Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Галицький імпресіоніст – Василь Барвінський»
(до 125-річчя від дня народження митця)

1. Барвінський, В.  Колядки і щедрівки для фортепіано зі словесним текстом [Ноти] / В. Барвінський ; упоряд. О. Смоляк. – Тернопіль : Збруч, 1997. – 24 с.

2. Барвінський, В. Фортепіанні п'єси [Ноти] : для дітей / В. Барвінський ; упоряд. О. Смоляк, Л. Корній. – Тернопіль : Лілея, 1996. – 24 с.

3. Барвінський, В.  Хорові твори [Ноти] / В. Барвінський ; [упоряд. Л. Назар]. – Тернопіль : АСТОН, 2000. – 40 с.

4. Барвінський, В. О.  Колядки і щедрівки [Ноти] = Christmas Carols and Seasonal Songs : для фортепіано зі словесним текстом / В.·О.·Барвінський. – Тернопіль : Астон, 2003. – 24 с.

5. Барвінський, В. О.  Прелюдії [Ноти] : для фортепіано / В. О. Барвінський. – К. : Муз. Україна, 1998. – 32 с.

6. Барвінський, В. О.  Соната [Ноти] : для фортепіано / В. О. Барвінський. – К. : Муз. Україна, 1990. – 64 с.

7. Барвінський, В. О.  Твори [Ноти] : для фортепіано / В. О. Барвінський ; упоряд. С.С.Павлишин. – К. : Муз. Україна, 1988. – 160 с.

8. Барвінський, В. О.  Твори для фортепіано [Ноти] = Произведения для фортепиано / В. О. Барвінський ; [упоряд. С. С. Павлишин]. – К. : Муз. Україна, 1988. – 159 с.

9. Барвінський, В.  Українські народні пісні для фортепіано [Ноти] : зі словесним текстом / Василь Барвінський ; [підгот. до вид. Роман Савицький, Олег Смоляк]. – Тернопіль : Астон, 2000. – 33 с.

10. Вони прославляли та прославляють... Тернопільщину // Позакласний час. – 2010. – № 12. – С. 55–60, 69–74.

11. Горбач, О.  Концертно-виконавська діяльність Василя Барвінського / О. Горбач // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Сер. Мистецтвознавство. – 2004. – Вип. 1(12). – С. 83–87.

12. Грабець, Г.  Голгофа Василя та Наталії Барвінських / Г. Грабець // Тернопілля 98-99. – Тернопіль : Збруч, 2002. – Кн. 4. – С. 162–166.

13. Гричух, Т.  Галицькі науково-мистецькі династії як соціокультурний феномен / Т. Гричух // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 17. – С. 81–86.– Бібліогр. в кінці ст.

14. Дуда, І. М.  Тернопільщина літературна : 325 імен на карті області : путівник / І. М. Дуда. – Тернопіль : Ред.-вид. відділ облполіграфвидаву, 1990. – 76 с.

15. Жук, Г.  Василь Барвінський і камерний жанр / Г. Жук // Музика. – 2008. – № 5. – С. 26–27.

16. Жук, Г.  Віолончельна музика Василя Барвінського в контексті розвитку жанру в українській музиці на початку ХХ століття / Г. Жук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Сер. Мистецтвознавство. – 2004. – Вип. 1(12). – С. 50–56.

17. Історія української культури / за заг. ред. І. Крип'якевича. – 4-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с.

18. Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : посіб. для студ. філол. фак. вузів : у 3 кн. Кн. 2 / упоряд. П. М. Федченко. – К. : Либідь, 1998. – 352 с.

19. Історія української музики : В 6 т. Т.4. 1917-1941 / під ред. М. М. Гордійчука. – К. : Наукова думка, 1992. – 616 с.

20. Кашкадамова, Н.  Василь Барвінський як фортеп'янний педагог : засади вчителя, відбиті у його нотатках для учня / Н. Кашкадамова // Фортеп'янне мистецтво у Львові : Статті, Рецензії, Матеріали / Н. Б. Кашкадамова. – Тернопіль : СМП "Астон", 2001. – С. 80–93.

21. Кашкадамова, Н.  Про інтерпретацію фортеп'янних творів Василя Барвінського / Н. Кашкадамова // Фортеп'янне мистецтво у Львові : Статті, Рецензії, Матеріали / Н. Б. Кашкадамова. – Тернопіль : СМП "Астон", 2001. – С. 94–100.

22. Кашкадамова, Н.  Українська фортеп'яна музика в репертуарі піаністів Галичини : 60-ті роки ХІХ ст. – 1939 р. / Н. Кашкадамова // Фортеп'янне мистецтво у Львові : Статті, Рецензії, Матеріали / Н. Б. Кашкадамова. – Тернопіль : СМП "Астон", 2001. – С. 51–79.

23. Кияновська, Л. О.  Українська музична культура : навчально-методичний посібник / Л. О. Кияновська. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль : СМП "Астон", 2000. – 184 с.

24. Козаренко, О.  Семантична "гра" в музичній мові Василя Барвінського / О. Козаренко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол. Б. О. Водяний, С. Й. Грица, М. П.Загайкевич та ін. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – Вип. 1(4). – С. 3–5.

25. Молчко, У.  З епістолярної спадщини Василя Барвінського: листи до Коша Українських Січових Стрільців / У. Молчко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Сер. Мистецтвознавство / редкол. : Б. О. Водяний, С. Й. Грица, А. І. Іваницький та ін. – Тернопіль ; К. : ТНПУ, 2009. – Вип. 1 (20). – С. 65–71.

26. Назар-Шевчук, Л.  Феномен Василя Барвінського / Л. Назар-Шевчук // Музика. – 2008. – № 3. – С. 26–29.

27. Назар-Шевчук, Л. Й.  Світські моделі онтологізму в музиці Василя Барвінського / Л. Й. Назар-Шевчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 2. – С. 29–37. – Бібліогр. в кінці ст.

28. Ольховський, А. В.  Нарис історії української музики : до 90-річчя Нац. муз. академії України ім. П. І. Чайковського / А. В. Ольховський. – К. : Муз. Україна, 2003. – 512 с.

29. Провідники духовності в Україні : довідник / редкол. : І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв та ін. ; за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища шк., 2003. – 783 с.

30. Романси на слова Івана Франка [Ноти] : для голосу в супроводі фортепіано. – К. : Мистецтво, 1966. – 68 с.

31. Рудницький, А.  Про музику і музик = Of Music and Musicians / А. Рудницький. – Ню Йорк : [б. в.], 1980. – 336 с. – (НТШ ; Бібліотека Українознавства ; ч. 39).

32. Салдан, С.  Фортепіанна творчість Василя Барвінського – національне відродження / С. Салдан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2003. – Вип. 1(10). – С. 18–22.

33. Сюта, Б. О.  Проблеми організації художньої цілісності в українській музиці другої половини ХХ століття : Дослідження / Б. О. Сюта. – К. : Академперіодика, 2004. – 120 с.

34. Черепанин, М. В.  Музична культура Галичини : друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст. : монографія / М. В. Черепанин. – К. : Вежа, 1997. – 328 с.

35. Шаповал, Ю. Г.  І любов, і журба, і надія... : публіцистичні асоціації / Ю. Г. Шаповал. – Львів : Б. в., 2009. – 328 с.

36. Шеремета, І.  Сторінки до життєпису Василя Барвінського : за матеріалами листування з родиною Лисенків / І. Шеремета // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: Б. О. Водяний, С. Й. Грица, А. І. Іваницький та ін. – Тернопіль: К. : ТНПУ, 2006. – Вип. 2(17). – С. 16–21.

37. Шляхами золотого Поділля : регіональний збірник Тернопільщини. Т. 2 / ред. В. Мацьків. – Філядельфія : Вид. Комітету Тернопільщина, 1970. – 281 с.

Рекомендаційний список літератури (37 дж.)
підготувала Бадовська О. Г. (лютий 2013 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners