Дослідниця українського слова
(до 60-річчя від дня народження
Ступінської Галини Федорівни, кандидата філологічних наук, доцента)


styp    Ступінська Галина Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури.
   Народилася в с. Лоєва, Надвірнянського р-ну Івано-Франківської області в 1956 році.
   Філологічну освіту здобувала в Івано-Франківському державному педагогічному інституті ім. В. Стефаника, який закінчила в 1980 році та у Тернопільському педагогічному інституті, де в 1991 році отримала кваліфікацію учителя української мови і літератури.
   У різний час вчителювала в Яблуницькій ЗОШ м. Яремче, Почапинській ЗОШ Тернопільського р-ну, ЗОШ № 24 м. Тернополя. З 1993 р. працювала асистентом кафедри методики викладання української мови та культури мовлення.
Навчалася в аспірантурі. У 1990 році захистила кандидатську дисертацію «Фразеологія лемківського говору української мови».
   З 2003 року працює на кафедрі історії української літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, з 2014 року - на кафедрі теорії і методики української та світової літератури.
   Коло зацікавлень доц. Ступінської Г. Ф. – проблеми художнього освоєння народного світогляду, поетика фольклору, художнє моделювання світу митцем, фразеологія, образна палітра твору.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1.    Ступінська Галина Федорівна // Філологічний факультет: 30 років поступу = Philological faculty: 30 years of development / передм. В. П. Кравця ; упоряд.: Г. Д. Панчук, П. З. Гуцал ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2009. – С. 48–50.


Праці


1.    Бичко, З.  До питання про системність діалектної лексики / З. Бичко, Г. Ступінська // Матеріали V міжнародної наукової конференції "Семантика мови і тексту", 30 вересня – 2 жовтня 1996 р. – Ів.-Франківськ : Плай, 1996. – Ч. 1. – С. 28–29.


2.    Бородіца, С. В.  Усна народна творчість : програма курсу, плани практичних занять, список рекомендаційної літератури, самостійна робота, кредитно-модульні блоки, тести, індивідуально-дослідні завдання / С. В. Бородіца, Н. М. Поплавська, Г. Ф. Ступінська. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2007. – 83 с.


3.    Витоки : матеріали фольклорної експедиції / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; упоряд.: Г. Ф. Ступінська, Л. І. Царик, В. Я. Ступінський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 152 с.


4.    Витоки : матеріали фольклорної експедиції. Вип. 3 / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; упоряд.: Г. Ф. Ступінська, Т. М. Бідованець, В. Я. Ступінський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 195 с.


5.    Витоки : матеріали фольклорної експедиції. Вип. 4 / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; упоряд.: І. Ф. Ступінська, Т. М. Скуратко, В. Я. Ступінський [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 194 с. : фото.


6.   Витоки = Beginnings : матеріали фольклорної експедиції. Вип. 5 / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; упоряд.: Г. Ф. Ступінська, Т. М. Скуратко, В. Я. Ступінський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 254 с.


7.   Витоки = Beginnigs : матеріали фольклорної експедиції. Вип. 6 / ТНПУ ім. В. Гнатюка; упоряд.: Г. Ф. Ступінська, Т. М. Скуратко, В. Я. Ступінський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 254 с. : фото.


8.    Ступінська, Г.  Внутрішній монолог як засіб вираження авторської концепції Богдана Лепкого в новелі "Під Великдень" / Г. Ступінська // Мовна освіта в контексті завдань української середньої і вищої школи : матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль, 1995. – С. 118–121.


9.    Ступінська, Г.  Гумор у фразеології лемківського говору української мови / Г. Ступінська // Świat humoru / red. naukowa: S. Gajda, D. Brzozowska. – Opole : Uniw. Opolski; Inst. Filologii Angielskiej, 2000. – S. 225–228.


10.    Ступінська, Г.  Загальна характеристика природи лемківського фраземікону / Галина Ступінська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство / редкол.: Д. Г. Бучко, В. В. Грещук, В. В. Німчук [та ін.] – Тернопіль : РВВ ТДПУ, 1999. – Вип. 2. – С. 48–57. – Бібліогр. в кінці ст.


11.  Ступінська, Г.  Коломийки у дослідженнях Володимира Гнатюка / Г. Ступінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.] – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2006. – Вип. 1(19). – С. 13–18.


12.    Ступінська, Г.  Компаративні фраземи зі сполучником як в лемківській говірці / Галина Ступінська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство / редкол.: Д. Г. Бучко, Н. В. Гуйванюк, О. Р. Валігура [та ін.]. – Тернопіль : РВВ ТДПУ, 1998. – Вип. 1(8). – С. 28–30. – Бібліогр. в кінці ст.


13.  Ступінська, Г.  Лексико-семантична структура і граматичні особливості субстантивних фразеологічних одиниць лемківських говірок / Г. Ступінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство / редкол.: Д. Г. Бучко, В. В. Грещук, В. В. Німчук [та ін.] – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2005. – Вип. 1(13). – С. 284–296.


14.  Ступінська, Г.  Народознавча діяльність Володимира Гнатюка у контексті історії української фольклористики / Галина Ступінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.] ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнародної наукової конференції : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 71–75. – Бібліогр. в кінці ст.


15.  Ступінська, Г.  Осягнення буття в художньому дискурсі повісті Юрка Покальчука "Озерний вітер" / Г. Ступінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Глотов [та ін.] – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2007. – Вип. 22. – С. 154–161.


16.    Ступінська, Г.  Пісенна творчість Дмитра Павличка – діалог із фольклорною традицією / Галина Ступінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 162–167. – Бібліогр. в кінці ст.


17.    Ступінська, Г.  Поетика лемківських пісень про кохання / Г. Ступінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2005. – Вип. 1(16). – С. 116–124.


18.    Ступінська, Г.  Своєрідність ад'єктивних фразеологічних синонімів лемківського говору / Г. Ступінська // Studia Methodologica : альманах / уклад.: С. Є. Панцьо, Н. О. Свистун. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2009. – Вип. 27 : Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. – С. 54–57.


19.    Ступінська, Г.  Семантико-текстологічне поле коломийок у студіях Володимира Гнатюка / Галина Ступінська // Вісник Прикарпатського університету. Філологія (мовознавство) / редкол.: В. Г. Матвіїшин, Д. Г. Бучко, М. І. Голянич [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008. – Вип. 19/20. – С. 128–130. – Бібліогр. в кінці ст.


20.  Ступінська, Г.  Структурно-семантичний аналіз фразеологізмів лемківських говірок із стержневою лексемою жид / Галина Ступінська // Slavica Tarnopolensia / редкол.: О. Лещак, Е. Міляновський, В. Патрика [та ін.]. – Тернопіль : РВВ ТДПУ, 1998. – Вип. 5. – С. 12–14. – Бібліогр. в кінці ст.


21.    Ступінська, Г.  Філософічна глибина повісті Богдана Лепкого "Крутіж" : до уроку з позакласного читання у 9 класі / Галина Ступінська // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали міжнародної наукової конференції, 2–3 лист. 2007 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; ТНЕУ ; Бережанський обл. музей Б. Лепкого ; Державний архів Тернопільської області ; за ред.: М. Ткачука, Н. Білик. – Тернопіль : Рада, 2007. – С. 212–217. – Бібліогр. в кінці ст.


22.    Ступінська, Г. Ф.  Фразеологічний словник лемківських говірок / Г. Ф. Ступінська, Я. В. Битківська. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 464 с.


23.    Ступінська, Г. Ф.  Фразеологія лемківського говору української мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ступінська Галина Федорівна ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – 20 с.


24.    Ступінська, Г. Ф.  Фразеологія лемківського говору української мови : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Ступінська Галина Федорівна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [б.в.], 2000. – 198 с.


25.    Ступінська, Г.  Семантичні ознаки прислів'їв і приказок лемківських говірок / Г. Ступінська, В. Ступінський // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. – Тернопіль : Збруч, 1999. – С. 178–182.

 

Інформаційний список (25 джерел)
підготувала Днесь О. Я.
(грудень 2016)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners