Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Правильна постава – запорука здоров’я»
(до Всесвітнього дня здоров’я)

  У сучасному темпі життя надзвичайно важливо залишатися здоровим. Не останньою в черзі необхідних «характеристик» є правильна постава. На жаль, сидячий спосіб життя, малорухомість, відсутність необхідної гімнастики в сучасної людини призводять до серйозних порушень постави, яка згодом може вилитися в самі різні хвороби хребта, нервової системи й внутрішніх органів – від остеохондрозу до паралічу. Однак, існують методики проведення корегуючої гімнастики та інших видів лікування і профілактики для усунення подібних проблем.
  Рекомендаційний список літератури складено для задоволення інформаційних потреб наукових працівників, професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів вузу.

1. Аршин, В. В.  Лечение детей со сколиотической деформацией высокой степени выраженности / В. В. Аршин, М. В. Шелыхманова // Лечебная физическая культура и массаж. – 2007. – № 4. – С. 33–38.

2. Афанасьєв, С.  Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом / С. Афанасьєв // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 4. – С. 37–39.

3. Афанасьєва, О.  Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на функціональний стан хребта слабочуючих дітей середнього шкільного віку з порушенням постави / Олександра Афанасьєва // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2013. – № 1. – С. 152–155. – Бібліогр. в кінці ст.

4. Балкарова, Е. О.  Лечебная физкультура и ее возможности в лечении остеохондроза позвоночника / Е. О. Балкарова, Е. Э. Блюм, Ю. Е. Блюм // Лечебная физическая культура и массаж. – 2009. – № 2. – С. 28–33.

5. Блавт, О.  Використання електронних пристроїв у визначенні м'язевої сили спини студентів із порушенням постави, які займаються у спеціальних медичних групах / Оксана Блавт // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 2. – С. 43–46.

6. Бобрик, Ю.  Особливості поверхневої больової чутливості у практично здорових осіб і хворих на остеохондроз хребта з неврологічними проявами: спортсменів та не спортсменів / Ю. Бобрик // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2009. – № 2/3. – С. 183–186.

7. Богдановська, Н.  Ефективність комплексного застосування засобів кінезотерапії в реабілітації хворих на остеохондроз хребта / Н. Богдановська, І. Кальонова // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2012. – № 3. – С. 122–125. – Бібліогр. в кінці ст.

8. Бондар, О.  Технологія контролю та корекції порушень просторової організації тіла дітей / О. Бондар, Н. Носова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 4. – С. 62–65.

9. Бубела, О.  Комп”ютерна програма формування правильної постави у дітей 6–9 років / О. Бубела // Молода спортивна наука України. – Львів : ЛДІФК, 2001. – Т. 2, вип. 5. – С.184–187.

10. Власюк, О.  Остеопенічний синдром у дітей молодшого шкільного віку зі сколіозом / О. Власюк ; наук. кер. О. Р. Барладин // Магістр : [магістерський науковий вісник] / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 15. – С. 75–78. – Бібліогр. в кінці ст.

11. Водяницкая, О. И.  Профилактическая и коррекционная работа при нарушениях осанки / О. И. Водяницкая // Физическая культура в школе. – 2007. – № 1. – С. 30–32.

12. Войчишин, Л.  Лікування порушень постави із застосуванням кінезитерапевтичних та механотерапевтичних засобів / Л. Войчишин // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 1. – С. 27–30.

13. Войчишин, Л.  Суб'єктивний аналіз стану здоров'я учнів старших класів Карпатського регіону з порушеннями постави / Лілія Войчишин // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2011. – № 2. – С. 41–43. – Бібліогр. в кінці ст.

14. Вплив лікувальної фізичної культури на стан іннервації та рухливість шийного відділу хребта хворих на шийний остеохондроз, ускладнений гіпертонічною хворобою / Л. Корнійчук, К. Алоян, Ю. Сапа, В. Кутало // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2009. – № 1. – С. 95–98.

15. Галіздра, А. А.  Взаємозв'язок функціональних порушень постави і фізичної підготовленості школярів / А. А. Галіздра // Теорія та методика фізичного виховання. – 2005. – № 2. – С. 25–27.

16. Гитт, В.  Выпрямляем позвоночник: упражнения от кифоза и лордоза / В. Гитт // Физкультура и спорт. – 2007. – № 12. – С. 18–19.

17. Гитт, В.  Мануальная терапия на дому / В. Гитт // Физкультура и спорт. – 2010. – № 3. – С. 18–20.

18. Головін, Ю. Н.  Елементи гирьового спорту у формуванні правильної постави / Ю. Н. Головін // Фізичне виховання в школах України. – 2013. – № 10. – С. 30–32. – Бібліогр. в кінці ст.

19. Горбачев, М. С.  Осанка младших школьников: общеразвивающие упражнения / М. С. Горбачев // Физическая культура в школе. – 2005. – № 8. – С. 25–28.

20. Гринене, Э. Ю.  Особенности осанки и позы сидения подростков, в зависимости от их физической активности / Э. Ю. Гринене, П. В. Заховаевас, О. З. Русицкайте // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2009. – № 2/3. – С. 5–7.

21. Гусєв, В.  Формування правильної постави на уроках фізичної культури в початкових класах / В. Гусєв // Фізичне виховання в школі. – 2008. – № 1. – С. 34–39.

22. Дашина, О. Г.  Профілактика порушення постави в умовах школи / О. Г. Дашина // Фізичне виховання в школах України. – 2011. – № 9. – С. 24–27.

23. Джуринський, П.  Використання засобів фізичної культури при лікуванні дітей хворих на сколіоз / П. Джуринський // Молода спортивна наука України. – Львів : ЛДІФК, 2001. – Т. 2, вип. 5. – С. 210–213.

24. Дронов, А. А.  Профилактика нарушения осанки и укрепления мышечного корсета, 3–4 классы / А. А. Дронов // Начальная школа. – 2006. – № 3. – С. 53–54.

25. Егорова, С. А.  Оздоровительная физическая культура при остеохондрозе позвоночника у детей и подростков / С. А. Егорова, Л. В. Белова, Н. А. Егоров // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 6. – С. 69.

26. Егорова, С. А.  Хореография – в помощь школьникам / С. А. Егорова, Н. Ю. Шумакова // Физическая культура в школе. – 2005. – № 7. – С. 25–28.

27. Ермилова, А. Ю.  Дифференцированная коррекция нарушения осанки на уроке физической культуры / А. Ю. Ермилова // Физическая культура в школе. – 2014. – № 3. – С. 34–37.

28. Євмінов, В.  Програма профілактики і корекції порушень постави та викривлень хребта на профілакторі Євмінова в умовах школи / В'ячеслав Євмінов // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 3. – С. 38–39.

29. Єфименко, М.  Сколіозу – ні! Причини виникнення сколіотичної постави / М. Єфименко // Дошкільне виховання. – 2007. – № 11. – С. 22–24.

30. Жарова, І.  Вплив фізичної реабілітації на показники стійкості тіла в просторі в осіб із остеохондрозом хребта та плоскостопістю / І. Жарова // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2005. – № 3. – С. 135–137.

31. Жарова, І.  Динаміка показників вертикальної складової опорних реакцій у осіб із статичною формою плоскостопості і остеохондрозом поперекового відділу хребта при проведенні курсу комплексної реабілітації / І. Жарова // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2004. – № 6. – С.109–111.

32. Жарова, І.  Динаміка стану кісткової тканини у хворих остеохондрозом і плоскостопістю при проведенні курсу фізичної реабілітації / І. Жарова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 1. – С. 74–76.

33. Иванова, О. В.  Влияние "хатха-йоги" на процесс дыхания у детей среднего школьного возраста, страдающих сколиозом ІІ степени / О. В. Иванова, М. А. Причалов // Лечебная физическая культура и массаж. – 2009. – № 7. – С. 32–36.

34. Ісакован, В. Я.  Вправи для профілактики порушень постави / В. Я. Ісакован // Фізичне виховання в школах України. – 2013. – № 4. – С. 16–20.

35. Калюжин, В.  Программа восстановления осанки у детей 10–12 лет с применением занятий по аквааэробике / Калюжин Владимир // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2014. – № 2. – С. 43–46.

36. Касаткина, А.  Как "стабилизировать" позвоночник : [упражнения] / Алла Касаткина // Физкультура и спорт. – 2015. – № 2. – С. 20–21.

37. Катков, В. Г.  Физические методы лечения детей с поражением центральной нервной системы и нарушением функции опорно-двигательного аппарата / В. Г. Катков, А. Е. Штеренгерц. – К. : Здоров'я, 1983. – 48 с. – (Советы врача).

38. Кашуба, В.  Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку з ослабленим зором у процесі фізичного виховання / В. Кашуба, О. Юрченко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 4. – С. 67–74. – Бібліогр. в кінці ст.

39. Кашуба, В.  Корекція порушень постави дошкільнят у процесі фізичного виховання / В. Кашуба, О. Бондар // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 2. – С. 75–78.

40. Кашуба, В.  Современные коррекционные технологии, используемые в физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста с нарушением осанки / Виталий Кашуба, Елена Бондарь // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2013. – № 2. – С. 12–17. – Библиогр. в конце ст.

41. Кирєєв, С. В.  Лікувальна гімнастика у разі остеохондрозу поперекового відділу / С. В. Кирєєв // Фізичне виховання в школах України. – 2013. – № 12. – С. 25–27.

42. Клестов, В. В.  Особенности показателей осанки детей, занимающихся спортом / В. В. Клестов, Л. М. Белозерова // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2012. – № 9. – С. 14–17. – Библиогр. в конце ст.

43. Клименко, Ю.  Актуальні методики фізичної та психологічної реабілітації школярів зі сколіотичними вадами хребта в умовах спеціалізованого навчального закладу / Юлія Клименко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2010. – № 3. – С. 159–161.

44. Ковтонюк, О.  Гармонія дитячого хребта : [профілактика сколіозу у школярів] / Оксана Ковтонюк // Освіта України. – 2013. – 23 верес. (№ 38). – С. 13.

45. Козубенко, Н.  Корекція постави у учнів молодшого шкільного віку / Н. Козубенко // Молода спортивна наука України. – Львів : ЛДІФК, 2001. – Т. 2, вип. 5. – С. 224–226.

46. Колісник, В.  Вплив коригуючої гімнастики хатха-йога на формування постави юних плавців 7–9 років / Вікторія Колісник // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2012. – № 3. – С. 76–78. – Бібліогр. в кінці ст.

47. Колос, М.  Корекція порушень постави студентів з використанням сучасних біомеханічних та інформаційних технологій / М. Колос // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2009. – № 1. – С. 36–40.

48. Кондратьєва, О. В.  Фізична реабілітація в разі порушення постави : конспект відкритого інтегрованого уроку з фізичної реабілітації / О. В. Кондратьєва // Основи здоров'я. – 2011. – № 9. – С. 15–19.

49. Корекція функціональних порушень постави засобами йоги в спеціальних медичних групах / Олена Кириченко, Ольга Терьохіна, Наталія Горобей, В'ячеслав Гавриленко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2013. – № 2. – С. 71–74. – Бібліогр. в кінці ст.

50. Корсакова, Е. А.  Использование авторской методики Айкуне при коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата у детей в условиях общеобразовательных учреждений / Е. А. Корсакова // Спортивная медицина. ЛФК и массаж. – 2007. – № 12. – С. 3–8.

51. Котелевський, В.  Сумісне застосування аутогенного тренування і ЛФК у реабілітації неврологічних проявів остеохондрозу хребта / В. Котелевський // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2005. – № 1. – С. 76–79.

52. Крамаренко, М. І.  Методи і вправи навчання плавання учнів молодших класів, які мають порушення постави та сколіоз / Микола Іванович Крамаренко // Фізичне виховання в рідний школі. – 2014. – № 4. – С. 23–26. – Бібліогр. в кінці ст.

53. Купаєв, В. В.  Здоров'язбережувальні технології на уроках фізичної культури : [вправи для профілактики остеохондрозу] / В. В. Купаєв // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 3. – С. 12–13. – Бібліогр. в кінці ст.

54. Курпан, Ю. И.  Осанка и корригирующие упражнения / Ю. И. Курпан // Физическая культура в школе. – 2011. – № 2. – С. 36–39.

55. Лазарева, О.  Фізична реабілітація хворих на остеохондроз попереково-крижового відділу хребта / О. Лазарева, І. Жарова // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2006. – № 3. – С. 65–67.

56. Лахманюк, С.  Функціональний стан опорно-рухового апарату, що забезпечує правильну поставу школярів 10–11-річного віку / С. Лахманюк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 12. – С. 212–214.

57. Левченко, Л. В.  Помочь больным детям – наша важнейшая задача : [лікувальні вправи проти сколіозу] / Л. В. Левченко // Физическая культура в школе. – 2011. – № 8. – С. 17–22.

58. Лемешко, О. Й.  Комплекс вправ із джгутом для корекції постави та розвитку сили / О. Й. Лемешко // Фізичне виховання в школах України. – 2013. – № 4. – С. 1–4. – Кольорова вкладка.

59. Лечим позвоночник : как исправить сколиоз // Физкультура и спорт. – 2013. – № 8. – С. 24–25.

60. Лисенко, М. П.  Заняття з формування правильної постави та профілактики плоскостопості / М. П. Лисенко // Фізичне виховання в школах України. – 2009. – № 1. – С. 11–16.

61. Лисенко, М. П.  Комплекси лікувально-коригувальної гімнастики при порушеннях постави / М. П. Лисенко // Фізичне виховання в школах України. – 2009. – № 2. – С. 19–22.

62. Луковська, О.  Критерії визначення ефективності програми фізичної реабілітації дітей середнього шкільного віку з нейросенсорною туговухістю, які мають сколіотичну поставу / Луковська Ольга, Афанасьєва Олександра, Серьодкін Антон // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2014. – № 1. – С. 210–213. – Бібліогр. в кінці ст.

63. Майєр, В. І.  Сучасні методики підвищення ефективності реабілітаційних процесів у разі сколіозів та короткозорості (міопії) учнів / Володимир Іванович Майєр // Фізичне виховання в рідний школі. – 2014. – № 4. – С. 16–19. – Бібліогр. в кінці ст.

64. Малінеченко, О.  Стан та динаміка розвитку постави учнів 6–7 років / О. Малінеченко // Молода спортивна наука України. – Львів : ЛДІФК, 2001. – Т. 2, вип. 5. – С. 53–55.

65. Михно, Л.  Здоров'яформуюча технологія фізичного виховання молодших школярів з використанням засобів йога-аеробіки / Михно Людмила // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2014. – № 2. – С. 102–107. – Бібліогр. в кінці ст.

66. Мороз, Л. В.  Вплив функціональних показників тулуба на стан постави молодших школярів / Л. В. Мороз, О. О. Єжова // Довкілля та здоров’я. – 2005. – № 2. – С. 51–53.

67. Мусієнко, В.  Правильна постава – запорука здоров'я / Валерія Мусієнко // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. – 2011. – № 4. – С. 1–4.

68. М'ялук, С.  Результати діагностики порушень постави юних футболістів / С. М'ялук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2005. –  4. – С. 48–51.

69. Нікіфорова, С.  Корекція порушень постави студентів нетрадиційними системами оздоровлення / С. Нікіфорова // Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для всіх": досвід, досягнення, тенденції : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 трав. 2007р. / редкол.: В. Кравець, Г. Терещук, Е. Вільчковський [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – Т. 1. – С. 157–161.

70. Обертас, Н.  Санаторна школа-інтернат для дітей, хворих на сколіоз / Н. Обертас // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 1. – С. 60–63.

71. Омельяненко, І.  Стан постави юних легкоатлетів / І. Омельяненко // Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для всіх" у контексті європейської інтеграції України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 24–25 червня 2004 р. / редкол.: В. Мадзігон, В. Кравець, Г. Терещук [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – С. 118–120.

72. Остроушко, О. Л.  Як позбутися поганої постави : на допомогу вчителеві фізкультури : урок фізичної культури для учнів 5 класу із комплексом вправ для формування правильної постави / Ольга Леонідівна Остроушко // Фізичне виховання в сучасній школі. – 2012. – № 6. – С. 24–27. – Додаток.

73. Петрова, Т.  Правильна постава – запорука здоров'я : комплекси загальнорозвивальних вправ із предметами для формування правильної постави / Таміла Петрова // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. – 2013. – № 17. – С. 4–10.

74. Писаренко, Л.  Правильна постава – складова здоров'я : урок із основ здоров'я : 5-й клас / Любов Писаренко // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. – 2011. – № 6. – С. 8–10.

75. Присяжнюк, С. І.  Організація занять з фізичного виховання у спеціальних медичних групах з метою формування правильної постави / Станіслав Іванович Присяжнюк // Фізичне виховання в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 38–42.

76. Програми з лікувального плавання для дітей, хворих на сколіоз. 1–9 класи / уклад.: М. І. Крамаренко, Т. М. Пономаренко, Л. І. Іванова // Фізичне виховання в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 41–43.

77. Пустолякова, Л. М.  Профілактика і лікування сколіозів у студентів, за станом здоров'я віднесених до спеціальної медичної групи / Пустолякова Лариса Миколаївна // Фізичне виховання в рідний школі. – 2014. – № 5. – С. 27–29. – Бібліогр. в кінці ст.

78. Радецкая, А.  Профилактика болевого синдрома в шейном и поясничном отделах позвозночника у детей, занимающихся спортивными танцами / А. Радецкая, В. Приходько // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 4. – С. 57–60. – Библиогр. в конце ст.

79. Ребенок сутулится? Укрепим его спину // Семья и школа. – 2004. – № 9. – С. 38–39.

80. Рожкова, Т.  Вплив занять спортивними танцями на опорно-руховий апарат спортсменів / Тетяна Рожкова // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2013. – № 3. – С. 82–85. – Бібліогр. в кінці ст.

81. Рожкова, Т.  Диагностика и коррекция нарушений осанки у спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в спортивных танцах / Т. Рожкова, О. Лазарєва // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VІІ Всеукр. наук. конф., 15 груд. 2011 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 218–220. – Библиогр. в конце ст.

82. Рой, І.  Як боротися зі сколіозом / І. Рой // Дошкільне виховання. – 2004. – № 4. – С. 26–27.

83. Романченко, В. Д.  Особливості кардіогеодинаміки дітей молодшого шкільного віку зі сколіотичними порушеннями хребта за показниками величин інтервалів ЕКГ / В. Д. Романченко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 3/4(30). – С. 71–76.

84. Рунова, М. А.  Кинезотерапия нарушений осанки и других функциональных отклонений с использованием тренажеров в детских дошкольных учреждениях : пособие для инструкторов ЛФК, воспитателей и педагогов / М. А. Рунова, Н. В. Комисарова, Е. М. Дутикова // Лечебная физическая культура и массаж. – 2008. – № 3. – С. 32–41.

85. Санін, М.  Методика формування правильної постави та корекція її порушень / М. Санін // Фізичне виховання в школі. – 2009. – № 4. – С. 25–33.

86. Світлична, А.  Осанна поставі : лекція для учнів 5–8 класів / А. Світлична // Шкільний світ. – 2009. – № 5. – С. 6.

87. Сквознова, Т. М.  Биомеханическая характеристика нарушений осанки. Кифоз и лордоз / Т. М. Сквознова // Лечебная физическая культура и массаж. – 2006. – № 11. – С. 51–55.

88. Сквознова, Т. М.  Приемы коррекции положением и физические упражнения на фитболах при нарушениях осанки / Т. М. Сквознова, Ф. А. Юнусов // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2013. – № 5. – С. 19–26. – Библиогр. в конце ст.

89. Сколіоз – "професійне захворювання" школяра // Завуч. Шкільний світ. – 2004. – № 31. – С. 16–17.

90. Скорина, О. В.  Рух як основний чинник здорового хребта : [шкільна гімнастика та виховання правильної постави] / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 1. – С. 22–29.

91. Степанова, М.  Какая осанка у вашего ребенка? / М. Степанова // Домашнее воспитание. – 2004. – № 2. – С. 42–44.

92. Ступченко, С.  Основні підходи щодо формування правильної постави у дітей / Світлана Ступченко // Фізичне виховання в школі. – 2011. – № 2. – С. 23–24.

93. Сутула, А.  Деякі особливості фізичного розвитку дітей, хворих на сколіоз / Анастасія Сутула // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2012. – № 2. – С. 154–156.

94. Сутула, А.  Особливості прояву порушень постави у школярів протягом їх навчання у школі / Сутула Анастасія // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2014. – № 1. – С. 245–248. – Бібліогр. в кінці ст.

95. Філак, Я.  Комплексна реабілітація дітей з дискінезією жовчовивідних шляхів і порушенням постави / Я. Філак // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2007. – № 2/3. – С. 187–189.

96. Філіппова, Н. Н.  Профілактика сколіозу на уроках фізичної культури / Н. Н. Філіппова // Фізичне виховання в школах України. – 2013. – № 2. – С. 15–16. – Бібліогр.в кінці ст.

97. Шалавина, А. С.  Характеристика осанки детей младшего школьного возраста / А. С. Шалавина // Теория и практика физической культуры. – 2009. – № 11. – С. 83–85.

98. Шинкаренко, Л.  Вплив фізичних вправ на формування правильної постави / Любов Шинкаренко // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. – 2011. – № 14. – С. 1–4.

99. Шитиков, Т.  О классификации нарушений осанки и сколиотических деформаций в практике физической реабилитации / Тимофей Шитиков // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2010. – № 3. – С. 143–151.

100. Шорин, Г. А.  Влияние комплексной программы реабилитации на детей с деформацией позвоночника / Г. А. Шорин, Т. Г. Мутовкина // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 8. – С. 41–44.

Список підготувала
Беновська І. В. (100 дж.)
квітень 2015

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners