«Науково-педагогічний доробок
Мешка Олександра Івановича»
(до 55-річчя від дня народження
кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології)

 

   Олександр Іванович Мешко працює на посаді доцента кафедри психології ТНПУ імені Володимира Гнатюка. У науковому доробку науковця більше 100 публікацій, з них 9 навчальних посібників для вищих закладів освіти (4 з грифом МОН України), 4 авторські програми навчальних курсів (2 з грифом МОН України), наукові статті у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях з психології і педагогіки тощо.

   Народився в с. Росівка Черняхівського району Житомирської області. Після закінчення з відзнакою Коростишівського педагогічного училища (Житомирська область) навчався на педагогічному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького, де отримав кваліфікацію «Методист з виховної роботи».
   З 1984 по 1986 рр. служив у Збройних Силах СРСР. Після закінчення з відзнакою педагогічного інституту працював практичним психологом у СШ № 24 м. Тернополя, а з 1990 року був прийнятий на посаду асистента кафедри педагогіки Тернопільського державного педагогічного інституту. Після навчання в очній аспірантурі в Українському державному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. Київ) у 1995 році захистив кандидатську дисертацію. У 1999 році присвоєно вчене звання доцента.
   У період з 1997 по 2005 рр. працював на посаді доцента кафедри педагогіки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
   У 2005 році за результатами конкурсу призначений на посаду завідувача кафедри психології цього ж університету.
   У 2008-2011 рр. навчався у докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
   Стажування: 2016 рік в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на кафедрі практичної психології, тема стажування: «Розвиток особистості студента як суб’єкта професіоналізації в умовах вищого навчального закладу».
    Сфера наукових інтересів:     психологія професійного становлення особистості, психологія освіти і виховання, психологічні проблеми становлення професійної позиції педагога.

 

Інформаційний список літератури

 

1.    Формування готовності шкільних психологів до створення психологічного клімату у педагогічному колективі : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. / Мешко Олександр Іванович ; Український державний педагогічний університет iм. М. Драгоманова : Київ, 1995. – 24 с.


2.    Формування готовності шкільних психологів до створення психологічного клімату у педагогічному колективі : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Мешко Олександр Іванович ; Український державний педагогічний університет iм. М. Драгоманова : Київ, 1995. – 187 с.


***


3.    Завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Загальна психологія» : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. І. Мешко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 76 с.


4.    Зошит-практикум з курсу «Загальна психологія» : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. І. Мешко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 100 с.


5.    Історія зарубіжної школи і педагогіки : короткий виклад курсу : навчальний посібник / О. І. Мешко, О. І. Янкович, Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1996. – 82 с.


6.    Історія зарубіжної школи і педагогіки : короткий виклад курсу : навчальний посібник / О. І. Мешко, О. І. Янкович, Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1997. – 82 с.


7.    Історія зарубіжної школи і педагогіки : короткий виклад курсу : навчально-методичний посібник / О. І. Мешко, О. І. Янкович, Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – 82 с.


8.    Історія педагогіки : тестові завдання : навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. / Г. М. Мешко, О. І. Мешко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 156 с.


9.    Історія педагогіки : тестові завдання : навчально-методичний посібник для студ. вищ. пед. закл. освіти / Галина Мешко, Олександр Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001. – 144 с.


10.    Історія педагогіки : тестові завдання : навчально-методичний посібник для студ. вищ. пед. закл. освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 144 с.


11.    Історія української школи і педагогіки : короткий виклад курсу : навчально-методичний посібник / О. І. Мешко, О. І. Янкович, Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – 95 с.


12.    Короткий виклад курсу «Історія зарубіжної школи і педагогіки» : навчально-методичний посібник / О. І. Мешко, Г. М. Мешко, О. І. Янкович. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – 84 с.


13.    Короткий виклад курсу «Історія української школи і педагогіки» / Навчально-методичний посібник / О. І. Мешко, Г. М. Мешко, О. І. Янкович. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – 95 с.


14.    Педагогіка стародавнього світу : навчальний посібник / О. І. Мешко, О. І. Янкович, Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1996. – 52 с.


15.    Педагогіка стародавнього світу : навчально-методичний посібник / О. І. Мешко, Г. М. Мешко, О. І. Янкович. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – 52 с.


16.    Практикум з курсу «Загальна психологія» : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. І. Мешко. – 2-ге вид, допов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 152 с.


17.    Практикум з курсу "Загальна психологія" : навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. / О. І. Мешко. – 2-ге вид., допов. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – 156 с.


18.    Практикум з курсу "Загальна психологія" : навчально-методичний посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. / О. І. Мешко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 148 с.


19.    Програма навчального курсу «Вікова та педагогічна психологія» для вищих педагогічних навчальних закладів (за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу) / О. І. Мешко, О. М. Степанов, Р. М. Хмурич, М. І. Дідора, О. Б. Кізь, Г. Г. Колінець, М. О. Орап, Л. А. Широкорадюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 40 с.


20.    Програма навчального курсу «Загальна психологія» для вищих педагогічних навчальних закладів (за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу) / О. І. Мешко, О. М. Степанов, Р. М. Хмурич, М. І. Дідора, О. Б. Кізь, Г. Г. Колінець, М. О. Орап, Л. А. Широкорадюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 36 с.


21.    Програма навчального курсу «Історія педагогіки» для вищих педагогічних навчальних закладів (за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу) / О. І. Мешко, О. І. Янкович. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 58 с.


22.    Психологія вищої школи : навчальний посібник для підгот. фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Олександр Мешко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 184 с.


23.    Психологія вищої школи : навчальний посібник для студ. закл. вищ. освіти / О. І. Мешко. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 195 с.


24.    Психологія вищої школи : програма навчального курсу для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / О. І. Мешко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 32 с.


25.    Психологія малих груп : конспект лекцій : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. І. Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 92 с.


26.    Психологія малих груп : навчальна програма і методичні рекомендації до курсу / О. І. Мешко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 20 с.


27.    Психологія малої групи : конспект лекцій : навчальний посібник / О. І. Мешко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 116 с.


28.    Психологія малої групи : навчальний посібник / О. І. Мешко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 96 с.


29.    Становлення професійно-педагогічної позиці особистості : монографія / О. І. Мешко. – Тернопіль, 2013. – 416 с.


30.    Учителю про вивчення і корекцію міжособистісних відносин в учнівському колективі : методичні рекомендації / О. І. Мешко, Г. М. Мешко. – Тернопіль, 1991. – 28 с.


***


31.    Антистресові саногенні психотехнології в підготовці майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я [Електронний ресурс] / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (28 лютого 2017 року, м. Вінниця). – Вінниця : ВНАУ, 2017. – С. 180–184. – Режим доступу: http://socrates.vsau.org/repository/getfile/10319.pdf.


32.    В. Сухомлинський про емоційне благополуччя учнів у школі / Г. М. Мешко, О. І. Мешко  // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Кузьменко (голова) [та ін.]. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2015. – Вип. 26. – С. 36–41.


33.    Влияние гендерных параметров группы на формирование способов педагогического общения будущих учителей / А. И. Мешко // Материалы Международной научно-практической конференции «Теоретические и прикладные проблемы детской антропологии». – Ставрополь, 2003. – Ч. 2. – С. 54–56.


34.    Вплив навчально-професійного мікросередовища на побудову позиції особистості майбутніх педагогів / О. І. Мешко // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Т. 11, ч. 1. – Київ : Гнозіс, 2009. – С. 326–333.


35.    Вплив професійного самопізнання на становлення педагогічної позиції майбутнього вчителя / О. І. Мешко // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 241–249.


36.    Гармонізація особистості майбутнього педагога у контексті формування індивідуального стилю спілкування / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси : Чернівецький національний університет. – 2007. – Вип. 99. – С. 35–40.


37.    Гендерні аспекти ділового спілкування в організаціях влади, бізнесу, менеджменту / О. Мешко, Г. Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – № 9. – С. 133–138.


38.    Ґендерні особливості групи як фактор формування способів педагогічного спілкування у майбутніх учителів / О. І. Мешко, Г. М. Мешко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика ґендерного виховання студентської молоді: досвід, проблеми, перспективи». – Запоріжжя, 2004. – С. 32–40.


39.    Гендерні особливості професійного спілкування в організаціях (держслужба, підприємництво, бізнес) / О. І. Мешко // Матеріали науково-практичної конференції «Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи». – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – С. 18–20.


40.    Ґендерні параметри групи як фактор формування способів спілкування майбутніх учителів / О. І. Мешко, Г. М. Мешко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування ґендерної культури молоді: проблеми та перспективи. – 2003. – С. 35–58.


41.    Готовність шкільного психолога до створення психологічного клімату у педагогічному колективі / Галина Мешко, Олександр Мешко // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1 (3). – С. 68–71. – Бібліогр. в кінці ст.


42.    Готовність як категорія для оцінки професійного розвитку особистості шкільного психолога / О. І. Мешко, Г. М. Мешко // Духовність як основа консолідації суспільства : збірник наук. праць за матеріалами V Міжнародної науковоо-практичної конференції (Житомир, 23–25 листопада 1999 р.). – 1999. – Т. 16. – С. 312–316. – Бібліогр. в кінці ст.


43.    Детермінанти професійного здоров’я вчителя / О. І. Мешко, Г. М. Мешко // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І. І. Мечникова / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. – С. 357–362.


44.    Деякі аспекти вивчення особистості школяра в школі / О. І. Мешко // Учитель національної школи. – 1991. – Ч. 1. – С. 135–136.


45.    Деякі аспекти діяльності профконсультанта: психологічний клімат в педколективі / О. В. Мельник, О. І. Мешко // Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України (12–13 квітня 1995 р.) «Проблеми педагогічної науки в умовах розбудови національної школи». – Київ : Педагогічна думка, 1996. – С. 175–177.


46.    Деякі аспекти діяльності шкільного психолога: психологічний клімат у педколективі / О. І. Мешко // Тези науково-практичної конференції «Система цінностей як регулятор педагогічної взазмодії». – Дрогобич, 1994. – С. 164–165.


47.    Деякі аспекти "технологізації" навчально-виховної діяльності у творах Яна Амоса Коменського / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Творча спадщина Яна Амоса Коменського і сучасність. – 1992. – С. 39–40.


48.    Деякі аспекти формування індивідуального стилю професійно-педагогічного спілкування / О. І. Мешко, Г. М. Мешко // Тези науково-практичної конференції «Формування професіоналізму майбутніх педагогів в умовах педагогічного вузу». – Кривий Ріг, 1992. – Ч. 2. – С. 58–60.


49.    Діагностичні методи у роботі класного керівника як засоби організації самовиховання школярів / О. І. Мешко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4 (3). – С. 18–24.


50.    Емоційне благополуччя учнів – психологічна безпека освітнього середовища: дві грані однієї проблеми / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19–20 квітня 2018 р., м. Тернопіль) / за заг. ред.: Б. Б. Буяка, В. М. Чайки, М. О. Орап. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – С. 94–97.


51.    Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі: бажане і реальне Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 4 (109). – С. 11–17.


52.    Емоційне благополуччя учнів як детермінанта успішності навчання / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Київ, 2014. – Додаток 4 до Вип. 31, т. 1 (9) : Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. – С. 409–415.


53.    З досвіду формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів (на матеріалі роботи студентських проблемних груп) / О. І. Мешко, Г. М. Мешко, В. І. Сіткар // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль, 1997. – № 6/7. – 11 с.


54.    Збереження і зміцнення професійного здоров'я вчителя: ретроспективний аналіз / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогічний альманах. – Херсон, 2015. – Вип. 28. – С. 82–90. – Бібліогр. в кінці ст.


55.    Здоров’я майбутніх учителів як індикатор якості здоров’яформувальної педагогічної освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, присвяченої 210-річчю з дня заснування Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 2014. – С. 346–349.


56.    Здоров’я педагога як умова його професійного зростання Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Збірник матеріалів другої міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у розбудові відкритого демократичного суспільства в Україні». – Київ ; Івано-Франківськ ; Дрогобич : Коло, 2005. – С. 451–452.


57.    Зміст і напрями комплексної програми підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». – Вип. 36, т. 8 (68) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ : Гнозис, 2016. – С. 523–532.


58.    Індивідуальний стиль спілкування як показник професійної майстерності педагога / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Матеріали регіонального науково-практичного семінару «Формування професійної культури вчителя у контексті інтеграції України в Європейський освітній простір». – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 51–54.


59.    Мікроклімат сім’ї – першооснова духовного становлення дитини / О. І. Мешко, Г. М. Мешко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 5, Спецвипуск : Василь Сухомлинський і сучасність: батьківська педагогіка. – С. 207–211.


60.    Мотиви вибору професії як чинник професійного здоров’я вчителя [Електронний ресурс] / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, (17 лютого 2016 р.). – Вінниця, 2016. – С. 218–224. – Режим доступу: http://socrates.vsau.org/repository/getfile/10319.pdf.


61.    Навчально-професійне мікросередовище як чинник становлення педагогічної позиції майбутнього вчителя / О. І. Мешко // Психологічні перспективи. – Луцьк : РВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – Вип. 16. – С. 187–196.


62.    Оптимізація самоактуалізації студентів засобами психолого-педагогічного тренінгу / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди». – Вип. 31 : Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Київ : Гнозис, 2014. – С. 69–74.


63.    Особистісно орієнтована позиція майбутнього педагога як аспект формування його професійної культури / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2007. – № 8 (31). – С. 57–61.


64.    Особистісно-орієнтована позиція як складова професіоналізму майбутнього педагога / О. І. Мешко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України», 18–20 вересня 2008 р., м. Ялта. – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – Ч. 2. – С. 24–28.


65.    Особливості суб’єктної складової професійної позиції майбутнього вчителя / О. І. Мешко // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Київ : Гнозіс, 2010. – Т. 8, ч. 1. – С. 371–381.


66.    Педагогічна практика в системі підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26–27 серпня 2016 р.). – Львів : ГО Львівська педагогічна спільнота, 2016. – С. 20–23.


67.    Педагогічна спрямованість як аспект формування професійної культури майбутнього вчителя / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Матеріали регіонального науково-практичного семінару «Формування професійної культури вчителя у контексті інтеграції України в європейський освітній простір». – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 17–20.


68.    Педагогічне спілкування в системі підготовки майбутніх учителів / О. І. Мешко, Г. М. Мешко //Тези науково-практичної конференції «Учитель національної школи». – Тернопіль, 1991. – С. 80–81.


69.    Питання українського шкільництва в практичній і теоретичній діяльності М. Грушевського / О. І Мешко, Г. М. Мешко, В. М. Чайка // Наукові записки ТДПІ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 1997. – Вип. 5. – С. 182–184.


70.    Підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine : Collective monograph. – Lublin : Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017. – Vol. 2. – P. 206–223.


71.    Підготовка студентів педагогічних вузів до здійснення принципу індивідуального підходу у вихованні школярів / О. І. Мешко // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України. – 1990. – Ч. 2. – С. 92–94.


72.    Професійне здоров'я педагога як об'єкт діяльності шкільної педагогічної служби / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Психолог. Шкільний світ. – 2007. – № 36. – С. 7–9.


73.    Психологічний клімат у колективі вчителів як об’єкт діяльності шкільного психолога / О. І. Мешко // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Природа, феноменологія та динаміка конфліктів у сучасному світі». – Чернівці, 1993. – Ч. 2. – С. 76–77.


74.    Проблема збереження і зміцнення професійного здоров’я педагога у діяльності шкільної психологічної служби / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Материалы III Международной научно-практической конференции «Дни науки – 2007». – Днепропетровск : Наука и образование, 2007. – С. 16–24.


75.    Проблема підготовки майбутніх учителів та практичних психологів до спілкування / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Гімназії і ліцеї: минуле, сучасне, майбутнє. – 1991. – Ч. 1 : Традиції і досвід. – С. 55–56.


76.    Проблема формування професійної стресостійкості у майбутніх педагогів / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Викладач і студент: проблема ефективної співпраці» – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – С. 119–121.


77.    Проблеми підготовки майбутніх учителів та шкільних психологів до спілкування / О. І. Мешко, Г. М. Мешко // Тези науково-практичної конференції «Гімназії і ліцеї: минуле, сучасне і майбутнє». – Тернопіль, 1991. – Ч. 1. – С. 54–55.


78.    Професійна позиція педагога як необхідна умова успішної педагогічної взаємодії в системі «вчитель-учень» / О.І. Мешко // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Київ : Гнозіс, 2013. – T. 15, ч. 1. – С. 183–190.


79.    Професійна позиція як умова творчої самореалізації особистості педагога / О. І. Мешко // Креативність і творчість : Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Сер. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – Київ : Гнозис, 2009. – № 1. – С. 344–349.


80.    Професійне здоров’я вчителів сучасної школи: бажане і реальне / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Кузьменко [та ін.]. – Херсон : КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти, 2018. – Вип. 40. – С. 63–70.


81.    Професійне здоров’я вчителя як багатовимірна інтегральна характеристика його особистості / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції Педагогіка здоров’я / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. – С. 259–264.


82.    Професійне здоров’я вчителя як показник і умова ефективності педагогічної діяльності / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // International Scientific-Practical Conference «Actual questions and problems of development of social sciences» : сonference Proceedings (Holy Cross University, Kielce, Poland, 28–30 June, 2016). – Kielce : Holy Cross University, 2016. – P. 189–191.


83.    Професійне здоров’я педагога у контексті діяльності шкільної психологічної служби / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Матеріали науково-практичної конференції «Українська національна школа: стан і перспективи розвитку». – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 29–31.


84.    Професійне здоров'я педагога як об'єкт діяльності шкільної педагогічної служби / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Психолог. Шкільний світ. – 2007. – № 36. – С. 79.


85.    Професійне здоров’я педагога як умова ефективної виховної діяльності / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Вісник Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка. – 2005. – № 24. – С. 93–96.


86.    Професійне самовизначення майбутніх учителів у контексті становлення їх педагогічної позиції / О. І. Мешко // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 21 травня 2010 р.). – Київ : Київський національний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 92–95.


87.    Професійне самовизначення майбутнього вчителя у фокусі становлення його педагогічної позиції / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 жовтня 2018 р., м. Тернопіль) / упоряд.: Г. К. Радчук, З. М. Адамська, І. П. Андрійчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – С. 134–136.


88.    Професійне самопізнання майбутнього вчителя як умова становлення його педагогічної позиції / О. І. Мешко // Збірник наукових праць № 54. Сер. Педагогічні та психологічні науки / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2010. – С. 235–239.


89.    Професійні деформації вчителя як результат впливу педагогічної діяльності на його особистість / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24–25 лютого 2017 року). – Львів : ГО Львівська педагогічна спільнота, 2017. – С. 38–41.


90.    Професійні деформації як прояв негативного впливу професії на особистість педагога / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди. – Київ, 2013. – Додаток 1 до Вип. 29, т. 5 : Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання : тематичний випуск. – С. 195–203.


91.    Професійно-педагогічна позиція вчителя у вимірі його ціннісно-смислового ставлення до професії / О. І. Мешко // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць. – Київ, 2011. – Вип. 3 (16). – С. 389–395.


92.    Професійно-смислове самовизначення майбутніх учителів у контексті розвитку їх педагогічної позиції / О. І. Мешко // Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти», (10-11 квітня 2009 року, м. Київ). – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – С. 119–121.


93.    Професійно-смислове самовизначення майбутніх учителів як основа формування їх педагогічної позиції / О. І. Мешко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. Психологічні науки. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – № 26 (50), ч. I. – С. 292–298.


94.    Професійно-смисловий потенціал становлення педагогічної позиції майбутнього вчителя / О. І. Мешко // Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – Вип. 23 : Психологія. – С. 4–14.


95.    Психологические аспекты становлення профессиональной позиции учителя / О. И. Мешко // Новые технологии в образовании : сб. науч. тр. / науч. ред. И. А. Рудакова. – М., 2012. – С. 321–327.


96.    Психологічна підготовка майбутнього вчителя в контексті компетентнісного підходу / О. І. Мешко // Професійні компетенції та компетентності вчителя : матеріали регіонального науково-практичного семінару. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – С. 21–25.


97.    Психологічний клімат колективу як чинник творчого зростання педагога / О. Мешко, Р. Бунін // Українська національна школа: стан та перспективи розвитку. – 2007. – С. 27–29. – Бібліогр. в кінці ст.


98.    Психологічний клімат у вчительському колективі в аспекті професійної діяльності шкільного психолога / Олександр Мешко // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3 (3). – С. 32–36. – Бібліогр. в кінці ст.


99.    Психологічний клімат у педагогічному колективі – фактор соціалізації особистості школяра / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 1999. – № 3. – С. 33–38. – Бібліогр. в кінці ст.


100.    Психолого-педагогічний тренінг як засіб гармонізації особистості майбутнього вчителя / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Освіта регіону. – 2013. – № 3 (33). – С. 330–335.


101.    Психолого-педагогічний тренінг як засіб формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів / О. І. Мешко, Г. М. Мешко // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. 3. Педагогіка і психологія. – № 1 (3). – 1997. – С. 57–60.


102.    Развитие профессионально-педагогической позиции учителя в процессе творческой самореализации его личности / О. И. Мешко // Профессиональная компетентность современного руководителя в системе образования : сборник научых трудов / Санкт-Петербургская акад. пост дипломного пед. образования. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 201–207.


103.    Розвиток професійної позиції вчителя у процесі творчої самореалізації його особистості / О. І. Мешко, Г. М. Мешко // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 25 травня 2012 р.). – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2012. – С. 147–149.


104.    Розвиток смислового компоненту професійної позиції майбутнього вчителя / О. І. Мешко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. № 12. Психологічні науки : збірник наукових праць. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – № 27 (51). – С. 263–267.


105.    Розвиток суб’єктності студентів – майбутніх педагогів як аспект становлення їх професійної позиції / О. І. Мешко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир, 2015. – Вип. 11, т. 6 : Психологія обдарованості. – С. 182–189.


106.    Роль професійного самопізнання у процесі становлення педагогічної позиції майбутнього вчителя / О. І. Мешко // Освіта регіону. – 2011. – № 2. – С. 396–400.


107.    Роль професійної позиції вчителя у формуванні його педагогічної культури / О. І. Мешко // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ : Гнозіс, 2009. – Т. 11, ч. 5. – С. 214–222.


108.    Роль психолого-педагогического тренинга в подготовке студентов педвузов и старшеклассников к общению / А. И. Мешко, Г. М. Мешко // Тезисы научно-практической конференции «Психология педагогического общения». – Кировоград, 1990. – С. 192–194.


109.    Роль ціннісно-смислових аспектів професійно-педагогічної позиції вчителя у процесі творчої самореалізації його особистості / О. І. Мешко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс]. – 2011. – № 3. – (Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2010_1/10moiypp.pdf).


110.    Саморозвиток особистості педагога як критерій становлення його професійної позиції / О. І. Мешко // Aktualne problemy w współczesnej nauki : zbiór raportów naukowych (28.06.2013 – 30.06.2013). – Warszawa, 2013. – Część 2. – S. 21–25.


111.    Синдром «емоційного згорання» вчителя у контексті професійної діяльності шкільного психолога / О. І. Мешко, Г. М. Мешко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості психолога». – Тернопіль, 2003. – Ч. 3. – С. 104–112.


112.    Синдром «емоційного згорання» як показник психічного здоров’я й професійного росту педагога / О. І. Мешко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень». – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2002. – Т. 10 : Психологія. – С. 22–26.


113.    Способность к саморазвитию как критерий становления профессиональной позиции педагога / А. И. Мешко // Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. – Москва ; Таганрог : Перо, 2014. – № 4. – С. 80–84.


114.    Становлення особистісно-орієнтованої позиції як складової професіоналізму майбутнього педагога / О. І. Мешко / Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. – Ялта, 2008. – Вип. 19, ч. 2. – С. 194–201.


115.    Створення здоров’язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції (18 листопада 2016 року, м. Херсон). – Херсон : КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – Ч. 1. – С. 252–256.


116.    Суб’єктність майбутнього вчителя як важлива складова його професійної позиції / О. І. Мешко // Освіта регіону. – 2010. – № 2. – С. 169–173.


117.    Сухомлинський про емоційне благополуччя учнів у школі / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогічний альманах. – 2015. – Вип. 26. – С. 36–41. – Бібліогр. в кінці ст.


118.    Творча самореалізація особистості вчителя і деякі аспекти розвитку його професійно-педагогічної позиції / О. І. Мешко // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Т. 13, ч. 4. – Київ : Гнозіс, 2011. – С. 240–247.


119.    Творчий потенціал колективу як фактор професійного зростання педагога / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 жовтня, Житомир 2005 р. – Київ ; Житомир, 2005. – С. 17–19.


120.    Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти, 2017. – Вип. 33. – С. 237–243.


121.    Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у контексті теорії інтегральної індивідуальності / Галина Мешко, Олександр Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2000. – № 6. – С. 103–108. – Бібліогр. в кінці ст.


122.    Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ : Міленіум, 2006. – Вип. 30. – С. 409–419.


123.    Формування компетентності здоров’язбереження майбутніх учителів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2007. – Вип. 37. – С. 130–133.


124.    Формування педагогічної спрямованості як умова становлення професійної культури вчителя / О. Мешко, Г. Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2007. – № 9. – С. 79–82.


125.    Формування професійної стресостійкості у майбутніх педагогів / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Вісник Черкаського національного університету. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – Вип. 89. – С. 74–79.


126.    Формування психічного здоров’я учнів у сучасній школі / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Говерла, 2018. – Вип. 2 (43). – С. 177–181.


127.    Формування психічного здоров’я учнів як психолого-педагогічна проблема / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 10 квітня 2018 р.) / Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 157–160.


128.    Формування психологічно безпечного освітнього середовища у загальноосвітньому навчальному закладі / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди. – Київ : Гнозис, 2017. – Том 2 (22), тематичний випуск : Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. – С. 62–70.


129.    Формування психотерапевтичної позиції майбутніх учителів як умови психологічної безпеки освітнього середовища / Г. М. Мешко, О .І. Мешко // Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці : збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 лютого 2018 р., м. Вінниця). – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет), 2018. – С. 32–35.


130.    Формування психотерапевтичної позиції майбутнього вчителя у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогіка середньої та вищої школи : збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2008. – Вип. 21. – С. 38–43.


131.    Формування психотерапевтичної позиції майбутнього вчителя як основи реалізації валеологічних технологій педагогічної взаємодії / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць. Сер. Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2015. – Вип. 37. – С. 113–116.


132.    Формування психотерапевтичної позиції майбутнього педагога / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог болонського процесу». – Одеса, 2008. – С. 119–121.


133.    Формування саногенного мислення майбутніх учителів як спосіб гармонізації їх особистості / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків : Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 2018. – С. 234–237.


134.    Ціннісно-смислове ставлення до професії у координатах розвитку професійно-педагогічної позиції особистості вчителя / О. І. Мешко // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 12. – С. 677–686.


135.    Шляхи гармонізації особистості в контексті комплексної реабілітації / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Чорнобильська катастрофа: 20 років потому (інтердисциплінарні аспекти)». – Житомир : Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2006. – С. 43–45.


136.    Шляхи підготовки майбутніх учителів до взаємодії з шкільною психологічною службою / О. І. Мешко // Тези I Українсько-Польського симпозіуму «Проблеми трансформації в гуманітарній, соціально-економічній та науково-освітній сферах». – Тернопіль, 1997. – С. 142–143.


***


137.    Influence of pedagogical activity on the state of professional health of teachers / H.M. Meshko, O.I. Meshko // European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 1. Sandomierz : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 282–300.


138.    Zawodowo-pedagogiczna pozycja nauczyciela wwymiarze jego wartościowo-pojęciowego stosunku do zawodu / O. Meszko // Połrocznik Problemy profesjologii / Uniwersytet Zielonogorski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. – Zielona Gora, 2012. – S. 42–53.


139.     Preparation of the future teachers for strengthening and maintaining professional health / H. Meshko, O. Meshko // Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine : сollective monograph. – Lublin : Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017. – Vol. 2. – P. 206–223


140.    The development of the future teacher subjectivity formation as an aspect of his professional position / Oleksandr Meshko // International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro). – Suceava (Romania). – 2016. – Volume 3, Issue 6. – S. 57–66.


141.    The formation of teacher’s professional position as a necessary condition for implementation of the European standards in the system of education of Ukraine / Oleksandr I. Meshko // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum (Central European Journal for Science and Research). Série: Pedagogika, Psychologie a Sociologie / Šéfredaktor prof. PhDr. Zdeněk Ondřejek, DrSc. – Praha : Publishing house Education and Science, 2014. – Nr 6 (8). – P. 76–81.


142.    Formation of autopsychological competency of future teachers in the process of the study of psychological and pedagogical disciplines / H.M. Meshko, O.I. Meshko // European Humanities Studies: State and Society (Poland – Ukraine). Issue 4(I). Krakow : Fundacja im. M. Reja, 2018. – P. 173–187.


143.    Formation of psychotherapeu tic position of the future  teacher in the coordinates of harmonization his pers onality / Halyna Meshko, Oleksandr Meshko // Fundamental and App lied Studies in EU and CIS Countries : Proceedings of the VI International Academic Congress (United Kingdom, Cambridge, England, 24–26 May, 2016). – Cambridge, 2016. – Vol. 6. – P. 361–367.

 

Список підготувала С. Б. Тененьська
березень 2019 р., 143 джерела

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners