Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Кременецький Волинський ліцей – визначна пам’ятка в історії освіти ХІХ ст.»
(до 195-річчя з дня заснування)

1. Баженова, С. Е.  Кременецький ліцей – осередок романтичного регіоналізму / С. Е. Баженова // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2003. – Т. 3. – С. 88–109.

2. Власюк, Л.  Провідні навчальні заклади Кременеччини як осередки освіти та культури на шляху становлення вищої освіти на Волині (ХХ ст.) / Л. Власюк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2004. – Вип. 1. – С. 117–122.

3. Войцеховський, Ю.  Кременецький ліцей – осередок елітної освіти на Волині : до 200-річчя заснування навчального закладу / Ю. Войцеховський, І. Коляда, Я. Пилипчук // Історія в школі. – 2005. – № 11/12. – С. 1–7.

4. Волинські Афіни, 1805–1833 = Afeny Wolynskie : збірник наукових праць / під ред.: С. Маковського, В. Собчука. – Тернопіль : Богдан, 2006. – 302 с.

5. Гладкий, В. М.  Система навчання і виховання в Кременецькому ліцеї / В. М. Гладкий // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доп. наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль, 1990. – Ч. 1. – С. 4–8.

6. Даниляк, П. Г.  Тадеуш Чацький та його роль у розвитку освіти на Правобережній Україні / П. Г. Даниляк // Український історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 51–66.

7. Даюк, Ж. Ю.  Музичне життя Кременецького ліцею 1805–1832 років / Ж. Ю. Даюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Станкевич, О. Голубець, Н. Урсу [та ін.] ; голов. ред. О. Смоляк. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С. 163–166. – Бібліогр. в кінці ст.

8. Майборода, В. К.  З історії розвитку Кременецького ліцею / В. К. Майборода, Г. А. Надкринична // Гімназії і ліцеї: минуле, сучасне, майбутнє : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Б. П. Фенюк, Б. В. Хаварівський. – Тернопіль, 1991. – Ч. 1 : Традиції і досвід. – С. 23–25.

9. Мельник, В. І.  Ботанічна наука та освіта у Волинській гімназії – Кременецькому ліцеї (1805–1833) / В. І. Мельник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1 (50). – С. 133–146. – Бібліогр. в кінці ст.

10. Оболончик, Н.  Джерела з історії Кременецького ліцею (1920–1939 рр.) / Н. Оболончик // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2005. – Вип. 1. – С. 335–342.

11. Омельчук, В.  Історія освіти і педагогічної думки Волині в особах / В. Омельчук // Рідна школа. – 2004. – № 11. – С. 59–61.

12. Прокопович, Б.  Волинський ліцей як осередок наукового та культурного життя Кременеччини / Б. Прокопович // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – № 3. – С. 99–111.

13. Прокопович, Б.  Дальтонська система навчання та особливості її застосування у Волинському (Кременецькому) ліцеї / Б. Прокопович // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – № 5. – С. 102–112.

14. Скакальська, І.  Трудове виховання і професійна підготовка в діяльності Кременецького ліцею 20–30-х рр. XX століття / І. Скакальська // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – № 4. – С. 18–21.

15. Слободян, М.  Новаторські педагогічні ідеї в Кременецькому ліцеї у 20–30-ті роки ХХ століття / М. Слободян // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – № 7. – С. 84–89.

16. Ткачук, С.  Педагогічні персоналії ХІХ ст. в історії розвитку Кременеччини / С. Ткачук // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2004. – Вип. 1. – С. 44–49.

17. Чуйко, С.  Гуго Коллонтай – ідеолог та засновник "польського Оксфорда" в Кременці / С. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 83–90.

18. Чуйко, С. Р.  Ліцеї України (ХІХ–ХХ ст.) / С. Р. Чуйко. – Тернопіль : Ліком, 1996. – 140 с.

19. Яджейчук, К.  Старожитності в програмі діяльності Кременецького ліцею / К. Яджейчук // Вісник Київського університету. Історія. – 2002. – № 63/64. – С. 90–92.

Рекомендаційний список літератури (19 дж.)
підготувала Папай М. Л. (березень 2015 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners