Web of Science ResearcherID: I-7934-2018

CiduloIruna

Кандидат педагогічних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Tsidylo I. I. METHODOLOGY OF USE OF FONT IN POLYGRAPHIC COMPOSITIONS / I. I. Tsidylo, K. I. Tsidylo // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.) – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 11-14
  2. Tsidylo I. I. VISUAL EXPERIMENTATION WITH GEOMETRIC PRIMITIVES IN COMPUTER GRAPHICS / I. I. Tsidylo, Kh. I. Tsidylo // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 9-14

2022 рік

  1. Цідило І. І. Інтеграція естетичних та інформаційно-візуальних інновацій в дистанційному навчальному курсі «Комп’ютерна графіка» / І. І. Цідило, Х. І. Цідило // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 170–173.
  2. Ontological Approach to the Presentation of the Subject Area of the Discipline / I.Tsidylo, S.Kozibroda, O. Sysoiev [et al.] // In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology. – 2022. – Vol. 1. – P. 527–537.

2021 рік

  1. Цідило І. І. Інформаційний інтерактивний дизайн / І. І. Цідило, Х. І. Цідило // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.192–195.
  2. Цідило І. І. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту. Змістовий модуль «Дизайн плакату» : для студентів спеціальності 022 Дизайн, спеціалізації «Графічний дизайн» / уклад. І. І. Цідило. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 22 с.

2020 рік
  1. Information interactive design as a discipline in the professional training of a modern graphic designer / I. I. Tsidylo, V. G. Cherniyavskyi, N. V. Barnac [et al.] // International Journal of Higher Education. – 2020. – Vol. 9, Issue 7. – P. 387–396. – URL. : https://www.scopus.com
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах