Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Роль НТШ в національно-культурному та громадському житті українського народу»
(до 140 років з часу заснування Наукового товариства ім. Т. Шевченка)

1. Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939) : напрями діяльності та постаті : збірник наукових праць / упоряд. і заг. ред. текстів Л. І. Ільницької ; відп. ред. М. М. Романюк. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – 498 с.

2. Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету : матеріали Міжнародна наукова конференція, Пряшів – Свидник, 12–15 червня 1991 р. / упоряд. М. Мушинка. – К. : ККДНК, 1992. – 408 с.

3. Восковська, А.  "Просвіта" і "Товариство ім. Т. Шевченка": З нагоди чергових ювілеїв українських освітньо-наукових громадських організацій / А. Восковська, С. Шамара // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 4. – С. 34–38.

4. Гирич, І.  Наукове товариство ім. Т. Шевченка як культурно-політичний проект М. Грушевського / І. Гирич // Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики : до 145-річчя від дня народж. М. Грушевського : [матеріали наук. конф. "Український парламентаризм", 29 верес. 2011 р.]. – К. : Укр. ін-т нац. пам'яті, 2012. – С. 256–273.

5. Гомотюк, О.  Наукове товариство ім. Т. Шевченка – перший науковий осередок українознавства / О. Гомотюк // Історичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 64–72.

6. Гомотюк, О.  Наукове товариство імені Т. Шевченка у роки Другої світової війни / О. Гомотюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2005. – Вип. 2. – С. 233–236.

7. Гошко, Ю.  НТШ і Лемківщина / Ю. Гошко // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. – 1992. – С. 172–178.

8. Гузар, О.  Сторінками натхнення і праці ( до 70-річчя наукового секретаря Наукового товариства ім. Т. Шевченка в Україні Олега Купчинського) / О. Гузар // Мандрівець. – 2004. – № 2. – С. 52–55.

9. Джафарова, С.  Вплив Івана Франка на розвиток науки у НТШ / С. Джафарова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 2. – С. 39–45. – Бібліогр. в кінці ст.

10. Женченко, М.  Видання правничої літератури на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини та Польщі (1848–1939рр.) / М. Женченко // Друкарство. – 2005. – № 1. – С. 76–78.

11. Жила, В.  "НТШ в розсіянні і його місце в українській науці" / В. Жила // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. – 1992. – С. 147–148.

12. Зайцева, З.  Інтеграція наукового товариства ім. Шевченка у науково-інформаційний простір (1894–1914рр.) / З. Зайцева // Пам'ять століть. – 2005. – № 3–4. – С. 235–250.

13. Записки наукового товариства імені Т. Шевченка Т.ССХХІІІ. Праці секції етнографії та фольклористики / Ред. Р. Кирчів., О. Купчинський. – Львів : Наукове т-во ім. Т. Шевченка, 1992. – 453 с.

14. Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка = Scientific Collection. Т. 7. Праці Інженерно-технічної комісії / редкол.: В. Андрійчук, Б. Андрушків, Б. Гевко [та ін.]. – Тернопіль : Джура, 2012. – 214 с.

15. Іванюта, І.  Володимир Гнатюк – дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка / І. Іванюта // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство : до 130-річчя народження В. Гнатюка / редкол.: Р. Гром"як, О. Глотов, Т. Волкова та ін. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – Вип. 2 (10). – С. 51–54.

16. Кравець, Д.  Відносини між науковим товариством імені Тараса Шевченка та Всеукраїнською академією наук у 1920 – на початку 1930-х рр. у галузі історичних дисциплін / Д. Кравець // Мандрівець. – 2011. – № 5. – С. 42–48. – Бібліогр. в кінці ст.

17. Людкевич, Н.  Громадсько-культурна діяльність членів НТШ – вихідців з Тернопільщини наприкінці ХІХ – в першій половині ХХ століття / Н. Людкевич // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 7. – С. 54–58.

18. Маркась, В.  Дві вільні установи НТШ і УВУ та Закарпаття / В. Маркась // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. – 1992. – С. 157–169.

19. Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія : 140-річчю від заснування Наукового товариства ім. Шевченка присвячується. Т. 1. А - Бібл / ред. тому: О. Купчинський, О. Савула, Н. Федорак. – К. ; Львів ; Тернопіль : [НТШ], 2012. – 600 с.

20. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія. Вип. 2 / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – 328 с.

21. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія. Вип. 2 / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 292 с.

22. Реєнт, О.  Ідея соборності України у ХІХ – на початку ХХ ст. : духовне та культурне підгрунтя / О. Реєнт // Історія України. Шкільний світ. – 2013. – № 2. – С. 4–8. – Бібліогр. в кінці ст.

23. Рудницький, Л.  НТШ у США й науковий світ Заходу. Спроба аналізу / Л. Рудницький // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. – 1992. – С. 149–156.

24. Савенко, В.  Боротьба НТШ за відкриття Українського університету у Львові в 20-х рр. ХХ ст. / В. Савенко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / гол. ред. І. С. Зуляк ; редкол. : М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак, О. Добржанський та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 2. – С. 139–146.

25. Савенко, В.  Боротьба НТШ за відкриття українського університету у Львові в 20-х рр. ХХ ст. / В. Савенко // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 120–126. – Бібліогр. в кінці ст.

26. Савенко, В.  Видавнича діяльність НТШ на історичну тематику протягом 1892–1913 рр / В. Савенко // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 2. – С. 64–68.

27. Савенко, В.  Деякі аспекти діяльності НТШ в духовному відродженні українського народу / В. Савенко // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 5. – С. 12–15.

28. Савенко, В.  Діяльність НТШ в українознавчій сфері / В. Савенко // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., ч. 1. – С. 109–116. – (Серія "Історія, міжнародні відносини"). – Бібліогр. в кінці ст.

29. Савенко, В.  М. Грушевський і НТШ = Mykhaylo Hrushevsky and Shevchenko Scientific Society / В. Савенко // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / за ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : Лілея, 2005. – Ч.1. – С. 145–154. – Бібліогр. в кінці ст.

30. Савенко, В.  Періодичні та серійні видання НТШ : 1894–1939 рр. / В. Савенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2. – С. 48–53. – Бібліогр. в кінці ст.

31. Савенко, В.  Підготовка і видання НТШ "Української загальної енциклопедії" / В. Савенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 2. – С. 148–153. – Бібліогр. в кінці ст.

32. Савенко, В.  Роль НТШ у діяльності Українського таємного університету (1921–1925) / В. Савенко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / гол. ред. І. С. Зуляк ; редкол. : М. Алексієвець, Л. Алексієвець, П. Брицький, О. Добржанський та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 1. – С. 46–52.

33. Савенко, В.  Роль НТШ у формуванні і розвитку української наукової термінології / В. Савенко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / За заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 1. – С. 24–29.

34. Савенко, Т.  Видання науковим товариством ім. Шевченка Української загальної енциклопедії / Т. Савенко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2005. – Вип. 3. – С. 24–29.

35. Савенко, Т.  Деякі аспекти діяльності наукового товариства імені Шевченка у міжвоєнний період / Т. Савенко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / За заг. ред. М. М.Алексієвця. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 2. – С. 40–45.

36. Савенко, Т.  Науково-громадська діяльність наукового товариства ім. Шевченка у міжвоєнний період / Т. Савенко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2005. – Вип. 1. – С. 92–97.

37. Савенко, Т.  Роль і місце НТШ у вирішенні університетського питання у Східній Галичині / Т. Савенко // Мандрівець. – 2007. – № 1. – С. 20–24.

38. Сапеляк, О. А.  Етнографічні студії в Науковому Товаристві ім. Шевченка (1898–1939 рр.) : [монографія] / О. А. Сапеляк ; відп. ред. Р. Кирчів. – Львів : [Місіонер], 2000. – 208 с.

39. Свинко, Й.  Вчені-природодослідники, вихідці з Тернопільщини – визначні діячі НТШ, педагоги / Й. Свинко // Збірник праць Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – Тернопіль : Рада, 2004. – Т. 1. – С. 201–226.

40. Струк, Д.  НТШ i encyclopedia of Ukraine / Д. Струк // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. – 1992. – C. 200–204.

41. Хланта, І.  Місце Наукового товариства імені Шевченка у вивченні української народної казки / І. Хланта // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. – 1992. – С. 170–171.

42. Черниш, Н.  Основні етапи та напрями діяльності бібліографічної комісії наукового товариства імені Т. Шевченка (1909–1939) / Н. Черниш // Вісник книжкової палати. – 2006. – № 4. – С. 40–44.

43. Щербань, Т.  Мистецтвознавці українського наукового товариства та їхній внесок у науку, освіту, культуру / Т. Щербань // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 11. – С. 45–55.

44. Янів, В.  Нарис співдії НТШ і УВУ в екзилі / В. Янів // Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. – 1992. – С. 179–199.

Список підготувала Папай М. Л. (44 дж.)
грудень 2013

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks