Неприборкана Ірина Вільде
1907–1982
(110 років від дня народження української письменниці)

 

vilde

 

«Щоб увійти в безсмертя,
людина мусить скласти два екзамени:
один перед сучасниками,
другий – перед історією»
(Ірина Вільде)

 
   Життя і творчість Ірини Вільде нерозривно пов’язані з Буковиною та Прикарпаттям. Зі сторони видається, що життєвий шлях письменниці був вдалим і благополучним. Прожила в достатку і пошані до старості, після 1939 року видала більше двадцяти книг, була лауреатом премії ім. Т. Шевченка, депутатом Верховної Ради України, нагороджена орденами Трудового Червоного Прапора, «Знак пошани», «Дружба народів», Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, очолювала львівське відділення спілки письменників.
   Творчий шлях Ірини Вільде охоплює кілька десятків років, а за цей час траплялося все: успіхи і невдачі, піднесення й спади, тривалі й тимчасові захоплення, суперечливі життєві й літературні віяння. Однак вона не належала до письменників, світогляд яких змінювався при кожному подуві вітру. Вона сказала в одній мініатюрі: « Не поважаю людей, які обіцяють більше, ніж можуть зробити ». Вона мала тверді принципи, яким ніколи не зраджувала.
   Перший свій екзамен Ірина Вільде склала. Півстоліття промайнуло в неї у невсипущій праці, пошуках, розчаруваннях, злетах, сумнівах і перемогах. За цей час вона створила томи творчого звіту. Для нас і наших внуків вона залишила у вічне користування сотні новел, нарисів, публіцистичних статей і мініатюр.
   Нам хочеться збагнути секрети майстерності письменниці, а вона на наші роздуми коротко відповідає однією із своїх мініатюр: «Секрет майстерності полягає в тому, що секрету немає. Є просто талант.» Різні джерела, різні шляхи, різні причини становлення неповторної літераторської індивідуальності, а результат один: успішно складений екзамен перед історією.
   Славетна Ірина Вільде вічно житиме у своїх літературних творах. Читаймо ці твори, шануймо і зберігаймо пам’ять про людину величезного обдарування і заслуг перед рідною літературою.
   Сьогодні про творчість Ірини Вільде говорять як про самобутнє явище української літератури. Павло Загребельний вважав: «Велич Ірини Вільде у відстоюванні справедливості». Така її життєва позиція та літературний талант дали підставу ЮНЕСКО зарахувати Ірину Вільде до числа знаменитих людей 20-го століття.
   Свої два екзамени – перед сучасністю та перед історією – Ірина Вільде склала «на відмінно» і увійшла таки в безсмертя.

 

Інформаційний список літератури


Життєвий і творчий шлях Ірини Вільде


1.    Weretiuk, O.  Wizja Ukrainy we wspolczesnej powiesci polskiej i ukrainskiej : (Leopold Buczkowski, Andrzej Kusniewicz, Wlodzimierz Odojewski, Ulas Samczuk, Iryna Wilde, Roman Andrijaszyk) / Oksana Weretiuk. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Literatury Polskiej, 1998. – 297 s.


2.    Бородіца, С.  Психологія "кризових станів" у романі-епопеї "Сестри Річинські" І. Вільде / С. Бородіца // Studia Methodologica. – 2008. – Вип. 25 : Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. – С. 39–43.


3.    Вальо, М.  З любов'ю до Ірини Вільде / М. Вальо // Дзвін. – 2010. – № 5/6. – С. 86–87.


4.    Вальо, М.  Ірина Вільде : літературно-критичний нарис / Марія Вальо. – Київ : Рад. письменник, 1962. – 139 с.


5.    Вітяк, Ю.  Наративні топоси повісті Ірини Вільде "Метелики на шпильках" / Вітяк Ю. // Магістр. – 2015. – Вип. 22. – С. 40–46. – Бібліогр. в кінці ст.


6.    Горак, Р.  Її чоловік та його брат : [сім'я Ірини Вільде] / Роман Горак // Дзвін. – 2015. – № 6. – С. 146–155.


7.    Горак, Р.  Колиска її любові : [життєвий і творчий шлях Ірини Вільде (Дарки Макогон)] / Р. Горак // Дзвін. – 2008. – № 10. – С. 116–136.


8.    Горинь, Б.  Мої зустрічі з Іриною Вільде / Б. Горинь // Дзвін. – 2007. – № 5/6. – С. 126–128.


9.    Дідик, С. С.  Фразеологізми художнього мовлення Ірини Вільде (на матеріалі роману "Сестри Річинські") / С. С. Дідик // Українське літературознавство. – 1990. – Вип. 55. – С. 68–73.


10.    Дудар, О.  Жанрова семантика романів "Сестри Річинські" Ірини Вільде та "Оплот" Теодора Драйвера / Олена Дудар // Мандрівець. – 2014. – № 6. – С. 62–65. – Бібліогр. в кінці ст.


11.    Дудар, О.  Концепт текстової інтерференції у дискурсі соціально-психологічних романів "Сестри Річинські" Ірини Вільде та "Оплот" Теодора Драйвера / О. Дудар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 30. – С. 212–225.


12.    Дудар, О.  Особливості художньої реалізації архетипу матері в романах Ірини Вільде "Сестри Річинські" та Теодора Драйзера "Оплот" / Олена Дудар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнар. наук. конф. : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 239–244. – Бібліогр. в кінці ст.


13.    Дудар, О.  Ретроспекція як основна зміна напрямку руху художнього часу у романах Ірини Вільде "Сестри Річинські" та Теодора Драйзера "Оплот" / Олена Дудар // Studia Methodologica. – 2010. – Вип. 30. – С. 239–233. – Бібліогр. в кінці ст.


14.    Дудар, О. В.  Жанрова своєрідність соціально-психологічних романів "Сестри Річинські" Ірини Вільде та "Оплот" Теодора Драйзера: порівняльний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 – порівняльне літературознавство / Дудар Олена Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 167–192.


15.    Захарчук, І.  Гендерна асиметрія канону соціалістичного реалізму: версія Ірини Вільде / І. Захарчук // Дивослово. – 2006. – № 6. – С. 48–53.


16.    Івасюк, М. Г.  Ірина Вільде і Буковина / М. Г. Івасюк // Українське літературознавство. – 1982. – Вип. 39. – С. 70–76. – Бібліогр. в кінці ст.


17.    Карабльова, А.  Сюжетна модель жіночого досвіду материнства в малій прозі Ірини Вільде / Альона Карабльова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – Вип. 15. – С. 120–123. – Бібліогр. в кінці ст.


18.    Карабльова, О.  Особливості моделювання жіночих образів у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" / Ольга Карабльова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – Вип. 15. – С. 124–128. – Бібліогр. в кінці ст.


19.    Качкан, В. А.  Ірина Вільде : нарис життя і творчості / В. А. Качкан. – Київ : Дніпро, 1991. – 159 с. – (Літературний портрет).


20.    Кодак, М. П.  Психологізм соціальної прози / М. П. Кодак ; [відп. ред. Л. М. Новиченко]. – Київ : Наук. думка, 1980. – 162 с.


21.    Коцюба, О.  Виток : роздум про ранню творчість Ірини Вільде / О. Коцюба // Вітчизна. – 1991. – № 4. – С. 177–180.


22.    Мафтин, Н.  "Щоб запалити любов до всесвіту..." Рання проза Ірини Вільде / Н. Мафтин // Слово і час. – 2007. – № 5. – С. 49–54.


23.    Мафтин, Н.  Альтернативні стильові напрями у творчості Б. І. Антонича, Б. Нижанківського, В. Софроніва-Левицького, І. Вільде, Д. Віконської / Наталія Мафтин // Бібліотечка "Дивослова". – 2013. – № 4. – С. 58–64.


24.    Мацибок-Стародуб, Н. О.  Особливості комунікації державних і недержавних етносів у ранній прозі Ірини Вільде / Н. О. Мацибок-Стародуб // Літературознавчі студії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 39, Ч. 2. – С. 142–148. – Бібліогр. в кінці ст.


25.    Павличко, Д.  Золотий передзвін : [творчість Ірини Вільде] / Д. Павличко // Літературознавство. Критика : у 2 т. / В. Павличко. – Київ, 2007. – Т. 1 : Українська література. – С. 370–374.


26.    Павличко, Д. В.  Над глибинами : літературно-критичні статті і виступи / Д. В. Павличко. – Київ : Рад. письменник, 1983. – 423 с.


27.    Патрікєєва, Н.  Щаслива зірка Ірини Вільде : життя в тезах / Наталія Патрікєєва // Дніпро. – 2012. – № 5. – С. 116–117.


28.    Письменники Радянської України : літературно-критичні нариси. Вип. 13 / упоряд. М. І. Петросюк. – Київ : Рад. письменник, 1987. – 236 с.


29.    Скальська, У.  Моє недовге знайомство з Іриною Вільде / У. Скальська // Дзвін. – 2010. – № 5/6. – С. 85–89.


30.    Тарнашинська, Л.  Цілюща алхімія Ірини Вільде : [творчість письменниці] / Л. Тарнашинська // Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 51–55.


31.    Харлан, О.  Чернівецький текст у циклі повістей Ірини Вільде "Метелики на шпильках" / О. Харлан // Слово і час. – 2008. – № 2. – С. 27–32.


Твори Ірини Вільде

 

32.    Вільде, І.  Наші батьки розійшлися. Крадіж / І. Вільде // Українська мала проза ХХ століття : антологія / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2007. – С. 839–890.


33.    Вільде, І.  Незбагненне серце / І. Вільде. – Львів : Каменяр, 1990. – 255 с.


34.    Вільде, І.  Повісті та оповідання / Ірина Вільде ; редкол.: В. І. Данкинич, О. І. Дей, П. К. Добрянський [та ін.] ; упоряд., авт. всуп. ст. І. І. Дорошенко. – Львів : Каменяр, 1983. – 231 с. – (Бібліотека "Карпати").


35.    Вільде, І.  Повнолітні діти / І. Вільде. – Київ : Молодь, 1960. – 411 с.


36.    Вільде, І.  Сватання / І. Вільде // Антологія української радянської одноактної п'єси / [упоряд. А. П. Варламов]. – Київ, 1981. – Т. 2. – С. 158–170.


37.    Вільде, І.  Сестри Річинські : роман. Кн. 1 / Ірина Вільде. – Київ : Дніпро, 1977. – 495 с.


38.    Вільде, І.  Сестри Річинські : роман. Кн. 2 / Ірина Вільде. – Київ : Дніпро, 1977. – 688 с.


39.    Вільде, І.  Твори : в 5 т. Т. 1 : Сестри Річинські. Кн. 1 / І. Вільде. – Київ : Дніпро, 1986. – 640 с.


40.    Вільде, І.  Твори  : в 5 т. Т. 2 : Сестри Річинські. Кн. 2, Ч. 1 / І. Вільде. – Київ : Дніпро, 1987. – 424 с.


41.    Вільде, І.  Твори  : в 5 т. Т. 3. Сестри Річинські. Кн. 2, Ч. 2 / І. Вільде. – Київ : Дніпро, 1987. – 478 с.


42.    Вільде, І.  Твори  : в 5 т. Т. 4. Повнолітні діти : роман / І. Вільде. – Київ : Дніпро, 1986. – 464 с.


43.    Вільде, І.  Твори : в 5 т. Т. 5 : Оповідання й повісті ; Зустрічі й листи ; Мініатюри / І. Вільде. – Київ : Дніпро, 1968. – 591 с.


44.    Вільде, І.  Твори : в 5 т. Т. 5 : Оповідання та повісті ; Окрушини / І. Вільде. – Київ : Дніпро, 1987. – 389 с.


Список (44 дж.)
підготувала
О. Я. Днесь

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners