«ВИСОКЕ ПОКЛИКАННЯ СПРАВЖНЬОГО ПЕДАГОГА»
(до 60-річчя від дня народження 

Михайла Васильовича Потокія
кандидита географічних наук,
 доцента кафедри географії та методики її навчання)


   Потокій Михайло Васильович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

   Народився 10 липня 1958 року в с. Олешник Виноградівського району Закарпатської області.
   По закінченні середньої школи поступив на навчання у Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича.
   У 1980 році успішно закінчив географічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Фізична географія».
   В 1993 р. закінчив аспірантуру при кафедрі географії України та картографії Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Після закінчення університету з жовтня 1980 року по вересень 1981 року працював методистом Верховинського райвідділу народної освіти Івано-Франківської області. З вересня 1981 року по вересень 1983 року проходив службу на командирських посадах в Радянській Армії.
   З жовтня 1983 року по вересень 1984 року працював інженером-геодезистом вишукувальної партії Тернопільського філіалу інституту «Укрсільгосптехпроект».
   У жовтні 1984 року за конкурсом обраний асистентом кафедри географії Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я. Галана. У липні 1985 року кафедру географії природничого факультету ТДПІ імені Я. Галана розділено на дві окремі кафедри: фізичної географії та економічної і соціальної географії. З цього часу (1985 р) Михайло Васильович – асистент кафедри економічної та соціальної географії Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я. Галана.
   15 березня 1996 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Картографічне дослідження еколого-географічної ситуації в спеціалізованому рослинницько-промисловому комплексі (на прикладі буряко-цукрового комплексу Тернопільської області)» за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія (Львівський державний університет імені Івана Франка).
   З 2000 року – доцент кафедри економічної та соціальної географії Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.
   Наукові інтереси: «Еколого-географічні аспекти функціонування спеціалізованих АПК», «Картографічне моделювання еколого-географічних аспектів функціонування спеціалізованих рослинницько-промислових комплексів», «Історія географічних відкриттів та досліджень», «Персоналії в географії».
   Навчальні курси: «Топографія з основами геодезії», «Картографія», «Картографія з основами топографії», «Туристська картографія з основами топографії й картографії», «Топографія. Картографія»., «Основи теорії суспільної географії»
   Магістерські курси: «Тематична картографія».
   Підготовка і проведення далеких практик під керівництвом Р. Д. Бойка та М. В. Потокія, І. Л. Дітчука, І. П. Рибака, О. М. Ігнатенка, З. Т. Думки стали продуманою системою, спрямованою на вивчення зональних особливостей господарської діяльності людей, технології виробництва в різних галузях промисловості, етнокультурної специфіки різних районів країни.
   Михайло Васильович Потокій автор і співавтор понад 150 наукових праць, зокрема «Проблеми екології рідного краю» (1993), «Картографія з основами топографії» (2005), «Картографічні проекції та їхні властивості» (2013), «Основи теорії суспільної географії» (2014), «Об’єкт, предмет, зміст, структура та зв’язки суспільної географії» (2017), «Висотне знімання. Основні види нівелювання» (2018), «Планове знімання» (2018) та ін.

 

Інформаційний список літератури

 

І.   Наукові та навчально-методичні праці

 

1.    Висотне знімання. Основні види нівелювання : методичні рекомендації до вивчення теми в курсі «Картографія з основами топографії» : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / М. В. Потокій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 60 с. – (Бібліотека студента-географа).


2.    Географи, мандрівники, мореплавці, першопрохідці античної епохи : біографічний словник-довідник : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2006. – 168 с. – (Бібліотека студента-географа).


3.    Географи, мандрівники, мореплавці та першопрохідці епохи Великих географічних відкриттів (1492 рік – середина ХVІІ століття) : біографічний словник-довідник : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів та інститутів : [у 3 ч.]. Ч. 1 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2008. – 172 с. – (Бібліотека студента-географа).


4.    Географи, мандрівники, мореплавці та першопрохідці епохи Великих географічних відкриттів (1492 рік – середина ХVІІ століття) : біографічний словник-довідник : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів та інститутів : [у 3 ч.]. Ч. 2 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2010. – 180 с. – (Бібліотека студента-географа).


5.    Географи, мандрівники, мореплавці та першопрохідці епохи Великих географічних відкриттів (1492 рік – середина ХVІІ століття) : біографічний словник-довідник : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів та інститутів : [у 3 ч.]. Ч. 3 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2011. – 180 с. – (Бібліотека студента-географа).


6.    Географи, мореплавці, мандрівники та першопрохідці епохи Cередньовіччя : біографічний словник-довідник : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів та інститутів / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2007. – 184 с. – (Бібліотечка студента-географа).


7.    Географи, мандрівники, мореплавці та першопрохідці Нового часу (середина ХVІІ–ХVІІІ століття) : біографічний словник-довідник : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей : [у 4 ч.]. Ч. 1 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2013. – 182 с. – (Бібліотека студента-географа).


8.    Географи, мандрівники, мореплавці та першопрохідці Нового часу (середина ХVІІ–ХVІІІ століття) : біографічний словник-довідник : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей : [у 4 ч.]. Ч. 2 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2013. – 168 с. – (Бібліотека студента-географа).


9.    Географи, мандрівники, мореплавці та першопрохідці Нового часу (середина XVII–XVIII століття) : біографічний словник-довідник : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей : [у 4 ч.]. Ч. 3 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2015. – 180 с. – (Бібліотека студента-географа).


10.    Географи, мандрівники, мореплавці та першопрохідці Нового часу (середина XVII–XVIII століття) : біографічний словник-довідник : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей : [у 4 ч.]. Ч. 4 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2016. – 172 с. – (Бібліотека студента-географа).


11.    Головні поняття і категорії суспільної географії : методичні рекомендації до вивчення теми в курсі «Основи теорії суспільної географії» : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) : [у 2 ч.]. Ч. 1 / М. В. Потокій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 124 с. – (Бібліотека студента географа).


12.    Головні поняття і категорії суспільної географії : методичні рекомендації до вивчення теми в курсі «Основи теорії суспільної географії» : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) : [у 2 ч.]. Ч. 2 / М. В. Потокій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 132 с. – (Бібліотека студента географа).


13.    Задачі на карті України : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів та інститутів / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2013. – 122 с. – (Бібліотека студента географа).


14.    Задачник із картографії : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів та інститутів / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2012. – 80 с. – (Бібліотека студента-географа).


15.    Закони й закономірності у суспільній географії : методичні рекомендації до вивчення теми в курсі «Основи теорії суспільної географії» : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / М. В. Потокій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 123 с. – (Бібліотека студента-географа).


16.    Збірник завдань, задач і вправ із топографії та картографії : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей / М. В. Потокій. – Тернопіль : [б. в.], 1996. – 48 с.


17.    Ігри та забави з географії : посібник для вчителів та студентів. Ч. 1 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2008. – 124 с. – (Бібліотека студента-географа).


18.    Ігри та забави з географії : посібник для вчителів та студентів. Ч. 2 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2008. – 128 с. – (Бібліотека студента-географа).


19.    Ігри та забави з географії : посібник для вчителів та студентів. Ч. 3 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2008. – 116 с. – (Бібліотека студента-географа).


20.    Ігри та забави з географії : посібник для вчителів та студентів. Ч. 4 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2008. – 116 с. – (Бібліотека студента-географа).


21.    Ігри та забави з географії : посібник для вчителів і студентів. Ч. 7 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2010. – 120 с. – (Бібліотека студента-географа).


22.    Ігри та забави з географії : посібник для вчителів і студентів. Ч. 17 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2011. – 124 с. – (Бібліотека студента-географа).


23.    Ігри та забави з географії : посібник для вчителя і студентів. Ч. 18, кн. 1 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2012. – 124 с. – (Бібліотека студента-географа).


24.    Картографічне дослідження екологічної ситуації в міжгалузевій виробничо-територіальній системі (на прикладі буряко-цукрового комплексу Тернопільської області) [Рукопис] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. географ. наук : 11.00.02 – економічна і соціальна географія / Потокій Михайло Васильович ; Чернівецький. державний університет ім. Ю. Федьковича ; науковий керівник Я. І. Жупанський. – Чернівці, 1996. – 183 с.


25.    Картографічне дослідження екологічної ситуації в міжгалузевій виробничо-територіальній системі (на прикладі буряко-цукрового комплексу Тернопільської області) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. географ. наук : 11.00.02 – економічна і соціальна географія / Потокій Михайло Васильович ; Чернівецький. державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1996. – 24 с.


26.    Картографічні проекції та їхні властивості : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів та інститутів / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2013. – 103 с. – (Бібліотека студента-географа).


27.    Картографія з основами топографії : навчально-методичний комплекс дисципліни : [у 2 ч.]. Ч. 1 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 220 с.


28.    Картографія з основами топографії : навчально-методичний комплекс дисципліни : [у 2 ч]. Ч. 2 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 188 с.
29.    Картографія з основами топографії (практичний курс) : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей (заочна форма навчання) / М. В. Потокій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – 54 с. – (Бібліотека студента географа).


30.    Картографія у тестових завданнях : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів та інститутів : [у 3 ч.]. Ч. 1 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2011. – 132 с. – (Бібліотека студента-географа).


31.    Картографія у тестових завданнях : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів та інститутів : [у 3 ч.]. Ч. 2 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2012. – 136 с. – (Бібліотека студента-географа).


32.    Картографія у тестових завданнях : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів та інститутів : [у 3 ч.]. Ч. 3 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2012. – 140 с. – (Бібліотека студента-географа).


33.    Короткий виклад курсу «Картографія з основами топографії» : навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей (на допомогу студенту-заочнику) / М. В. Потокій. – Тернопіль : ТДПІ ім. В. Гнатюка, 1997. – 72 с.


34.    Математичні елементи топографічної карти : методичні рекомендації до вивчення теми в курсі «Картографія з основами топографії» : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / М. В. Потокій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 60 с. – (Бібліотечка студента-географа).


35.    Методичні рекомендації щодо організації й проведення педагогічної практики студентами IV і V курсів географічного факультету / І. Г. Процик, І. М. Пушкар, М. В. Потокій. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – 41 с.


36.    Об’єкт, предмет, зміст, структура та зв’язки суспільної географії : методичні рекомендації до вивчення теми в курсі «Основи теорії суспільної географії» : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / М. В. Потокій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 124 с. – (Бібліотека студента географа).


37.    Основи теорії суспільної географії : навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності «Географія». Ч. 1 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 235 с.


38.    Особливості історичного розвитку суспільної географії : методичні рекомендації до вивчення теми в курсі «Основи теорії суспільної географії» : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / М. В. Потокій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 124 с. – (Бібліотека студента географа).


39.    Планове знімання : методичні рекомендації до вивчення теми в курсі «Картографія з основами топографії» : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / М. В. Потокій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 59 с. – (Бібліотека студента-географа).


40.    Проблеми екології рідного краю : навчальні матеріали / Л. П. Царик, М. В. Потокій, О. В. Сингалевич [та ін.] ; наук. ред. Л. П. Царик. – Тернопіль : ТДПІ ім. В. Гнатюка, 1993. – 155 с.


41.    Робота з топографічною картою : посібник для студентів географічних спеціальностей і вчителів географії / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 122 с. – (Бібліотека студента географа).


42.    Робочий зошит з тематичної картографії : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 106 «Географія» другого освітньо-кваліфікаційного рівня (магістр, заочна форма навчання) / М. В. Потокій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 20 с. – (Бібліотека студента географа).


43.    Розв’язування задач із картографії : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.040104 «Географія» / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2016. – 202 c. – (Бібліотека студента географа).


44.    Розв’язування задач із топографії : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.040104 «Географія» / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2015. – 164 с. – (Бібліотека студента географа).


45.    Суть топографічного знімання. Опорні геодезичні мережі. Лінійні вимірювання на місцевості : методичні рекомендації до вивчення теми в курсі «Картографія з основами топографії» : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / М. В. Потокій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 48 с. – (Бібліотека студента-географа).


46.    Тестові завдання з курсу «Основи теорії суспільної географії» : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.040104 «Географія» : [у 2 ч.]. Ч. 1 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 186 с. – (Бібліотека студента-географа).


47.    Тестові завдання з курсу «Основ теорії суспільної географії» : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.040104 «Географія» : [у 2 ч.]. Ч. 2 / М. В. Потокій. – Тернопіль : Тайп, 2015. – 176 с. – (Бібліотека студента-географа).


48.    Топографічна карта, її властивості та сфери застосування : методичні рекомендації до вивчення теми в курсі «Картографія з основами топографії» : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / М. В. Потокій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 106 с. – (Бібліотека студента-географа).

 

ІІ.   Статті у наукових, фахових та інших виданнях

 

49.    Еколого-географічні системи як об’єкт економіко-географічного дослідження / М. В. Потокій // Еколого-географічні дослідження в сучасній географічній науці : матеріали Міжнародної наукової конференції (Тернопіль, 6–7 жовтня 1999 р.) / редкол.: П. Г. Шищенко, Л. П. Царик, О. В. Сингалевич [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – С. 71–72.– Бібліогр. наприкінці ст.


50.    Еколого-географічні системи як об’єкт картографування / Михайло Потокій // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за ред. Б. Д. Лановика. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 144–146. – Бібліогр. наприкінці ст.


51.    Єгор Петрович Ковалевський – географ, геолог, мандрівник та дипломат : до 200-річчя від дня народження / Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 1(25). – С. 214–220. – Бібліогр. наприкінці ст.


52.    Картографічна спадщина В. Б. Сочави / Михайло Потокій // Історія української географії та картографії : збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-літньому ювілею професора В. Кубійовича (Тернопіль, 18–19 листопада 2010 р.) / редкол.: О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук, Т. Б. Заставецький [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 2010. – С. 64–67. – Біблогр. наприкінці ст.


53.    Картографічне забезпечення еколого-географічних досліджень в регіонах інтенсивного агропромислового природокористування / Михайло Потокій // Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива : матеріали III Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-ій річниці кафедри геоекології та 25-ій річниці кафедри фізичної географії ТНПУ (Тернопіль, 28–29 травня 2010 р.) / редкол.: В. Я. Брич, Б. М. Данилишин, Г. І. Денисик [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – С. 14–15. – Бібліогр. наприкінці ст.


54.    Картографічне моделювання еколого-географічної ситуації в бурякоцукровому комплексі Тернопільської області / Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – Вип. 1(7). – С. 44–47. – Бібліогр. наприкінці ст.


55.    «Картографічні паралелі» в творах І. Теслі, С. Рудницького та О. Діброви : на прикладі підручників та посібників з географії України / Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – Вип. 2(7). – С. 20–23. . – Бібліогр. наприкінці ст.


56.    Методичні підходи до картографування еколого-географічних аспектів функціонування спеціалізованих АПК / Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – Вип. 2 (7). – С. 142–144. – Бібліогр. наприкінці ст.


57.    Можливості картографічного дослідження еколого-географічних систем / Михайло Потокій // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Тернопіль, 27–29 травня 2004 р.) / редкол.: Б. М. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – С. 22–24. – Бібліогр. наприкінці ст. ; // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – Вип. 2(7). – C. 86–89. – Бібліогр. наприкінці ст.


58.    Незавершена експедиція Едуарда Толля : до 150-річчя від дня народження / Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 2(24). – С. 22–28. – Бібліогр. наприкінці ст.


59.    Нове бачення «Піднебесних гір» : до 150-річчя експедиції П. П. Семенова на Тянь-Шань / Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 2. – С. 15–20. – Бібліогр. наприкінці ст.


60.    Олексій Андрійович Тілло – видатний російський картограф, геодезист і географ, автор першої гіпсометричної карти Європейської Росії / Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 1(25). – С. 3–7. – Бібліогр. наприкінці ст.


61.    Організація економіко-географічних досліджень в період проведення комплекстної польової практики у віддаленому економічному районі / М. В. Потокій // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей науково-практичної конференції / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром’як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – Ч. 2. – С. 261–263.


62.    Основні напрямки удосконалекння краєзнавчо-природоохоронної підготовки студента-географа / М. В. Потокій // Учитель національної школи : тези доповідей науково-практичної конференції / редкол.: В. П. Кравець, А. В. Вихрущ, А. М. Ломакович [та ін.]. – Київ : Наукова книга, 1991. – Ч. 2. – С. 233–234.


63.    Петро Олександрович Чихачов : до 200-річчя від дня народження / Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 2(24). – С. 248–251. – Бібліогр. наприкінці ст.


64.    Підкорення Північного полюсу у 1909 році: міф чи реальність або змагання між Р. Пірі та Ф. Куком : до 100-річчя події / Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2(26). – С. 3–9. – Бібліогр. наприкінці ст.


65.    Підходи до картографічного дослідження еколого-географічних систем : на прикладі бурякоцукрового комплексу Тернопільської області / Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2000. – Вип. 2(7). – С. 95–98. – Бібліогр. наприкінці ст.


66.    Показники стану еколого-географічної ситуації у спеціалізованому рослинницько-промисловому комплексі (СРПК) / Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – Вип. 2(7). – С. 194–196. – Бібліогр. наприкінці ст.


67.    Розвиток картографування населення в українських атласах / Михайло Потокій // Історія української географії / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 23. – С. 119–125. – Бібліогр. в кінці ст.


68.    Типи карт в еколого-географічних дослідженнях спеціалізованих рослиницько-промислових АПК / Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 1(7). – С. 139–145. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

Наукові статті у співавторстві


69.    Видатний дослідник африканського материка : до 150-річчя від дня народження Германа-Вільгельма фон Вісмана, 1853–1905 рр. / Надія Бучковська, Ганна Ваврик, Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – Вип. 1(7). – С. 185–188. – Бібліогр. наприкінці ст.


70.    Використання картографічного методу при дослідженні сільськогосподарських угідь / Богдан Заблоцький, Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, – 2005. – Вип. 2, спецвипуск : Регіональні суспільно-географічні дослідження. – С. 139–142. – Бібліогр. наприкінці ст.


71.    Використання «нестандартних» норм і методів навчання для формування картографічних знань та умінь у студентів-географів / М. В. Потокій, Г. С. Дем'янів // Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів : тези обласної науково-практичної конференції викладачів / редкол.: М. М. Алессієвець, Р. Т. Гром’як, Е. О. Грішин [та ін.]. – Тернопіль : ТДПІ ім. Я. Галана, 1990. – С. 244–246.


72.    Застосування картографічного методу для дослідження соціально-культурного комплексу адміністративного району / М. В. Потокій, Б. М. Присунько // Розвиток освіти і культури в західних областях УРСР. 1939–1989 рр. : тези доповідей науково.-практичної конференції / редкол.: А. В. Вихрущ, А. В. Гром'як, Р. Т. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль : ТДПІ ім. Я. Галана, 1989. – Ч. 1. – С. 86–87.


73.    Історія картографування населення Тернопільської області у першій половині ХХ століття / М. В. Потокій, Т. І. Крестинич // Подільські читання. Географія. Біологія. Екологія. Охорона природи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 23–24 травня 2013 р) / редкол.: М. М. Барна, W. M. Weiner, З. Г. Гамкало [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2013. – С. 47–50. – Бібліогр. наприкінці ст.


74.    Картографічний метод у ретроспективно-географічних дослідженнях природокористування (на прикладі Подільських Товтр в межах Тернопільської області) / Богдан Гавришок, Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1(36). – С. 20–29. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6056/1/Havryshok.pdf


75.    Картографічний метод в ретроспективно-географічних дослідженнях регіонів інтенсивного сільськогосподарського освоєння / М. В. Потокій, Б. Б. Гавришок // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка (Тернопіль, 21–23 травня 2015 р) / редкол.: Я. Олійник, О. Шаблій, В. Руденко [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2015. – С. 74–75.


76.    Кафедрі економічної і соціальної географії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 20 років / Іван Пушкар, Ігор Дітчук, Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2, спецвипуск : Регіональні суспільно-географічні дослідження. – С. 87–90. – Бібліогр. наприкінці ст.


77.    Місто Збараж на стародавних картах / П. В. Глібчук, Т. І. Крестинич, М. В. Потокій // Замковий туризм Тернопільської області: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Тернопіль, 4 травня 2012 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Смирнов, О. Ю. Бордун [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 18–23. – Бібліогр. наприкінці ст.


78.    Можливості картографічного дослідження еколого-географічних проблем функціонування спеціалізованих АПК як еколого-географічних систем / Михайло Потокій, Богдан Заблоцький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2, спецвипуск : Регіональні суспільно-географічні дослідження. – С. 255–257. – Бібліогр. наприкінці ст.


79.    Наукова творчість В. В. Докучаєва та В. І. Вернадського – вчителя та учня: приклад служіння науці та вітчизні / Марія Банах, Надія Бучковська, Ірина Попович, М. Потокій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – Вип. 2(7). – С. 197–202. – Бібліогр. наприкінці ст.


80.    Населені пункти Тернопільської області на стародавніх картах (до середини XVII століття) / Петро Глібчук, Тетяна Крестинич, Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 2(32). – С. 3–9. – Бібліогр. наприкінці ст.


81.    Перші наукові роботи в Антарктиді радянських географів : до 50-річчя першої радянської антарктичної експедиції / Наталя Бучковська, Марія Глад, Михайло Потокій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 1. – С. 20–26.


82.    Показники картографування стану екологічної ситуації в спеціалізованому рослинницько-промисловому комплексі / Михайло Потокій, Богдан Заблоцький // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Тернопіль, 27–29 травня 2004 р.) /  редкол.: Б. М. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – С. 24–26.


83.    Про необхідність комплексного картографування елементів екологічної мережі / Богдан Заблоцький, Михайло Потокій // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Тернопіль, 27–29 травня 2004 р.) / редкол.: Б. М. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – С. 41–43.


84.    Ярослав Жупанський: віхи науково-педагогічної діяльності / Василь Джаман, Мирослав Заячук, Володимир Круль, Михайло Потокій, Ярослав Скрипник, Петро Сухий // Історія української географії / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 23. – С. 18–24. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

***

 

85.    Потокій Михайло Васильович : кандидат географічних наук, доцент // Кафедра географії та методики її навчання: історія становлення, сьогодення, персоналії : довідник / ТНПУ імені В. Гнатюка ; упоряд. М. Я. Сивий. – Тернопіль : Тайп, 2016. – С. 32–33.

   У довіднику висвітлено історію становлення й розвитку кафедри географії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Охарактеризовано навчальну і наукову роботу кафедри, подані персоналії її співробітників.

 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016.
potokiy1
Кафедра географії та методики її навчання: стоять зліва направо – доценти М. Питуляк, П. Дем’янчук, викладач Б. Гавришок, асистент Р. Бронецький, доценти М. Потокій, О. Садовник, асистент І. Дітчук, викладачі О. Пушкар та С. Гулик; сидять зліва направо – доценти Н. Таранова, М. Питуляк, Л. Заставецька, Б. Заблоцький, професор Й. Свинко завідувач кафедри професор М. Сивий, доцент О. Варакута, старший лаборант І. Пипа.

potokiy2
Польова практика з топографії. (2015 р.) На передньому плані доц. М. В. Потокій

 Список підготувала Н. І. Пельо
липень 2018 р., 85 джерел.

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks