Web of Science ResearcherID: D-3403-2018

Vorenkevutc

 

Кандидат психологічних наук

Асистент кафедри психології розвитку та консультування

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Воронкевич О. Освітній діалог у реаліях дистанційного навчання (на прикладі дисципліни «Психологічна профілактика булінгу») / О. Воронкевич // Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 282-297

2022 рік

 1. Кормило О. М. Конкурентоздатність особистості як професійна якість майбутніх психологів / О. М. Кормило, Р. С. Чіп, О. М. Воронкевич // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 133–136.
 2. Кормило О. М. Особливості психологічного супроводу студентів в умовах війни / О. М. Кормило, О. М. Воронкевич, Р. С. Чіп // Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 вересня 2022 року, м. Кам’янець-Подільський). – Київ : КНТ, 2022. – С. 52-57

2020 рік

 1. Основи науково-психологічних досліджень : навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю "психологія" / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за ред. Г. К. Радчук. – 2-е вид., розшир. і доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 214 с.

2019 рік

 1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
 2. Воронкевич О. М. Особливості психоемоційного розвитку дітей, потерпілих від шкільного насильстваВоронкевич О. М. // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми). – Суми, 2019. – С. 35–38.
 3. Воронкевич О. М. Психологічний тренінг як засіб розвитку комунікативної компетентності студентів / О. М. Воронкевич, С. В. Чопик // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч.  (м. Тернопіль, Україна, 11–12 квітня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – Ч. 1.  С. 103–106.
 4. Чопик С. В. Тривожність майбутніх педагогів на початкових етапах професійного становлення / С. В. Чопик, О. М. Воронкевич // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 11–12 квітня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – Ч. 2. – С. 275–278.
 5. Чопик С. В. Психологічна профілактика професійного вигорання соціальних працівників / Чопик С. В., Воронкевич О. М. // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2019. – С. 211–216.
 6. Voronkevych О. Психологічні аспекти роботи соціального працівника із вихованцями інтернатних закладів / O. Voronkevych, S. Chopyk // Social work and education. – 2019.  Vol. 6, no. 1. – P. 8–18.
 7. Воронкевич О. М. Схильність майбутніх педагогів до віктимної поведінки / О. М. Воронкевич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія. – Острог, 2019. – № 8.  С. 4–8.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах