ФОНД РІДКІСНОЇ КНИГИ

 

rare8У складі фонду бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка є зібрання рідкісних видань. Ця частина фонду виникла ще в бібліотеці Кременецького державного учительського інституту. Його основу складають надбання бібліотек Кременецького Ліцею (І920-1939 pp.). Кременецького православного благодійного товариства, Кременецької Державної Православної Духовної Семінарії, а також видання інших кременецьких бібліотек та література приватних осіб.
   У силу того, що фонд виник після другої світової війни в основному стихійно (книги під час війни знаходились в різних місцях), зібрання є розрізненим і неповним (особливо періодичні видання) і не може рахуватися повноцінним і однорідним за складом, але його можна рахувати вельми цікавим та цінним.
  У першу чергу це зібрання може зацікавити спеціалістів-бібліотекознавців історією свого походження і функціонування, істориків та краєзнавців, які досліджують історію Кременеччини, Кременецького Ліцею, Кременецької православної семінарії, історію Польщі першої половини XX століття, а також історію розвитку бібліотечної справи в цьому реґіоні.
   Зазначений фонд нараховує 21275 документів (книг і періодичних видань), виданих до 1939 року. Переважно це наукова, науково-популярна та художня література і періодика на польській (15709), російській (3583), французькій (1067), німецькій (642), латинській (129), українській (42), англійській (31), чеській і словацькій (15), давньогрецькій (10), шведській (7), датській (2), румунській (1), сербо-хорватській (1) мовах, а також 22 документи різномовної (змішаної) групи.

 

Документи польською мовою

 

рідкісні видання   Найбільший за об'ємом фонд польської літератури (15709 томів). Це наукова та навчальна (8090), художня (4809), періодичні видання (2810). За галузями знань: історія, філософія, педагогіка, психологія, літературознавство, мовознавство, економіка, математика, біологія, хімія, астрономія, фізика, географія, медицина, техніка, мистецтво, релігія.
   Найстаріша книга 1731 pоку (Swiatnica duchowna Воgu w Troycy jedynemu. Heroiny pobozney wystawiony, 520 str.). Останнє видання - 1939 року.
   Відділ художньої літератури містить, як книги польських авторів, так і переклади іноземних авторів. Найстарішою книгою є видана у Варшаві у 1777 році: Jan Baudoin Swietoszek zmyslony. Komedia w pieciu aktach przezumyslnie dla teatru Warszawskiego z Moliera przelozona i do оbyсzаjow narodowych z niektorymi odmianami przygotowana (459 str).
   Цінними є прижиттєві видання польських класиків та переклади деяких іноземних авторів: A. Fredro (1853), E. Orzeszkowa (1886), H. Sienkiewicz (1899), B. Prus (1903), W. Reymont (1910), S. Przybyszewski (1910), L. Staff (1919), S. Zeromski (1920), Ch. Dickens (1870), G. E. Lessing (1878), R. Kiplsng (1901), A. France (1904), R. Tagore (1922), M. Maetterlink (1922), A. Kuprin (1924), B. Shaw (1925), W. B. Yeats (1925), R. Rolland (1928), G. Chesterton (1929), M. Gorky (1930), A. Tolstoj (1930), A. S. Exupery (1933), I. Bunin (1934), K. Capek (1935). rare3m
   Польська періодика нараховує 322 назви, 2810 документів (журналів та газет). Найповніші зібрання: "Przeglad filozoficzny" (1827-1939), "Biblioteka Warszawska" (150 томів за 1871-1912 рр.), "Przeglad Polski" (85 т. за 1882-1905 рр.), "Muzeum" (77 т. за 1886-1939 рр.), "Przeglad powszechny" (62 т. за1885-1924 рр.), "Zycie Krzemienieckie" (62 т. за 1932-1939 рр.), "Tygodnik ilustrowany" (58 т. за 1867-1939 рр.), "Kosmos" (54 т. за 1876-1937 рр.), "Ateneum" (51 т. за 1841-1901).

 

Документи українською мовою

 

  Із українських видань найстарішою є книга Гінтера "Часи географічних відкрить" (Львів, 1906). Прижиттєві видання П. Куліша, І. Франка, В. Стефаника та художні переклади (в т.ч. Калевали (1901), Шекспіра (1900) тощо). Всього - 42 документи.

 

Документи російською мовою

rare4m   Видання російською мовою займають друге місце за об'ємом.
Це наукова і науково-популярна література (1081 томів), періодичні видання (1886), російська художня література (457), переклади (153 томи). Тут присутні унікальні енциклопедичні видання, література з різних галузей знань: історії (найбільший відділ), філософії, літературознавства, мовознавства та ін.
   Найстаріші датуються 1762 та 1763 роками: 2, 3 томи книги виданої в Санкт-Петербурзі "Филозофъ английской или житіє Клевеланда, побочного сына Кромвелева самимъ имъ писанное и съ английского на французскій, а съ французскаго на россійскій языкь переведенное".
   Найбільшим відділом у зібранні є періодичні видання (83 назви) rare5m Найстаріший журнал "Зеркало света" (1 примірник за 1786 рік), а самими повними виданнями є - "Вестник Европы" (225 томів за 1803-1915 pp.), "Русский вестник" (207 томів за 1859-1889 pp.), "Исторический вестник" (186 томів за 1882-1917 pp.), "Русская мысль" (155 томів за 1881-1905 pp.), "Русское багатство" (118 томів за 1875-1914 pp.), "Вестник воспитания" (99 томів за 1894-1915 pp.), "Русская старина" (87 томів за 1885-1899 pp.), "Волынские епархиальные ведомости" (80 томів за 1873-I909 pp.), журнал Министерства народного просаещения (110 томів за 1875-1914 рр.).
   У відділі російської художньої літератури найстарішими є п'ята і восьма частини виданої у 1792 році в Москві книги "Чтение для вкуса разума и чувствований", а також перша та друга частини книги "Арфаксадъ. Халдейская повесть", видані в Москві в 1793 році. Із прижиттєвих видань російських письменників є С. Аксаков, Л.М. Толстой, М. Лєсков, М. Короленко, В. Вересаев, М. Горький, О.М. Толстой, І. Бунін, О. Куприн, Л. Андреєв, О. Блок та ін.
   Найстарішими перекладними художніми книжками російською мовою є видані в Санки-Петербурзі дві книги С. Рідчарсона - "Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарловъ, Истинная повесть /Английскоє твореніе г. Ридчардсона, ч. 2" (1791 г., 422 с.) і "Англинскія письма или исторія кавалера Грандиссона / твореніе г. Ридчардсона соченителя Памелі и Кларисі, переведено съ французскаго А.Кондратовичемъ, часть третыя" (1793 г., 292 с.). Із прижиттєвих перекладів відомих авторів слід відмітити книги В.Скотта (1830), Е. Ожешко (1881), А. Франса (1907), М. Меттерлінка (1907 і 1915), С. Пшибишевського (1908), К. Гамсуна (1910) і Р. Роллана (1931).
   Серед латино-франко-німецькомовних видань є рідкісні видання ХVIII століття. Найстаріша Stylus Lіgatus venera bilibus servis. Dei Alexandro Patavino Benedicto Bulacovscio et Cypriano Gozdeccio Primis introductiri bus strictioris observantie instituti SP Francisci in Poloniam. Heroice ac perenniter obligatus litatuaque (Ravicii, 1759); Johann Friedrich. Maners Siebende Fortfarbung der BEHTRAGE und Abhand-Lungen zur Aufnahme der Land und Bauswirthfchaft (Frankfurt am Main, 1777) та Histoire de la Galanterie. Ches les differens peuples. Tome premiere (Paris, 1793).
Всього видань, датованих XVIII ст., є 32 томи (видані з 1731 до 1799 р).
   Був проведений аналіз надходження видань у бібліотеку за наявністю печаток і штампів на документах. Більша частина з них із бібліотеки Кременецького Ліцею I920-1939 pp., з бібліотеки Гімназії ім. Т. Чацького, Державного педагіума, Державної кооперативної Гімназії, Державної середньої сільськогосподарської школи у Білокриниці, Державної учительської семінарії, книги із приватної бібліотеки графа Ізідора Часновського та ін. Це дозволяє орієнтуватися в географії зв'язків, які підтримувала бібліотека ліцею, а також джерел надходжень документів: із 67 різних бібліотек, а також із приватних колекцій (34), із книжкових магазинів або фірм (19).
   На весь цей фонд складений систематичний і алфавітний каталоги, каталог періодичних видань. Аналітична картотека статей вибіркова: "Kosmos" (1876-1937 рр. - 1039 карток) rare6m "Kwartalnik historyczny" (1925-1938 pp. - 222 карток), "Przeglad historyczny" (1905 р. - том 1., 1907 - т. 4, 1925 - т. 25 - 36 карток), "Rozprawy historyczne" (1921-1938 pp. - 176 карток), "Roczniki historyczne" (1928-1938 pp. - 68 карток).
Краєзнавча картотека вміщує матеріали про Кременець, Кременецький ліцей, Почаївську Лавру, а також персоналії відомих земляків: К. Ajdukiewicz, S. Baley, A. Bruckner, L. Bilinski, W. Feldman, J. Kasprowicz, E. Klich, А. Барвінський, Б. Лепкий, а також картотеку статей представників Львівсько-Варшавської філософської школи, діяльність якої була тісно пов'язана з Тернопільщиною.
   За останні десять років було виставлено більше 1000 документів із цього зібрання до різних знаменних і пам'ятних дат, таких як: присвячену "Російській Трійці" до конференції "Яків Головацький і рух за національне відродження та культурне єднання слов'янських народів (1989), Львівсько-Варшавській школі логіки і семантики та її представникам К. Айдукевичу, З. М. Завирському, С. М. Балею, до конференції "Функція в мові, логіці та математиці (до 100-річчя К. Айдукевича)" (1990), до ювілеїв Б. Лепкого (1997), А. Міцкевича (1998), Ю. Словацького (1999-2002 рр.), історії Кременецького Ліцею (1990, 2000 pp.), історії Кременецького ботанічного саду (2001).
   Рух фонду значно виріс після відкриття історичного та психолого-педагогічного факультетів. Читачі знаходять тут рідкісний матеріал для написання докторських та кандидатських дисертацій, дипломних робіт, виступів на різних наукових конференціях тощо.