екологічний вісник. – 2011. – № 6. – С. 30–32.

29. Гетьман, В. І.  Канівський заповідний край : Канівський природний заповідник і його проблеми / В. І. Гетьман // Екологічний вісник. – 2012. – № 4. – С. 37–40.

30. Гетьман, В. І.  Чорноморський біосферний заповідник / В. І. Гетьман // Географія та економіка в сучасній школі. – 2012. – № 6. – С. 44–46.

31. Гетьман, В. І.  Про національний природний парк "Сколівські Бескиди" / В. І. Гетьман // Екологічний вісник. – 2007. – № 3. – С. 24–25.

32. Гідрогеологічний та геофізичний моніторинг території національного заповідника "Софія Київська" // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2004. – № 7. – С. 112–118.

33. Гільберг, Т.  Подільські Товтри – одне із семи природних чудес України / Т. Гільберг // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 2. – С. 38–40.

34. Григоренко, О.  Заповідники Керченського півострова / О. Григоренко, Н. Григоренко // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 10. – С. 46–47.

35. Грищенко, Ю. М.  Природно-заповідна мережа Рівненщини / Ю. М. Грищенко // Екологічний вісник. – 2004. – № 3. – С. 22–25.

36. Губко, М.  Хортиця / М. Губко // Юний натураліст. – 2010. – № 8. – С. 25. – ЮННАТ : подорожі по заповідниках України.

37. Долина загадкових нарцисів : по заповідниках України // Юний натураліст. – 2005. – № 4. – С. 12.

38. Донцова, Т.  Ландшафтний заказник "Новий світ" / Т. Донцова // Квіти України. – 2007. – № 6. – С. 28–30. – Заповідні території України.

39. Дубина, Д. В.  Карта рослинності заповідного масиву "Долина нарцисів" (Закарпатська обл.) / Д. В. Дубина, П. М. Устименко // Український ботанічний журнал. – 2007. – № 4. – С. 553–564. – Геоботаніка, екологія, охорона рослинного світу.

40. Завидняк, С.  Національний природний парк "Зачарований край" як основа природоохоронної діяльності в Іршавському районі Закарпатської області / С. Завидняк // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 16. – С. 117–123. – Бібліогр. в кінці ст.

41. Капелюх, Я.  Роль заповідника "Медобори" в формуванні меридіального екологічного коридору в межах Західного Поділля / Я. Капелюх // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – С. 143–145.

42. Карпатський заповідник / відп. за вип. С. М. Стойко. – Ужгород : Карпати, 1982. – 128 с. – (Берегти природу. Берегти життя)

43. Кілінька, К.  Природоохоронні території Чернівецької області / К. Кілінська // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2004. – № 29/31. – С 22–28.

44. Клименко, З. К.  Зелена казка Гурзуфа / З. К. Клименко, В. К. Зикова // Країна знань. – 2007. – № 6. – С. 40–42. – Музеї України.

45. Климов, В.  Асканія-Нова. Пори року / В. Климов // Міжнародний туризм. – 2007. – № 3. – С. 114–118.

46. Ковальчук, С.  Проблеми краєзнавства, екологічного всеобучу та виховання на базі НПП "Подільські Товтри" / С. Ковальчук // Історія української географії та картографії : зб. матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., присвяч. 110-літньому ювілею професора В. Кубійовича, 18–19 лист. 2010 р., м. Тернопіль / редкол. : О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук, Т. Б. Заставецький та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – С. 197–201. – Біблогр. в кінці ст.

47. Кожушко, О. А.  Чарівна "Софіївка": Географія / О. А. Кожушко // Країна знань. – 2006. – № 10. – С. 34–36.

48. Корчемний, В. Г.  Екзоти Поділля / В. Г. Корчемний. – Тернопіль : Лілея, 1998. – 240 с

49. Кравченко, А.  Заповідні території Кіровоградської області : екологічне виховання в центрах дитячої та юнацької творчості / А. Кравченко // Біологія. Шкільний світ. – 2009. – № 12. – С. 12–13.

50. Липа, О. Л.  Заповідники та пам'ятки природи України : реєстр-довідник / О. Л. Липа, А. П. Федоренко. – К. : Урожай, 1969. – 188 с.

51. Литовка, В.  Розвиток заповідної справи – європейський вибір України / В. Литовка // Біологія. Шкільний світ. – 2010. – № 12. – С. 12.

52. Лобановський, Г.  Горгани. Українські Карпати / Г. Лобановський // Квіти України. – 2007. – № 2. – С. 41–43. – Природні заповідники.

53. Медобори : Україна. Тернопільська область // Квіти України. – 2006. – № 4. – С. 54–57.

54. Мельник, В.  Перлина Європи – Шацькі озера / В. Мельник // Дивосвіт. – 2009. – № 3. – С. 14–16.

55. Мудрак, О.  Дністровський каньйон – основа перспективного національного природного парку / О. Мудрак // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2009. – № 32. – С. 9–10.

56. Мудрик, О.  Регіональний ландшафтний парк "Подільське Полісся" як об'єкт екологічної мережі Вінницької області / О. Мудрик // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Сер. Екологія. Біологічні науки / Гол. ред. В. О. Пащенко. – Полтава : ПДПУ, 2006. – Вип. 5(52). – С. 168–175.

57. Музика, М.  Перлина Поділля – заповідник "Медобори" / М. Музика, С. Сторожук // З археології України та Ойцовської Юри. – 2001. – С. 55–70.

58. Мягченко, О. П.  Природно-заповідні території Північного Приазов'я : стан та перспективи / О. П. Мягченко, В. О. Єлагіна // Екологічний вісник. – 2005. – № 5. – С. 24–29.

59. Національний природний парк "Кременецькі гори" – ще одна перлина природного намиста України // Свобода. – 2009. – 26 серп. (№ 69/70). – С. 7.

60. Остроушко, О.  Рівненський Природний Заповіднк / О. Остроушко // Чумацький шлях. – 2011. – № 2. – С. 21–22.

61. Парникоза, І. Ю.  Таємниці Лисої гори / І. Ю. Парникоза // Країна знань. – 2004. – № 1. – С. 35–38.

62. Парнікоза, І. Ю.  Заповідні перспективи / І. Ю. Парнікоза // Країна знань. – 2012. – № 9/10. – С. 27–32.

63. Парнікоза, І. Ю.  Нові заповідники та національні парки північної України / І. Ю. Парнікоза // Країна знань. – 2012. – №  5. – С. 26–29.

64. Парнікоза, І. Ю.  Довгоочікуваний злет природно-заповідної справи в Україні / І. Ю. Парнікоза // Країна знань. – 2010. – № 9/10. – С. 42–45.

65. Парнікоза, І. Ю.  Національні природні парки на Сході України / І. Ю. Парнікоза // Країна знань. – 2012. – № 2. – С. 24–26.

66. Парнікоза, І. Ю.  Перлини київської околиці / І. Ю. Парнікоза // Країна знань. – 2010. – № 5. – С. 26–30.

67. Парнікоза, І. Ю.  Перлини Причорномор'я : [національні парки] / І. Ю. Парнікоза // Країна знань. – 2011. – № 6. – С. 20–24.

68. По заповідних місцях України / Д. М. Доброчаєва, С. Д. Лялицька, В. В. Хоменко та ін. – К. : Молодь, 1960. – 209 с.

69. Сарычев, В.  Заповедные острова Верхнего Дона : особо охраняемые природные территории / В. Сарычев // География и экология в школе ХХІ века. – 2008. – № 1. – С. 18–23. 

70. Семенюк, С.  Об'єкти природно-заповідного фонду Миколаївщини : наука вчителеві / С. Семенюк // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 4. – С. 47–49.

71. Ситник, К. М.  Заповідна територія "Феофанія" / К. М. Ситник // Український ботанічний журнал. – 2004. – № 5. – С. 3–10.

72. Сідоров, А.  Унікальність Дністровського каньйону : [Тернопільщина] / А. Сідоров // Свобода. – 2013. – 11 січ. (№ 3). – С. 7.

73. Сліпченко, І. В.  Тернопільський регіональний ландшафтний парк "Дністровський каньйон" як складова екомережі України / І. В. Сліпченко // Екологічний вісник. – 2004. – № 4. – С. 27–31.

74. Стефурак, Ю. П.  До питання оптимізації території Національного природного парку "Гуцульщина" / Ю. П. Стефурак // Екологічний вісник. – 2012. – № 3. – С. 28–30.

75. Стефурак, Ю. П.  Роль Національного природного парку "Гуцульщина" в соціально-економічному відродженні Косівщини / Ю. П. Стефурак // Екологічний вісник. – 2011. – № 5. – С. 18–20.

76. Стойко, С. М.  Заповідники та пам'ятки природи Українських Карпат / С. М. Стойко ; відп. ред. Г. В. Козій. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1966. – 144 с.

77. Стойко, С. М.  Екосистемна і ландшафтна репрезентативність Карпатського біосферного заповідника та його значення для формування екологічної мережі в Карпатах / С. М. Стойко, Ю. В. Зінько, В. П. Брусак // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів : Б.в., 2004. – Т. 20. – С. 81–92.

78. Стойко, С. М.  Шацький природний національний парк : ілюстрований нарис / С. М. Стойко, П. Т. Ященко, М. П. Жижин. – Львів : Каменяр, 1986. – 48 с. – (Охорона навколишнього середовища)

79. Сушик, Л.  Заповідна Волинь / Л. Сушик, Н. Пушкар // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2009. – № 5. – С. 18.

80. Ткаченко, В. С.  Синфітоіндикаційна характеристика стану природного заповідника "Єланецький степ" / В. С. Ткаченко, Ю. І. Острівна // Український ботанічний журнал. – 2006. – № 5. – С. 681–693.

81. Ткаченко, В. С.  Саморозвиток фітосистем заповідного степу "Кам"яні могили" (Донецька обл.) / В. С. Ткаченко, А. П. Генов, В. О. Сіренко // Український ботанічний журнал. – 2003. – № 3. – С. 248–255.

82. Уварова, Г.  Національний природний парк Гуцульщина / Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 2. – С. 37–39.

83. Уманський дендропарк Софіївка : підгот. Микола Задорожний // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 9. – С. 11.

84. Федорців, Н.  Хто врятує Бережани?.. : держава "забула про" заповідник / Н. Федорців // Місто. – 2011. – 6 квіт. (№ 14). – С. 19.

85. Царик, Л.  Природні національні та регіональні ландшафтні парки в системі природоохоронного та туристсько-рекреаційного комплексів Тернопілля / Л. Царик // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2004. – Вип. 3(7). – С. 176–181.

86. Царик, Л.  Формування і розвиток природоохоронних територій Поділля : історична ретроспектива / Л. Царик // Історія української географії : Всеукр. наук.-теорет. часопис / Редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, Я. І. Жупанський та ін. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2006. – Вип. 14. – С. 58–66. – Бібліогр. в кінці ст.

87. Царик, Л.  Функціональна роль природних національних парків Поділля та їх місце у структурі національної екомережі / Л. Царик // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2005. – Вип. 2, Спецвипуск. – С. 288–291.

88. Царик, Л. П.  Природні заповідні території : навчальний посібник / Л. П. Царик. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – 71 с.

89. Чайківська, Я.  Краще гір можуть бути тільки Медобори / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. – 2012. – 13 черв. (№ 21). – С. 8.

90. Чайковський, М. П.  Пам'ятки природи Тернопільщини : ілюстрований нарис / М. П. Чайковський. – Львів : Каменяр, 1977. – 80 с. – (Пам'ятні та заповідні місця України).

91. Черняк, В. М.  Відродження Кременецького ботанічного саду як історико-ботанічного об'єкту / В. М. Черняк // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль, 1990. – Ч. 2. – С. 286–288.

Рекомендаційний список літератури (91 дж.)
підготувала Тененьська С. Б
(квітень 2013 р.)


Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks