Богдан Бойчук – тонкий майстер художнього слова
з трагічним світосприйманням
(90 років від дня народження поета-модерніста,
прозаїка, перекладача та літературного критика,
члена Нью-Йоркської групи)

 

boychuk

   Богдан Бойчук народився 11 жовтня 1927 року в селі Бертники Тернопільської області. У 1944 році його забрали на примусові роботи до Німеччини, де він залишався і після війни у таборі для переміщених осіб у Ашаффенбургу.
   У 1949 році пан Бойчук переїхав до Нью-Йорка. У 1957 отримав освіту у галузі електроніки у Міському коледжі Нью-Йорка й працював у цій сфері до 1992 року. У 1950-х роках Богдан Бойчук стає співзасновником Нью-Йоркської групи поетів-емігрантів, пізніше – редагує видання "Нові Поезії", "Світо-Вид", "Сучасність". Видавав власну поезію, драматичні твори й прозу, перекладав твори із іспанської, англійської, російської на українську. Він – автор шести поетичних збірок, двох романів, восьми п'єс, а також багатьох перекладів. Пан Бойчук був членом Національної спілки письменників України. Мешкав у Ґлен-Спеї і в Києві.
   Будучи поетом виразно інтелектуального складу, Б. Бойчук водночас передовіряє себе чуттю, емоції більше, як думці. Це – розумна довіра до безумовно сущого, дарованого людині природою. Звідси – поетичний мінімалізм, розкошування натурою, яку ніхто не вигадував – яку Бог дав. Чи не вся еротична лірика Б. Бойчука є рішучим прорахунком зі святенництвом мистецтва, що служить ідеї, а не людині, є осанною справдешності життя.
   Складні філософські проблеми буття, болі доби, трагедія народу відбилися у творах Б. Бойчука. Як ніхто з митців другої половини XX ст., він найгостріше відчув збіднення, навіть занепад людського й людяності в навколишньому світі. І відчай поета з цього приводу дуже людяний і зрозумілий нам. Але не розпач і відбиття страждання людини визначають пафос його творчості. Пафос творчості Бойчука – гуманістичний захист людини, стоїцизм, увага до інтенсивного духовного життя особи і віра. Віра у те, що людство незнищенне, як незнищенним є добро, яке перемагає зло. Богдан Бойчук без перебільшення – талановитий митець-гуманіст нашої доби.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

Інформаційний список літератури

 

1.    Boychuk, B.  Memories of Love : The Selected Poems / Bohdan Boychuk. – New York : The Sheep Meadow Press, 1989. – 102 p.


2.    Баран, Є.  "Я ще думаю трохи пожестикулювати..." // Навздогін дев'яностим.. : проза бібліофіла / Є. Баран. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. – С. 27–29. – Рец. на кн.: Бойчук, Б.  Спомини в біографії / Богдан Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – 200 с. : іл.


3.    Богдан Бойчук : [еміграційна творчість поета] // Література та літературознавство української діаспори : курс лекцій / Л. Скорина. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – С. 163–168.


4.    Богдан Бойчук : [творчий портрет : бібліографія творів і творчості : вибрані вірші] // Нью-Йоркська група : антологія поезії, прози та есеїстки / упоряд.: М. Ревакович, В. Габор. – Львів : Піраміда, 2012. – С. 142–165.


5.    Бойчук, Б.  Вірші вибрані й передостанні / Богдан Бойчук // Пороги : літературно-мистецький і громадсько-політичний самвидавний журнал, Дніпропетровськ, 1988–1990 рр. / упоряд.: Р. Лиша, О. Сокульська ; відп. за вип. О. Зінкевич ; передм.: Р. Лиша, Ю. Вівташ. – Київ : Смолоскип, 2009. – Числа 1/9 : Вибране. – С. 321–327.


6.    Бойчук, Б.  Голод / Богдан Бойчук // Голодомор : дві п'єси / упоряд. і автор передм. Л. Залеська-Онишкевич. – Київ : Смолоскип, 2008. – С. 66–110.


7.    Бойчук, Б.  Дв пісні ; Поет ; Ярославна / Б. Бойчук // Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. У 3 кн. / упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко. – Київ : Рось, 1994. – Кн. 3. – С. 128–139.


8.    Бойчук, Б.  Думки про дощ ; "Десь суть була..." / Б. Бойчук // Краса і сила українського слова. 11 клас : хрестоматійні тексти ХХ століття : навчальний посібник / упоряд. Ю. Солод. – Київ : Світло знань, 1998. – С. 585.


9.    Бойчук, Б.  Молитва ; З нами Бог ; Ізцілення ; Віноград рожденія ; "Ідіже ність болізнь..." / Б. Бойчук // Богославень : духовна поезія західноукраїнських авторів / ред.-упоряд.: Б. Мельничук, М. Ониськів. – Тернопіль : [б. в.], 1994. – С. 9–10.


10.    Бойчук, Б.  Ньюйорківець : [інтерв'ю з поетом] / Б. Бойчук ; розмову вела Н. Білоцерківець // Українська культура. – 2007. – № 10. – С. 12–13.


11.    Бойчук, Б.  Подорож з учителем : уривок з поеми / Богдан Бойчук // Слово : збірник / голов. ред. Г. Костюк. – Нью-Йорк : [б. в.], 1968. – Т. 3 : Література, мистецтво, критика, мемуари, документи. – С. 169–171.


12.    Бойчук, Б.  Поет ; Матері ; Життя в селі ; Цикл традиційний / Б. Бойчук // Вітрила, 1989 : молода поезія України : молода проза України : творча майстерня / [упоряд. Л. В. Голота]. – Київ : Молодь, 1989. – С. 167–168.


13.    Бойчук, Б.  Приречені / Б. Бойчук // Близнята ще зустрінуться. – Київ ; Львів : Час, 1997. – С. 497–520.


14.    Бойчук, Б.  Україна : [вірш] / Богдан Бойчук // Україно, нене моя! : збірник / упоряд. О. Шевченко. – Київ : Веселка, 1993. – С. 39.


15.    Бондаренко, А.  Мовні знаки темпорального змісту в філософсько-поетичному дискурсі Богдана Бойчука / Алла Бондаренко // Слово і час. – 2000. – № 12. – С. 47–51.


16.    Зінченко, Н.  Образний світ поезії Богдана Бойчука / Н. Зінченко, Ю. Чернусь // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 7/8. – С. 12–13.


17.    Карабович, Т.  Поетична мандрівка по Києву Богдана Бойчука / Т. Карабович // Кур'єр Кривбасу. – 2006. – № 11. – С. 196–199.


18.    Котовська, Т.  Вивчення концепту прірви у символіці українсько-американського зближення з погляду літературної антропології : на матеріалі романів Б. Бойчука та Н. Спаркса / Таміла Котовська // Studia Methodologica. – 2011. – Вип. 31. – С. 105–110. – Бібліогр. в кінці ст.


19.    Кулик, Н.  Архіпелаг Бойчук / Наталія Кулик // Освіта України. – 2017. – № 6. – С. 14–15.


20.    Листи Ігоря Костецького до Богдана Бойчука // Кур'єр Кривбасу. – 2015. – № 302/304. – С. 232–285. – Закінч. – Поч.: № 299/301.


21.    Мішура, Г.  Священні символи в романі Богдана Бойчука "Над сакральним озером" / Ганна Мішура // Парадигма sacrum & profanum у літературі та культурі. – 2011. – Вип. 5. – С. 73–80. – Бібліогр. в кінці ст.


22.    Пилипенко, Г.-Г.  Богдан Бойчук: модерніст у літературі, реаліст у житті / Георгій-Григорій Пилипенко // Урядовий кур'єр. – 2017. – № 41. – С. 9.


23.    Стех, М. Р.  Листування через океан і бар'єр між поколіннями : листи Ігоря Костецького до Богдана Бойчука / Марко Роберт Стех // Кур'єр Кривбасу. – 2014. – № 299/301. – С. 188–263.


24.    Ткачук, М.  Тема Бучача і страхіть другої світової війни в поемах Б. Бойчука / Микола Ткачук // Studia methodologica. Сер. Філософія та методологія. – 1996. – Вип. 1. – С. 115–121.


25.    Ткачук, М. П.  Богдан Бойчук. Степан Сапеляк: компендій творчості поетів : навчальний посібник / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПУ, 1994. – 59 с.


26.    Ткачук, М. П.  У річищі гуманізму (Богдан Бойчук) : [творчий портрет] // Інтерпретації : літературно-критичні статті, творчі портрети українських поетів ХХ ст. / М. П. Ткачук. – Тернопіль : [б. в.], 1999. – С. 99–122.


Список (26 дж.)
 підготувала
С. Б. Тененьська

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners