«Нестор Літописець – батько української словесності»

(до 960-річчя від дня народження Нестора Печерського)

 

nestor litopusec

 

 

 

 

 

 

 

 «Ті, що шукають премудрість, – знайдуть»

 

/Нестор Літописець/

 

 

 

   Преподобний Нестор належить до найосвіченіших людей Київської Русі кінця XI – початку XII століття. З юних літ, ставши ченцем Києво-Печерського монастиря, Нестор продовжив справу давньоруських письменників Іларіона та Никона. Окрім богословських знань він мав виняткові здібності до історії та літератури, досконало володів грецькою мовою. Дослідники вважають Нестора автором «Чтеній» про життя святих Бориса і Гліба та Феодосія, ігумена Печерського, упорядником «Повісті временних літ».
   Преподобний Нестор глибоко цінував істинне знання, поєднане зі смиренням і покаянням. «Велика буває користь від навчання книжного, – говорив він, – книги наказують і вчать нас шляху до покаяння, бо від книжних слів знаходимо мудрість і стриманість. Це річки, котрі напоюють всесвіт, від яких виходить мудрість. У книгах незлічима глибина, ними тішимося в печалі. Якщо старанно пошукаєш в книгах мудрості, то придбаєш велику користь для своєї душі. Бо той, хто читає книги, розмовляє з Богом або святими мужами». У монастирі преподобний Нестор ніс послух літописця.
   Головним подвигом життя преподобного Нестора було складання до 1112–1113 років «Повісті временних літ». «Ось повісті временних літ, звідки і пішла Руська земля, хто в Києві почав вперше княжити і звідки Руська земля стала» – так з перших рядків визначив мету своєї праці преподобний Нестор. Надзвичайно широке коло джерел (попередні літописні зводи і оповіді, монастирські записи, візантійські хроніки Іоанна Малали і Георгія Амартола, різні історичні збірки, розповіді старця-боярина Яна Вишатіча, торговців, воїнів, мандрівників), зрозумілих з єдиної, суворо церковної точки зору, дозволили преподобному Нестору написати історію Русі як складову частину всесвітньої історії, історії спасіння людського роду.

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Праці Нестора Літописця

1.   Нестор,  Житіє преподобного отця нашого Феодосія, ігумена Печерського / Нестор ; пер. Оксана Сліпушко // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / упоряд. О. Сліпушко ; ред. тому Ю. Косенко. –

Київ : Дніпро, 2001. – Т. 1 : Х–ХV ст. – С. 304–343.
2.   Нестор,  Житие Феодосия Печерского : [отрывок] / Нестор // Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV–XVII вв. / редкол. тома: С. Ф. Егоров, Л. Н. Пушкарев, Я. Н. Щапов [и др.] ; сост., биогр. очерки, коммент.: С. Д. Бабашкина, Б. Н. Митюрова. – Москва : Педагогика, 1985. – С. 157–160.
3.  Нестор,  Чтение о житии и о погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба (месяца июля, 24) : [отрывок] / Нестор ; пер. А. Ю. Карпова // Златоструй. Древняя Русь Х–ХІІІ веков / сост., авт. текст, коммент.:

А. Г. Кузьмина, А. Ю. Карпова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – С. 136–140. – Отрывок из «Чтения» печатается по изданию Д. И. Абрамовича «Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им». – Петербург, 1915. – С. 1–5.
4.   Нестор Літописець  Сказання, чого монастир прозвався Печерським / Нестор Літописець ; пер. Мирослави Шевчук // Дерево пам’яті : книга українського історичного оповідання : у 4 вип. / упорядник текстів, автор передмови і приміток В. Шевчук. – Київ : Веселка, 1990. – Вип. 1. : Від найдавніших часів до 1648 року. – С. 244–247.
5.    Нестор-літописець  Сказання, чого монастир прозвався Печерським / Нестор-літописець // Корені та

парості : український генеалогікон. – Київ : Либідь, 2008. – С. 46–50.
6.   Нестор Літописець  Убивство князів Бориса і Гліба / Нестор Літописець ; пер. Василя Яременка // Дерево пам’яті : книга українського історичного оповідання : у 4 вип. / упорядник текстів, автор передмови і приміток В. Шевчук. – К. : Веселка, 1990. – Вип. 1 : Від найдавніших часів до 1648 року. – С. 226–231.


Про життя і діяльність преподобного Нестора

 

1.    Агіографічні писання Нестора : [«Житіє св. Бориса і Гліба», «Житіє св. Теодосія»]» // Історія української літератури : у 2 кн. / М. С. Возняк. – Львів : Світ, 1992. – Кн. 1. – С. 169–173.
2.    Батько української історії : [про Нестора Літописця] // З голосу нашої Кліо / М. Слабошпицький. – Київ : Довіра, 1993. – С. 80–82.
3.     Булига, О.  Літописці Руси-України : [Нестор Літописець] / О. Булига // Слово Просвіти. – 2011. – № 45. –  С. 4.
4.  Великий літописець : [про Нестора Літописця] // Славетні імена України : у 2 кн. / Є. В. Білоусов. – Київ : Просвіта, 2003. – Кн. 1. – С. 67–85.
5.    Гусєв, В.  Літописець Нестор / В. Гусєв, Ю. Калінцев // Палітра педагога. – 2002. – № 3. – С. 3–4. : іл.
6.    Дацула, Л. В.  Золотий гімн давнини : [про Нестора Літописця та «Повість минулих літ»] / Л. В. Дацула // Все для вчителя. – 2007. –  №4. – С. 71–72.
7.  Доба монументального стилю: Київська держава : [«Житія» Нестора Літописця] // Історія української літератури / Д. І. Чижевський. – Київ : Академія, 2008. – С. 109–118.
8.  «Житіє Теодосія Печерського» Нестора // Софія Київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х–ХІІІ століття) / Оксана Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2002. – С. 248–253. – Бібліогр. в кінці ст.
9.    Котляр, М.  Нестор Літописець / М. Котляр // Історія України. – 1997. – № 11. – С. 1–2.
10. Крижанівська, Т.  Джерело мудрості, незмірна глибина : [про життя і діяльність високоосвіченого ченця Києво-Печерського монастиря Нестора Літописця] / Т. Крижанівська // Вісник Книжкової палати. – 2008. –  № 11. – С. 39–40. – Бібліогр. в кінці ст.
11.  Лавров, Д.  «Досьє» Нестора-літописця / Д. Лавров // Урядовий кур’єр.– 2004. – 9 листоп. – С. 13.
12. Леонтій Тарасевич. «Нестор Літописець» : [гравюра] // Скарби України / Д. В. Степовик. – Київ : Веселка, 1990. – С. 71–78.
13. Літописець Нестор // Історія педагогіки України в особах : навчальний посібник для вищих пед. навч. закладів / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми : Університетська книга, 2005. – С. 7–8.
14.  Літописець Нестор. «Повість временних літ» // Історія української літератури : у 2 кн. / М. С. Возняк. –

Львів : Світ, 1992. – Кн. 1. – С. 195–198.
15.  Монастырская идеология. Феодосий и Нестор // Мыслители Киевской Руси / А. Ф. Замалеев, В. А. Зоц. – Київ : Вища школа, 1987. – С. 51–65.
16.   Мосієнко, М.  Нестор Літописець / М. Мосієнко // Українська мова та література. – 1996. – № 8. – С. 4–5.
17.  Нестор // Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV–XVII вв. / редкол. тома: С. Ф. Егоров, Л. Н. Пушкарев, Я. Н. Щапов [и др.] ; сост., биогр. очерки, коммент.: С. Д. Бабашкина,

Б. Н. Митюрова. – Москва : Педагогика, 1985. – С. 156–157.
18.  Нестор : [про Нестора Літописця] // Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.) : короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калинцев [та ін.]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 39–41.
19.   Нестор (бл. 1055 – бл. 1113) : [Нестор Літописець] // Довідник з історії України (А–Я) / ред.: І. Підкова,

Р. Шуста. – Київ : Генеза, 2001. – С. 512.
20.   Нестор (близько 1056–1113) : святий; давньоруський письменник і літописець // Сто найвідоміших українців / М. Гнатюк, Л. Громовенко, О. Ламонова [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Москва : Вече ; Київ : Орфей, 2002. – С. 45–47.
21.  Нестор : [про Нестора Літописця] // Софія Київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (X–XIII ст.) / Оксана Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2002. – С. 246–247.
22.  Нестор : [про Нестора Літописця] // Література Київської Русі : нариси / О. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних. газет, 2005. – С. 42–47. – Бібліогр. в кінці ст.
23.  Нестор : [про «Житіє Бориса і Гліба» («Чтеніє») та «Житіє Теодосія Печерского»] // Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. / М. С. Грушевський ; упоряд. В. В. Яременко. – Київ : Либідь, 1993. – Т. 2. – С. 88–91.
24.   Нестор : [про Нестора Літописця] // Українська мова та література. – 2003. – № 31/32. – С. 16–18.
25.   Нестор (бл.1056 – після 1113) : [давньоруський книжник, історик, публіцист] // Українська філософія в

іменах : навчальний посібник / І. В. Огородник, М. Ю. Русин ; за ред. М. Ф. Тарасенка. – Київ : Либідь, 1997. – С. 194–196.
26.  Нестор – автор житій // Софія Київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х–ХІІ століття) / Оксана Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2002. – С. 247–248.
27.  Нестор-літописець (бл. 1056 – після 1113) // Українська думка. Імена та ідеї: світоглядні портрети. Княжа доба / А. Л. Багнюк ; ред. Л. Багнюк. – Тернопіль : Астон, 2007. – С. 114–119.
28.  Нестор Літописець : давньоруський чернець, літописець ХІ – початку ХІІ ст. // Провідники духовності в Україні : довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред. І. Ф. Кураса. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 139–140.
29.  Нестор Літописець (бл. 1056 – бл. 1113 рр.) // Сто великих українців : [короткі біографічні нариси] /

Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова, А. В. Дарибогова [та ін.]. – Київ : Арій, 2011. – С. 41–43.
30.  Нестор Літописець // Гетьманські могили / С. П. Сегеда. – Київ : Наш час, 2009. – С. 13–23.
31.  Нестор Літописець : [до 955-річчя від дня народження] // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 31. – С. 37.
32.  Нестор-літописець // Історія України в особах : Давньоруська держава / М. Ф. Котляр. – Київ : Україна, 1996. – С. 109–113.
33.  Нестор Літописець і його «Повісті врем’яних літ» // Золоте слово : хрестоматія літератури України-Руси епохи Середньовіччя IX–XV ст. : у 2 кн. / за ред. В. Яременка ; упоряд.: В. Яременко, О. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2002. – Кн.1 : Література раннього Середньовіччя (до 988 року). Література високого Середньовіччя (988–1240). – С. 438–459.
34.  Орленко, П.  Золотий передзвін давнини : [про Нестора Літописця] / П. Орленко // Історичний календар. 2001. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 97–98.
35.   Преподобний Нестор // Позакласний час. – 2008. – № 10. – С. 130.
36.  Преподобный Нестор : [про Нестора Літописця] // Златоструй. Древняя Русь Х–ХІІІ веков / сост., авт. текста и коммент.: А. Г. Кузьмина, А. Ю.  Карпова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – С. 135–136.
37.  Сліпушко, О.  «Житіє Феодосія Печерського» Нестора / Оксана Сліпушко // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / упоряд. О. Сліпушко ; ред. тому Ю. Косенко. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 1 : Х–ХV ст. – С. 302–304.
38.  Сліпушко, О.  Література Києворуської держави (XI–XIII століття): актуальні проблеми сучасних студій /

О. Сліпушко // Слово і час. – 2007. – № 8. – С. 14–28.
39.  Сліпушко, О.  Образ автора в «Повісті врем’яних літ» : [Нестор Літописець] / О. Сліпушко // Слово і час. – 2008. – № 4. – С. 57–64.
40.  Снігир, В.  Уславлений давньоукраїнський книжник [Нестор Літописець] / В. Снігир // Урядовий кур’єр. – 2006. – 9 листоп. – С. 7.
41.  Толочко, О.  Нестор-літописець: біля джерел однієї історичної традиції / О. Толочко // Київська старовина. – 2000. – № 4/5. – С.11–33.
42.  Толочко, П. П.  Нестор – літописець Київської Русі : до 1500-річчя Києва / П. П. Толочко // Український історичний журнал. – 1981. – № 12. – С. 27–31.
43. Толочко, П. П.  Літописець Нестор / П. П.Толочко // Від Русі до України : вибрані науково-популярні, критичні та публіцистичні праці / П. П. Толочко. –  Київ : Абрис, 1997. – С. 181–190.
44. Традиція руського літописання і «Повість врем’яних літ» // Софія Київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х–ХІІІ століття) / Оксана Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2002. – С. 254–266. – Бібліогр. в кінці ст.
45.   Хоменко, Л.  Свято української писемності та мови // Початкова школа. – 2011. – № 11. – С. 37–38.
46. Шестаков, А.  Сучасник вічності : 9 листопада відзначаємо День пам’яті Нестора Літописця і Свято української писемності та мови / А. Шестаков // Україна молода. – 2006. – № 208. – С. 13.
47.  Щеглов, М.  «Буває велика користь від ученія книжного» : [з нагоди вшанування пам’яті Нестора Літописця] / М. Щеглов // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 11. – С. 34–35.
48.  Яременко, В.  Літописець Нестор і його «Повість врем’яних літ» / В. Яременко // Золоте слово : хрестоматія літератури України-Руси епохи Середньовіччя IX–XV століть : у 2 кн. / упоряд.: В. Яременко,

О. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2002. – Кн. 1. – С. 438–460.

                                                              

Нестор Літописець в художній літературі


1.    Базилевський, В.  Нестор : [вірш] / В. Базилевський // Бібліотечка «Дивослова». – 2009.– № 4. – С. 23.
2.    Іванченко, Р.  Нестор-Літописець : фрагменти старокиївської хроніки / Раїса Іванченко // Вітчизна. – 1982. – № 5. – С. 35–139.
3.   Пушик, С.  Рідна сторона. Літописець : [поезія] // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. –№ 2. – С. 104–108.
4.   Туптало, Д.  Житіє преподобного отця нашого Нестора, літописця руського / Дмитро Туптало ; пер. з книжної української В. Шевчук // Дерево пам’яті : книга українського історичного оповідання: у 4 вип. / упорядкування текстів та іл., передмова й примітки В. Шевчука. – Київ : Веселка, 1995. – Вип. 4. – С. 11–12.
5.  Хоросницька, М.  Княжа гора : [вірш про Нестора Літописця] / Марія Хоросницька // Все для вчителя. – 2007. – № 4. – С. 72.

 

 

Підготувала  Н. І. Пельо
                                                                березень 2016 (59 джерел)

 

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners