«Дослідниця культурних цінностей людини»

(до 55-річчя Лабащук Оксани Василівни – української літературознавиці, редакторки, педагогині, докторки філологічних наук, професорки кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання

ТНПУ ім. В. Гнатюка.)

   

   Народилась Оксана Василівна 8 листопада 1968 року. Закінчила філологічний факультет (1991), аспірантуру (2001) Львівського державного університету імені Івана Франка, докторантуру (2014) ТНПУ ім. В. Гнатюка.

   У 2001 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Українська примовка: особливості побутування та функціонування» за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика.

   У 2009 – стажування в рамках стипендії для зарубіжних науковців Каса імені Йозафа Мяновського на кафедрі фольклористики інституту етнології та культурної антропології Лодзького університету. Результатом стажування є стаття «Об’єкт і предмет дослідження в сучасній польській фольклористиці: антропологічне спрямування і методологічний плюралізм» (Тернопіль, 2009), а також переклад українською мовою статті провідної польської фольклористки В. Кравчик-Васілєвської «Електронний фольклор як явище цифрової культури» (Київ, 2009)

   У 2011 році вступила до докторантури на кафедру теорії літератури та порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У 2014 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила докторську дисертацію на тему «Оповіді матерів про вагітність і пологи та усна традиція: синтактика, семантика, прагматика» за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика.

   Працювала науковою працівницею Тернопільського обласного краєзнавчого музею, асистенткою, доценткою кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

   У 2015 році працювала викладачкою Академії технічно-гуманітарної в Бєльско-Бялій (Польща). Викладала курси: «Граматика російської мови (Лексикологія. Морфеміка і словотвір. Синтаксис)», «Образ світу слов’ян в мові та культурі».

   Зараз працює на посаді професорки кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання. Активно співпрацює із навчальними видавництвами м. Тернополя «Підручники і посібники» та «Мандрівець». Результатом цієї співпраці стали публікації низки освітніх видань з української мови, зарубіжної літератури, суспільних дисциплін для початкової та середньої школи.

   Під керівництвом професорки О. В. Лабащук захистили кандидатські дисертації троє аспірантів – Т. О. Романко, С. В. Бартіш, О. І. Крушельницька.

   Головна редакторка міжнародного наукового видання «Studia methоdologica». 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

Інформаційний список літератури

 

Дисертації

 1. Оповіді про вагітність і пологи та усна традиція: синтактика, семантика, прагматика : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філол. наук : 01.07 – фольклористика / О. В. Лабащук. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2014. – 200 с.

   Здійснено аналіз усних наративів про досвід вагітності та пологів з точки зору їх синтактики, семантики та прагматики. Оповіді про персональний досвід жінки-матері досліджено в контексті національної усної традиції розповідання. З'ясовано етапи формування натального наративу, особливості структури тексту персональних оповідей. Визначено, що натальний наратив побудований за парадигматичним принципом, а найбільш сталим структурним елементом у його будові є система дійових осіб. Семантика натального наративу корелює із традиційною фольклорною символікою, що визначає властиві для сучасного суспільства уявлення про вагітність, пологи, немовля. За посередництва натального наративу в сучасній материнській спільноті здійснюється конструювання та трансляція в традиції позитивних настанов стосовно народження дітей.

 1. Українська примовка: особливості побутування та функціонування : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.07 – фольклористика / О. В. Лабащук. – Львів : Нац. ун-т ім. Івана Франка. – 225 с.

   В умовах розбудови незалежної Української держави, зняття ідеологічних заборон на дослідження певних пластів народної творчості спостерігається розширення меж поняття" фольклор", що дозволяє залучати до вивчення матеріал, який раніше перебував на периферії уваги фольклористів.

 

Підручники, посібники, методичні рекомендації

 

 1. Граємо в "резинки". Правила гри. Коментарі / О. Лабащук. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2001. – 24 с.
 1. Грецька на кожен день : українсько-грецький розмовник / М. С. Лабащук, О. В. Лабащук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1997. – 36 с. 
 2. Дидактичні матеріали для тематичного оцінювання із зарубіжної літератури. 8 клас / Л. Бакало, О. Лабащук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – 96 с
 3. Дидактичні матеріали з української мови. 9 клас / О. В. Лабащук, О. І. Даценко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – 32 с.
 4. Дидактичні матеріали з української мови. 8 клас / О. В. Лабащук, О. І. Даценко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – 40 с. 
 5. Зарубіжна література. 7 клас / Н. Р. Міляновська, О. Лагошняк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1996. – 592 с. 
 6. Зошит з розвитку мовлення. 1 клас / О. В. Лабащук, О. В. Скіпакевич. – Тернопіль : Мандрівець, 2001. – 16 с.
 7. Зошит з розвитку мовлення. 2 клас / О. В. Лабащук, О. В. Скіпакевич. – Тернопіль : Мандрівець, 2001. – 24 с.
 8. Зошит з розвитку мовлення : навчальний посібник для 3 кл. чотириріч. почат. школи / О. В. Лабащук, О. В. Скіпакевич. – Тернопіль : Мандрівець, 2002. – 24 с.
 9. Зошит з української мови для контролю навчальних досягнень : 2-й кл. / О. В. Лабащук, О. В. Скіпакевич, Т. Б. Ухіна. – [2-ге вид. зі змін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 32 с.
 10. Зошит з української мови для контролю навчальних досягнень : 3-й кл. / О. В. Лабащук, О. В. Скіпакевич, Т. Б. Ухіна. – [2-ге вид. зі змін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 48 с.
 11. Зошит з української мови для контролю навчальних досягнень : 4-й кл./ О. В. Лабащук, О. В. Скіпакевич, Т. Б. Ухіна. – [2-ге вид. зі змін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 56 с.
 12. Кольорові стежки. 4 клас : зошит з розвитку зв’язного мовлення до підручника М. Захарійчук, А. Мовчун/ Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 64 с. 
 13. Кольорові стежки. 3 клас : зошит з розвитку зв’язного мовлення до підручника М. Захарійчук, А. Мовчун/ Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 72 с. 
 14. Кольорові стежки. 2 клас : зошит з розвитку зв’язного мовлення до підручника М. Захарійчук, А. Мовчун/ Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 64 с. 
 15. Мандрівка зі словом. 2 клас : зошит з розвитку зв'язного мовлення до підручника "Українська мова. 2 клас" М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик / Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 56 с. 
 16. Мандрівка зі словом. 3 клас : зошит з розвитку зв'язного мовлення до підручника "Українська мова. 3 клас" М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, М. А. Васильківської / Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 72 с.
 17. Мандрівка зі словом. 4 клас : зошит з розвитку зв'язного мовлення до підручника "Українська мова. 4 клас" М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко / Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 80 с. 
 18. Натальний наратив і усна традиція: синтактика, семантика, прагматика : монографія / Оксана Лабащук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 320 с. 
 19. Основи безпеки життєдіяльності. Розробки уроків. 3 клас / Г. Я. Жирська, О. В. Лабащук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – 56 с.
 20. Основи здоров'я. 1 клас : робочий зошит до підручника О. Гнатюк "Основи здоров'я. 1 клас" / Тетяна Решетуха, Оксана Лабащук. – Вид. 2-ге, переробл. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 48 с. 
 21. Основи здоров'я. 2 клас : робочий зошит до підручника О. Гнатюк "Основи здоров'я. 2 клас" / Тетяна Решетуха, Оксана Лабащук. – Вид. 2-ге, переробл. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 48 с. 
 22. Основи здоров'я. 3 клас : робочий зошит до підручника О. Гнатюк "Основи здоров'я. 3 клас" / Тетяна Решетуха, Оксана Лабащук. – Вид. 2-ге, переробл. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 48 с. 
 23. Основи здоров'я. 4 клас : робочий зошит до підручника О. Гнатюк "Основи здоров'я. 4 клас" / Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Вид. 2-ге, переробл. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 48 с. 
 24. Основи здоров'я. 5 клас : робочий зошит / Оксана Лабащук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 48 с.
 25. Паростки. 3 клас : майстер-клас із написання есе / Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 33 с. 
 26. Паростки. 4 клас : майстер-клас із написання есе / Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 40 с. 
 27. Русский фольклор : метод. рекомендации для студ. 1 курса филол. фак. пед. ун-та / О. В. Лабащук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 16 с.
 28. Сонячні вітрила. 4 клас : книга для додаткового читання / Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 160 с. 
 29. Сонячні вітрила. 3 клас : книга для додаткового читання / Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 152 с. 
 30. Сонячні вітрила. 2 клас : книга для додаткового читання / Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 144 с. 
 31. Сьогодні свято! Cценарії свят. 1–4 класи : ч. 2 : посібник для вчителів / О. Лабащук, Я. Морська, О. В. Скіпакевич. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 88 с.
 32. Сьогодні свято! Cценарії свят і розваг у дитячому садочку : ч. 3 / Л. Домбровська, О. В. Лабащук. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 96 с.
 33. Українська мова. 4 клас : методичні рекомендації та завдання для контролю і оцінювання навальних досягнень учня / Ухіна Тетяна, Лабащук Оксана, Скіпакевич Ольга. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – 60 с.
 34. Українська мова. 3 клас : методичні рекомендації та завдання для контролю і оцінювання навальних досягнень учня / Ухіна Тетяна, Лабащук Оксана, Скіпакевич Ольга. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – 60 с.
 35. Українська мова. 2 клас : методичні рекомендації та завдання для контролю і оцінювання навальних досягнень учня / Ухіна Тетяна, Лабащук Оксана, Скіпакевич Ольга. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – 36 с.
 36. Українська мова. 1 клас : методичні рекомендації та завдання для контролю і оцінювання навальних досягнень учня / Лабащук Оксана, Скіпакевич Ольга. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – 24 с.
 37. Українська примовка: структура, побутування, функції / О. В. Лабащук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 156 с. 
 38. Фізкультхвилинки у початковій школі / Т. Решетуха, Т. Ухина, О. Лабащук. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 128 с.
 39. Фольклорная практика : метод. рекомендации для студентов 1 курса филол. фак. пед. ун-та / О. В. Лабащук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 16 с. 
 40. Я досліджую світ. Зошит для 1 класу : у 2-х ч. Ч. 1 / Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 64 с. – До підручників за програмою Р. Шияна.
 41. Я досліджую світ. Зошит для 1 класу : у 2-х ч. Ч. 2 / Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 64 с. – До підручників за програмою Р. Шияна.
 42. Я досліджую світ. Зошит для 1 класу : у 2-х ч. Ч. 1 / Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 64 с. – До підручника Н. М. Бібік, Г. П. Боднарчук.
 43. Я досліджую світ. Зошит для 1 класу : у 2-х ч. Ч. 2 / Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 64 с. – До підручника Н. М. Бібік, Г. П. Боднарчук.
 44. Я і Україна. Громадянська освіта : навчальний посібник для 3 класу / Оксана Лабащук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 80 с.
 45. Я і Україна. Я і суспільство : робочий зошит для 3 класу / Рудик Тетяна, Лабащук Оксана. – Тернопіль : Мандрівець, 2004. – 44 с.
 46. Я і Україна. Я і суспільство : робочий зошит для 4 класу / Рудик Тетяна, Лабащук Оксана. – Тернопіль : Мандрівець, 2004. – 44 с.

 

Статті у наукових і фахових виданнях

 1. Автобіографічна оповідь як персональна міфотворчість / О. Лабащук // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – 2015. – Вип. 18/20. – С. 203–212. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2015_18-20_25.
 2. Актуальне дослідження про підготовку магістрів-філологів в європейських університетах // Studia Methodologica. – 2020. – Вип. 50. – С. 140–142. – Режим доступу: http://194.44.132.109/bitstream/123456789/18485/1/Labashchuk.pdf
 3. Богородица как покровительница дето-рождения в современном фольклорном нарративе / Оксана Лабащук // Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum. – 2009. – С. 239–250. – Режим доступу: https://www.academia.edu/44646664/_red_Biblia_Slavorum_Apocryphorum_Novum_Testamen
 4. Врач и лекарь в представлениях наших современниц : на материале женских рассказов о беременности и родах / Лабащук Оксана // X Конгресс этнографов и антропологов России : тезисы докладов. – 2013. – С. 254.
 5. Використання примовок у процесі навчання та виховання. / О. Лагошняк (Лабащук). – Початкова школа. – 2016. – № 5. – С. 23‒24.
 6. Глобалізація VS регіоналізм у сучасному фольклорі: порівняльний аналіз фольклорних мотивів / Оксана Лабащук // Studia Methodologica. – 2015. – Issue 40 : Пам'яті доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром'яка (1937–2014). – С. 107–114. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6369/1/Labashchuk.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.
 7. Денники Петра Сороки: поетичний меморат і відлуння часу / Лабащук Оксана Василівна, Решетуха Тетяна Василівна // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки) : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11–12 лютого 2021 року. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. С. 27–29. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18277/1/Labashchuk%20_%20Reshetukha.pdf
 8. Драматичний характер примовки / О. Лабащук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2001. – Вип. 2 (10). – С. 185–187. – Режим доступу: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/192-literaraturoznavstvo
 9. Здобутки та перспективи дослідження автобіографічних оповідей у фольклористиці / Оксана Лабащук // Studia Methodologica. – 2016. – Вип. 43. – С. 14–22. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9245/1/2Labacshuk.pdf
 10. Зміни у розумінні поняття «фольклорна проза» / О. В. Лабащук // Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях: матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26–27 березня 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 39–42. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/19491/1/Labashchuk.pdf
 11. Индивидуальное и общее в фольклорных семантических моделях: опыт анализа современной фольклорной традиции / Оксана Лабащук // FoliaLitterariaRossia 8. Myśl wartościująca w literaturze (między porywami uczuć i prozą życia) / pod redakcją Aleksandry Szymańskej i Ewy Sandzińskiej. – Lódż : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – S. 29–38. 
 12. Категории качества, количества и знака в отношении к категориям факта и истории / Оксана Лабащук, Михаил Лабащук // Peculiarity of Man. – 2015. – №. 21– С. 359–370.
 13. Концепт врача в материнских нарративах о беременности и родах: структурно-семантический анализ / Оксана Лабащук // Folia Litteraria Rossia 3. – Lodź : Primum Verbum, 2010. – S. 165–174. 
 14. "Малюк Цахес, на прізвисько Цинобер": материнська й Божа опіка над сиротою. Спроба антропологічного прочитання / О. В. Лабащук // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. Літературознавство. № 14. – Луцьк, 2008. – С. 27–31. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/159318627.pdf
 15. Материнський меморат як тематичний різновид неказкової прози / Оксана Лабащук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2007. – Вип. 41. – С. 284–292.
 16. Методологічні засади дослідження прагматики натального наративу / Оксана Лабащук // Studia Methodologica. – 2013. – Вип. 35 : Поетика лірики : зб. наук. праць пам'яті доктора філол. наук, професора Т. Волкової. – С. 77–82. – Бібліогр. в кінці ст.
 17. Методологія сучасних досліджень фольклору крізь призму наукової спадщини Івана Франка / Оксана Лабащук // Рецептивні моделі творчості Івана Франка. – 2007. – С. 309–320. – Бібліогр. в кінці ст. – Режим доступу: http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/ivan-franko-zbirnyk-2010-t01/101Oksana_Labashchuk.pdf
 18. Миф vs история в материнских рассказах о беременности и родах / Оксана Лабащук // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. – 2011. – Вип. 4. – С. 142–148. – Режим доступу: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=562323
 19. Міфологічні уявлення жінок про материнство: від персонального досвіду до наративу : [досліджено усні розповіді жінок про їх досвід очікування і народження дитини, зафіксовані у формі наративного інтерв'ю] / Оксана Лабащук // Studia Methodologica. – 2017. – Вип. 45 : Пам'яті доктора філологічних наук, професора Михайла Лабащука (1956–2016). – С. 82–88. – Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів К.-Г. Юнга / Оксана Лабащук // Studia Methodologica. – 2007. – Вип. 19 : Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром'яка. – С. 116–123. – Бібліогр.в кінці ст.
 21. Наративи материнської субкультури: до постановки проблеми / Оксана Лабащук // Матеріали до української етнології : збірник наукових праць. – Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2007. – Вип. 6 (9). – С. 220–225. 
 22. Народження надзвичайного немовляти в розповідях матерів / Оксана Лабащук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 39. – С. 502–507. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4368. – Бібліогр. в кінці ст.
 23. Натальний наратив: міф vs історія / Оксана Лабащук // Studia Methodologica. – 2012. – Вип. 34 : Теорія літератури і гуманітарні студії : зб. наук. праць з нагоди сімдесятип'ятиріччя Р. Гром'яка. – С. 234–238. – Бібліогр. в кінці ст. 
 24. Некоторые особенности фольклоризма Марины Цветаевой (к вопросу о природе поэтического творчества) / Оксана Лагошняк // Studia methodologica. Сер. Філософія та методологія. – 1996. – Вип. 2. – С. 132–134. – Библиогр. в конце ст.
 25. Нові погляди на дослідження сучасного фольклору / Оксана Лабащук // Міфологія і фольклор. – 2012. – №  (10). – С. 110–112.
 26. Об’єкт і предмет дослідження в сучасній польській фольклористиці: антропологічне спрямування і методологічний плюралізм / Оксана Лабащук// Studia Methodologica : альманах / голов. ред. І. Папуша ; відп. ред. Ю. Завадський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 28. – С. 162–169. 
 27. Обрядові пісні та примовки / Оксана Лабащук // Studia methodologica. Філософія. Філологія. – 2000. – Вип. 8. – С. 64–68. – Бібліогр. в кінці ст.
 28. Перспективи застосування методики наративного інтерв’ю для сучасних фольклористичних досліджень / Оксана Лабащук // Studia Methodologica. – 2019. Вип. 48. – С. 41–50.– Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15400/1/LABAShchUK.pdf
 29. Прагматика натального наративу / Оксана Лабащук // Матеріали до української етнології. – 2014.– Вип. – С. 211–217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2014_13_27.
 30. Примовки і замовляння: до питання про долю традиційної магічної поезії / Оксана Лягошняк (Лабащук) // Slavica Tarnopolensia. – 1996. – Вип. – С. 99–105. – Бібліогр. в кінці ст.
 31. Проблема термінотворення в українській фольклористиці: примовка / Оксана Лабащук // Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми : науковий семінар / наук. ред. Р. Т. Гром'як. – Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2006. – С. 231–237. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9147/1/Terminosust_seminar.pdf
 32. Продуктивність категорії мотиву для структурно-семантичних досліджень сучасного натального наративу / Оксана Лабащук // Матеріали до української етнології. – 2013. – Вип. 12. – С. 136–141. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2013_12_28.
 33. Семантика та функції примовок у весняних календарних обрядах українців / О. Лабащук // Мандрівець. – 2004. – № 5. – С. 67–71.
 34. Соматична добудова новонародженого: спроба антропологічно-функціонального аналізу фольклорного тексту / Оксана Лабащук // Studia Methodologica. – 2008. – Вип. 25 : Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. – С. 236–242. 
 35. Сучасний натальний наратив і динаміка усної оповідної традиції / Оксана Лабащук // Еволюція як методологічна та світоглядна проблема в гуманітарних науках : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2010. – С. 63–69.
 36. Типи дійових осіб у сучасному натальному наративі / О. Лабащук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л. Ф. Дунаєвської. – С.311–320.
 37. Фольклористика у дослідженні досвідів війни: методологічний аспект / О.В. Лабащук // Наративи війни у фольклорних, літературних та медійних текстах : збірник тез міжнародної наукової конференції (27 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 34–37. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/29544/1/10_Labashyk.pdf
 38. Фольклорна практика: формування компетентностей вчителя-словесника та перша спроба наукової роботи / О. В. Лабащук // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 25–27. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/24161/1/Labashchuk.pdf
 39. Фольклорный меморат в современном русском научном дискурсе / Оксана Лабащук // Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.– 2008.– Т.  – С. 143–148.
 40. Формування натального наративу / Оксана Лабащук // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – 2013. – Вип. 13. – С. 260–275. – Режим доступу: https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/Rodyna_Kolessiv_Labashchuk_O_Formuvannya_natalnoho_naratyvu_2013.pdf
 41. Функції натального наративу/ О. Лабащук // Мова і культура. – 2012. – Вип. 15, т. 8. – С. 46–54. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_8_9
 42. Функциональная специфика приговора: синхрония и диахрония / Оксана Лабащук // Rozprawy komisji językowej. – 2006. – Т. 51. – С. 227–234.

***

 1. Autobiographical narratives about the pregnancy experience: symbols, myths, interpretations/ O. Labashchuk, T. Reshetukha, T. Harasym // Studia Ethnologica Croatica, – Vol. 32, іssue 1. – P. 283–307. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/24393/1/Garas1.pdf
 2. Child in the natal narratives of modern Ukrainian mothers: Folkloric symbols and frequent motifs / O. Labashchuk, H. Derkach, T. Reshetukha // Folklore (Estonia). – 2020.– Vol. 80. – P. 69–96. – Режим доступу: https://www.folklore.ee/folklore/vol80/ukraine.pdf
 3. COVID-19 Vaccination and Ukrainians: Myths, Memes and Narratives/ O.Labashchuk, T. Reshetukha, H. Derkach, O. Kushnir, N. Hrytsak // Cesky Lid. – Prague : Institute of Ethnology Czech Academy of Sciences, 2022. – Vol. 109, issue 4. – P. 463–486. 
 4. Distance learning of «history of nineteenth-century foreignliterature» course in the context of covid-19 pandemic: educators’ experiences/ N. Hrytsak, H. Derkach, N. Kuchma // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 1. – C. 189–198. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/19453/3/24_Hrytsak_Derkach_Kuchma_Labashchuk.pdf
 5. O niektórych aspektah macierzystego folklory. Obraz niemowlęcia / Labaszczuk// Rodzina, tradycja, regionalizm. Oświata i kultura na podbeskidziu. – 2007. – T. 4. – S. 339–347.
 6. Taras Shevchenko as Sacrum of Maidan: on values during the revolution / Oksana Labashchuk // Świat i Słowo. – 2014. – 2, іssue 12. – P. 245–256. – Режим доступу: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.desklight-36e215a9-fdb1-4cf2-8e32-f2f0f8228617

Список підготувала І. В. Беновська

листопад 2023 р.,  97 джерел

ResourceТNPU

Ministry of Education and Science of Ukraine

Online resource TNPU

Разумков центр

Scientometry

Partners

We are on social networks