Бібліографічний список на тему:  

«Туризм та туристсько-рекреаційні ресурси Тернопільщини»

1. Андрєєва, О.   Класифікація рекреаційних занять  / О. Андрєєва, К. Пацалюк // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2007. – № 1. – С. 21-24.

2. Аршинник, Т.   ВестСайдская история : [штрихи к портретам городов] / Т. Аршинник // Мир туризма. – 2005. – № 7. – С. 64-72.

3. Баланчук, М.   Суспільно-історичні туристичні ресурси Поділля  / М. Баланчук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2(24). – С. 124-130.

4. Бейдик, О.   Суспільно-географічні аспекти взаємодії України та Євросоюзу в рекреаційно-туристській галузі  / О. Бейдик // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Географія / відп. ред. Я. Б. Олійник. – К., 2007. – Вип. 54. – С. 37-39.

5. Бейдик, О. О.   Світові рекреаційно-туристські ресурси  / О. О. Бейдик, Л. Л. Криницька // Український географічний журнал. – 2007. – № 2. – С. 49-55.

6. Бейдик, О. О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України : автореф. дис. ... докт. географ. наук / О. О. Бейдик ; Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2004. – 36 с.

7. Вітвіцька, М.   Туристичний сезон на Тернопіллі розпочався у Збаражі  / М. Вітвіцька // Місто. – 2010. – 28 квіт. (№ 17). – С. 19.

8. Власенко, С.   Вихідні на Тернопільщині : туризм / С. Власенко // Берегиня. – 2007. – № 4. – С. 79-82.

9. Галаджій, О.   З Богом до Чорткова  / О. Галаджій // Міжнародний туризм. – 2008. – № 5. – С. 136-139.

10. Герасимів, З.   Перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери на території східної частини Опілля в межах Тернопільської області  / З. Герасимів // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 133-137.

11. Горон, В.   Кремнецькі гори, мури і святині  / В. Горон // Карпати .Туризм.Відпочинок. – 2008. – № 7-8. – С. 45-59.

12. Грипась, А.   Товтри & Медобори. Атолами Поділля  / А. Грипась // Міжнародний туризм. – 2008. – № 2. – С. 140-144.

13. Дишловий, І. М.   Розвиток туризму як стимулюючий фактор оздоровлення екологічної ситуації на території  / І. М. Дишловий // Екологічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 26-27.

14. Дністровський каньйон - унікальна територія туризму  // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Я. Брич, Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1(25). – С. 221-222.

15. Дутчак, С.   Обгрунтування нових підходів у дослідженні туристсько-рекреаційної діяльності (на прикладі Буковинських Карпат та Середнього Придністров'я)  / С. Дутчак // Історія української географії. – Тернопіль, 2004. – Вип. 10. – С. 57-63.

16. Заставецька, О.   Розвиток туризму в депресивному регіоні  : [Тернопільська область] / О. Заставецька, Н. Сватко // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2009. – № 32. – С. 11-12.

17. Історія української географії  : всеукр. наук.-теорет. часопис. Вип. 19 / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. – 131 с.

18. Касіянчик, І.   Розвиток природоохоронного і туристично-рекреаційного комплексу Заліщицького району  / І. Касіянчик // Магістр. – Тернопіль, 2005. – Вип. 1. – С. 18-21.

19. Козоріз, Ю.   Підземне царство Млинки  : [спелеотуризм] / Ю. Козоріз, Л. Бабюк // Карпати.Туризм.Відпочинок. – 2007. – № 12. – С. 21-26.

20. Кондратов, Н. А.   Особенности развития и современное состояние туризма в странах Северной Европы и на Европейском Севере России  / Н. А. Кондратов // География и экология в школе ХХІ века. – 2010. – № 9. – С. 11-22. – Продолж. Нач.: № 7/2010.

21. Кульова, В.   Тернопілля прагне стати туристичним  : [прес-тур на Тернопілля] / В. Кульова // Журналіст України. – 2010. – № 7. – С. 43-47.

22. Любіцева, О.   Етнокультурні традиції природокористування як ресурс рекреаційно-туристичної діяльності  / О. Любіцева // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Географія / відп. ред. Я. Б. Олійник. – К., 2007. – Вип. 54. – С. 11-12.

23. Мариняк, Я.   Суспільно-географічний аналіз стану готельно-ресторанного бізнесу в Україні (на матеріалах Тернопільської області)  / Я. Мариняк // Історія української географії : Всеукр. наук.-теорет. часопис / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, Я. І. Жупанський та ін. – Тернопіль, 2006. – Вип. 13. – С. 110-116.

24. Масловська, О.   Тернопільщина обирає "своє!"  / О. Масловська // Новости турбизнеса. – 2007. – № 11. – С. 28-31.

25. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія [Текст]. Вип. 1(25) / редкол.: В. Я. Брич, Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 228 с.

26. Новицька, С.   Ландшафтно-екологічна оцінка території Тернопільської області для цілей рекреації  / С. Новицька // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 188-198.

27. Положення про надання екскурсійних послуг та здійснення туристичного супроводу на території Тернопільської області  : затверджено рішенням Тернопільської облради від 29 квітня 2010 р. № 950 // Рада. – 2010. – № 5. – С. 3-5.

28. Рунців, О.   Демографічні чинники формування ринку туристських послуг Тернопільської області  / О. Рунців // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 157-161.

29. Рунців, О.   Історико-культурні ресурси Тернопільської області як джерела формування попиту і пропозиції на ринку туристичних послуг  / О. Рунців // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, Я. І. Жупанський та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С. 97-103.

30. Рутинський, М.   Реалії розвитку та структурно-геопросторової організації системи дитячої рекреації в областях Карпатського реґіону на початку ХХІ століття  / М. Рутинський // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 126-133.

31. Стецько, Н.   Аналіз стану і перспективи розвитку галузі туризму Тернопільської області  / Н. Стецько // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Я. Брич, Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1(25). – С. 108-114.

32. Стецько, Н.   Розвиток рекреації у Тернопільській області  / Н. Стецько // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 95-98.

33. Стеченко, Д. М.   Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях рекреаційно-туристичного природокористування  : регіональні проблеми природокористування / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 72-80.

34. Туристично-рекреаційний потенціал області розвиватимуть  // Свобода. – 2010. – 8 груд. (№ 100). – С. 2.

35. Фіткайло, О.   Сучасні тенденції розвитку туристсько-екскурсійної діяльності в Україні  / О. Фіткайло // Історія української географії та картографії : зб. матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., присвяч. 110-літньому ювілею професора В. Кубійовича, 18-19 лист. 2010 р., м. Тернопіль / редкол.: О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук, Т. Б. Заставецький та ін. – Тернопіль, 2010. – С. 149-151.

36. Шепетюк, С.   Методичні підходи до інтегрального аналізу кліматичних умов для рекреаційних цілей  / С. Шепетюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 98-102.

37. Шот, М.   Духовна і туристична сутність Монастирка  / М. Шот // Вільне життя. – 2010. – 6 серп. (№ 60). – С. 3.


Виконано 4.05.11 р.

Казимирович Л. А

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks