Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Дослідження психологічних аспектів комп’ютерної залежності в підлітковому віці»

1.    Акимов, С. К.  Психологічні особливості поведінки користувача в мережі Інтернет як детермінанти кіберзалежності / С. К. Акимов // Вісник Київського міжнародного університету. Сер. Психологічні науки / гол. ред. Т. О. Піроженко. – К., 2006. – Вип. 9. – С. 12–19.

2.    Антонова, Н. В.  Психология Интернета : направленность современных исследований / Н. В. Антонова, М. С. Одинцова // Журнал практического психолога. – 2010. – № 4. – С. 17–36.

3.    Белинская, Е.  Интернет-зависимость: аддитивные формы поведения / Е. Белинская // Народное образование. – 2009. – № 7. – С. 268–274.

4.    Бєлінська, О.  Дитина і комп'ютер : психологічні реалії віртуального світу / О. Бєлінська // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 46. – С. 27–29.

5.    Боголюбська, А.  Залежності та шляхи їх подолання / А. Боголюбська // Психолог. Шкільний світ. – 2007. – № 41. – С. 25–28.

6.    Бондаровська, В.  Інтернет-залежність і комп`ютерна безпека / В. Бондаровська // Психолог. Шкільний світ. – 2005. – № 25. – С. 21–25.

7.    Бондаровська, В.  Комп`ютер у школі та вдома: як гарантувати безпеку дитини? / В. Бондаровська // Психолог. Шкільний світ. – 2005. – № 25. – С. 16–20.

8.    Бондаровська, В.  Комплексне дослідження стану здоров`я користувачів комп`ютерів / В. Бондаровська // Психолог. Шкільний світ. – 2005. – № 25. – С. 59–61.

9.    Вакуліч, Т.  Феномен Інтернет-залежності підлітків у мережі " Інтернет" / Т. Вакуліч // Освіта і управління. – 2006. – № 2. – С. 155–160.

10.    Вакуліч, Т. М.  Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Т. М. Вакуліч ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2006. – 20 с.

11.    Войскунский, А. Е.  Развивается ли агрессивность у детей и подростков, увлеченных компьютерными играми? / А. Е. Войскунский // Вопросы психологии. – 2010. – № 6. – С. 133–143. – Библиогр.: с. 141–143.

12.    Войскунский, А. С.  Актуальные проблемы психологии зависимости от Интернета / А. С. Войскунский // Психологический журнал. – 2004. – № 1. – С. 90–101.

13.    Гвозденко, Л. А.  Чи слід боятися комп'ютера? / Л. А. Гвозденко, О. В. Артамонова, І. М. Чередніченко // Безпека життєдіяльності. – 2006. – № 4. – С. 40–42.

14.    Данилевська, О.  Лінгвокреативність підлітків у інтернет-комунікації / О. Данилевська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 11/12. – С. 132–140.

15.    Дическул, В. М.  Вплив інтернету в якості ЗМІ на розвиток особистості учня / В. М. Дическул, М. В. Тюкалов // Обдарована дитина. – 2010. – № 1. – С. 21–24.

16.    Дуброва, Т.  Вплив комп'ютерних ігор на особистість дитини / Т. Дуброва // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 8. – С. 26–30.

17.    Защита учащихся от угроз Интернета: опыт Франции // Народное образование. – 2007. – № 7. – С. 249–252.

18.    Комп'ютерна залежність чи розвага? // Позакласний час. – 2009. – № 23/24. – С. 71–74.

19.    Корнеева, Е.  Компьютерная зависимость: " бермудский треугольник" за углом / Е. Корнеева // Мир семьи. – 2004. – № 10. – С. 56–57.

20.    Лещенко, Л.  Комп'ютерна залежність – це небезпечно / Л. Лещенко // Початкова школа. – 2006. – № 3. – С. 42–46.

21.    Лещенко, Л.  Психологічні особливості взаємодії людини з комп'ютером / Л. Лещенко // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 4. – С. 19–23.

22.    Магда, Є.  Інтернет як засіб інформаційно-психологічного та соціального впливу / Є. Магда, Л. Смола // Університет. – 2009. – № 4. – С. 60–65.

23.    Малых, Т.  Наши дети во всемирной паутине Интернета / Т. Малых // Воспитание школьников. – 2008. – № 2. – С. 60–62.

24.    Малых, Т.  Педагогические аспекты информационной безопасности / Т. Малых // Народное образование. – 2007. – № 5. – С. 231–235.

25.    Мясников, И.  Подростки в киберпространстве / И. Мясников // Народное образование. – 2009. – № 6. – С. 267–271.

26.    Науменко, О. М.  Комп'ютер та дитина / О. М. Науменко // Психологічна газета. – 2010. – № 2. – С. 3–6.

27.    Оліярник, В.  Інтернет-середовище і формування гендерної ідентичності в процесі життєвого планування в підлітковому віці / Валерій Оліярник // Магістр. – Тернопіль, 2009. – Вип. 6. – С. 52–55. – Бібліогр. в кінці ст.

28.    Панов, С.  "Интернет-зависимость": причины и последствия / С. Панов // Учитель. – 2007. – № 5. – С. 63–66.

29.    Парфентьев, У.  Обеспечение безопасности несовершеннолетних в Интернете / У. Парфентьев // Народное образование. – 2009. – № 7. – С. 261–267.

30.    Прийменко, В.  Діти, які грають в ігри, або Комп'ютерна залежність / В. Прийменко // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 46. – С. 13–15.

31.    Прийменко, В.  Діти, які грають в ігри, або комп'ютерна залежність / В. Прийменко // Інформатика. Шкільний світ. – 2007. – № 5/7. – С. 16–18.

32.    Специфика агрессии в интернет-среде / С. Н. Ениколопов, Ю. М. Кузнецова, Н. П. Цибульский, Н. В. Чудова // Психологический журнал. – 2006. – № 6. – С. 65–72.

33.    Стеценко, І.  Комп'ютер для дітей : переваги і недоліки / І. Стеценко ; за матеріалами газети "Дитячий садок" №33/2006 р. // Інформатика. Шкільний світ. – 2006. – № 38/39. – С. 4–9.

34.    Терещук, Н. В.  Ігрова залежність у підлітковому віці як форма аддиктивної поведінки / Н. В. Терещук // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 1. – С. 31–41.

35.    Федоренко, Л. М.  Комп'ютерна ігроманія неповнолітніх очима юридичного психолога / Л. М. Федоренко // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 11. – С. 72–76.

36.    Худобець, О.  Інтернет і підліток – культура спілкування та залежність / О. Худобець // Історія України. Шкільний світ. – 2006. – № 20. – С. 14–16.

37.    Чайка, Г. В.  Компьютерные игры как современные сказки / Г. В. Чайка // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 4. – С. 65–67.

38.    Чайка, Г. В.  Симптоми комп'ютерної залежності / Г. В. Чайка // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 10. – С. 52–55.

39.    Янкович, О.  Згубний вплив інформаційно-комунікаційних технологій на фізичне та психічне здоров'я школярів / О. Янкович // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, Г.Терещук та ін. – Тернопіль, 2007. – № 9. – С. 251–254.

Рекомендаційний список літератури
підготувала Загородна С. Ю. (квітень 2011 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners