Скарбниця вітчизняної науки
(100 років з часу заснування Національної академії наук України)


  NASЦьогоріч Національна академія наук України святкує столітній ювілей. 

Національна академія наук України (НАНУ) заснована установчими зборами при уряді гетьмана Скоропадського П.П. 27-го листопада 1918-го року і є однією з найстаріших академій на пострадянському просторі. Першим президентом Академії було обрано видатного вченого-геолога і геохіміка зі світовим ім’ям Вернадського В. І. Її історія включає в себе ряд найважливіших і яскравих наукових досягнень.

   У період з 1918-го по 1921-й рік носила назву «Українська академія наук» (УАН). З 1921-го по 1936-й - «Всеукраїнська академія наук» (ВУАН), з 1936-го по 1991-й вона називалася «Академією наук Української РСР» (АН УРСР), з набуттям суверенітету і незалежності України в період з 1991-го по 1993-й рік була перейменована як «Академія наук України» (АН України), а з 1994-го року знайшла свою теперішню назву – «Національна академія наук України» (НАНУ).
  Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

1    National Academy of Sciences of Ukraine, 1918–2008 : 90-th Anniversary of its Foundation. – Kyiv : KMM Publishers, 2008. – 576 p.


2    Алєксєєнко І. Р.  Видавництво "Наукова думка" Національної академії наук України / І. Р. Алєксєєнко // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 11. – С. 64–67.


3    Архівні фонди установ Національної академії наук України : путівник / авт.-упоряд.: Л. М. Яременко, О. В. Березовська, О. В. Січова [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко, О. В. Березовська, Г. В. Боряк [та ін.] ; НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2008. – 448 с.


4    Бар'яхтар В. Г.  30 років роботи в команді Патона : [до 100-річчя НАН України та її президента] / Бар'яхтар Віктор Григорович // Вісник Національної Академії наук України. – 2017. – № 11. – С. 103–109.


5    Вергунов В. А.  Внесок академіка В. І. Вернадського у становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 155-річчя від дня народження) / В. А. Вергунов // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 5. – С. 81–87. – Бібліогр. в кінці ст.


6    Всеукраїнський фестиваль науки, присвячений 90-річчю Національної Академії наук України // Світогляд. – 2008. – № 4. – С. 46–49.


7    Гармасар В. Г.  Трагічні сторінки в історії біології в АН УРСР / В. Г. Гармасар // Наука та наукознавство. – 2018. – № 2. – С. 121–132. – Бібліогр. наприкінці ст.


8    Головна обсерваторія України // Чумацький шлях. – 2010. – № 1. – С. 2–5.


9    Дацків Л.  Діяльність інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України в контексті розвитку вітчизняної біотехнологічної науки / Людмила Дацків // Україна–Європа–Світ. – 2014. – Вип. 14. – С. 350–357. – Бібліогр. в кінці ст.


10    Діденко Ю. В.  Динаміка відображення української академічної періодики в електронному просторі / Ю. В. Діденко, М. В. Язвинська // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 12. – С. 66–71.


11    Добко Т. В.  Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) : [монографія] / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2013. – 376 с.


12    Довгий С. О.  Про діяльність Національного центру «Мала академія наук України» : стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 березня 2016 р. / Довгий Станіслав Олексійович // Вісник Національної Академії наук України. – 2016. – № 4. – С. 47–52.


13    Екологічні аспекти наукових досліджень / Д. Гродзинський, О. Дембновецький, О. Левчук, В. Бойко // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 9. – С. 24–36.


14    Єльська Г. В.  Міжнародне співробітництво Національної академії наук України / Ганна Валентинівна Єльська // Вісник Національної Академії наук України. – 2014. – № 5. – С. 17–19.


15    Захарова Н.  Інформаційно-культурологічна діяльність Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР у 1965–1980 рр. / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 5. – С. 35–43.


16    Інформаційні матеріали щодо винахідницької діяльності в установах Національної академії наук України // Наука та інновації. – 2008. – № 6. – С. 106–108.


17    Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали / відп. ред. О. С. Онищенко. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. – 142 с.


18     Історія Національної академії наук України, 1951–1955 : у 2 ч. Ч. 1. Документи і матеріали / НАНУ, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд.: Л. М. Яременко, С. В. Старовойт, Т. В. Брязкало, Г. В. Індиченко ; редкол.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, В. А. Вергунов [та ін.]. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2012. – 884 с. – (Джерела з історії науки в Україні).


19    Історія Національної академії наук України, 1951–1955 : у 2 ч. Ч. 2. Додатки / НАНУ, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд.: Л. М. Яременко, С. В. Старовойт, Г. В. Індиченко [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, В. А. Вергунов [та ін.]. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2012. – 916 с. – (Джерела з історії науки в Україні).


20    Кавуненко Л. П.  Можливості електронного доступу до наукових журналів НАН України / Л. П. Кавуненко, О. П. Костриця // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2012. – Вип. 6. – С. 10–15. – Бібліогр. в кінці ст.


21    Калініна А.  Розумні розваги для науковців і їхніх родин : з історії Київського будинку вчених НАН України / А. Калініна, О. Луговський // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 1. – С. 23–29.


22    Ківа Д. С.  ДП "Антонов" і розвиток співробітництва з Національною академією наук України / Дмитро Семенович Ківа // Вісник Національної Академії наук України. – 2014. – № 5. – С. 20–26.


23    Косско Т. Г.  Стан та тенденції процесу патентування наукових розробок в Національній академії наук України / Т. Г. Косско // Наука та інновації. – 2014. – № 3. – С. 98–101. – Бібліогр. в кінці ст.


24    Кошечко В. Г.  Про виконання цільової комплексної програми НАН України "Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва" : стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 груд. 2016 р. / Кошечко Вячеслав Григорович ; пілгот. О. О. Мележик // Вісник Національної Академії наук України. – 2017. – № 2. – С. 23–29.


25    Кулаковська Т.  Розвиток науково-інформаційної діяльності НАН України: пріоритети і перспективи / Т. Кулаковська // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 3. – С. 17–25.


26    Кунах В. А.  Розвиток генетики в Національній академії наук України : до 90-річчя від часу заснування Української Академії Наук / В. А. Кунах. – Київ : Академперіодика, 2009. – 102 с.


27     Ландшафтознавство в інституті географії Національної Академії Наук України / В. Т. Гриневецький, В. С. Давидчук, Л. М. Шевченко [та ін.] // Український географічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 3–12. – Бібліогр. в кінці ст.


28    Летичевський О. А.  Високонадійні системи математичного забезпечення : стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 груд. 2016 р. / Летичевський Олександр Адольфович ; пілгот. О. О. Мележик // Вісник Національної Академії наук України. – 2017. – № 2. – С. 30–36.


29    Литвин В. М.  Академія є сталою і постійною величиною : промова Голови Верховної Ради України / В. М. Литвин // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 7. – С. 19–23.


30    Литвиненко Л. М.  Наукові досягнення радіоастрономії у вирішенні прикладних завдань : виступ академіка НАН України / Л. М. Литвиненко // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 5. – С. 30–32.


31    Лобанова Л. С.  Роль Национальной академии наук Украины в развитии инновационной экономики / Л. С. Лобанова // Наука та інновації. – 2011. – № 4. – С. 62–65.


32    Лобунець Л. Г.  Результати моніторингу наукових досліджень в установах відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 2010–2015 рр. / Л. Г. Лобунець // Наука та наукознавство. – 2017. – № 1. – С. 60–69. – Бібліогр. наприкінці ст.


33    Локтєв В.  Фундамент природознавства : сторінки історії Відділення фізики і астрономії НАН України / В. Локтєв, Л. Пономаренко // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 2. – С. 24–29.


34    Малолєтова Н.  Централізоване комплектування зарубіжними періодичними виданнями бібліотек мережі НАН України: історичний огляд / Н. Малолєтова, О. Полякова // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 6. – С. 20–30. – Бібліогр. в кінці ст.


35    Матвєєва Л. В.  М. П. Василенко та його роль в утворенні Української Академії наук / Л. В. Матвєєва // Вісник Національної Академії наук України. – 2006. – № 6. – С. 34–38.


36    Матвєєва Л. В.  Українська академія наук як чинник формування національного наукового простору / Л. В. Матвєєва // Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 38–46.


37    Матюшенко І. Ю.  Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні / І. Ю. Матюшенко, В. Є. Хаустова, С. І. Князєв // Наука та інновації. – 2017. – № 2. – С. 5–26. – Бібліогр. в кінці ст.


38    Мележик О. О.  Інформаційне повідомлення про журнал "Вісник Національної академії наук України" / О. О. Мележик // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2012. – Вип. 6. – С. 34–35.


39    Мриглод О. І.  Українська наукова академічна періодика: ступінь "видимості" / О. І. Мриглод // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2012. – Вип. 6. – С. 36–44. – Бібліогр. в кінці ст.


40    Наука інноваціям : [до 90-річчя Національної академії наук України] // Наука та інновації. – 2008. – № 5. – C. 18–20.


41    Наукові школи Секції фізико-технічних і математичних наук Національної академії наук України // Країна знань. – 2008. – № 8. – С. 10–12.


42    Наумовець А.  Фундаментальні науки та виклики сьогодення / А. Наумовець // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 11. – С. 10–24. – До 90-річчя НАН України.


43    Наумовець А. Г.  Внесок Національної Академії наук України в інноваційний розвиток України / Наумовець Антон Григорович // Вісник Національної Академії наук України. – 2017. – № 1. – С. 19–24.


44    Национальная академия наук Украины, 1918–2008 : к 90-летию со дня основания / редкол.: Б. Е. Патон, А. П. Шпак, А. Г. Наумовец [и др.]. – Киев : Изд-во КММ, 2008. – 670 с.


45    Національна академія наук – основне джерело фундаментальних знань в Україні : доповідь президента Нац. академії наук України акад. НАН України Б. Є. Патона // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 2. – С. 5–8.


46    Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки : документи і матеріали. Книга 1. 1918–1945 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ : НАН України, 2018. – 948 с. – (Джерела з історії науки в Україні).


47    Національна академія наук України : каталог. – Київ : Март, 2003. – 198 с.


48    Новітнє становлення Національної Академії наук – знаковий фактор розвитку українського суспільства // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 7. – С. 17–19.


49    Онищенко О. С.  85 років Національної Академії наук України: історія формування вітчизняного комплексу фундаментальної науки / О. С. Онищенко // Вісник Національної Академії наук України. – 2004. – № 1. – С.15–22.


50    Онопрієнко В.  Ефект взаємодії : реалії історичного партнерства академічних установ України і Росії / В. Онопрієнко // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 11. – С. 25–34.


51    Онопрієнко В.  Панорамний огляд наукових досліджень : "Доповідям Національної академії наук України" - 70 років! / В. Онопрієнко // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 8. – С. 50–51.


52    Онопрієнко М.  Етапи й напрями розвитку прикладних і технічних галузей НАН України / М. Онопрієнко // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 1. – С. 16–22.


53    Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : збірник нормативних та методичних документів / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; авт. та упоряд.: Л. М. Яременко, О. В. Січова, О. В. Березовська [та ін.]. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2017. – 308 с.


54    Основи створення розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України / О. М. Хіміч, В. П. Івлічев, І. А. Мальчевський [та ін.] // Наука та інновації. – 2018. – № 1. – С. 53–66. – Бібліогр. наприкінці ст.


55    Основні підсумки діяльності та перспективи розвитку Національної Академії наук України : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України // Вісник Національної Академії наук України. – 2006. – № 7. – С. 10–18.


56    Палієнко В. П.  Геоморфологія в Національній академії наук України / В. П. Палієнко, Р. О. Спиця, О. Б. Багмет // Український географічний журнал. – 2018. – № 3. – С. 3–15. – Бібліогр. наприкінці ст.


57    Палій В. М.  Інститут геологічних наук Національної академії наук України: історія та сучасність / В. М. Палій, С. Б. Шехунов // Країна знань. – 2008. – № 8. – С. 46–49.


58    Патон Б. Є.  Основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2012 році та напрями її подальшої роботи : доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 18 квіт. 2013 р. / Б. Є. Патон // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 5. – С. 6–26.


59    Патон Б. Є.  Основні підсумки діяльності Національної академії наук України та заходи з реалізації концепції розвитку НАН України на 2014–2023 роки / Борис Євгенович Патон // Вісник Національної Академії наук України. – 2014. – № 5. – С. 8–16.


60    Патон Б. Є.  Підсумки діяльності НАН України в 2010 році та основні напрями подальшої роботи в сучасних умовах : доповідь президента НАН України / Б. Є. Патон // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 7. – С. 6–18.


61    Патон Б. Є.  Підсумки діяльності Національної академії наук України в 2011 році та основні напрями її подальшої роботи : доповідь президента НАН України, 12 квіт. 2012 р. / Б. Є. Патон // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 5. – С. 6–16.


62    Патон Б. Є.  Підсумки діяльності Національної академії наук України в 2015 році та основні напрями її подальшої роботи : доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 року / Патон Борис Євгенович // Вісник Національної Академії наук України. – 2016. – № 5. – С. 8–16.


63    Патон Б. Є.  Про діяльність Національної академії наук України у 2016 році та основні завдання її подальшої роботи / Б. Є. Патон // Наука та наукознавство. – 2017. – № 2. – С. 3–27.


64    Патон Б. Є.  Про діяльність Національної академії наук України у 2009–2014 роках і основні завдання наступного періоду : доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 15 квіт. 2015 р. / Патон Борис Євенович // Вісник Національної Академії наук України. – 2015. – № 5. – С. 15–21.


65    Періодичні видання Національної академії наук України, 2011 рік = Periodicals of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2011 / упоряд.: А. І. Радченко, М. В. Язвинська. – Київ : [Академперіодика], 2011. – 628 с.


66    Періодичні видання Національної академії наук України, 2012 рік = Periodicals of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2012 / упоряд.: М. В. Язвинська. – Київ : Академперіодика, 2012. – 680 с.


67    Періодичні видання Національної академії наук України, 2014 рік = Periodicals of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2014 / упоряд. М. В. Язвинська. – Київ : Академперіодика, 2014. – 696 с.


68    Підсумки діяльності Національної академії наук України за 2006 - 2011 рр. та основні завдання на перспективу : доповідь віце-президента Академії, М. Д. Безуглого // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 4. – С. 6–18.


69    Полушкіна Т.  Кадрова політика Національної академії наук України: перше десятиріччя незалежності / Т. Полушкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2006. – Вип. 85/86. – С. 37–41.


70    Походня І. К.  НАН України – провідний центр матеріалознавства / І. К. Походня // Вісник Національної Академії наук України. – 2004. – №1. – С. 32–36.


71    Президент Національної академії наук України – Борис Євгенович Патон // Країна знань. – 2008. – № 8. – С. 3–5.


72    Президія Національної академії наук України.  Про затвердження Переліку науково-технічних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2018 році : розпорядження 25.07.2018 року, № 411 : [перелік науково-технічних проектів] / Президія Національної академії наук України. // Наука та інновації. – 2018. – № 5. – С. 19–23.


73    Про діяльність Західного наукового центру // Вісник Національної Академії наук України. – 2005. – № 11. – С. 3–13.


74    Про діяльність Національної академії наук України у 2007 році та підвищення ролі Академії у вирішенні актуальних завдань розвитку України : доповідь президента НАН України акад. Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України 17 квітня 2008 р. // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 6. – С. 6–14.


75    Про основні підсумки діяльності Національної Академії Наук України в 2004–2008 роках // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 7. – С. 6–16.


76    Про основні підсумки діяльності у 2009 році та перспективи розвитку Національної академії наук України : доповідь президента НАН України акад. НАНУ Б. Є. Патона // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 7. – С. 6–18.


77    Про підсумки діяльності Національної Академії наук України в 2002 році та основні напрями її подальшої роботи : доповідь президента НАН України акад. Б. Є. Патона // Вісник Національної Академії наук України. – 2003. – № 7. – С.7–17.


78    Про підсумки звітного періоду та основні завдання НАН України : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України (12 травня 2005 р.) // Вісник Національної Академії наук України. – 2005. – № 7. – С. 6–15.


79    Про розширення співпраці НАН України з Малою академією наук України : постанова Президії НАН України від 11. 11. 2009, № 293 / Президент НАН України акад. Б. Є. Патон, гол. уч. секретар НАН України акад. А. Г. Загородній // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 2. – С. 29–32. – Дод.: список учених НАН України, які здійснюють наук.-метод. керівництво МАН України.


80    Радченко А.  Електронний путівник і координатор : завдання та функції інформаційного ресурсу Науково-видавничої ради НАН України "Наукові публікації і видавнича діяльність" / А. Радченко, О. Радченко // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 6. – С. 36–39.


81    Радченко А.  Періодичні видання Національної академії наук України: фрагмент історії / А. Радченко // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 2. – С. 39.


82    Радченко А. І.  Зарубіжна видавнича наукова продукція Національної академії наук України (1995–2012 рр.) / А. І. Радченко, Ю. В. Діденко // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 7. – С. 75–82.


83    Радченко А. І.  Про науковий журнал, ВАК України та наукометричні системи : до питання про вимоги до наукових періодичних фахових видань / А. І. Радченко // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2012. – Вип. 6. – С. 45–52.


84    Розвиток досліджень з проблем кріобіології та кріомедицини в Національній академії наук України / А. М. Гольцев, О. Ф. Дембновецький, В. І. Бойко [та ін.] // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 8. – С. 54–61.


85    Романенко В. Д.  Гидробиологические исследования континентальных водоемов в Национальной академии наук Украины. К 90-летию Академии наук Украины / В. Д. Романенко, В. И. Юришинец // Гидробиологический журнал. – 2008. – № 5. – С. 3–16.


86    Руденко Л. Г.  Головні наукові досягнення Інституту географії НАН України та оцінка їхньої готовності до впровадження у практичну діяльність суспільства / Л. Г. Руденко // Український географічний журнал. – 2009. – № 2. – С. 5–8.


87    Сердюк А. М.  Стратегія співпраці НАН і НАМН України : виступ академіка НАМН України / А. М. Сердюк // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 5. – С. 33–37.


88    Ситник К.  Перший президент Української академії наук : з нагоди 145-річчя від дня народження академіка В. І. Вернадського / К. Ситник // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 3. – С. 44–54.


89    Ситник К. М.  Віковічні події в історії Інституту ботаніки імені Миколи Холодного НАН України : до 90-річчя Інституту / К. М. Ситник // Український ботанічний журнал. – 2011. – Т. 68, № 1. – С. 3–20.


90    Січова О. В.  Науково-довідковий апарат архівних фондів установ НАН України / О. В. Січова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 1. – С. 78–85. – Бібліогр.в кінці ст.


91    Соціогуманітарні дослідження у Національній академії наук України. 2004–2008 : звіт Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України до 90-річчя Національної академії наук України / В. М. Литвин, О. С. Онищенко, В. М. Гесць [та ін.] ; редкол.: В. М. Литвин, О. С. Онищенко, В. М. Гесць [та ін.]. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2008. – 372 с.


92    Співробітництво НАН України з університетами: стан і перспективи : доповідь віце-президента НАН України акад. України В. Д. Походенка // Вісник Національної Академії наук України. – 2007. – № 11. – С. 18-21.


93    Співробітництво Національної академії наук України і компанії Томсон Рейтер – програма підвищення конкурентоспроможності українських наукових установ та наукових видань : [меморандум про взаєморозуміння] // Наука та інновації. – 2016. – № 6. – С. 85–88.


94    Створення Української академії наук у Києві в 1918 р.: хронологія подій / Г. А. Дороніна, О. Г. Луговськой, Ю. І. Мушкало, Ю. О. Храмов // Наука та наукознавство. – 2018. – № 1. – С. 92–113. – Бібліогр.: с. 110–111.


95    Сторіжко В. Ю.  Програма наукового приладобудування НАН України / В. Ю. Сторіжко // Наука та інновації. – 2010. – № 5. – С. 5–6.


96    Тимошенко Ю.  Не може бути динамічного розвитку країни без об'єднання можливостей науки і влади / Ю. Тимошенко // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 2. – С. 3–7.


97    Тимошенко Ю. В.  Наука – дороговказ розвитку всіх сфер суспільного життя / Ю. В. Тимошенко ; Прем'єр-міністр України Ю. В. Тимошенко // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 2. – С. 11–12.


98    Україна. Національна академія наук.  Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об'єктів інтелектуальної власності та за звання "Винахідник року Національної академії наук України" в 2010 році : постанова Президії НАН України, 11.05.2001 № 146 / Україна. Національна академія наук ; Б. Є. Патон, А. Г. Загородній // Наука та інновації. – 2011. – № 4. – С. 5–10.


99    Україна. Національна академія наук.  Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2010 р. : постанова Президії НАН України, 16.02.2011 № 48 / Україна. Національна академія наук ; Б. Є. Патон, А. Г. Загородній // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 7. – С. 57-61.


100    Україна. Національна академія наук.  Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2010 р. : постанова Президії НАН України, 16.02.2011 № 49 / Україна. Національна академія наук ; Б. Є. Патон, А. Г. Загородній // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 7. – С. 62-64.


101    Унікальні надбання НАН України для науки, держави та нащадків / О. Созінов, О. Левчук, О. Дембновецький, Ф. Пацюк // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 12. – С. 30–37.


102    Шемшученко, Ю.  Всією душею поклопотався про заснування Української Академії наук. : [Микола Прокопович Василенко] : до 100-річчя Національної Академії наук / Юрій Шемшученко // Українська культура. – 2018. – № 2. – С. 68–71.


103    Ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України, присвячена 25-й річниці незалежності України : [виступи] / підгот. О. О. Мележик // Вісник Національної Академії наук України. – 2016. – № 9. – С. 3–55.


104    Ющенко В. А.  Національна академія наук України з її багатими традиціями і могутнім потенціалом здатна відповісти на виклики новітнього часу / В. А. Ющенко ; Президент України В.А. Ющенко // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 2. – С. 9–10.


105    Яременко Л.  Документні ресурси архівного фонду НАН України в інтернет-середовищі: можливості використання та трансформації / Л. Яременко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 127–138.


106    Яцків Я. С.  Діяльність Національної академії наук України у видавничій галузі за 2015 рік / Я. С. Яцків // Наука та інновації. – 2016. – № 3. – С. 12–13.

 

Список підготувала І. В. Беновська 
листопад 2018., 106 джерел.


ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners