premija«Сподвижники поля духовного»
(до 25-річчя з часу заснування Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені братів Богдана та Левка Лепких)

 

   Заснована премія в 1991 році редакцією журналу «Тернопіль». До 2005 – Всеукраїнська літературно-мистецька та громадсько-політична премія імені братів Богдана та Левка Лепких.
   Нею нагороджують людей, які зробили значний вклад у розвиток української культури.
   Певний час (через відсутність коштів) премію не вручали. Стараннями ініціативної групи у складі Богдана Хаварівського, Романа Півторака, Михайла Ониськіва та інших у грудні 2008 року премію було відновлено.
    Вручення та пошанування лауреатів Премії за кожен попередній рік проводиться у визначений Положенням термін – 22 січня, у День Соборності України.

 

Рекомендаційний список літератури

 

1.    Ониськів, М. М.  Сподвижники поля духовного : лауреати Всеукр. літературно-мистецької та громадсько-політичної премії ім. братів Богдана та Левка Лепких : довідник-антологія : 1991–2013 / Михайло Ониськів, Віктор Уніят ; наук. ред. С. Півторак. – Вид. 2-ге, доповн. та уточнене. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 111 с. : іл.

 

2.    Ониськів, М. М.  Сподвижники поля духовного : лауреати Всеукр. літературно-мистецької та громадсько-політичної премії ім. братів Богдана та Левка Лепких / М. М. Ониськів, В. В. Уніят ; наук. ред. С. Півторак. – Тернопіль : Терно-граф, 2010. – 80 с. : іл.

 

3.    Степаненко, М. І.  Літературні, літературно-мистецькі премії в Україні / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р. В., 2014. – 498 с.

 

4.    Тернопільський енциклопедичний словник. Т. 2. К – О / редкол.: Г. Яворський, Б. Мельничук,

М. Ониськів [та ін.] – Тернопіль : Збруч, 2005. – 706 с.

 

Науковці Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка – лауреати Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. братів Богдана та Левка Лепких

 

1.    Ваврик, О.  Кобзарські школи в Україні / О. Ваврик ; Академія мистецтв України. – Тернопіль : Збруч, 2006. – 224 с.

 

2.    Гром'як, Р. Т.  Вертеп, або Як я став народним депутатом СРСР і що з того вийшло... : cпогад-роздум /

Р. Т. Гром'як. – Тернопіль : Збруч, 1992. – 335 с. – (Бібліотечка журналу "Тернопіль" ; Вип. 3)

 

3.    Гром'як, Р. Т.  Вертеп-2, або У хащах влади : спогад-роздум / Р. Т. Гром'як. – Тернопіль : Збруч, 1995. – 286 с.

 

4.    Медведик, П.  Лев Лепкий і театр / П. Медведик // Лев Лепкий в історії української культури : збірник матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присв. 110-ій річниці від дня народ. Лева Лепкого / за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – (Наша лепкіана. Б-ка лепкознавства). – С. 102–106.

 

5.    Медведик, П.  Пісенний світ Богдана Лепкого / П. Медведик // Свобода. – 1997. – 9 груд.

 

6.    Медведик, П.  Сторінки великої дружби : [С. Крушельницької і Б. Лепкого] / П. Медведик // Русалка Дністрова. – 1997. – Жовт.

 

7.    Сорока, П.  З думкою про Україну і Бога : [передмова] / Петро Сорока // Лепкий, Б. С.  Цвіт споминів : віршовані казки. Великодня, різдвяна, новорічна поезія. Оповідання : твори для дітей / Б. С. Лепкий ; упоряд. Н. Дирда. – Бережани : Музей Б. Лепкого ; Тернопіль : Джура, 2002. – С. 5–11.

 

8.    Сорока, П. І.  Голос із притвору : денники-нічники 2003 року / П. І. Сорока. – Тернопіль : Джура, 2004. – 148 с.

 

9.    Сорока, П. І.  Григорій Вишневий : літературний портрет / П. І. Сорока ; ред. і рец. Ю. Гудзь. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 102 с.

 

10.    Сорока, П. І.  Докія Гуменна : літературний портрет : до 100-ліття з дня народження письменниці /

П. І. Сорока. – Тернопіль : Б. в., 2003. – 495 с.

 

11.    Сорока, П. І.  Душа при свічці : Діяріюш Федора Жученка / П. І. Сорока ; ред. М. Мірошниченко. – Тернопіль : Джура, 2002. – 160 с.

 

12.    Сорока, П. І.  Найкраще помирати в понеділок : денники 2001 р. / П. І. Сорока. – Тернопіль : Джура, 2002. – 172 с.

 

13.    Сорока, П. І.  Пам'яті навперейми : денники 2000 року / П. І. Сорока. – Тернопіль : Джура, 2001. – 104 с.

 

14.    Сорока, П. І.  Поетичний світ Яра Славутича : монографія / П. І. Сорока. – 2-ге вид., доп., об’єднане з розвідкою "Моя доба" Яра Славутича". – Тернопіль : Джура, 2001. – 308 с.

 

15.    Сорока, П. І.  Рік подвійних райдуг. На перекаті часу : денники 2002 року / П. І. Сорока. – Тернопіль : Джура, 2003. – 132 с.

 

16.    Сорока, П. І.  Святомир Фостун : літературний портрет / П. І. Сорока ; ред. М. Семенчук. – Тернопіль : Джура, 2002. – 196 с.

 

17.    Сорока, П. І.  Секрет вічності, або Ліра і терни : десять етюдів про Бориса Демківа / П. І. Сорока. – Тернопіль : Джура, 2003. – 100 с.

 

18.    Ткачук, М.  Міжсуб'єктна структура лірики Богдана Лепкого / Микола Ткачук // Semper Tiro : наук. зб. на пошану доктора філол. наук, професора, акад. АН ВШ, засл. діяча науки і техніки України Володимира Качкана / за заг. ред. М. М. Романюка. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. мед. ун-т, 2010. – С. 127–137.

 

19.    Ткачук, М.  Міфопоетика Богдана Лепкого в контексті модерністського міфомислення його доби /

М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ: Медобори, 2007. – С. 212–237.

 

20.    Ткачук, М.  Модерністичний дискурс Богдана Лепкого / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ: Медобори, 2007. – С. 186–211.

 

21.    Ткачук, М.  Сюжет і фабула в наративній логіці новел Богдана Лепкого / М. Ткачук // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ: Медобори, 2007. – С. 238–271.

 

22.    Ткачук, М.  Художній наратив повісті "З-під Полтави до Бендер" Богдана Лепкого / Микола Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : матеріали Міжнар. наук. конф. "Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи та Америки", присвяч. 140-річчю від дня народж. Б. Лепкого / [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 36. – С. 14–21.

 

23.    Ткачук, М. П.  Модерністський дискурс лірики та новел Богдана Лепкого = Modernistic discourse of lyrics and short stories by Bohdan Lepkiy / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 128 с.

 

Список (27 джерел)
підготувала Днесь О. Я.
(березень 2016 р.)

 

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners