Довідково-бібліографічний відділ

Рекомендаційний список літератури на тему:


Сталий розвиток – гармонія суспільства, природи і високих технологій


1.    Концепція переходу України до сталого розвитку // Вісник Національної Академії наук України. – 2007. – № 2. – С. 15-44.
2.    Алексеев, С. В.  Экологический вектор устойчивого развития современного образования / С. В. Алексеев // Биология в школе. – 2009. – № 6. – С. 35-41.
3.    Андрушквич, Ф.  Головні аспекти впливу глобалізації на розвиток освітніх процесів / Ф. Андрушквич // Вища освіта України. – 2010. – № 3. – С. 64-69.
4.    Аргунова, М. В.  Экология и устойчивое развитие в системе образования / М. В. Аргунова // Наука и школа. – 2009. – № 2. – С. 3-7.
5.    Багров, М. В.  Парадигма современной географии: от ретроспекции к соционоосферному направлению / М. В. Багров // Український географічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 10-15.
6.    Балюк, Г.  Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку / Г. Балюк // Право України. – 2011. – № 2. – С. 85-94.
7.    Буравльов, Є.  Сталий (низькоентропійний) розвиток: український вимір / Є. Буравльов // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 9. – С. 12-23.
8.    Виговська, Г. П.  Стратегічні пріоритети поводження з відходами в контексті світових тенденцій сталого розвитку / Г. П. Виговська, В. С. Міщенко // Екологічний вісник. – 2009. – № 5. – С. 29-30.
9.    Воробйова, О. А.  Розвиток рекреаційно-туристичної сфери як соціо-еколого-економічної системи на принципах сталого розвитку / О. А. Воробйова // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 26-27.
10.    Галушкіна, Т. П.  Стратегія активізації розвитку "зеленої" економіки в Україні / Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов // Екологічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 8-9.
11.    Гезалов, А. А.  Глобальные проблемы и их место в концепции устойчивого развития / А. А. Гезалов // Вестник Московского университета Серия 7. Философия. – 2009. – № 4. – С. 70-80.
12.    Герасимів, З.  Проблеми сталого розвитку сільських територій / З. Герасимів // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Я. Брич, Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1(25). – С. 150-156.
13.    Горбовий, В. І.  Підвищення конкурентоспроможності гірських територій як передумова сталого розвитку Карпат / В. І. Горбовий // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 54-61.
14.    Гуцуляк, Ю. Г.  Сталий розвиток землекористування та покращення природно-ресурсного потенціалу сільських територій / Ю. Г. Гуцуляк // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 3. – С. 46-50.
15.    Даниленко, Л.  Освіта для сталого розвитку : інтегрований курс / Л. Даниленко // Біологія. Шкільний світ. – 2009. – № 16. – С. 23-28.
16.    Данилишин, Б. М.  Про Концепцію переходу України до сталого розвитку / Б. М. Данилишин // Екологічний вісник. – 2009. – № 6. – С. 6-7.
17.    Данилишин, Б. М.  Економіка природокористування : підручник для аспірантів науково-дослідних установ та вищих навч. закл. / Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян. – К. : Кондор, 2010. – 465 с.
18.    Данилишин, Б.  Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку / Б. Данилишин, О. Веклич // Економіка України. – 2008. – № 7. – С. 13-23.
19.    Дейнека, А. М.  Еволюція концепції сталого розвитку лісового господарства та її економіко-правове забезпечення на міжнародному і регіональному рівні : регіональні проблеми природокористування / А. М. Дейнека // Регіональна економіка. – 2008. – № 1. – С. 99-105.
20.    Дронова, О. Л.  Концептуальні засади дослідження ризиків надзвичайних ситуацій у світлі концепції збалансованого розвитку / О. Л. Дронова // Український географічний журнал. – 2009. – № 2. – С. 38-43.
21.    Ермаков, Д. С.  Экологических след - показатель устойчивого развития / Д. С. Ермаков // Биология в школе. – 2009. – № 3. – С. 44-48.
22.    Зверев, А. Т.  Факторы устойчивого развития системы "человек - общество - природа" / А. Т. Зверев // Биология в школе. – 2010. – № 2. – С. 46-50.
23.    Злочевський, М. В.  Національна екологічна політика: основні завдання / М. В. Злочевський // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 5-6.
24.    Касимов, Н. С.  Образование для устойчивого развития (сущность, задачи и этапы становления) : теория и методология / Н. С. Касимов // Вестник Московского университета Серия 5. География. – 2006. – № 3. – С. 7-12.
25.    Кічура, А. В.  Природозаповідання та формування природоохоронної мережі - складова регіональної політики збалансованого розвитку / А. В. Кічура, В. П. Кічура // Екологічний вісник. – 2008. – № 6. – С. 9-10.
26.    Ковтун, О. М.  Формування національної екологічної мережі в контексті сталого розвитку: правовий аспект / О. М. Ковтун // Екологічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 17-19.
27.    Корнєєв, В. П.  Україна: географічні проблеми сталого розвитку / В. П. Корнєєв // Географія. – 2005. – № 5. – С. 2-3.
28.    Корнійчук, Л.  Теоретичні основи реалізації концепції сталого розвитку / Л. Корнійчук // Економіка України. – 2010. – № 2. – С. 72-83.
29.    Корнійчук, Л.  Сталий розвиток і глобальна місія України / Л. Корнійчук, В. Шевчук // Економіка України. – 2009. – № 5. – С. 4-14. – Поч.: № 4.
30.    Корсак, К. В.  Нано-, піко-, фемтонауки як єдиний засіб руху до ноосфери та сталого розвитку / К. В. Корсак // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 5. – С. 23-26.
31.    Корякина, Н. И.  Детский центр коммунального предприятия - инновационная форма образования для устойчивого развития / Н. И. Корякина // Биология в школе. – 2009. – № 6. – С. 43-48.
32.    Котлубай, О.  Формування нової морської транспортної політики України / О. Котлубай, О. Липинська // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 3. – С. 27-32.
33.    Краснова, М. В.  Формування інституту компенсації шкоди в екологічному законодавстві України / М. В. Краснова // Екологічний вісник. – 2008. – № 6. – С. 31-32.
34.    Левківський, К.  Освіта для сталого розвитку / К. Левківський, С. Степаненко, Н. Тимошенко // Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 28-39.
35.    Лицур, І. М.  Екологізація лісогосподарського виробництва як умова збереження лісоресурсного потенціалу України / І. М. Лицур // Екологічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 10-11.
36.    Любіцева, О.  Суспільно-географічні аспекти сталого розвитку туризму в Україні / О. Любіцева // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Географія / відп. ред. Я. Б. Олійник. – К., 2008. – Вип. 55. – С. 33-37.
37.    Мартинюк, Т.  Відкрити Людину, яка підростає : про освіту сталого розвитку / Т. Мартинюк // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2010. – № 26. – С. 3-11.
38.    Маслюківська, О. П.  Еколого-трудова податкова реформа як інструмент реалізації стратегії сталого розвитку / О. П. Маслюківська // Екологічний вісник. – 2009. – № 5. – С. 13-14.
39.    Мацейків, М. М.  Концепція сталого розвитку - основа вдосконалення механізмів екологічного права України / М. М. Мацейків // Екологічний вісник. – 2008. – № 6. – С. 30.
40.    Мельник, Л.  Формування економіки знань, або принципи організації майбутнього / Л. Мельник // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 6. – С. 19-28.
41.    Мельник, Л. Г.  Економічний розвиток регіонів України з урахуванням екологічної компоненти в контексті сталого розвитку / Л. Г. Мельник, О. В. Кубатко // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – С. 129-135.
42.    Оскольський, В.  Про економічну політику сталого розвитку в Україні / В. Оскольський // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 4-13.
43.    Петрова, Н. Н.  От природного равновесия - к экономическому и социальному: методический аспект / Н. Н. Петрова, Т. В. Лихолат // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2010. – № 29-31. – С. 36-39.
44.    Пометун, О.  Освіта для стійкого розвитку - інновація ХХI століття / О. Пометун // Шлях освіти. – 2010. – № 3. – C. 12-17.
45.    Поплавська, Ж. В.  Як дорости Україні до сталого розвитку? / Ж. В. Поплавська, В. Г. Поплавський // Вісник Національної Академії наук України. – 2007. – № 9. – С. 8-14.
46.    Ригайло, С. Я.  Регіональні особливості науково-технічного потенціалу України в контексті сталого розвитку / С. Я. Ригайло, О. Д. Зинюк // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 171-177.
47.    Руденко, Л. Г.  Роль Українських Карпат у забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку України / Л. Г. Руденко, С. А. Лісовський // Український географічний журнал. – 2009. – № 3. – С. 23-29.
48.    Саньков, П. М.  Забезпечення акустичної безпеки населення України - шлях до євроінтеграції / П. М. Саньков, Н. О. Ткач // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 5. – С. 3-6.
49.    Ситник, К.  Стан грунтів і майбутнє людства / К. Ситник, В. Багнюк // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 8. – С. 3-27.
50.    Скиба, Ю. А.  Зміст і структура екологічної освіти в контексті сталого розвитку / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна, М. М. Скиба // Екологічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 25-26.
51.    Тимочко, Т.  У людства не залишається іншого виходу, як планувати своє майбутнє / Т. Тимочко // Зовнішні справи. – 2010. – № 7-8. – С. 25-29.
52.    Международная научная конференция "Глобальные и региональные угрозы и риски устойчивого развития стран и регионов СНГ" / А. А. Тишков, В. Ф. Логинов, Л. Г. Руденко [и др.] // Український географічний журнал. – 2009. – № 2. – С. 64-65.
53.    Толстоухов, А. В.  Національна екологічна політика як складова переходу України на засади збалансованого (сталого) розвитку / А. В. Толстоухов // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 4-5.
54.    Про Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України : указ Президента України, 21 серпня № 664 / Україна. Президент // Офіційний вісник України. – 2009. – № 65. – С. 9-11.
55.    Філіпчук, Г.  Природо- і людиноцентризм у контексті екоосвіти сталого розвитку / Г. Філіпчук // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 144-147.
56.    Фурдичко, О. І.  Сталий розвиток сільських територій на засадах екологобезпечного агропромислового виробництва / О. І. Фурдичко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 3. – С. 5-8.
57.    Хвесик, М. А.  Економічні проблеми природокористування та сталий розвиток / М. А. Хвесик // Екологічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 4-5.
58.    Шумравська, О. Регіональний аспект сталого економічного розвитку агропродовольчої системи України / О. Шумравська // Економіка України. – 2009. – № 5. – С. 68-76.
59.    Щурик, М. В. Відтворення земельних ресурсів Карпатського регіону на засадах сталого розвитку / М. В. Щурик // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 47-53.


Підготувала Казимирович Л. А.
28 вересня 2011 р.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners