Рекомендаційний список літератури на тему:
«Застосування методу проектів на уроках інформатики і математики»

1.    Анісімов, Ю. Б.  Навчальні телекомунікаційні проекти в школі / Ю. Б. Анісімов // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2006. – № 8. – С. 40–42.

2.    Антонова, Е. И.  Проектная деятельность в старших классах при изучении геометрии / Е. И. Антонова // Математика в школе. – 2007. – № 4. – С. 17–21.

3.    Ахмедзянова, З.  Воспитание через организацию проектной деятельности / З. Ахмедзянова // Воспитание школьников. – 2008. – № 1. – С. 10–14.

4.    Бабич, В.  Тиждень проектів : використання проектних та комп'ютерних технологій у навчально-виховному процесі / В. Бабич // Інформатика. Шкільний світ. – 2008. – № 3. – С. 22–24.

5.    Беловінцева, М.  Мій досвід використання методу проектів на уроках інформатики / М. Беловінцева // Інформатика. Шкільний світ. – 2008. – № 3. – С. 16–21.

6.    Васильченко, С. В.  Повторення й узагальнення навчального матеріалу в проектній діяльності учнів / С. В. Васильченко // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2006. – № 1. – С. 28–30.

7.    Вахляева, Л. В.  Сочетание классно-урочной системы и проектного метода в IX-XI классах / Л. В. Вахляева // Информатика и образование. – 2007. – № 8. – С. 46–49.

8.    Веліховська, А. Б.  Використання нових інформаційних технологій у вивченні математики на основі методу проектів / А. Б. Веліховська // Математика в школах України. – 2005. – № 3. – С. 2–5.

9.    Веретенникова, А. Е.  Преемственность проектной технологии в школе и вузе / А. Е. Веретенникова // Наука и школа. – 2009. – № 2. – С. 17–20.

10.    Войтович, О.  Упровадження методу проектів у виховний процес / О. Войтович // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 9. – С. 33–36.

11.    Гесаль, А. В.  Метод проектів на уроках інформатики / А. В. Гесаль // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2007. – № 8. – С. 28–31.

12.    Громова, Т.  Проектная деятельность в учебном процессе / Т. Громова, О. Быкова // Учитель. – 2006. – № 4. – С. 17–20.

13.    Дарморез, А.  Поворот навколо точки. Використання методу проектів, 8 клас / А. Дарморез // Математика. Шкільний світ. – 2006. – № 17. – С. 16–19.

14.    Дацків, В.  Становлення та розвиток методу творчих проектів / В. Дацків // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Вип. 20. – С. 61–63.

15.    Дюба, І. В.  Робота над проектами як засіб соціалізації учнів / І. В. Дюба // Виховна робота в школі. – 2008. – № 5. – С. 28–36. – Проектні технології.

16.    Жиденко, Т. А.  Використання методу проектів на уроках інформатики / Т. А. Жиденко // Інформатика в школі. – 2009. – № 6. – С. 2–7.

17.    Заліщук, М. М.  Метод проектування в закладі нового типу / М. М. Заліщук // Управління школою. – 2008. – № 3. – С. 2–5. – Метод проектів.

18.    Зоненко, Н. В.  Метод проектів на уроках інформатики / Н. В. Зоненко // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2009. – № 4. – С. 19–20.

19.    Иванова, Л.  Проектирование в обучении : дидактические принципы / Л. Иванова // Учитель. – 2004. – № 6. – С. 11–15.

20.    Кайнова, В.  Проектна і науково-дослідницька діяльність – шлях до творчості / В. Кайнова // Рідна школа. – 2007. – № 10. – С. 21–22.

21.    Качеровська, Т.  Теоретичні основи застосування ігрового проектування у вітчизняній педагогіці : історичний аспект / Т. Качеровська // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 58–61.

22.    Кондрашина, О. В.  Навчальний проект з математики у 5 класі "У царстві Нептуна" за програмою "Intel: навчання для майбутнього" / О. В. Кондрашина // Математика в школах України. – 2009. – № 35. – С. 26–30.

23.    Консультации: метод проектов / В. В. Гузеев, Н. В. Новожилова, А. В. Рафаева, Скоробогатова // Педагогические технологии. – 2007. – № 1. – С. 103–114.

24.    Корчажкина, О. М.  Реализация педагогических проектов в общеобразовательной школе / О. М. Корчажкина // Педагогика. – 2008. – № 8. – С. 29–36.

25.    Ліпінський, В.  Застосування технології методу проектів при підготовці і проведенні учнівських олімпіад з інформатики / В. Ліпінський, С. Петровський // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Верлань, Ю. Дорошенко, В. Кравець, Г. Терещук та ін. – Тернопіль, 2007. – № 6. – С. 195–199.

26.    Малишко, В. В.  Усвідомлення учнями мети та завдань проектної діяльності / В. В. Малишко // Фізичне виховання в школах України. – 2009. – № 8. – С. 2–3.

27.    Метод проектів – сучасна педагогічна технологія навчання освітніх закладів різних рівнів / О. Карбованець, Н. Куруц, Н. Голуб, А. Майорош // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. / редкол.: І. В. Козубовська, О. П. Бартош, В. В. Туряниця та ін. – Ужгород, 2008. – Вип. 15. – С. 80–83.

28.    Метод проектів у сучасній освіті // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – № 5-6. – С. 8-10.

29.    Метод проектів як сучасна педагогічна технологія / Г. В. Бритикова, К. К. Медведик, О. Б. Ярцева, О. І. Амєрова // Управління школою. – 2008. – № 7. – С. 26–28.

30.    Митрохина, С. В.  Межпредметный проект как одна из форм коммуникативного обучения / С. В. Митрохина // Наука и школа. – 2007. – № 5. – С. 41–43.

31.    Момот, Ю. В.  Сучасні підходи до впровадження проектної технології у навчально-виховний процес закладів середньої освіти / Ю. В. Момот // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / ПДПУ ім. В. Г. Короленка ; головна редкол.: В. О. Пащенко та ін. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 184–189.

32.    Низкодубова, В. Й.  Метод проектів : [суть сучасного методу та вимоги до учнів під час роботи над проектом] / В. Й. Низкодубова // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – № 22. – C. 29–31.

33.    Нич, С.  Як використати проектну технологію / С. Нич // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 1. – С. 22–24.

34.    Обрізан, К.  Навчальний проект як прояв самостійної творчості учнів / К. Обрізан // Інформатика. Шкільний світ. – 2009. – № 13. – С. 19–24.

35.    Пуліна, А. А.  Метод проектів: історія й перспективи розвитку в сучасній системі освіти / А. А. Пуліна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон, 2005. – Вип. 40. – С. 116–119.

36.    Савенков, А. И.  Проектирование и исследование в современном образовании / А. И. Савенков // Химия в школе. – 2008. – № 6. – С. 2–8.

37.    Самойленко, Н. Б.  Реалізація методу проектів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / Н. Б. Самойленко // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2007. – № 4. – С. 36–37.

38.    Солодовникова, О. Н.  Метод проектов как средство реализации личностно ориентированного обучения в преподавании информатики и ИКТ / О. Н. Солодовникова // Информатика и образование. – 2007. – № 6. – С. 97–100.

39.    Хом'як, О. В.  Метод проектів у системі роботи вчителя щодо розвитку творчих здібностей школярів / О. В. Хом'як // Таврійський вісник освіти. – 2005. – № 3. – С. 83–91.

40.    Шликене, Т. Н.  Метод проектов как одно из условий повышения мотивации обучения учащихся / Т. Н. Шликене // Начальная школа. – 2008. – № 9. – С. 34–38.


Рекомендаційний список літератури включає 40 джерел
Підготувала Загородна С. (cічень 2011 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners