Доля вченого – у долі України
(до 140-річчя від дня народження Степана Рудницького –
українського географа, академіка)

rydnuckuj
   Степан Рудницький — визначний український географ і картограф, засновник і директор Українського науково-дослідного інституту географії і картографії, вчений, який заклав фундамент географічної науки в Україні, розробив українську географічну термінологію.
   Рудницький перший створив українську національну географію всіх українських земель. Він був піонером у створенні загального курсу «Географії України» і належав до грона вчених-географів, девізом яких було: «В огонь підемо, горіти будемо, але від своїх переконань не відмовимось».
   Цією плеядою міг би пишатись будь-який народ: академіки Степан Рудницький, Юрій Полянський, професори Геринович та Кубійович, доктори географії Дольницький та Іваничук. Більшість з них пройшла тернистими дорогами більшовицького ГУЛАГу. А імена і науковий спадок цих подвижників української географічної науки належало забути…
    Ім’я академіка Степана Львовича Рудницького – видатного українського географа довгий час було викреслено з наукового вжитку, як і багатьох інших постатей України, які зробили величезний вклад у вітчизняну та світову духовну скарбницю.
   Ми можемо пишатися тим, що середню освіту видатний географ здобував у місті Тернополі, тобто С. Рудницький – до певної міри – наш земляк. Перемишль – Львів – Тернопіль – це «географічна вісь», вздовж якої складалось життя родини Рудницьких до нашого століття.
Як людина і вчений С. Рудницький формувався, виріс і творив на стику і перехресті багатьох європейських культур – польської, австрійської, німецької, чеської.
   Своєю діяльністю і науковою творчістю С. Рудницький яскраво уособлює єдність двох віток українського народу – західної і східної, адже він працював і у Львові і у Харкові, Києві і Кам’янці-Подільському, одним словом, вивчав усю соборну Україну в її етнічних межах.
   У наукових працях вчений охоплював не лише географію, але й проблеми суміжних наук – історії, астрофізики, геології, політології, етногеографії та ін. Його можна вважати першим професійним українським географом в сучасному розумінні цього слова.
   Степан Рудницький зробив значний внесок у розвиток фізичної, політичної та соціально-економічної географії України, а також історичної географії та географії населення нашої держави, картографії. Він є автором понад 150-ти наукових праць, багатьох карт. Писав українською, німецькою та польською мовами, праці видавалися також французькою, англійською, чеською, італійською, угорською, шведською мовами, що сприяло популяризації знань про Україну, її територію і народ.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури


1.    Географ-академік Степан Рудницький : видатні постаті Тернопілля / упоряд. І. Дітчук. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2007. – 200 с.


2.    Листування Степана Рудницького / упоряд., вступ. ст., приміт. П. Штойко. – Львів : НТШ, 2006. – 435 с. – (Українознавча бібліотека НТШ. Число 19).


3.    Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького / ред. Н. О. Радванська. – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 245 с.


4.    Шаблій О. І.  Академік Степан Рудницький : фундатор української географії / О. І. Шаблій. – Львів-Мюнхен : Видавництво Львівського університету, 1993. – 223 с. – (Монографії).


***


5.    Альтгайм Л.  Роль наукової спадщини С. Рудницького у становленні і розвитку туристичного краєзнавства / Любов Альтгайм // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 33–35. – Бібліогр. в кінці ст.


6.    Бібліографія основних праць про Степана Рудницького // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 33-40.


7.    Бібліографія праць академіка С. Рудницького // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 24–32.


8.    Буртник В.  Доля вченого – у долі України / В. Буртник // Українські дослідники Землі / упоряд.: Н. Муніч, В. Серебрій. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2004. – С. 104–107.


9.    Ванда І.  Соціально-географічні ідеї у працях Степана Рудницького / Ірина Ванда, Любов Котик, Ігор Ранця // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 23–29. – Бібліогр. в кінці ст.


10.    Варакута О.  Реалізація змісту математичної географії С. Л. Рудницького у шкільному курсі "Загальна географія" / Ольга Варакута, Богдан Заблоцький // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 211–212. – Бібліогр. в кінці ст.


11.    Власюк, О.  Проблема українських етнічних територій у висвітленні Рудницького / О. Власюк // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 5. – С. 111–117.


12.    Влах М.  Степан Рудницький: розвиток суспільно-географічної термінології / Мирослава Влах // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 21–22. – Бібліогр. в кінці ст.


13.    Гонак М.  Дотичність Петра Франка до географії у добу наукової діяльності академіка С. Рудницького / Михайло Гонак // Історія української географії і картографії. – Тернопіль, 1995. – С. 177–179.


14.    Грицевич В.  Степан Рудницький у світлі наногеографії: геопросторові кола життєвого і творчого шляху / Володимир Грицевич // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 17–21. – Бібліогр. в кінці ст.


15.    Гудзеляк І.  Вивчення зовнішньої торгівлі у працях В. Кубійовича і С. Рудницького / Ірина Гудзеляк // Історія української географії і картографії. – Тернопіль, 1995. – С. 62.


16.    Дітчук І.  Пам'ятний рік Степана Рудницького в Україні / І. Дітчук // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 1. – С. 51–52.


17.    Дітчук І.  Рік пам'яті академіка Степана Рудницького в Україні: коротка хроніка подій / І. Дітчук // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 41–44.


18.    Дністрянський М.  Праці С. Рудницького і Ю. Липи в контексті європейської політико-географічної думки / Мирослав Дністрянський // Історія української географії. – Тернопіль, 2000. – Вип. 2. – С. 73–77. – Бібліогр. в кінці ст.


19.    Доля академіка Степагна Рудницького // Повернуті імена / Є. Гасай. – Тернопіль : [б. в.], 2002. – С. 85–90.


20.    Домащенко Л. П.  Степан Рудницький: від політичної географії до геополітики / Л. П. Домащенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2007. – Вип. 84/86. – С. 97–99.


21.    Журба І.  Сучасна концепція переходу України до сталого розвитку через призму праць академіка Степана Рудницького / І. Журба // Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи. – Тернопіль, 2000. – С. 137–144.


22.    Заставецька Л.  Обгрунтування необхідності незалежності України у наукових працях Степана Рудницького (з досвіду викладання географії в школі) / Леся Заставецька // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 219–221. – Бібліогр. в кінці ст.


23.    Заставецька О.  Погляди академіка С. Рудницького на розвиток географічної освіти в Україні / О. Заставецька, Т. Заставецький // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 136–141.


24.    Заставецький Б.  Роль С. Рудницького та В. Кубійовича в підготовці навчальних посібників з географії України / Богдан Заставецький, Ольга Заставецька // Історія української географії і картографії. – Тернопіль, 1995. – С. 46–48.


25.    Зінько Ю.  Морфологічний аналіз рельєфу України в роботах С. Рудницького та В. Кубійовича / Юрій Зінько // Історія української географії і картографії. – Тернопіль, 1995. – С. 51–53.


26.     Зуб Л.  Роль антропогеографії Степана Рудницького у становленні географії населення в Україні / Лілія Зуб, Олег Садовник // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 35–37. – Бібліогр. в кінці ст.


27.    Івах Я.  Дороговкази в майбутнє академіка С. Рудницького / Ярослав Івах // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 10–12. – Бібліогр. в кінці ст.


28.    Івах, Я.  Погляд С. Рудницького на проблеми охорони природи / Ярослав Івах // Історія української географії і картографії. – Тернопіль, 1995. – С. 188–189.


29.    Іщук С.  Суспільно-географічні дослідження в Україні в 90-х роках ХХ – на початку ХХІ сторіччя / С. Іщук, О. Федюк // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2010. – С. 26–28. – Біблогр. в кінці ст.


30.    Кавецький І.  Українсько-польські відносини в контексті геополітичних ідей Степана Рудницького / І. Кавецький // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 116–119.


31.    Калинова О.  Український вільний університет: празький період / О. Калинова // Історія в школах України. – 2009. – № 12. – С. 29–32.


32.    Кандиба Ю.  Харківський період наукової діяльності Степана Рудницького / Ю. Кандиба // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 99–103.


33.    Карти і картосхеми, які розробляв С. Рудницький // Історія української географії. – 2007. – Вип. 16. – С. 32–33.


34.    Кисельов Ю.  Методологічні основи географічних студій Степана Рудницького в контексті сьогодення / Ю. Кисельов // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 48–51.


35.    Колтун О.  Проблема антропогенного впливу на рельєф у працях українських вчених 20–40-х рр. ХХ ст. / Оксана Колтун // Історія української географії. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 53–56. – Бібліогр. в кінці ст.


36.    Корнєєв В. П.  Видатний український географ і картограф – С. Л. Рудницький : до 130-річчя від дня народження українського вченого, географа і картографа / В. П. Корнєєв // Географія. – 2008. – № 1. – С. 36–37.


37.    Костриця М.  Науково-краєзнавча діяльність С. Л. Рудницького у Харкові / Микола Костриця // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 12–17. – Бібліогр. в кінці ст.


38.    Кукурудза С.  Гімназійна географія в Галичині в часи Степана Рудницького / С. Кукурудза // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 141–147.


39.    Мариняк Я.  Українська нація в творчій спадщині С. Рудницького й В. Кубійовича. Сучасні теорії нації та націоналізму / Я. Мариняк // Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи. – Тернопіль, 2000. – С. 7–16.


40.    Муніч Н.  Рік Степана Рудницького в Україні / Н. Муніч // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2007. – № 19. – С. 10–14.


41.    Мушинка М.  Доля членів сім'ї Степана Рудницького / М. Мушинка // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 19–24.


42.    Про вшанування у 2007 році пам'яті академіка Степана Рудницького (1877–1937) : рішення ради Наукового товариства імені Шевченка в Україні та президії Українського географічного товариства // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 3. – С. 49.


43.    Ровенчак І.  Напрямки наукової діяльності Степана Рудницького в географії культури / І. Ровенчак // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 119–121.


44.    Ровенчак І.  Наукова діяльність С. Рудницького у ділянці географічної картографії / Іван Ровенчак, Леся Цюцюра // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 197–199. – Бібліогр. в кінці ст.


45.    Розсоха А.  Педагогічний досвід С. Л. Рудницького в контексті проблем сучасної освіти України / А. Розсоха // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 130–136.  ;  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 75–82.


46.    Рудакевич І.  Обгрунтування географічної ідеї міжнародних транспортних коридорів у працях Степана Рудницького / І. Рудакевич // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2010. – С. 139–141. – Біблогр. в кінці ст.


47.    Рудакевич О.  Степан Рудницький як ідеолог українського націоналізму / О. Рудакевич // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 122–124.


48.    Рудницький С.  Проблеми географії України / С. Рудницький // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 56–89.


49.    Сампара О.  Стежками долі Рудницького : до року Степана Рудницького в Україні / О. Сампара // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2007. – № 33. – С. 16–18.


50.    Свинко Й.  Місто Перемишль і Перемиське підгір'я – мала батьківщина Степана Рудницького / Й. Свинко // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 104–110.


51.    Сенейко О.  Історія формування українсько-польського державного кордону та етнічні межі / Олена Сенейко // Історія української географії. – Тернопіль, 2010. – Вип. 21. – С. 103–106. – Бібліогр. в кінці ст.


52.    Стебельський І.  Поняття географії батьківщини української діаспори Північної Америки: слідами концепції Степана Рудницького / І. Стебельський // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 110–115


53.    Сухий П.  Роль наукових поглядів Степана Рудницького в сучасних дослідженнях сільського господарства / Петро Сухий // Історія української географії та картографії. – Тернопіль, 2007. – С. 29–33. – Бібліогр. в кінці ст.


54.    Хомра І.  Наукова та організаційна діяльність Степана Рудницького у ВУАН / І. Хомра // Історія української географії. – Тернопіль, 2005. – Вип. 11. – С. 37–39.


55.    Шаблій О.  Велич постаті фундатора української географії Степана Рудницького / О. Шаблій // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 1. – С. 40–47.


56.    Шаблій О.  Три життєві злами і три наукові іпостасі Степана Рудницького / О. Шаблій // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 8–16.


57.    Шаблій О.  Фундатор української національної географії академік Степан Рудницький / О. Шаблій // Історія української географії. – Тернопіль, 2003. – Вип. 8. – С. 23–28.


58.    Штойко П.  Харківський період життя та праці Степана Рудницького / Павло Штойко // Історія української географії і картографії. – Тернопіль, 1995. – С. 197–198.


59.    Шуркала М.  Повернення в Україну спадщини Степана Рудницького та його родичів – Софії і Станіслава Дністрянських / Магда Шуркала // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, Я. І. Жупанський [та ін.]. – Тернопіль, 2007. – Вип. 15. – С. 121–124.

Список (59 дж.)
підготувала
С. Б. Тененьська

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks