Перш ніж задати запитання:

 — уважно прочитайте "Правила";

 — поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь у "Виконаних довідках". 

Крім того, Ви можете самостійно пошукати інформацію, що Вас цікавить, в електронному каталозі бібліотеки.

  За допомогою служби доставки документів (ЕДД) Ви можете замовити електронні копії таких видів документів із наших фондів:

• статті з газет і журналів;
• окремі частини наукових та навчальних видань (до 20 сторінок)

Для того, щоб задати запитання, Ви обов'язково маєте заповнити форму: Ваше Ім'я;  Ваш E-mail; Ввести текст  запитання та код перевірки зображений на малюнку.

Captcha Image


Олюня: Доброго дня, шановні бібліотекарі. Допоможіть, будь ласка, з пошуками інформації на тему: "Гендерні ...

Шановна Олю, пропонуємо вам список джерел на тему:
«Гендерні особливості мовлення чоловіків та жінок в англомовному суспільстві".

1. Вдович, О.  Гендерні особливості англомовного політичного дискурсу / О. Вдович // Студентський науковий альманах факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені В. П. Гнатюка / ред.: Б. І. Гінка, О. Р. Валігура, І. Я. Яцюк та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – Вип. 1(4). – С. 60–63. – Соціолінгвістика. Когнітивна лінгвістика. Лінгвокультурологія.
2. Вишневська, Г.  Гендерні ознаки мовної картини світу / Г. Вишневська // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІV Всеукр. наук. конф., 17 груд. 2008 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 227–230.
3. Гендер и язык / Моск. гос. лингвистический ун-т ; науч. ред. А. В. Кирилина. – М. : Языки славянской культуры, 2005. – 624 с. – (Гендерная коллекция - зарубежная классика).
4. Горошко, М.  Гендерний аспект у лінгвістиці / М. Горошко // Збірник наукових праць студентів / Гуманітарний ін-т Хмельницького держ. ун-ту. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – С. 170–173.
5. Дуйко, Е.  Гендерные исследования: особенности мужской речи / Е. Дуйко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство) / відп. ред. В. Ожоган. – Кіровоград : КДПУ, 2009. – Вип. 81(2). – С. 181–184.
6. Крейдлин, Г. Е.  Мужчины и женщины в коммуникации: гендерный аспект кинесики / Г. Е. Крейдлин // Вопросы филологии. – 2004. – № 2. – С. 81–88.
7. Куликовська, Н. І.  До постановки проблеми гендерної диференціації лексичних одиниць в сучасній лінгвістиці / Н. І. Куликовська // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Сер. Філологічні науки. – 2005. – С. 72–77.
8. Кучерук, О.  Гендерні особливості спілкування в етикетних мовленнєвих ситуаціях / О. Кучерук // Дивослово. – 2005. – № 8. – С. 56–58.
9. Левченко, В.  Гендерний фактор англійського словоскладання (за матеріалами преси) / В. Левченко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство) / відп. ред. В. Ожоган. – Кіровоград : КДПУ, 2009. – Вип. 81(1). – С. 267–271.
10. Семиколєнова, О. І.  Гендерний аспект сучасної мовної політики (міжнародний досвід і українська перспектива) / О. І. Семиколєнова, А. Г. Шиліна // Мовознавство. – 2006. – № 4. – С. 32–40.
11. Харчук, М.  Особливості використання гендерно-маркованих і гендерно-нейтральних одиниць у сучасному англомовному дискурсі / М. Харчук // Студентський науковий альманах факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені В. П. Гнатюка / редкол.: Б. І. Гінка, З. І. Будій, І. Я. Яцюк та ін. ; відп. за вип. Л. С. Козуб. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 130–137.

Довідку виконала Беновська І. В.
27.11.2012

"

Вівторок, 13 жовтня 2015
 

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

bahis siteleri travesti porno porno indir porno indir mersin escort instagram takipçi hilesi