«Відомий історик, педагог, організатор української
історичної науки»
(до 75-річчя від дня народження доктора історичних наук,
професора М. М. Алексієвця)

 

    Алексієвець Микола Миронович – (10 лютого 1941, м. Дубровиця Рівненської області) – український вчений-історик, педагог. Доктор історичних наук (1987). Професор (1989). Заслужений працівник освіти України (2000). Член ВУСК (2001).
  Закінчив історичaleksijvecний факультет Київського університету (1968). Працював старшим викладачем, доцентом Тернопільського фінансово-економічного інституту (нині – ТНЕУ; 1971–1977). Від 1977 – в Тернопільському педагогічному інституті (нині ТНПУ): 1977–1993 – завідувач кафедри, проректор з навчальної роботи. Від 1993 – завідувач кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії, декан історичного факультету (1994–2006).
   Автор майже 340 наукових і науково-методичних праць з проблем вітчизняної та всесвітньої історії.
   Микола Миронович є членом редакційної колегії 3-томного енциклопедичного видання «Тернопільщина. Історія міст і сіл». Нагороджений орденом «За заслуги» III ст. (24 серпня 2012) – за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 21-ї річниці Незалежності України.

 

Довідково-бібліографічний відділ

 

Інформаційний список літератури


Мельничук, Б.  Алексієвець Микола Миронович / Богдан Мельничук // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський [та ін.] – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. – Т. 1 : А–Й. – С. 34.

 

Праці

 

1.    Алексієвець, М.  Відновлення національної незалежності слов'янських країн Центральної та Південно-Східної Європи: погляд через десятиліття / М. Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. М. М. Алексієвець ; редкол.: В. Балух, В. Борисенко, П. Брицький [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2003. – Вип. 3 : Національно-державне відродження слов'янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя. – С. 14–19.

 

2.    Алексієвець, М.  Друга світова війна: погляд через 60 років / М. Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТНПУ], 2005. – Вип. 2. – С. 183–186.

 

3.    Алексієвець, М.  Історична освіта в Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка / Микола Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. М. Алексієвець. – Тернопіль : [ТНПУ], 2000. – Вип. 10. – С. 4–6.

 

4.    Алексієвець, М.  Кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка в контексті поступу історичної освіти і науки / Микола Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 10. – С. 72–81. – Бібліогр. в кінці ст.

 

5.    Алексієвець, М.  Наукові дослідження із всесвітньої історії в нашому університеті: стан і проблеми / Микола Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 5 : Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч. Ч. 1. – С. 77–86. – Бібліогр. в кінці ст.


6.    Алексієвець, М.  Наукові історичні дослідження в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка: стан, проблеми і перспективи / Микола Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 1. – С. 3–11.

 

7.    Алексієвець, М.  Об'єктивна необхідність наукового вивчення історії України і Польщі та їх міждержавних відносин / Микола Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. –Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. 5. – С. 96–99.

 

8.    Алексієвець, М.  Про науково-дослідницьку роботу кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : до 15-ліття історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Микола Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 1. – С. 13–22. – Бібліогр. в кінці ст.

 

9.    Алексієвець, М.  Роль релігії і церкви в житті українського народу : історичний аспект / Микола Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця, А. М. Колодного. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. 4 (спецвип.) : Релігієзнавство як навчальна дисципліна: теоретико-методологічні та методичні основи викладання у вищій школі". – С. 4–8.

 

10.    Алексієвець, М.  Українська історична біографістика: досягнення та перспективи її розвитку в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка / Микола Алексієвець // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / за ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : Лілея, 2005. – Ч. 1. – С. 6–10.

 

11.    Алексієвець, М.  Українська історична біографістика: нове бачення / Микола Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 2. – С. 4–6.

 

12.    Алексієвець, М. М.  Будівництво розвинутого соціалізму в країнах соціалістичної співдружності / М. М. Алексієвець. – Київ : Знання, 1985. – 48 с. – (Серія 4 "Міжнародна" ; № 6).

 

13.    Алексієвець, М. М.  За законами нового світу / М. М. Алексієвець ; НДР: 1949–1979. – Київ : Політвидав України, 1979. – 100 с.

 

14.    Алексієвець, М. М.  Зауваження до організації навчального процесу в кредитно-модульній системі : дискусія / М. М. Алексієвець // Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ТНПУ / М-во освіти і науки України. ТНПУ; за ред. В. В Грубінка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Ч. 3. – С. 195.

 

Видання вченого-педагога у співавторстві


1.    Алексієвець, Л.  95-річчя державного відродження слов'ян Центральної та Південно-Східної Європи / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 12. – С. 14–22. – Бібліогр. в кінці ст.

 

2.    Алексієвець, Л.  Польські землі в роки Першої світової війни / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТНПУ], 2004. – Вип. 2. – С. 127–132.

 

3.    Алексієвець, Л. М.  Історія світової культури : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2 : Від Бароко до сучасності / Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець, О. І. Шама. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 656 с.

 

4.    Алексієвець, Л. М.  Методологія і методика наукових досліджень : навчальний посібник для студ. іст. фак. / Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець ; наук. ред. Ю. І. Макар. – Пробне вид. – Тернопіль : [ТНПУ], 2008. – 130 с.

 

5.    Алексієвець, Л. М.  Науково-дослідницька діяльність студентів: організація та методика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. України / Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець, С. В. Бондаренко ; наук. ред. Ю. І. Макар. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 132 с.

 

6.    Алексієвець, Л. М.  Польща: на шляху до НАТО та ЄС : [монографія] / Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець, Н. М. Чорна. – Тернопіль ; Вінниця : Вектор, 2012. – 268 с.

 

7.    Алексієвець, М.  "Американський період" наукової діяльності О. Кандиби-Ольжича / М. Алексієвець, Л. Ковалишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТНПУ], 2006. – Вип. 1. – С. 113–118.

 

8.    Алексієвець, М.  [Рецензія] / М. Алексієвець, І. Боровська // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 1. – С. 354–356. – Рец. на кн.: Мартинов, А. Ю.  Об'єднана Німеччина: від "Боннської" до "Берлінської" республіки (1990–2005 рр.) : монографія. Сер. Відкрита дослідницька концепція. – Вип. 5. – Київ : Інститут історії України НАН України. – 2006. – 447 с.

 

9.    Алексієвець, М.  [Рецензія] / М. Алексієвець, І. Боровська // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / [голов. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 4. – С. 308–310. – Рец. на кн.: Україна в міжнародних організаціях.

 

10.    Алексієвець, М.  [Рецензія] / М. Алексієвець, І. Боровська // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 8. – С. 310–311. – Рец. на кн.: Віднянський, С. В.  Об'єднана Європа: від мрії до реальності : історичний нарис про батьків-засновників Європейського Союзу / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинова. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 395 с.

 

11.    Алексієвець, М.  [Рецензія] / М. Алексієвець, І. Боровська // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 9 : Україна–Європа–Світ: творимо історію разом. – С. 358–359. – Рец. на кн.: Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922) : документи і матеріали / упоряд.: В. М. Даниленко, Н. В. Кравець. – Київ : Смолоскип, 2012. – 592 с.

 

12.    Алексієвець, М.  [Рецензія] / М. Алексієвець, І. Федорів // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 11. – С. 338–340. – (Історія, міжнародні відносини). – Рец. на кн.: Древніцький, Ю. Володимир Старосольський: громадсько-політична та наукова діяльність (1878–1942) / Юрій Древніцький. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 304 с.

 

13.    Алексієвець, М.  [Рецензія] / М. Алексієвець, Л. Костюк // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 12. – С. 307–309. – Рец. на кн.: Лазарович, В. Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз : монографія / Володимир Лазарович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 760 с.

 

14.    Алексієвець, М.  [Рецензія] / М. Алексієвець, О. Валіон // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / [голов. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 4. – С. 303–307. – Рец. на кн.: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / за ред. доктора істор. наук, проф. А. І. Кудряченка. – Київ: Фенікс, 2009. – 544 с.

 

15.    Алексієвець, М.  Георгій Шарпак : видатний внесок у розвиток світової науки / М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 5 : Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч. Ч. 2. – С. 209–214. – Бібліогр. в кінці ст.

 

16.    Алексієвець, М.  Друга світова війна в історичній пам'яті : до 65-річчя Великої Перемоги / М. Алексієвець, С. Бондаренко // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / [голов. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 4. – С. 22–26. – Бібліогр. в кінці ст.

 

17.    Алексієвець, М.  Життєвий й творчий шлях Михайла Левицького в контексті відродження української державності / М. Алексієвець, І. Федорів // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / [голов. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 4. – С. 169–179. – Бібліогр. в кінці ст.

 

18.    Алексієвець, М.  Журнал "Киевская старина" як осередок історичної науки та культурне явище кін. ХІХ – поч. ХХ ст. / Микола Алексієвець, Любов Стромилюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. М. М. Алексієвець ; редкол.: В. Балух, В. Борисенко, П. Брицький [та ін.]. Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Вип. 2. – С. 177–180.

 

19.    Алексієвець, М.  Зовнішня політика України в контексті сучасних цивілізаційних викликів / Микола Алексієвець, Ярослав Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця – Тернопіль :ТНПУ, 2006. – Вип. 3. – С. 84–104.

 

20.    Алексієвець, М.  Історія України – органічна частина всесвітньої історії / М. Алексієвець, Л. Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 9 : Україна–Європа–Світ: творимо історію разом. – С. 13–22. – Бібліогр. в кінці ст.

 

21.    Алексієвець, М.  Народний Рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 80-х – на початку 90-х років / М. Алексієвець, С. Бондаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. С. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.] – Тернопіль : [ТНПУ], 2009. – Вип. 2. – С. 218–222.

 

22.    Алексієвець, М.  Народний рух України та його роль у національно-державному відродженні: сучасні історіографічні інтерпретації / М. Алексієвець, С. Бондаренко // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 6/7 : 20-й річниці Незалежності України присвячується. – С. 356–365. – Бібліогр. в кінці ст.

 

23.    Алексієвець, М.  Наука у системі реформування вищої школи в контексті закону України "Про вищу освіту" / Микола Алексієвець, Леся Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 14. – С. 33–40.

 

24.    Алексієвець, М.  Національна освіта і наука: українсько-всесвітній контекст діяльності кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка / Микола Алексієвець, Леся Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 15 : Присвячується 75-річчю ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. – С. 41–53.

 

25.    Алексієвець, М.  Перспективи української національної історії в умовах глобалізації / Микола Алексієвець, Ярослав Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 3. – С. 4–8.

 

26.    Алексієвець, М.  Причини ліквідації та політичні спроби українців відновити українську державність в період Другої світової війни / Микола Алексієвець, Ірина Федорів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – Вип. 2. – С. 92–100.

 

27.    Алексієвець, М.  Розвиток сільського господарства Білорусі у 2006–2010 рр. в контексті зміцнення національної продовольчої безпеки / М. Алексієвець, О. Валіон // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2013. – Вип. 1, ч. 1. – С. 126–137. – Бібліогр. в кінці ст.

 

28.    Алексієвець, М.  Роль "Просвіти" у національно-політичному житті та піднесенні національної свідомості українства Східної Галичини / М. Алексієвець, М. Алексієвець, С. Бондаренко // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 19–21. – Бібліогр. в кінці ст.

 

29.    Алексієвець, М.  Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації / Микола Алексієвець , Леся Алексієвець , Михайло Юрій // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 14. – С. 249–264.

 

30.    Алексієвець, М.  Україна та її європейський контекст: історія та сучасність : [рецензія] / М. Алексієвець, Л. Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 9 : Україна–Європа–Світ: творимо історію разом. – С. 351–357.

 

31.    Алексієвець, М.  Український вектор у східній політиці Другої Речі Посполитої. Інкорпорація Східної Галичини та полонізація українців краю / М. Алексієвець, О. Парнета // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 5 : Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч. Ч. 2. – С. 155–170. – Бібліогр. в кінці ст.

 

32.    Алексієвець, М. М.  Деякі питання викладання історії і теорії світової культури та його впливу на формування учителя національної школи / М. М. Алексієвець, М. О. Федоренко // Учитель національної школи : тези наук.-практ. конф. / [відп. ред. А. В. Вихрущ]. – Тернопіль : ТДПІ, 1991. – Ч. 1. – С. 110–112.

 

33.    Алексієвець, М. М.  Діяльність "Просвіти" у національно-культурному відродженні Східної Галичини (1868–1914) / М. М. Алексієвець, І. С. Зуляк. – Тернопіль, 1999. – 184 с.

 

34.    Алексієвець, М. М.  Іван Горбачевський: науково-педагогічна та громадсько-політична діяльність : [монографія] / М. М. Алексієвець, Т. В. Лахманюк ; наук. ред. Л. В. Баженов. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 160 с.

 

35.    Алексієвець, М. М.  Історія світової культури : навчальний посібник для студ. вузів. Ч. 1 : Від Первісності до Ренесансу / М. М. Алексієвець, О. І. Шама. – Тернопіль : Лілея, 2006. – 528 с.

 

36.    Алексієвець, М.  Науково-дослідницька діяльність студентів: актуальність та організація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. України / Микола Алексієвець, Леся Алексієвець. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 312 с.

 

37.    Алексієвець, М. М.  Розвиток народної освіти на Гусятинщині за роки радянської влади / М. М. Алексієвець, М. О. Алексієвець // Розвиток освіти і культури в західних областях УРСР, 1939–1989 рр. : тези доповідей наук.-практ. конф. / [редкол.: А. В. Вихрущ, А. В. Гром'як, Р. Т. Іващенко та ін.]. – Тернопіль, 1989. – Ч. 1. – С. 47–49.

 

38.    Алексієвець, М. М.  Роль М.Грушевського у піднесенні національної свідомості українського народу (кін. ХIХ – поч. ХХ ст.) / М. М. Алексієвець, М. АлексієвецьЛ, О. П. Трум. – Тернопіль : Літопис, 2002. – 104 с.

 

39.    Алексієвець, М. М.  Самостійна робота студента з науковою та навчальною літературою / М. М. Алексієвець, М. О. Алексієвець // Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів : тези обласної науково-практичної конференції викладачів / [відп. ред.: Іващенко Ю. В., Ломакович А. М.]. – Тернопіль : ТДПІ, 1990. – С. 72–74.

 

40.    Алексієвець, М. М.  Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку. Міжнародний науково-дослідний проект / М. М. Алексієвець, Л. М. Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 5 : Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч. Ч. 2. – С. 330–331.

 

41.    Валіон, О.  Викладацька діяльність Михайла Грушевського у Львові (кін. XIX – поч. XX ст.) / О. Валіон, М. Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТНПУ], 2006. – Вип. 2. – С. 122–126.

 

42.    Вовк, С.  Наука про людину XVIII ст. – джерело пошуку концептуальних засад єдиної науки / С. Вовк, М. Алексієвець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Баженов, П. Брицький [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – Вип. 1. – С. 170–177.

 

43.    Де котить води Збруч : путівник / М. М. Алексієвець, І. М. Боровська, М. Д. Вишневський [та ін.] ; кер. авт. колективу П. С. Коріненко. – Тернопіль : Ред.-вид. відділ облполіграфвидаву, 1990. – 64 с.

 

44.    Культурне відродження в Україні : історія і сучасність / М. М. Алексієвець, М. М. Більчук, М. С. Бойко [та ін.] ; за ред. Т. О. Сілаєвої. – Тернопіль : Проблеми людини, 1993. – 221 с.

 

45.    Методика підготовки рефератів, курсових і дипломних робіт та їх захисту : навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / уклад.: М. М. Алексієвець, Л. М. Алексієвець, О. М. Алексієвець ; наук. ред. В. М. Ботушанський. – Тернопіль, 2001. – 76 с.

 

46.    Терещук, Г.  Науковий чинник розвитку освіти в сучасних умовах реформування українського освітнього процесу / Г. Терещук, М. Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 8. – С. 43–48. – Бібліогр. в кінці ст.

 

47.    Терещук, Г.  Наукові дослідження: теорія та організація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. України / Григорій Терещук, Леся Алексієвець, Микола Алексієвець ; наук. ред. Ю. І. Макар. – 4-те вид., випр. та доповн. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 364 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 

48.    Терещук, Г.  Науково-дослідницька діяльність студентів: актуальність та організація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. України / Григорій Терещук, Микола Алексієвець, Леся Алексієвець ; наук. ред. Ю. І. Макар. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 362 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 

49.    Терещук, Г.  Організація та методика наукових досліджень студентів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. України / Григорій Терещук, Леся Алексієвець, Микола Алексієвець ; наук. ред. Ю. І. Макар. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 258 с.

 

50.    Терещук, Г.  Основи наукових досліджень: теорія та методика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. України / Григорій Терещук, Микола Алексієвець, Леся Алексієвець ; наук. ред. Ю. І. Макар. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 256 с. – (Вища освіта XXI століття).

 

51.    Тернопілля: сторінки історії / М. М. Алексієвець, М. В. Бармак, О. Я. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТДПІ, 1995. – 163 с.

 

Алексієвець Микола Миронович – науковий керівник і консультант дисертацій

 

1.    Валіон, О. П.  Роль М. Грушевського у національно-культурному відродженні українського народу (кін. XIX – поч. XX ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Валіон Оксана Павлівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 20 с.

 

2.    Мисик, В. С.  Громадсько-політична та наукова діяльність Ігоря Ґерети (1937–2002 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Мисик Володимир Святославович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. М. М. Алексієвець. – Тернопіль, 2012. – 223 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 179–215.

 

3.    Мисик, В. С.  Громадсько-політична та наукова діяльність Ігоря Ґерети (1937–2002 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Мисик Володимир Святославович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 20 с.

 

4.    Погорецький, В. А.  Петро Могила у духовному та суспільному житті України (1596–1647 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Погорецький Василь Антонович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. М. М. Алексієвець. – Тернопіль, 2012. – 211 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 173–198.

 

5.    Погорецький, В. А.  Петро Могила у духовному та суспільному житті України (1596–1647 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Погорецький Василь Антонович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 18 с.

 

Алексієвець Микола Миронович – опонент дисертацій


1.    Іванова, В. О.  Військова, науково-публіцистична та громадська діяльність М. І. Драгомирова (1830–1905) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / Іванова Віра Олексіївна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; наук. кер. С. В. Бережна. – Х., 2014. – 239 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 167–200.

 

2.    Іванова, В. О.  Військова, науково-публіцистична та громадська діяльність М. І. Драгомирова (1830–1905) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / Іванова Віра Олексіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 15 с.

 

Рекомендаційний список літератури
підготувала Загородна С. Ю. (лютий 2016)

 

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners