Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Психолого-педагогічний супровід системи проектування особистісного та соціального розвитку обдарованості»

1.    Беженар, Г. Д.  Освітнє середовище гімназії як засіб самореалізації обдарованої особистості / Г. Д. Беженар // Обдарована дитина. – 2008. – № 10. – С. 11–27.

2.    Белавина, О. В.  Одаренные дети: проблемы диагностики и адаптации / О. В. Белавина // Психологический журнал. – 2010. – № 1. – С. 41–54.

3.    Белова, Е. С.  Исследование одаренности дошкольников / Е. С. Белова // Психология и школа. – 2008. – № 1. – С. 18–21.

4.    Бех, І.  Психологічний супровід особистісного орієнтованого виховання / І. Бех // Початкова школа. – 2003. – № 3. – С. 1–6.

5.    Биржева, М. А.  Проектирование в работе с одаренными детьми младшего школьного возраста / М. А. Биржева // Начальная школа. – 2007. – № 3. – С. 42–45.

6.    Бланк, Т. В.  Обдаровані діти молодшого шкільного віку: виявлення – навчання – розвиток / Т. В. Бланк // Початкове навчання та виховання. – 2007. – № 10. – С. 2–7.

7.    Богоявленская, Д. Б.  Одаренность : понятие, виды, метод идентификации / Д. Б. Богоявленская // ALMA MATER: Вестник высшей школы. – 2010. – № 7. – С. 40–45.

8.    Богпомочева, О. А.  Особенности образа мира у одарённых подростков / О. А. Богпомочева // Психологическая наука и образование. – 2006. – № 4. – С. 5–21.

9.    Вартанова, С. А.  Проблема одаренности на современном этапе / С. А. Вартанова // Прикладная психология и психоанализ. – 2007. – № 3-4. – С. 31–41.

10.    Васильченко, Л. І.  Психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей / Л. І. Васильченко // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2007. – № 4. – С. 32–39.

11.    Взаємозв'язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованості : монографія / Р. О. Семенова, Д. К. Корольов, М. О. Мельник [та ін.]. – К. : Пед. думка, 2008. – 144 с.

12.    Віловата, В. І.  Робота з обдарованими учнями / В. І. Віловата // Зарубіжна література в школі. – 2007. – № 22. – С. 15–19.

13.    Водяха, С. А.  Проблемы диагностики и развития интеллектуально одаренных школьников / С. А. Водяха, Ю. Е. Аванова // Журнал практического психолога. – 2008. – № 2. – С. 23–33.

14.    Гильбух, Ю. З.  Внимание: одаренные дети / Ю. З. Гильбух. – М. : Знание, 1991. – 80 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер "Педагогика и психология"; № 9).

15.    Гільбух, Ю. З.  Розумово обдарована дитина : психологія, діагностика, педагогіка / Ю. З. Гільбух ; пер. з рос. – К. : Віпол, 1993. – 75 с. – (Учитель і психодіагностика ; № 2).

16.    Грицюк, Т.  Підтримка обдарованості школярів / Т. Грицюк // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 68–69. – Біла книга: думки та доробок освітян м. Тернополя.

17.    Гудь, М.  Обдаровані діти : психолого-педагогічні аспекти роботи / М. Гудь // Початкова освіта. Шкільний світ. – 2010. – № 39. – С. 2–6.

18.    Дмітрієва, О. А.  Сучасні підходи до вивчення феномену обдарованості / О. А. Дмітрієва // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 1. – С. 7–10.

19.    Доровской, А. И.  Дидактические основы развития одаренности учащихся : учебное пособие / А. И. Доровской. – М. : Рос. пед. агенство, 1998. – 210 с.

20.    Загребельна, О. О.  Дослідження проявів інтелектуальної та творчої обдарованості : теоретичний аналіз / О. О. Загребельна // Обдарована дитина. – 2008. – № 8. – С. 63–67.

21.    Зазимко, О. В.  Теоретичні засади визначення особистісних чинників розвитку обдарованості / О. В. Зазимко // Обдарована дитина. – 2008. – № 8. – С. 2–7.

22.    Здібності. Обдарованість. Таланти : система роботи з обдарованими дітьми / упоряд. М. Голубенко. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с.

23.    Івануць, О.  Роль сім'ї у процесі соціалізації обдарованих дітей / О. Івануць // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 11-12. – С. 56–58.

24.    Казакова, Н.  Діагностика обдарованості в дітей молодшого шкільного віку / Н. Казакова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М.  Вашуленко, Я. Кодлюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – № 4. – С. 13–18.

25.    Карабаєва, І. І.  Експериментально-психологічне обстеження обдарованих дітей старшого дошкільного віку / І. І. Карабаєва // Обдарована дитина. – 2008. – № 9. – С. 33–40.

26.    Карпенко, Наталія Андріївна.  Генезис розуміння батьками проявів дитячої обдарованості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Наталія Андріївна Карпенко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2009. – 18 с.

27.    Ковальчук, О.  Організація роботи з обдарованими дітьми / О. Ковальчук // Завуч. Шкільний світ. – 2009. – № 23-24. – С. 30–40.

28.    Корнеєва, О.  Робота з обдарованими та здібними учнями / О. Корнеєва // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 45. – С. 13–16.

29.    Кочерга, О.  Підтримуємо обдарованість : круглий стіл / О. Кочерга // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 3. – С. 21–23.

30.    Крутій, М.  Обдаровані діти / М. Крутій // Директор школи. Шкільний світ. – 2008. – № 47. – С. 20–25.

31.    Кузьменко, В.  Виявлення обдарованості дошкільника : змістові та організаційні особливості / В. Кузьменко // Обдарована дитина. – 2009. – № 1. – С. 10–15.

32.    Кульчицька, О. І.  Діагностика рівня розвитку творчих здібностей / О. І. Кульчицька // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 42–44.

33.    Кульчицька, О. І.  Обдарованість: природа і суть / О. І. Кульчицька // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 17–24.

34.    Кульчицька, О. І.  Соціальне середовище у розвитку обдарованості / О. І. Кульчицька // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 25–31.

35.    Лаптєва, О. Б.  Технологія управління системою роботи з обдарованими дітьми / О. Б. Лаптєва // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – № 10. – С. 2–12.

36.    Лук'яненко, С.  У творчому пошуку: досвід роботи з обдарованими учнями / С. Лук'яненко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, Г. Терещук та ін. – Тернопіль, 2007. – № 8. – С. 169–174.

37.    Михайлик, Л. В.  Формування освітнього середовища для розвитку обдарованої дитини / Л. В. Михайлик // Обдарована дитина. – 2010. – № 4. – С. 7–11.

38.    Нечаєва, О. С.  Розвиток навичок спілкування підлітків і старшокласників з проявами інтелектуальної обдарованості / О. С. Нечаєва // Обдарована дитина. – 2008. – № 8. – С. 36–40.

39.    Ніколаєва, О. М.  Програми соціально-комунікативного розвитку особистості учнів 7-9-х класів / О. М. Ніколаєва, Т. А. Голосенко, І. М. Стрельнікова // Виховна робота в школі. – 2008. – № 12. – С. 3–18.

40.    Остапчук, В.  Обдаровані діти. Які вони? : виступ шкільного психолога на консиліумі / В. Остапчук // Шкільний світ. – 2009. – № 19. – С. 9–11.

41.    Попович, О.  Обдарованість і її значимість для розвитку особистості / О. Попович // Завуч. Шкільний світ. – 2009. – № 23-24. – С. 21–25.

42.    Ріпка, А. Й.  Нові підходи до розкриття, реалізації та розвитку потенціалу особистості обдарованої дитини / А. Й. Ріпка // Таврійський вісник освіти. – 2005. – № 3. – С. 209–214.

43.    Сербіновська, Н. В.  Психологічні труднощі обдарованих учнів / Н. В. Сербіновська // Обдарована дитина. – 2008. – № 10. – С. 36–42.

44.    Соцька, М. В.  Система психолого-педагогічного супроводу здібних і обдарованих учнів у загальноосвітньому навчальному закладі / М. В. Соцька // Обдарована дитина. – 2010. – № 3. – С. 39–45.

45.    Туріщева, Л. В.  Обдарований – це про що? Чи про кого? / Л. В. Туріщева // Управління школою. – 2008. – № 16. – С. 27–31.

46.     Туріщева, Л. В.  Особливості роботи з обдарованими дітьми / Л. В. Туріщева // Початкове навчання та виховання. – 2010. – № 1. – С. 20-1–20-8. – Вкладка. Методичний банкъ. 52-й внесок.

47.    Хоменко, З. І.  Психологічні особливості роботи вчителя з обдарованими дітьми / З. І. Хоменко // Обдарована дитина. – 2008. – № 3. – С. 26–29.

48.    Чепур, О. С.  Роль психолога та педагога в роботі з обдарованими дітьми / О. С. Чепур // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 6. – С. 12–15.

49.    Щорс, В. В.  Робота соціального педагога з обдарованими дітьми в загальноосвітньому закладі / В. В. Щорс // Психологічна газета. – 2009. – № 9. – С. 19–25.

50.    Янковчук, М. М.  Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованих дітей / М. М. Янковчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 4. – С. 68–71.

51.    Яременко, Н.  Специфіка організації роботи з обдарованими дітьми / Н. Яременко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон, В. Терещук, М. Фіцула та ін. – Тернопіль, 2006. – № 4. – С. 208–210.

Рекомендаційний список літератури включає 51 джерело
Підготувала Загородна С. (січень 2011 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners