Леонід Глібов – народний байкар
(до 190-річчя від дня народження)

 

img4

 

 

Розквіт жанру байкарства в українській літературі пов'язують із іменем Леоніда Івановича Глібова. Це ім’я відоме кожному українцеві. Воно стоїть в одному ряду із іменами відомих у всьому світі: Езопа, Лафонтена, Крилова. Саме як байкар Глібов здобув широке визнання в українській літературі. Він виставляв на посміховисько одвічні суспільні біди, надаючи їм українського забарвлення. Жива, багата мова, легкість діалогів та дотепність байок зробили їх популярними серед дітей і дорослих.

 

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:


Леонід Глібов – народний байкар
(до 190-річчя від дня народження)


1.    Глібов, Л. І.  Твори : у 2 т. Т. 1 : Байки. Поезії. Твори для дітей. Російська поезія / Леонід Глібов ; упоряд. та приміт.: О. В. Мишанича, В. Л. Смілянської, Н. Ф. Клименко ; вступ. ст. П. Й. Колесника. – Київ : Наукова думка, 1974. – 511 с.


2.    Глібов, Л. І.  Твори : у 2 т. Т. 2 : Російська поезія. Драматичні твори. Статті. Фейлетони. Театральні рецензії. Листи / Леонід Глібов ; редкол.: М. Л. Гончарук, Є. П. Кирилюк, П. Й. Колесник , О. В. Мишанич ; упоряд. та приміт.: О. Л. Гончарука, Н. Ф. Клименко. – Київ : Наукова думка, 1974. – 479 с.


3.    Глібов, Л. І.  Твори / Л. І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1988. – 236 с. – (Шкільна б-ка).


4.    Глібов, Л. І.  Вибрані твори / Л. І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1969. – 259 с.


5.    Глібов, Л. І.  Вибрані твори / Л. І. Глібов. – Київ : Держлітвидав, 1955. – 470 с.


6.    Глібов, Л. І.  Вибрані твори / Л. І. Глібов. – Київ : Рад. школа, 1951. – 242 с. – (Шкільна бібліотека класиків).


7.    Глібов, Л. І.  Вибрані твори / Л. І. Глібов. – Київ : Держлітвидав, 1950. – 328 с.


8.    Глібов, Л. І.  Байки / Леонід Іванович Глібов. – [Україна] : [б. в.], [поч. ХХ ст.]. – 124 с. – Книга порвана, немає титулки, початку і кінця.


9.    Глібов, Л. І.  Байки. Поезії / Л. І. Глібов. – Київ : Дніпро, 1991. – 269 с. – (Бібліотека української класики "Дніпро").


10.    Глібов, Л. І.  Цяцькований осел : вибрані твори для серед. та ст. шк. віку / Л. І. Глібов. – Київ : Веселка, 1987. – 206 с.


11.    Глібов, Л. І.  Золота тарілочка : вірші, байки та загадки для дошкільного віку / Л. І. Глібов. – Київ : Веселка, 1994. – 93 с.


12.    Глібов, Л.  Півень і Перлинка : [байка] / Л. Глібов // Дніпро. – 2009. – № 1. – С. 125.


13.    Глібов, Л.  Христос воскрес! : [вірш] / Л. Глібов // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 4. – С. 1(обкл).


14.    Гребінка, Є. П.  Твори / Є. П. Гребінка, Л. І. Глібов. – Донецьк : Донбас, 1986. – 183с. – (Шкільна б-ка).


15.    Бандура, О. М.  Вивчення творчості Л. І. Глібова в школі / О. М. Бандура. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Київ : Рад. школа, 1958. – 130 с.


16.    Бондар, М.  Мудрість поезії Глібова : до 180-річчя від дня народження видатного українського байкаря / М. Бондар // Світогляд. – 2007. – № 2. – С. 20–24.


17.    Горбатюк, В.  "Стоїть гора високая..." : до 185-річчя Леоніда Глібова / Василь Горбатюк // Літературна Україна. – 2012. – 15 берез. (№ 11). – С. 12.


18.    Гур'єв, Б. М.  Леонід Глібов : літературний портрет / Б. М. Гур'єв. – Київ : Дніпро, 1965. – 88 с.


19.    Деркач, Б. А.  Леонід Глібов : життя і творчість / Б. А. Деркач. – Київ : Дніпро, 1982. – 252 с.


20.    Кислий, Ф. С.  Вивчення байки в школі : посібник для вчителя / Ф. С. Кислий. – Київ : Рад. шк., 1982. – 128 с.


21.    Муромцева, О.  Лексичні засоби експресії у мові байок Л. Глібова / О. Муромцева // З історії української літературної мови : вибрані праці / О. Муромцева ; упоряд. І. Муромцев ; заг. ред. А. Нелюби. – Харків : Сучасний Друк, 2008. – С. 105–116. – Бібліогр.в кінці ст.


22.    Новик, О.  Традиції курйозної поезії в акровіршах Леоніда Глібова / О. Новик // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2008. – № 22/24. – С. 50–51.


23.    Пільгук, І. І.  Леонід Глібов : до 150-річчя з дня народження / І. І. Пільгук. – Київ : Знання, 1977. – 48 с. – (Література і мистецтво).


24.    Пчілка, О.  Леоніду Глібову : [вірш] / О. Пчілка // Бібліотечка "Дивослова". – 2009. – № 4. – С. 53.


25.    Сиваченко, М. Ю.  Леонід Глібов : дослідження і матеріали / М. Ю. Сиваченко, О. А. Деко. – Київ : Дніпро, 1969. – 288 с.


26.    Ходанич, Л.  Феномен Леоніда Глібова : національний психотип у творчості / Л. Ходанич // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. – № 1. – С. 48–50.


Підготувала Беновська І. В. (26 дж.)
березень 2017

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners