Довідково-бібліографічний відділ

Рекомендаційний список літератури на тему:

«Педагогічна культура учителя»

1. Алаева, М. В.  Понимание психического состояния школьников как элемент психологической культуры учителя / М. В. Алаева // Психология и школа. – 2010. – № 1. – С. 108–112.

2. Балагура, О.  Культурний рівень педагога в умовах інформатизації суспільства / О. Балагура // Українознавство. – 2010. – № 2. – С. 133–135.

3. Бондар, Л. С.  Педагогічна культура вчителя як основа його професійної компетентності у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2006. – № 3. – С. 13–18.

4. Василькова, О.  Мотивація до подолання криз професійного розвитку вчителя як складова його педагогічної культури / О. Василькова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, Г. Терещук та ін. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 18–28.

5. Вітвицька, С.  Культура вчителя у системі педагогічних поглядів В. Сухомлинського / С. Вітвицька // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка та ін. – Кіровоград, 2003. – Вип. 52, Ч. 1. – С. 101–104.

6. Голуб, Н.  Ретроспектива і перспектива ідеалу вчителя / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 7/8. – С. 60–65.

7. Греков, С. В.  Формирование интегративности профессиональной культуры педагога как современное направление повышения качества его профессиональной деятельности / С. В. Греков // Профильная школа. – 2008. – № 4. – С. 52–56.

8. Даниленко, Л. І.  Самоосвіта сільського вчителя – найважливіша умова підвищення професійної майстерності та загальної культури / Л. І. Даниленко // Управління школою. – 2007. – № 4. – С. 14–17.

9. Дейнеко, С. В.  Педагогічна компетентність учителя як умова та засіб гуманізації освітнього середовища / С. В. Дейнеко // Управління школою. – 2007. – № 4. – С. 2–7.

10. Дибський, С.  Педагогічна культура вчителя / С. Дибський // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 3. – С. 59–61.

11. Ковальчук, Л.  Педагогічна культура вчителя як запорука його успіху в професійно-педагогічній діяльності / Л. Ковальчук // Другий український педагогічний конгрес : зб. матеріалів конгресу / редкол.: В. Г. Кремень, В. В. Панасюк, Р. А. Арцішевський та ін. – Львів, 2006. – С. 358–369.

12. Мацюк, В. Я.  Цікавішої професії не знаю : нариси про вчителів / В. Я. Мацюк. – К. : Рад. школа, 1988. – 208 с.

13. Мешко, О.  Формування педагогічної спрямованості як умова становлення професійної культури вчителя / О. Мешко, Г. Мешко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, Г. Терещук та ін. – Тернопіль, 2007. – № 9. – С. 79–82.

14. Микитюк, І.  Педагогічна культура вчителя в контексті сучасної культурно-освітньої ситуації / І. Микитюк // Вища школа. – 2009. – № 4. – С. 93–101.

15. Міненко, Г.  Формування професійно-педагогічної культури вчителя в умовах модернізації змісту освіти / Г. Міненко // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2007. – № 4. – С. 13–14.

16. Роганська, Г.  В. О. Сухомлинський про педагогічну культуру вчителя у застосуванні заохочень і покарань у навчально-виховному процесі / Г. Роганська // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка та ін. – Кіровоград, 2003. – Вип. 52, Ч. 2. – С. 172–174.

17. Савостьянов, А. И.  Артистизм учителя как компонент его педагогической культуры / А. И. Савостьянов, М. П. Семаков // Методист. – 2006. – № 8. – С. 18–24.

18. Сенько, Ю. В.  Профессиональный образ мира педагога и его педагогическая культура / Ю. В. Сенько // Педагогика. – 2011. – № 2. – С. 63–68.

19. Ситник, Ю. П.  Особливості формування інноваційної культури вчителя / Ю. П. Ситник // Управління школою. – 2006. – № 22/24. – С. 58–62.

20. Тарасенко, Г.  Виховний потенціал учителя в контексті його професійної культури / Г. Тарасенко // Світ виховання. – 2007. – № 6. – С. 12–14.

21. Тетерятник, М.  Науково-методична культура вчителя початкових класів / М. Тетерятник // Початкова школа. – 2007. – № 4. – С. 45–47.

22. Хахалева, Н. Н.  Методологическая культура педагога в теории и практике профессионального образования / Н. Н. Хахалева // Мир образования. – 2009. – № 4. – С. 108–111.

23. Холявінська, М.  Загальнокультурна та професійна самоосвіта / М. Холявінська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 11. – С. 86–87.

24. Щербань, П.  Сутність педагогічної культури / П. Щербань // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 67–71.

Рекомендаційний список літератури (24 дж.)

підготувала Загородна С. Ю. (6 липня 2011 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners