«Природа і світ: досліджуємо разом»
(до 60-річчя від дня народження Гладюк Тетяни Володимирівни,
доцента кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти)


   Гладюк Тетяна Володимирівна народилася 25 березня 1963 року в м. Козятин Вінницької області. У 1980–1985 рр. навчалася на природничому факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я. Галана (нині Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка), по закінченні їй було присвоєно кваліфікацію вчителя хімії та біології.

   У 1985–1989 рр. працювала в середніх школах с. Ківшовата, Велика Березянка Таращанського району Київської області на посадах вихователя групи продовженого дня, вчителя біології та хімії. З 1990 по 1992 рік – вихователь дитячого садочка № 35 м. Тернополя. У 1992–1999 р. працювала асистентом кафедри методики викладання природничих дисциплін Тернопільського державного педагогічного інституту. У 1998 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України на тему: «Підготовка студентів до інтегрованого навчання учнів природничих дисциплін». У 2002 році присвоєно вчене звання доцент.
   З 1998 по 2005 р. – асистент, згодом доцент кафедри природничих і математичних дисциплін початкового навчання Тернопільського державного педагогічного інституту.
   У 2000–2005 рр. – заступник декана факультету підготовки вчителів початкових класів. З 2005 до 2013 рр. – завідувач кафедри природничих і математичних дисциплін початкового навчання у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка. З 2013 р.. і до тепер – доцент кафедри педагогіки і методики початкової освіти ТНПУ імені В. Гнатюка (з 2014 року – кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти).

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

Автореферат дисертації

 

1. Підготовка студентів до інтегрованого навчання учнів природничих дисциплін : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Т. В. Гладюк. – Київ, 1997. – 16 с.


   В умовах реформування системи освіти в Україні висуваються нові вимоги до підготовки вчителя природничих дисциплін, згідно з якими випускники вищих педагогічних закладів освіти мають оволодівати теоретичними знаннями та практичними вміннями, щоб бути спроможними розв’язувати завдання сучасної шкільної природничо-наукової освіти. У працях Н. М. Буринської, С. У. Гончаренка, І. Д. Зверева, В. Р. Ільченко, Г. С. Калінової, А. М. Мягкової, Л. В. Тарасова, А. Г. Хрипкової та інших вчених доведено, що розв’язання завдань шкільної природничонаукової освіти потребує застосування в навчанні учнів інтегрованого підходу.

 

Підручники, посібники, методичні рекомендації


2. Анатомія і фізіологія дітей з основами патології та генетики : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності «Початкова освіта».. Ч. 1 / Тетяна Гладюк. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2010. – 273 с.

 

3. Анатомія і фізіологія дітей з основами патології та генетики : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності «Початкова освіта». Ч. 2 / Тетяна Гладюк. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2010. – 272 с.: іл.

 

4. Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни : завдання для самостійної роботи студ. / Т. В. Гладюк. – Тернопіль : ТДПУ імені В. Гнатюка, 2003. – 94 с.

 

5. Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни : навчальний посібник для студ. фак. підгот. вчит. почат. кл. : [у 2 ч.]. Ч. 1 / Тетяна Гладюк. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2007. – 122 с.

 

6. Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни : навчальний посібник для студ. фак. підготовки вчит. почат. кл. : [у 2 ч.]. Ч. 2 / Тетяна Гладюк. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2007. – 130 с.

 

7. Біологія. 9 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Алла Степанюк, Наталія Міщук, Тетяна Гладюк, Галина Жирська, Любов Барна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 288 с. – Наказ МОНУ № 56 від 9.02.2009 р.

 

8. Біологія: тестовий контроль навчальних досягнень. 9 клас / Г. Жирська, Н Міщук, А. Степанюк, Л. Барна, Т. Гладюк – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 112 с.

 

9. Біологія. Хімія : інтегровані заняття / Тетяна Гладюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1997. – 84 с.

 

10. Екзамен з хімії. 9 клас : відповіді на білети / М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1999. – 48 с.

 

11. Зошит з природознавства. 5 клас / Т. В. Гладюк, Г. Я. Жирська – Тернопіль : Мандрівець, 1999. – 48 с.

 

12. Зошит з природознавства. 5 клас / Т. В. Гладюк, Г. Я. Жирська. – Вид. 2-ге зі змінами – Тернопіль : Мандрівець, 2003. – 48 с.

 

13. Лабораторні роботи із загальної біології : методичний посібник для вчителів та студентів / Н. Й. Міщук, Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк. – Тернопіль, 1997. – 48 с.

 

14. Основи природознавства : лекційний курс : [навчальний посібник для студ. фак. підготовки вчителів початкових кл.] / Т. В. Гладюк, Л. А. Мечник, Г. Б. Чайковська. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2009. – 164 с.

 

15. Основи природознавства : навчальний посібник для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів. Ч. 1. / Г. Б. Чайковська, Т. В. Гладюк. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2008. – 126 с.


16. Основи природознавства : навчальний посібник для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів. Ч. 2. / Г. Б. Чайковська, Т. В. Гладюк. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2008. – 108 с.


17. Природознавство : зошит 3 кл. : до підручника І. В. Грущинської / Т. В. Гладюк, Н. О. Будна, М. М. Гладюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. – 84 с.


18. Природознавство : конспекти уроків 2 клас : до підручника Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 288 с.


19. Природознавство : конспекти уроків: 3 клас : до підручника І. В. Грущинської / Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк, Н. О. Будна. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 304 с.


20. Природознавство : конспекти уроків : 4 кл. : до підручника Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – 240 с.


21. Природознавство : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : 1 клас / А. В. Степанюк, Т. В. Гладюк, Н. О. Будна. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 144 с.


22. Природознавство : підручник для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 192 с. : іл.


23. Природознавство : робочий зошит для 4 кл. : до підручника Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк / Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. – 92 с.


24. Природознавство в таблицях. 2 клас / М. М. Гладюк Н. О. Будна, Т. В. Гладюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 56 с.


25. Природознавство в таблицях. 3 клас / М. М. Гладюк Н. О. Будна, Т. В. Гладюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 56 с.


26. Природознавство в таблицях. 4 клас / М. М. Гладюк Н. О. Будна, Т. В. Гладюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 52 с.


27. Природознавство. Дидактичні картки. 1 клас / А. В. Степанюк, Т. В. Гладюк, Н. О. Будна. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 104 с.


28. Природознавство. Картки для самостійної роботи. Бліц-контроль. 3 клас : до підручника І. В. Грущинської / Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк, Н. О. Будна. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 96 с.


29. Природознавство. Картки для самостійної роботи. 4 клас / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – 96 с.


30. Природознавство. Тестові завдання. 3 клас : до підручника І. В. Грущинської / Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк., Н. О. Будна. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2018. – 160 с.


31. Природознавство. Тестові завдання. 4 клас : до підручника Т. В. Гладюк, М. М Гладюк. / Т. В. Гладюк., М. М. Гладюк, Н. О. Будна. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. – 184 с.


32. Робочий зошит з анатомії і фізіології дитини з основами шкільної гігієни : посібник для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів / Т. В. Гладюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 98 с.


33. Робочий зошит з анатомії і фізіології дітей з основами генетики : посібник для студентів напряму підготовки "Початкова освіта" / Т. В. Гладюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 124 с.


34. Робочий зошит з основ біології та генетики людини : посібник для студентів напрямів підготовки «Психологія», «Практична психологія» / Т. В. Гладюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 122 с.


35. Робочий зошит з основ природознавства / Г. Б. Чайковська, Т. В. Гладюк, Л. А. Мечник. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 98 с.


36. Робочий зошит з природознавства. 5 клас / Г. Я. Жирська, Т. В. Гладюк. – 2-ге вид., випр. та допов. – Тернопіль : Астон, 2011. – 56 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-1444 від 29.12.2006 р.

 

37. Робочий зошит з природознавства. 5 клас / Г. Я. Жирська, Т. В. Гладюк. – Тернопіль : Астон, 2006. – 48 с.

 

38. Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 6 клас : методичні рекомендації для вчителів біології ЗОШ та студ. пед. вузів / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Т. В. Гладюк [та ін.] ; наук. ред. В. М. Черняк. – 3-тє вид. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 92 с.

 

39. Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 7 клас : методичні рекомендації для вчит. біології загальноосвіт. шкіл / В. М. Черняк, Л. С. Похила, Т. В. Гладюк [та ін.] ; наук. ред. В. М. Черняк. – 2-ге вид. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 104 с.

 

40. Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 8 клас : методичні рекомендації для вчит. біології ЗОШ та студ. вищ. пед. навч. закл. із спец. "Біологія" / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Т. В. Гладюк [та ін.] ; наук. ред. В. М. Черняк. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 136 с. – Протокол МОНУ № 25 від 04.06.1998 р.

 

41. Тести з анатомії і фізіології дитини з основами шкільної гігієни : посібник для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Початкове навчання» / Т. В. Гладюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 94 с.


42. Уроки з природознавства. 1 клас : посібник для вчителя / Н. О. Будна, А. В. Степанюк, Т. В. Гладюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 256 с. (Бібліотека вчителя).


43. Я досліджую світ : завдання для опитування : 2 кл. / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, Н. Б. Шост. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. – 56 с.


44. Я досліджую світ : завдання для опитування : 3 кл. / Л. В. Лисобей, Н. О. Будна, Т. В. Гладюк [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. – 64 с.


45. Я досліджую світ : конспекти уроків : 3 кл. : посібник для вчителя : у 2 ч. Ч. 1 / Л. В. Лисобей, Н. О. Будна, Т. В. Гладюк [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. – 144 с.


46. Я досліджую світ : конспекти уроків : 3 кл. : посібник для вчителя : у 2 ч. Ч. 2 / Л. В. Лисобей, Н. О. Будна, Т. В. Гладюк [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. – 248 с.


47. Я досліджую світ : підручник для 2 кл. закладів загальн. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 1 / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Л. В. Лисобей, Н. Б. Шост. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019. – 144 с. – Режим доступу: https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/2-klas-ja-doslidzhuju-svit-budna-2019-1.pdf.

 

48. Я досліджую світ : підручник для 2 кл. закладів загальн. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 2 / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Л. В. Лисобей, Н. Б. Шост. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019. – 144 с. – Режим доступу: https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/2-klas-ja-doslidzhuju-svit-budna-2019-2.pdf

 

49. Я досліджую світ : підручник для 3 кл. закладів загальної середньої освіти : у 2 ч. Ч. 1 / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Н. Б. Шост, Л. В. Лисобей. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. – 160 с. – Режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-3-klas-2020/8-YDS-3kl/YDS-3kl-Budna/YDS-3kl-ch1-Budna.pdf.

 

50. Я досліджую світ : підручник для 3 кл. закладів загальної середньої освіти : у 2 ч. Ч. 2 / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Н. Б. Шост, Л. В. Лисобей. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. – 160 с. – Режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-3-klas-2020/8-YDS-3kl/YDS-3kl-Budna/YDS-3kl-ch2-Budna.pdf.

 

51. Я досліджую світ : підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти : у 2 ч. Ч. 1 / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Н. Б. Шост. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. – 160 с. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDownload?doc_id=254111

 

52. Я досліджую світ : підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти. : у 2 ч. Ч. 2 / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Н. Б. Шост. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. – 160 с. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDownload?doc_id=254112

 

Статті у наукових і фахових виданнях


53. Актуальні проблеми методичної підготовки вчителя природничих дисциплін до роботи в умовах профільної школи / М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк // Тернопільські біологічні читання – 2018 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю заснування Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка, 19–21 квіт. 2018 р., Тернопіль / редкол.: Н. М. Дробик, М. М. Барна, В. В. Грубінко [та ін.] ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Вектор, 2018. – С. 179–182. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/10508/1/58Gnatyk.pdf

 

54. Актуальні проблеми методичної підготовки вчителя біології та хімії / Т. В. Гладюк // Біологія і хімія в школі. – 1997. – № 4. – С. 30–32.

 

55. Використання інтерактивних методів у навчанні природничим дисциплінам майбутніх учителів початкової школи / Т. В. Гладюк // Шляхи удосконалення навчального процесу в контексті інноваційних змін у системі вищої освіти. – 2011. – С. 114–117. – Бібліогр. в кінці ст.

 

56. Використання інформаційних технологій у процесі проведення лекцій з природничих дисциплін / Т. В. Гладюк // Теоретичні та прикладні аспекти використання інформаційних технологій у системі університетської освіти. – 2008. – С. 49–53.

 

57. Використання міжпредметних завдань у методичній підготовці майбутніх учителів хімії та природничих наук / М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26–27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 92–95. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25727/1/25_Gladyuk%20Gladyuk.pdf.

 

58. Готовність абітурієнтів до навчання у вищих педагогічних закладах освіти / Т. Гладюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 1. – С. 137–141. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2002/2002-1.pdf

 

59. Досвід використання сучасних технологій навчання у методичній підготовці майбутніх учителів / М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк // International scientific and practical conference «Innovations and modern technology in the educational System : contribution of Poland and Ukraine» : Сonference Proceeding, May 5–6, 2017. – С. 38–41.

 

60. Забезпечення якості природничої підготовки майбутніх вчителів початкової школи в умовах кредитно-трансферної системи організації навчання / Т. В. Гладюк // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20–21 трав. 2008 р. / [за заг. ред. Г. В. Терещука]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2008. – С. 44–47.

 

61. Зміст природничо-наукової освіти у початковій школі в контексті вимог програми міжнародного дослідження TIMSS / Тетяна Гладюк, Микола Гладюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2022. – № 2. – С. 98–106. – Бібліогр. в кінці ст. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/27924/1/12_HLADIUK.pdf

 

62. Ідеї формування екологічної культури молодших школярів у педагогічній спадщині В.Сухомлинського / Т. Гладюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 5, спецвипуск : Василь Сухомлинський і сучасність: Батьківська педагогіка. – С. 56–59. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2002/2002-5.pdf.

 

63. Інтеграція природничих дисциплін у школі / А. В. Степанюк, Т. В. Гладюк // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 1. – С. 18–24.


64. Концептуальні засади конструювання змісту шкільних підручників з природознавства / А. В. Степанюк, Т. В. Гладюк, І. С. Кучеров // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи ; [за ред.. В. Д. Сиротюка;]. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 33. – C. 158–163.


65. Модернізація змісту природничої підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах упровадження нового змісту початкової освіти / Т. В. Гладюк // Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти. – 2013. – С. 64–67. – Бібліогр. в кінці ст.

 

66. Навчально-дослідний практикум в профільній школі як форма реалізації міжпредметних зв'язків хімії з біологією / М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня, 2019 р., м. Тернопіль / редкол.: А. В. Степанюк, С. В. Мохун, О. М. Федчишин [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 170–173. – Бібліогр. в кінці ст. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13336/1/Gladyk_konf.pdf.

 

67. Основні шляхи вдосконалення методичної підготовки майбутніх учителів хімії та біології / Т. Гладюк // Природничо-наукова освіта школярів: реалії та перспективи : Всеукраїнська науково-практична конференція, 17–19 вересня, 2003 р. / ред.: Г. Терещук, М. Барна, Л. Ващенко. [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – С. 106–108.

 

68. Особливості природничо-методичної підготовки майбутніх фахівців у галузі дошкільної, початкової та середньої освіти в умовах війни / М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29–30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2022. – C. 67–70. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/27016/1/gladuk.pdf

 

69. Оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів початкової школи з природничих дисциплін / Т. В. Гладюк // Проблеми конструювання та застосування засобів оцінювання успішності студента. – 2012. – С. 103–107. – Бібліогр. в кінці ст.

 

70. Педагогічні умови підвищення ефективності природничо-наукової підготовки майбутніх вчителів початкових класів / Т. Гладюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 39–43. – Бібліогр. в кінці ст. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2004/2004-2.pdf.

 

71. Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення природничих дисциплін / Т. Гладюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2009. – № 5. – С. 108–112. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/21750/1/Hladiuk.pdf.


72. Підготовка магістрантів до проведення хіміко-педагогічних досліджень / М. М. Гладюк, Т. В. Гладюк // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика : збірник наукових праць. – Вінниця : Нілан Лтд, 2016. – Вип. 2. – С. 47–50.


73. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до ознайомлення дітей із природою / Т. Гладюк, М. Гладюк // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / [за ред.: В. М. Чайки, О. І. Янкович]. – Тернопіль : [Осадца Ю. В.], 2019. – С. 169–179. – Бібліогр. в кінці ст. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14420/1/Gladyuk_monogr_2019.pdf

 

74. Підготовка майбутніх вчителів до викладання інтегрованих курсів природничо-наукового спрямування / Т. Гладюк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1 (3). – С. 118–121. – Бібліогр. в кінці ст.

 

75. Підготовка майбутніх вчителів до здійснення інтегрованого підходу в навчанні учнів природничих дисциплін / Н. Й. Міщук, Т. В. Гладюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1999. – № 3. – С. 121–125.

 

76. Підготовка майбутніх учителів до запровадження інтегрованого підходу у навчанні учнів початкової школи // Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу : матеріали міжнародної наукової конференції (17–18 травня 2018 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2018. – С. 217–218. – Бібліогр. в кінці ст. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14363/1/Hladiuk.pdf

 

77. Підготовка майбутніх учителів до формування пропедевтичних хімічних знань в учнів початкової школи / Т. В. Гладюк // Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті. – 2015. – С. 142–143. – Бібліогр. в кінці ст.

 

78. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчання учнів соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі / Т. В. Гладюк // Theory and practice of modern science: collection of scientific papers "SCIENTIA" with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (November 12, 2021). – Krakow : European Scientific Platform, 2021. – Vol. 2. – P. 64-65. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23668/1/Hladyuk_Theory_practice.pdf

 

79. Підготовка майбутніх учителів початкової школи та вчителів природничих дисциплін до формування в учнів природничо-наукової грамотності / Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 12–14. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/27132/1/Hladiuk_Hladiuk.pdf

 

80. Підручник біології – навчальна книжка чи довідник? / Г. Я. Жирська, Т. В. Гладюк // Біологія і хімія в школі. – 1998. – № 1. – С. 31–32.

 

81. Пізнавальні завдання як засіб формування цілісних знань учнів про живу природу / Т. В. Гладюк // Наукові записки ТДПІ. Сер. Біологія, хімія, педагогіка – 1994. – Вип. 1. – С. 23–24.

 

82. Природничо-наукова компетентність майбутніх вчителів початкових класів / Т. В. Гладюк // Професійні компетенції та компетентності вчителя. – 2006. – С. 152–155.

 

83. Природничо-наукова підготовка вчителів початкової школи на засадах стійкого розвитку / Т. В. Гладюк // Освіта для стійкого розвитку: формування готовності педагогічних кадрів: збірник наук. праць за матеріалами міжнародної наук.-практ. конф., 23–24 квітня 2009 р. – Тернопіль : Вектор, 2009. – С. 41–43.


84. Природничо-наукова підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової освіти / Т. Гладюк // Імідж сучасного педагога: Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал. – № 5 (124). – 2012. – С. 36.


85. Про інтеграцію природничих знань в зарубіжній середній школі / Т. В. Гладюк // Матеріали звітної наукової конференції викладачів і студентів природничого факультету за 1992 рік / відп. ред. М. М. Барна. – Тернопіль : ТДПІ ім.. В. Гнатюка, 1993. – С. 14.


86. Реалізація дослідницького підходу в природничо-науковій підготовці майбутніх учителів початкової школи / Т. В. Гладюк // Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи : Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція 10–11 жовтня 2013 року : тези доповідей. – Умань : ФОП Жовтий ОО, 2013. – С. 16–18.


87. Реалізація інтегрованого підходу до навчання в сучасній школі / А. В. Степанюк, Т. В. Гладюк, Н. Й. Міщук, Т. І. Гладьо // Наукові записки ТДПІ.. Сер. Біологія, хімія, педагогіка – 1994. – Вип. 1. – С. 100–105.


88. Реалізація наступності природознавчої складової дошкільної і початкової освіти / Т. В. Гладюк // Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти : збірник наук. праць. – Полтава : Шевченко Р. В., 2015. – Вип. 2. – С. 95–106.


89. Реалізація принципу наступності в освітній галузі "Природознавство" початкової та основної школи / А. В. Степанюк, Т. В. Гладюк, Г. Я. Жирська // Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти. – 2013. – С. 94–96. – Бібліогр. в кінці ст.

 

90. Розвиток пізнавальної активності майбутніх вчителів початкової школи у процесі вивчення природничих дисциплін / Т. В. Гладюк // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2009. – № 2. – С. 75–81.

 

91. Розвиток творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільної освіти у процесі вивчення курсу «Основи природознавства з методикою» / Т. В. Гладюк // Актуалізація творчого професійного потенціалу майбутніх фахівців дошкільної освіти : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 12 лист. 2021 р.). – Умань : Візаві, 2021. – С. 21–23. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23664/1/Hladyuk_Rozv_tvorch_potents.pdf.

 

92. Формування готовності майбутніх вчителів до реалізації інтегрованого підходу в навчанні учнів природничим дисциплінам / Т. В. Гладюк // Проблеми трансформації в гуманітарній, соціально-економічній та науково-освітній сферах : тези I Українсько-Польського симпозіуму. – Тернопіль, 1997. – С. 128–129.

 

93. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення природничих дисциплін / Т. Гладюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2006. – № 2. – С. 34–38.

 

94. Формування екологічної культури майбутніх учителів початкових класів / Тетяна Гладюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2001. – № 5. – С. 26–29. – Бібліогр. в кінці ст. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2001/2001-5.pdf

 

95. Формування природознавчої компетентності у майбутніх учителів початкової школи / Т. В. Гладюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – Вип. – 575. – С. 28–34.

 

96. Формування професійної культури майбутніх вчителів початкових класів у процесі вивчення природничих дисциплін / Т. В. Гладюк // Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір. – 2007. – С. 99–101.


97. Формування творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі природничо-методичної підготовки / Т. Гладюк // Професійна підготовка майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти до педагогічної творчості в контексті тенденцій розвитку освіти : збірник наукових, праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (18 лист. 2022 р.). – Умань : Візаві, 2022. – С. 46–49. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/28012/1/Hladiuk.pdf


98. Якість підготовки майбутнього вчителя до викладання природничих дисциплін / Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (5–6 квітня 2017 року). – Тернопіль : Тайп, 2017. – С. 77–79.


***


99. Primary school pupils' problem-solving skills formation / O. Yankovych, I. Shorobura, O. Binytska, K. Binytska, M. Czepil, O. Karpenko, I. Zharkova, T. Hladiuk // Romanian Journal for Multidimensional Education. – Romania, 2020. – Vol. 12, issue 2. – P. 148–168. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000579973800010


Список підготувала І. В. Беновська
Березень 2023 р., 99 джерел

ResourceТNPU

Ministry of Education and Science of Ukraine

Online resource TNPU

Разумков центр

Scientometry

Partners

We are on social networks