Літературознавчий доробок
 Куцої Ольги Павлівни
професора кафедри теорії літератури
і порівняльного літературознавства
 (до 65-річчя від дня народження)


   Куца Ольга Павлівна – доктор філологічних наук, професор.

   Народилась 5 вересня 1953 року у селі Стриганці Бережанського району Тернопільської області.

   У 1975 році закінчила Львівський університет імені Івана Франка (філологічний факультет), працювала вчителем української мови та літератури у Тернопільській середній школі № 11.
   З 1980 і до 1991 року перебувала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри педагогіки і методики початкового навчання Тернопільського педагогічного інституту. 

   27 листопада 1985 року захистила в Одеському державному університеті імені І. І. Мечнікова кандидатську дисертацію на тему «Проблема «класика» і «сучасність» у літературно-критичній спадщині Миколи Бажана» зі спеціальності 10.01.01 – українська література.
   5 березня 1997 року захистила у Львівському державному університеті імені Івана Франка докторську дисертацію «Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у другій половині ХІХ століття» зі спеціальності 10.01.01 – українська література.
   З 1999 року – професор кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства. Член спеціалізованої вченої ради по захистах кандидатських дисертацій про Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка та спеціалізованої вченої ради по захистах докторських дисертацій при Львівському національному університеті імені Івана Франка.
   Основні професійні зацікавлення – драгоманознавство та франкознавство.


Інформаційний список літератури

1.    Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у другій половині ХІХ століття : дис… д-ра філологічних наук : 01.01.01 / Куца Ольга Павлівна ; Львівський  державний університет ім. І. Франка. – Львів, 1996. – 180 с.


2.    Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у другій половині ХІХ століття : автореф. дис. д-ра філологічних наук : 01.01.01 –  українська література / Куца Ольга Павлівна ; Львівський державний університет ім. І. Франка. – Львів, 1996. – 40 с.


3.    Проблема «классика» и «современность» в литературно-критическом наследии Миколы Бажана : дисс... канд филолог. наук : 01.01.01 / Куца Ольга Павловна; Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1985. –180 с.


4.    Проблема «классика» и «современность» в литературно-критическом наследии Миколы Бажана : автореф. дисс. на соиск. уч степ. канд. филолог. наук : 01.01.01 – украинская литература / Куца Ольга Павловна ; Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1985. –18 с.

***

5.    Збірник контрольних переказів з української мови для 7–9 класів : посібник для вчителів / О. Гузар, О. Куца. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1996. – 64 с.


6.    Контрольні диктанти з української мови 5–7 класи / О. Куца. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1998. – 64 с.


7.    Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у другій половині ХІХ століття / О. Куца. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1995. – 224 с.


8.    Основи літературознавства : навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вищих закладів освіти / О. П. Куца. – Тернопіль : Горлиця, 2002. – 144 с.


9.    Українська література : дидактичні матеріали для тематичного оцінювання з української літератури. 5 клас / О. П. Куца, І. В. Добрянська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 62 с.


10.    Українська література : дидактичні матеріали для тематичного оцінювання з української літератури. 6 клас / О. П. Куца, І. В. Добрянська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 77 с.


11.    Українська література : дидактичні матеріали для тематичного оцінювання з української літератури. 7 клас / О. П. Куца, І. В. Добрянська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 63 с.


12.    Українська література : дидактичні матеріали для тематичного оцінювання з української літератури. 8 клас / О. П. Куца, І. В. Добрянська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 72 с.

***


13.    Актуальність вимог Івана Франка до викладання української літератури у школі  / О. П. Куца // Учитель національної школи. – 1991. – Ч. 2. – С. 7–9.


14.    Банкрутство общерусизму на українському грунті (до вивчення історії українського літературного руху 80-х рр. ХІХ ст.) / О. П. Куца // Мандрівець. – 2000. – № 5/6. – С. 25–30.


15.    Богдан Лепкий і Кнут Гамсун: парадигма «страченої молодости» / О. П. Куца // Творчість Б. Лепкого в контексті культури ХХ ст. : матеріали Всеукраїнської наукової  конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження письменника. – Тернопіль : Збруч, 1998. – С. 67–72.  


16.    Богдан Лепкий – мемуарист про стан української культури в Галичині у 80–90-х роках ХІХ століття / О. П. Куца // Тези доповідей І Тернопільської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції. – Тернопіль, 1990. – С. 8–9.


17.    Богдан Лепкий про стан української культури і мови в Галичині у 80–90-х роках ХІХ ст. / О. П. Куца // Мова і духовність нації : матеріали доповідей регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 1989. – С. 12–13.


18.    Володимир Гнатюк і творення новочасного українства / О. Куца // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ ім.. В. Гнатюка, 2001. – Вип. 2(10). – С. 5–13.


19.    Володимир Гнатюк на "перехресних стежках" української літератури / О. П. Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ ім.. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 44. – С. 6–11. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


20.    Дещо про Драгоманова, галичан і соціалізм / О. П. Куца // Мандрівець. – 1996. – № 2/3. – С. 46–53.


21.    До питання про літературно-громадську діяльність письменниці Іванни Блажкевич / О. П. Куца // Розвиток освіти і культури в західних областях УРСР (1939–1989 рр.). – 1989. – Ч. 2. – С. 62–63.


22.    До проблеми про загальнолюдське та національне у прозі Я. О. Галана / О. П. Куца // 50 років возз’єднання Західної України з УРСР у складі СРСР : матеріали доповідей республіканської наукової конференції. – Львів, 1989. – С. 351–352.


23.    Дон-Кіхот російської літератури (Михайло Драгоманов в українсько-російських літературних взаєминах) / О. П. Куца // Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка. – Львів, 1996. – Т. ССХХХІV. Праці філологічної секції. – С. 81–93.


24.    Есей на 60-річчя Романа Гром'яка / Ольга Куца // Тернопілля' 97. – 1997. – С. 225–227.


25.    Європеїзм як літературна модель Михайла Драгоманова / О. П. Куца // Світова літературна класика у «Великому часі» : VII Міжнародні Чичеренські читання, (м. Львів, 21–22 : жовтня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 73–78.


26.    Золоті зерна поезії (до 175-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) / О. П. Куца // Початкова школа. – 1989. – № 3. – С. 8–11.


27.    "Задирлива " і "многоцінна" Шевченкознавча студія : до 120-річчя виходу у світ праці Драгоманова "Шевченко, українофіли і соціалізм" / Ольга Куца // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – Вип. 1(4). – С. 187–201. – Бібліогр. в кінці ст.


28.    Іван Франко проти теорії літератури «для домашнього вжитку» (актуальні проблеми сучасного франкознавства у вищій школі) / О. Куца // Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів : Світ, 1992. – Вип. 56. – С. 39–49.


29.    Казковість як естетичний код "Казки мойого життя" Богдана Лепкого / Ольга Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 36. – С. 21–25.


30.    Комічні ситуації у повісті О. Гончара «Бригантина» / О. П. Куца // Літературний процес і творча індивідуальність письменника: на матеріалі творчості О. Гончара : тези доповідей обласної конференції / [відп. ред. К. П. Фролова]. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1988. – 230 с.


31.    Критичні рефлексії І. Я. Франка у контексті літературних теорій Михайла Драгоманова / О. П. Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 44. – С. 149–154. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


32.    Леся Українка – «духовна дочка» М. Драгоманова / О. П. Куца // Леся Українка у міжнародному літературному контексті : тези науково-практичної конференції. – Луцьк, 1991. – С. 71–75.


33.    Літературні взаємини М. Драгоманова з І. Франком (70–80-роки ХІХ ст.) / О. П. Куца // Михайло Драгоманов і проблеми суспільно-політичного і національно-культурного розвитку на Україні і в Європі : матеріали Міжнародної наукової конференції. – Київ, 1991. – С. 46–55.


34.    Літературознавчі пошуки Михайла Драгоманова у констексті культурно-національної програми українства / Ольга Куца // Studia Methodologica : збірник наукових праць з нагоди 70-річчя доктора філолологічних наук професора академіка Академії вищої школи України Романа Гром'яка / упоряд.: М. Лановик, З. Лановик, І. Папуша [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – Вип. 19 : Теорія літератури. Компаративістика. Україністика. – С. 247–253. Бібліогр. в кінці ст.


35.    Людина франківського духу : [Роман Теодорович Гром'як] / Микола Зимомря, Микола Ткачук, Мар’яна Лановик, Зоряна Лановик, Ольга Куца [та ін.] // Літературний Тернопіль. – 2014. – № 3. – С. 6–7.


36.    Микола Бажан та українсько-польські літературні взаємини / О. П. Куца // Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів : Світ, 1985. – Вип. 45. – С. 60–64. – Бібліогр. в кінці ст.


37.    М. Возняк про історичну місію М. Драгоманова / О. П. Куца // Академік М. Возняк і розвиток української національної культури : наукові читання. – Львів, 1990. – С. 66–68.


38.    М. Драгоманов і Леся Українка: діалог про «нову плавбу» в українській літературі / О. П. Куца // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : міжнародна наукова конференція. – Львів, 1998. – С. 95–102.


39.    Михайло Драгоманов в українському літературному русі: європеїзм, «чудернацькі» теорії, «спасенна справа» / О. П. Куца // ІV Міжнародний конгрес україністів, Одеса, 26–29 серпня 1999 р. – Київ, 2000. – Кн. 1 : Літературознавство. – С. 342–349.


40.    Михайло Драгоманов і Володимир Гнатюк: до проблеми взаємин / О. П. Куца // Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури : матеріали наукової конференції (25–26 травня 1991 р.). – Тернопіль, 1991. – С. 147–149.


41.    Михайло Драгоманов і національно-демократичний рух на Закарпатській Україні / О. П. Куца // Інтелігенція Закарпаття ХІХ ст. і розвиток гуманітарних наук у контексті міжслов’янських зв’язків : матеріали наукової конференції (23–25 жовтня 1990 р.) – Ужгород, 1990. – С. 67–78.


42.    Михайло Драгоманов: між двома літературами / О. П. Куца // Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті. – Луцьк, 2008. – Вип. 6, ч. 1. – С. 176–187.


43.    Михайло Драгоманов: націоналіст чи космополіт? / О. П. Куца // Тернопіль. – 1991. – № 2. – С. 29–31.


44.    Михайло Драгоманов проти «народності» Т. Шевченка / О. П. Куца // Мандрівець. – 1994. – С. 83–88.


45.    Михайло Драгоманов та Іван Франко: до проблеми «неполітичної культури» / О. П. Куца // Другий Міжнародний конгрес україністів : доповіді і повідомлення, (Львів, 22–28 серпня 1993 р.) / Міжнародна асоціація україністів АН України. – Львів : [б. в.], 1994. – Ч. 2. : Літературознавство. – С. 290–295.


46.    Модерні аспекти поеми Івана Франка "Смерть Каїна" / О. Куца // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2003. – Вип. 1(13). – С. 101–109.


47.    Настанови із Женеви: «Українське письменство має бути новоєвропейським…» / О. П. Куца // Українська еміграція в історії та культурі : матеріали Міжнародної конференції. – Тернопіль, 1996. – С. 97–104.


48.    Національне та космополітичне в полеміці М. Драгоманова та Б. Грінченка / О. П. Куца // Суспільно-політична і філософська думка на західноукраїнських землях у контексті національно-культурного розвитку народів Австро-Угорщини : міжнародна наукова конференція. – Львів, 1991. – С. 63–72.


49.    Омелян Огонський проти теорії «провінціалізму» української літератури / О. П. Куца // Українська філологія: досягнення, перспективи : до 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті / відп. ред. М. І. Гнатюк. – Львів : [Львівський університет], 1994. – C. 243–247.


50.    Перспектива "новоєвропейства" в українській літературі 80–90-х років ХІХ століття: дискусії і діалоги / Ольга Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнарождної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 94–99.


51.    Підготовка студентів до цілісного аналізу літературного твору у 1–4 класах / О. П. Куца // Дидактические проблемы подготовки учительских кадров : тезисы научно-практической конференции, (Тернополь, 27–28 сентября 1988 г.), 1988. – С. 167–168.


52.    Проблема «народності-націоеальності» Т. Шевченка в українському літературознавстві другої половини ХІХ ст. / О. П. Куца // ІІІ Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. – Київ, 1996. – С. 364–372.


53.    Повість Олеся Гончара «Білий лотос»: людина культури у своєму/чужому просторі / О. П. Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – Вип 48. – С 3–13.


54.    Російські письменники-класики в оцінці Миколи Бажана / О. П. Куца // Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів : Світ,  1983. – Вип. 41. – С. 93–99.


55.    "Руководяча"література та її "особлива роля"(М. Драгоманов у літературному русі 80-х рр. ХІХ ст.) / Ольга Куца // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1997. – Вип. 1. – С. 82–93. – Бібліогр. в кінці ст.


56.    "Свідомий європеєць і не менш свідомий українець" : [Михайло Драгоманов] / Ольга Куца // Дивослово. – 2012. – № 8. – С. 40–45. – Бібліогр. в кінці ст.


57.    Світоглядно-художня еволюція І. Франка у призмі літературних теорій М. Драгоманова / О. П. Куца // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матеріали Міжнародної накової конференції. – Львів, 1996. – С. 488–494.


58.    Сербські народні пісні в науковому осмисленні Ю. І. Венеліна / О. П. Куца // Матеріали доповідей наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня смерті Ю. І. Венеліна. – Ужгород, 1989. – С. 85–88.


59.    Система жанрів як «жива література» / О. П. Куца // Синопсис: текст, контекст, медія : електронний фоновий журнал Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2018. – № 1(21). – С. 47–51.


60.    "Смерть Каїна" Івана Франка: джерела та деякі особливості : (рекомендації до компаративного вивчення твору у вузі) / О. Куца // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2000. – Вип. 3(8) : Теорія літератури і порівняльне літературознавство. – С. 113–138.


61.    «Смерть Каїна» Івана Франка: компаративний перегляд як вияв інтенсифікації модерних аспектів / О П. Куца // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ. – Київ : КНЛУ, 2000. – Вип. 3 В. – С. 419–424.


62.    Сповідальний автобіографізм Богдана Лепкого (на матеріалі повісті «Казка мойого життя») / О. П. Куца // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнародної наукової конференції до 145-річчя з дня народження Богдана Лепкого. – С. 140–153. – Бібліогр. наприкінці ст.


63.    «Сухий пень» на дорозі українського слова (до проблеми вивчення українського літературного руху в умовах таємних заборон) / О. П. Куца // Русалка Дністрова. – 1992. – Ч. 4. – С. 2.


64.    «Сухий пень» на дорозі українського слова (до проблеми вивчення українського літературного руху в умовах таємних заборон) / О. П. Куца // Русалка Дністрова. – 1992. – Ч. 5. – С. 2.


65.    Талант як ідейно-художня домінанта оповідання Євгена Гуцала "Олень Август" / Ольга Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 43. – С. 39–48. – Режим доступу: http://. – Бібліогр. в кінці ст.


66.    Творча індивідуальність Якова Головацького в оцінці Кирила Студинського / О. П. Куца // Яків Головацький і рух за національне відродження та культурне єднання слов'янських народів : тези доповідей та повідомлень конференції, 23–24 жовтня 1989 р. – Тернопіль : Збруч, 1989. – С. 57–59.


67.    Творчість українських "шістдесятників" ХІХ ст. у призьмі "новоєвропейської" доктрини М. Драгоманова / Ольга Куца // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 1999. – С. 102–109. – Бібліогр. в кінці ст.


68.    Творчість Лесі Українки в оцінці Миколи Бажана / О. П. Куца // Співець мужності і краси : тези доповідей науково-практичного семінару, присвяченого 115-річчю з дня народження Лесі Українки (20–22 березня 1986 р.) / [відп. ред. Н. В. Бурчак]. – Луцьк : ЛДПУ, 1986. – С. 68–70.


69.    Типологічна спорідненість повісті І. Микитенка «Гавриіл Кириченко – школяр» і творів І. Франка про дітей / О. П. Куца // Тези республіканської наукової конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження І. Микитенка (16–17 жовтня 1987 р.). – Кіровоград, 1987. – С. 36–37.


70.    Типологічна спорідненість повісті І. Микитенка «Дитинство Гавриїла Кириченка» та оповідань І. Франка про дітей / О. П. Куца // Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / відп. ред. Л. І. Міщенко. – Львів : ЛДУ, 1989. – Вип. 52. – С. 81–86.


71.    Типологія трагедії дитини у творах В. Стефаника та О. Кобилянської / О. П. Куца // Творчість Ольги Кобилянської у контексті української та світової літератури : тези доповідей і повідомлень республіканської накової конференції, присвяченої  125-річчю з дня народження О. Кобилянської, (м. Чернівці, 24-26 листопада 1988 р.). – Чернівці : ЧДУ, 1988. – Ч. 1. – С. 87–88.


72.    Традиції І. Франка в літературно-критичній творчості Миколи Бажана / О. П. Куца // Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів : Світ, 1986. – Вип. 46. – С. 45–50.


73.    Функціонування і тлумачення деяких термінів-понять у літературно-критичних виступах Михайла Драгоманова / Ольга Куца // Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми. – 2006. – С. 165–174. – Бібліогр. в кінці ст.


74.    Художник, общество, время (к 80-летию со дня рождения Н. Бажана) / О. П. Куца // В мире книг. – 1984. – № 10. – С. 82–83.


75.    Художні принципи духовного реалізму в поемі Івана Франка «Іван Вишенський» / О. П. Куца // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк, 2010. – № 11. – С. 108–113.


76.    "Чудернацькі " літературні теорії Михайла Драгоманова / Ольга Куца // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 1998. – Вип. 1(2). – С. 124–132. – Бібліогр. в кінці ст.


77.    Шевченкознавство другої половини ХІХ століття: до проблеми термінології / Ольга Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 41. – С. 10–18.


78.    Ще раз про маніфест української літературної критики (нові підходи до вивчення праці І. Франка «Література, її завдання і найважливіші віхи у вузі») / О. П. Куца // Мандрівець. – 1994. – № 2. – С. 63–69.


79.    «Убачити напрямок руху світового…» (до вивчення історії українського літературного процесу 80-х рр. ХІХ ст.) / О. П. Куца // Мандрівець. – 2001. – № 3/4. – С. 47–52.


80.    Українські «культурники» і «політики» (до взаємин М. Драгоманова із Старою громадою) / О. П. Куца // Українська еліта: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 1996. – С. 40–48.

 

Список підготувала Н. В. Галіцька
вересень 2018 р., 80 джерел


ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners